Fix a crash when a resource request has a null host and ad blocking is enabled. ...
[PrivacyBrowser.git] / app / src / main / assets / es / about_changelog.html
index 0cd9a8f76fbe07062522e46dbb4b4896b72a32df..a5ac401d651d66c4050c5c3e47065d30b4914758 100644 (file)
@@ -28,7 +28,7 @@
 <body>
 
 <h3>1.14 (c&oacute;digo de versi&oacute;n 16)</h3>
-<p>26 de diciembre de 2016 - API m&iacute;nimo 19, API dirigido 25</p>
+<p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=6d3d23ab62cfdd6ef142dbdb764a6bac8fc38ce1">26 de diciembre de 2016</a> - API m&iacute;nimo 19, API dirigido 25</p>
 <ul>
     <li>Incluir un <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/31">bloqueador de anuncios</a>.</li>
     <li>Cambiar el agente de usuario por defecto a PrivacyBrowser/1.0 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">de verdad esta vez</a>.</li>
@@ -36,7 +36,7 @@
     <li>A&ntilde;adir la opci&oacute;n de <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/75">habilitar pantalla completa</a> y poner <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/xml/preferences.xml;h=cdda87e7c2eaa0cabdb6a1a77ffca1124e9423e1;hp=8ed81b84aab687621a0f08921c4f6165392d59d2;hb=743982f883eab347e4029f8a3be760f780b14da1;hpb=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">un defecto de falso</a>.</li>
     <li>Arreglar un error que a veces cambi&oacute; <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/74">la barra de navegaci&oacute;n gris en modo de pantalla completa</a> al cambiar entre aplicaciones.</li>
     <li>Aumentar el <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5c6db7b33577612ff7f120b30fb98cab8afa591f">API dirigido a 25</a>.</li>
-    <li>Actualizar la <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">traducci&oacute;n</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">parcial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">al espa&ntilde;ol</a>.</li>
+    <li>Actualizar la <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">traducci&oacute;n</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">parcial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">de espa&ntilde;ol</a>.</li>
 </ul>
 
 <h3>1.13 (c&oacute;digo de versi&oacute;n 15)</h3>