Fix the creation of home screen shortcuts for API >= 26. https://redmine.stoutner...
[PrivacyBrowser.git] / app / src / main / res / values-es / strings.xml
index b9b9ada40970d6f03102e8ec95d5b09065ccf768..52245357ea5fdaa2590f7ccbafe4fd243af94244 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
 <!--
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
 <!--
-  Copyright 2016-2017 Soren Stoutner <soren@stoutner.com>.
+  Copyright © 2016-2017 Soren Stoutner <soren@stoutner.com>.
 
 
-  Translation 2017 Jose A. León Becerra.  Copyright assigned to Soren Stoutner <soren@stoutner.com>.
+  Translation 2017 Jose A. León Becerra <emails@joseleon.me>.  Copyright assigned to Soren Stoutner <soren@stoutner.com>.
 
   Este archivo es parte de Navegador Privado (Privacy Browser) <https://www.stoutner.com/privacy-browser>.
 
 
   Este archivo es parte de Navegador Privado (Privacy Browser) <https://www.stoutner.com/privacy-browser>.
 
     <!-- Activities. -->
     <string name="privacy_browser">Navegador Privado</string>
     <string name="privacy_browser_settings">Configuración de Navegador Privado</string>
     <!-- Activities. -->
     <string name="privacy_browser">Navegador Privado</string>
     <string name="privacy_browser_settings">Configuración de Navegador Privado</string>
-    <string name="android_asset_path">es</string>  <!-- For translations, this should be the localization abbreviation.  For example, Spanish is `es`. -->
+    <string name="android_asset_path">es</string>  <!-- For translations, this should be the localization abbreviation. -->
 
 
-    <!-- MainWebView. -->
+    <!-- MainWebViewActivity. -->
     <string name="privacy_mode">Modo Privado</string>
     <string name="privacy_mode">Modo Privado</string>
-    <string name="javascript_enabled">JavaScript habilitado</string>
-    <string name="javascript_disabled">JavaScript deshabilitado</string>
-    <string name="first_party_cookies_enabled">Cookies de Primera Parte habilitadas</string>
-    <string name="first_party_cookies_disabled">Cookies de Primera Parte deshabilitadas</string>
-    <string name="third_party_cookies_enabled">Cookies de Terceras Partes habilitadas</string>
-    <string name="third_party_cookies_disabled">Cookies de Terceras Partes deshabilitadas</string>
+    <string name="javascript_enabled">Javascript habilitado</string>
+    <string name="javascript_disabled">Javascript deshabilitado</string>
+    <string name="first_party_cookies_enabled">Cookies de primera parte habilitadas</string>
+    <string name="first_party_cookies_disabled">Cookies de primera parte deshabilitadas</string>
+    <string name="third_party_cookies_enabled">Cookies de terceras partes habilitadas</string>
+    <string name="third_party_cookies_disabled">Cookies de terceras partes deshabilitadas</string>
     <string name="dom_storage_enabled">Almacenamiento DOM habilitado</string>
     <string name="dom_storage_disabled">Almacenamiento DOM deshabilitado</string>
     <string name="dom_storage_enabled">Almacenamiento DOM habilitado</string>
     <string name="dom_storage_disabled">Almacenamiento DOM deshabilitado</string>
-    <string name="form_data_enabled">Datos de Formulario habilitados</string>
-    <string name="form_data_disabled">Datos de Fromulario deshabilitados</string>
-    <string name="cookies_deleted">Cookies eliminadas</string>
-    <string name="dom_storage_deleted">Almacenamiento DOM eliminado</string>
-    <string name="form_data_deleted">Datos de Formulario eliminados</string>
-    <string name="open_navigation_drawer">Abrir Caja de Navegación</string>
-    <string name="close_navigation_drawer">Cerrar Caja de Navegación</string>
+    <string name="form_data_enabled">Datos de formulario habilitados</string>
+    <string name="form_data_disabled">Datos de fromulario deshabilitados</string>
+    <string name="cookies_deleted">Cookies borradas</string>
+    <string name="dom_storage_deleted">Almacenamiento DOM borrado</string>
+    <string name="form_data_deleted">Datos de formulario borrado</string>
+    <string name="open_navigation_drawer">Abrir la caja de navegación</string>
+    <string name="close_navigation_drawer">Cerrar la caja de navegación</string>
+    <string name="no_title">Sin título</string>
 
     <!-- Save As. -->
 
     <!-- Save As. -->
-    <string name="save_as">Guardar Como</string>
-    <string name="save_image_as">Guardar Imagen Como</string>
+    <string name="save_as">Guardar como</string>
+    <string name="save_image_as">Guardar imagen como</string>
     <string name="file_name">Nombre de archivo</string>
     <string name="image_name">Nombre de imagen</string>
     <string name="unknown_size">Tamaño desconocido</string>
     <string name="download">Descargar</string>
 
     <!-- Custom App Bar. -->
     <string name="file_name">Nombre de archivo</string>
     <string name="image_name">Nombre de imagen</string>
     <string name="unknown_size">Tamaño desconocido</string>
     <string name="download">Descargar</string>
 
     <!-- Custom App Bar. -->
-    <string name="favorite_icon">Icono Favorito</string>
-    <string name="url_or_search_terms">URL o Búsqueda</string>
+    <string name="favorite_icon">Icono favorito</string>
+    <string name="url_or_search_terms">URL o búsqueda</string>
 
     <!-- View SSL Certificate. -->
 
     <!-- View SSL Certificate. -->
-    <string name="view_ssl_certificate">Ver Certificado SSL</string>
-    <string name="unencrypted_website">Web Sin Cifrar</string>
-    <string name="no_ssl_certificate">La comunicación con esta web no está cifrada por un certificado SSL.</string>
+    <string name="view_ssl_certificate">Ver certificado SSL</string>
+    <string name="unencrypted_website">Web sin cifrar</string>
+    <string name="no_ssl_certificate">La comunicación con esta página web no está cifrada. Esto permite a terceras partes interceptar información, rastrear su navegación e inyectar contenido malicioso.</string>
     <string name="ssl_certificate">Certificado SSL</string>
     <string name="close">Cerrar</string>
     <string name="ssl_certificate">Certificado SSL</string>
     <string name="close">Cerrar</string>
+    <string name="domain">Dominio</string>
+    <string name="domain_label">Dominio:</string>
     <string name="issued_to">Emitido a</string>
     <string name="issued_by">Emitido por</string>
     <string name="common_name">Nombre Común (CN):</string>
     <string name="organization">Organización (O):</string>
     <string name="organizational_unit">Unidad Organizativa (OU):</string>
     <string name="issued_to">Emitido a</string>
     <string name="issued_by">Emitido por</string>
     <string name="common_name">Nombre Común (CN):</string>
     <string name="organization">Organización (O):</string>
     <string name="organizational_unit">Unidad Organizativa (OU):</string>
-    <string name="valid_dates">Periodo de Validez</string>
+    <string name="valid_dates">Periodo de validez</string>
     <string name="start_date">Comienza el:</string>
     <string name="end_date">Caduca el:</string>
 
     <!-- SSL Certificate Error. -->
     <string name="start_date">Comienza el:</string>
     <string name="end_date">Caduca el:</string>
 
     <!-- SSL Certificate Error. -->
-    <string name="ssl_certificate_error">Error de Certificado SSL</string>
+    <string name="ssl_certificate_error">Error de certificado SSL</string>
     <string name="proceed">Proceder</string>
     <string name="future_certificate">La fecha inicio del certificado está en el futuro</string>
     <string name="expired_certificate">El certificado ha expirado</string>
     <string name="proceed">Proceder</string>
     <string name="future_certificate">La fecha inicio del certificado está en el futuro</string>
     <string name="expired_certificate">El certificado ha expirado</string>
     <string name="url">URL</string>
     <string name="url_label">URL:</string>
 
     <string name="url">URL</string>
     <string name="url_label">URL:</string>
 
-    <!-- MainWebView Navigation Drawer. -->
-    <string name="navigation_drawer">Caja de Navegación</string>
+    <!-- Pinned SSL Certificate Mismatch. -->
+    <string name="update_ssl">Actualizar SSL</string>
+    <string name="ssl_certificate_mismatch">No coinciden los certificados SSL</string>
+    <string name="current_ssl">SSL actual</string>
+    <string name="pinned_ssl">SSL fijado</string>
+
+    <!-- HTTP Authentication. -->
+    <string name="http_authentication">Autenticación HTTP</string>
+    <string name="host">Host:</string>
+    <string name="username">Usuario</string>
+    <string name="password">Contraseña</string>
+
+    <!-- MainWebViewActivity Navigation Drawer. -->
+    <string name="navigation_drawer">Caja de navegación</string>
     <string name="navigation">Navegación</string>
     <string name="home">Inicio</string>
     <string name="back">Atrás</string>
     <string name="forward">Adelante</string>
     <string name="history">Historial</string>
     <string name="navigation">Navegación</string>
     <string name="home">Inicio</string>
     <string name="back">Atrás</string>
     <string name="forward">Adelante</string>
     <string name="history">Historial</string>
-        <string name="clear_history">Eliminar Historial</string>
-    <string name="bookmarks">Marcadores</string>
+        <string name="clear_history">Borrar historial</string>
+    <string name="bookmarks">Favoritos</string>
     <string name="downloads">Descargas</string>
     <string name="settings">Configuración</string>
     <string name="guide">Guía</string>
     <string name="about">Acerca de</string>
     <string name="downloads">Descargas</string>
     <string name="settings">Configuración</string>
     <string name="guide">Guía</string>
     <string name="about">Acerca de</string>
-    <string name="clear_and_exit">Eliminar y Salir</string>
+    <string name="clear_and_exit">Borrar y salir</string>
 
 
-    <!-- MainWebView Options Menu. -->
-    <string name="javascript">JavaScript</string>
-    <string name="first_party_cookies">Cookies de Primera Parte</string>
-    <string name="third_party_cookies">Cookies de Terceras Partes</string>
+    <!-- MainWebViewActivity Options Menu. -->
+    <string name="javascript">Javascript</string>
+    <string name="add_domain_settings">Añadir dominio</string>
+    <string name="edit_domain_settings">Editar dominio</string>
+    <string name="first_party_cookies">Cookies de primera parte</string>
+    <string name="third_party_cookies">Cookies de terceras partes</string>
     <string name="dom_storage">Almacenamiento DOM</string>
     <string name="dom_storage">Almacenamiento DOM</string>
-    <string name="form_data">Datos de Formulario</string>
-    <string name="clear_cookies">Eliminar Cookies</string>
-    <string name="clear_dom_storage">Eliminar Almacenamiento DOM</string>
-    <string name="clear_form_data">Borrar Datos de Formulario</string>
-    <string name="font_size">Tamaño de Fuente</string>
+    <string name="form_data">Datos de formulario</string>
+    <string name="clear_data">Borrar datos</string>
+        <string name="clear_cookies">Borrar cookies</string>
+        <string name="clear_dom_storage">Borrar almacenamiento DOM</string>
+        <string name="clear_form_data">Borrar datos de formulario</string>
+    <string name="font_size">Tamaño de fuente</string>
+        <string name="twenty_five_percent">25%</string>
         <string name="fifty_percent">50%</string>
         <string name="seventy_five_percent">75%</string>
         <string name="one_hundred_percent">100%</string>
         <string name="fifty_percent">50%</string>
         <string name="seventy_five_percent">75%</string>
         <string name="one_hundred_percent">100%</string>
         <string name="one_hundred_fifty_percent">150%</string>
         <string name="one_hundred_seventy_five_percent">175%</string>
         <string name="two_hundred_percent">200%</string>
         <string name="one_hundred_fifty_percent">150%</string>
         <string name="one_hundred_seventy_five_percent">175%</string>
         <string name="two_hundred_percent">200%</string>
-    <string name="find_on_page">Buscar en Página</string>
+    <string name="display_images">Mostrar imágenes</string>
+    <string name="find_on_page">Buscar en página</string>
     <string name="share">Compartir</string>
     <string name="share">Compartir</string>
-    <string name="add_to_home_screen">Añadir a la Ventana de Inicio</string>
+    <string name="add_to_home_screen">Añadir a la ventana de inicio</string>
     <string name="print">Imprimir</string>
     <string name="print">Imprimir</string>
-        <string name="privacy_browser_web_page">Página Web de Navegador Privado</string>
+        <string name="privacy_browser_web_page">Página web de Navegador Privado</string>
     <string name="refresh">Actualizar</string>
 
     <!-- Context Menus. -->
     <string name="load_url">Cargar URL</string>
     <string name="copy_url">Copiar URL</string>
     <string name="refresh">Actualizar</string>
 
     <!-- Context Menus. -->
     <string name="load_url">Cargar URL</string>
     <string name="copy_url">Copiar URL</string>
-    <string name="email_address">Correo Electrónico</string>
-    <string name="copy_email_address">Copiar Correo Electrónico</string>
-    <string name="write_email">Escribir Correo Electrónico</string>
-    <string name="view_image">Ver Imagen</string>
-    <string name="download_image">Descargar Imagen</string>
+    <string name="email_address">Correo electrónico</string>
+    <string name="copy_email_address">Copiar correo electrónico</string>
+    <string name="write_email">Escribir correo electrónico</string>
+    <string name="view_image">Ver imagen</string>
+    <string name="download_image">Descargar imagen</string>
 
     <!-- Find on Page. -->
     <string name="previous">Anterior</string>
 
     <!-- Find on Page. -->
     <string name="previous">Anterior</string>
     <string name="create">Crear</string>
 
     <!-- Bookmarks. -->
     <string name="create">Crear</string>
 
     <!-- Bookmarks. -->
-    <string name="database_view">Vista de Base de Datos</string>
-    <string name="create_bookmark">Crear Marcador</string>
-    <string name="create_folder">Crear Carpeta</string>
-    <string name="current_bookmark_icon">Icono de marcador actual</string>
+    <string name="database_view">Vista de base de datos</string>
+    <string name="create_bookmark">Crear favorito</string>
+    <string name="create_folder">Crear carpeta</string>
+    <string name="current_bookmark_icon">Icono de favorito actual</string>
     <string name="current_folder_icon">Icono de carpeta actual</string>
     <string name="default_folder_icon">Icono de carpeta por defecto</string>
     <string name="web_page_favorite_icon">Icono favorito de página Web</string>
     <string name="current_folder_icon">Icono de carpeta actual</string>
     <string name="default_folder_icon">Icono de carpeta por defecto</string>
     <string name="web_page_favorite_icon">Icono favorito de página Web</string>
-    <string name="bookmark_name">Nombre de marcador</string>
+    <string name="bookmark_name">Nombre de favorito</string>
     <string name="folder_name">Nombre de carpeta</string>
     <string name="folder_name">Nombre de carpeta</string>
-    <string name="bookmark_url">Marcador URL</string>
+    <string name="bookmark_url">Favorito URL</string>
     <string name="folder_names_must_be_unique">Los nombres de carpetas deben ser únicos</string>
     <string name="folder_names_must_be_unique">Los nombres de carpetas deben ser únicos</string>
-    <string name="cannot_create_folder">No se creó la carpeta porque el nombre no fue único:</string>
-    <string name="cannot_save_folder">No se guardó la carpeta porque el nuevo nombre no fue único:</string>
-    <string name="cannot_move_bookmarks">No se movió los marcadores selectionados porque ninguna carpeta nueva fue seleccionada.</string>
-    <string name="edit_bookmark">Editar Marcador</string>
-    <string name="edit_folder">Editar Carpeta</string>
-    <string name="move_to_folder">Mover a Carpeta</string>
+    <string name="edit_bookmark">Editar favorito</string>
+    <string name="edit_folder">Editar carpeta</string>
+    <string name="move_to_folder">Mover a carpeta</string>
     <string name="move">Mover</string>
     <string name="save">Guardar</string>
 
     <!-- Bookmarks Contextual App Bar. -->
     <string name="move">Mover</string>
     <string name="save">Guardar</string>
 
     <!-- Bookmarks Contextual App Bar. -->
-    <string name="one_selected">1 Seleccionado</string>
-    <string name="selected">Seleccionados</string>
+    <string name="one_selected">1 seleccionado</string>
+    <string name="selected">seleccionados</string>
     <string name="move_up">Subir</string>
     <string name="move_down">Bajar</string>
     <string name="edit">Editar</string>
     <string name="move_up">Subir</string>
     <string name="move_down">Bajar</string>
     <string name="edit">Editar</string>
-    <string name="delete">Eliminar</string>
-    <string name="select_all">Selectionar Todo</string>
-    <string name="one_bookmark_deleted">1 Marcador Eliminados</string>
-    <string name="bookmarks_deleted">Marcadores Eliminados</string>
+    <string name="delete">Borrar</string>
+    <string name="select_all">Selectionar todo</string>
+    <string name="one_bookmark_deleted">1 favorito borrado</string>
+    <string name="bookmarks_deleted">favoritos borrados</string>
     <string name="undo">Deshacer</string>
 
     <!-- Bookmarks Database View. -->
     <string name="undo">Deshacer</string>
 
     <!-- Bookmarks Database View. -->
-    <string name="bookmarks_database_view">Vista de Base de Datos de las Marcadores</string>
-    <string name="home_folder">Carpeta Inicio</string>
+    <string name="bookmarks_database_view">Vista de base de datos de favoritos</string>
+    <string name="all_folders">Todas las carpetas</string>
+    <string name="home_folder">Carpeta inicio</string>
+    <string name="database_id">ID de base de datos:</string>
+    <string name="folder">Carpeta:</string>
+    <string name="parent_folder">Carpeta superior:</string>
+    <string name="display_order">Mostrar orden:</string>
+
+    <!-- Domains. -->
+    <string name="domains">Dominios</string>
+    <string name="domain_settings">Configuración de dominio</string>
+    <string name="add_domain">Añadir dominio</string>
+    <string name="domain_name_already_exists">El nombre de dominio ya existe</string>
+    <string name="add">Añadir</string>
+    <string name="domain_name">Nombre de dominio</string>
+    <string name="domain_deleted">Dominio borrado</string>
+    <string name="domain_name_instructions">*. puede ser añadido a un dominio para incluir todos los subdominios (p.ej. *.stoutner.com)</string>
+    <string-array name="display_webpage_images_array">
+        <item>Por defecto del sistema</item>
+        <item>Imágenes habilitadas</item>
+        <item>Imágenes deshabilitadas</item>
+    </string-array>
+    <string-array name="night_mode_array">
+        <item>Por defecto del sistema</item>
+        <item>Modo noche habilitado</item>
+        <item>Modo noche deshabilitado</item>
+    </string-array>
+    <string name="pinned_ssl_certificate">Certificado SSL fijado</string>
+    <string name="saved_ssl_certificate">Certificado SSL guardado</string>
+    <string name="current_website_ssl_certificate">Certificado SSL actual de la web</string>
+    <string name="load_an_encrypted_website">Cargar una página web cifrada antes de abrir la configuración de dominio para rellenar el certificado SSL de la página web actual.</string>
 
     <!-- Guide. -->
 
     <!-- Guide. -->
-    <string name="privacy_browser_guide">Guía de Navegador Privado Guía</string>
-    <string name="overview">Visión General</string>
-    <string name="local_storage">Almacenamiento Local</string>
-    <string name="tor">Tor</string>
+    <string name="privacy_browser_guide">Guía de Navegador Privado</string>
+    <string name="overview">Visión general</string>
+    <string name="local_storage">Almacenamiento local</string>
+    <string name="ssl_certificates">Certificados SSL</string>
     <string name="tracking_ids">Rastreo de IDs</string>
     <string name="tracking_ids">Rastreo de IDs</string>
-    <string name="planned_features">Funciones Planeadas</string>
 
     <!-- Preferences. -->
     <string name="privacy">Privacidad</string>
 
     <!-- Preferences. -->
     <string name="privacy">Privacidad</string>
-        <string name="javascript_preference">Habilitar JavaScript por defecto</string>
-        <string name="javascript_preference_summary">JavaScript permite a las webs ejecutar programas (scripts) en el dispositivo.</string>
+        <string name="javascript_preference">Habilitar Javascript por defecto</string>
+        <string name="javascript_preference_summary">Javascript permite a las webs ejecutar programas (scripts) en el dispositivo.</string>
         <string name="first_party_cookies_preference">Habilitar cookies de primera parte por defecto</string>
         <string name="first_party_cookies_preference_summary">Dispositivos con versiones de Android más antiguas que Lollipop (versión 5.0) también habilitarán las cookies de terceras partes con este ajuste.</string>
         <string name="third_party_cookies_preference">Habilar cookies de terceras partes por defecto</string>
         <string name="third_party_cookies_summary">Este ajuste requiere Android Lollipop (versión 5.0) o mayor.  No tiene efecto si las cookies de primera parte están deshabilitadas.</string>
         <string name="dom_storage_preference">Habilitar almacenamiento DOM por defecto</string>
         <string name="first_party_cookies_preference">Habilitar cookies de primera parte por defecto</string>
         <string name="first_party_cookies_preference_summary">Dispositivos con versiones de Android más antiguas que Lollipop (versión 5.0) también habilitarán las cookies de terceras partes con este ajuste.</string>
         <string name="third_party_cookies_preference">Habilar cookies de terceras partes por defecto</string>
         <string name="third_party_cookies_summary">Este ajuste requiere Android Lollipop (versión 5.0) o mayor.  No tiene efecto si las cookies de primera parte están deshabilitadas.</string>
         <string name="dom_storage_preference">Habilitar almacenamiento DOM por defecto</string>
-        <string name="dom_storage_preference_summary">JavaScript debe estar habilitado para que funcione el almacenamiento DOM.</string>
+        <string name="dom_storage_preference_summary">Javascript debe estar habilitado para que funcione el almacenamiento DOM.</string>
         <string name="save_form_data_preference">Habilitar el guardar los datos de formulario por defecto</string>
         <string name="save_form_data_preference">Habilitar el guardar los datos de formulario por defecto</string>
-        <string name="save_form_data_preference_summary">Los datos de formularios guardados pueden rellenar automáticamente los casillas o campos de las webs.</string>
+        <string name="save_form_data_preference_summary">Los datos de formularios guardados pueden rellenar automáticamente las casillas o campos de las webs.</string>
         <string name="user_agent">Agente de usuario</string>
         <string-array name="user_agent_entries">
             <item>Navegador Privado 1.0</item>
         <string name="user_agent">Agente de usuario</string>
         <string-array name="user_agent_entries">
             <item>Navegador Privado 1.0</item>
-            <item>WebView Por Defecto</item>
-            <item>Firefox 48 en Android 6.0.1</item>
-            <item>Chrome 52 en Android 6.0.1</item>
-            <item>Safari en iOS 10</item>
-            <item>Firefox 45 en Linux</item>
-            <item>Chromium 52 en Linux</item>
-            <item>Konqueror 4.14.23 en Linux</item>
-            <item>Firefox 48 en Windows 10</item>
-            <item>Chrome 52 en Windows 10</item>
+            <item>WebView por defecto</item>
+            <item>Firefox 56 en Android 8.0.0</item>
+            <item>Chrome 61 en Android 8.0.0</item>
+            <item>Safari 11 en iOS 11.1</item>
+            <item>Firefox 52 en Linux</item>
+            <item>Chromium 62 en Linux</item>
+            <item>Firefox 56 en Windows 10</item>
+            <item>Chrome 62 en Windows 10</item>
+            <item>Edge 16 en Windows 10</item>
             <item>Internet Explorer 11 en Windows 10</item>
             <item>Internet Explorer 11 en Windows 10</item>
-            <item>Edge 14 en Windows 10</item>
-            <item>Safari 9.1.2 en OS X 10.11.6</item>
+            <item>Safari 11.0.1 en macOS 10.13.1</item>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
+            <string-array name="domain_settings_user_agent_entries">
+                <item>Por defecto del sistema</item>
+                <item>Navegador Privado 1.0</item>
+                <item>WebView por defecto</item>
+                <item>Firefox 56 en Android 8.0.0</item>
+                <item>Chrome 62 en Android 8.0.0</item>
+                <item>Safari 11 en iOS 11.1</item>
+                <item>Firefox 52 en Linux</item>
+                <item>Chromium 61 en Linux</item>
+                <item>Firefox 56 en Windows 10</item>
+                <item>Chrome 62 en Windows 10</item>
+                <item>Edge 16 en Windows 10</item>
+                <item>Internet Explorer 11 en Windows 10</item>
+                <item>Safari 11.0.1 en macOS 10.13.1</item>
+                <item>Personalizado</item>
+            </string-array>
         <string name="custom_user_agent">Agente de usuario personalizado</string>
         <string name="block_ads">Bloquear anuncios</string>
         <string name="block_ads_summary">Usar la lista de servidores de anuncios de pgl.yoyo.org para bloquear anuncios.</string>
         <string name="custom_user_agent">Agente de usuario personalizado</string>
         <string name="block_ads">Bloquear anuncios</string>
         <string name="block_ads_summary">Usar la lista de servidores de anuncios de pgl.yoyo.org para bloquear anuncios.</string>
-        <string name="do_not_track">No Rastrear</string>
-        <string name="do_not_track_summary">Enviar la cabecera de No Rastrear que educadamente sugiere que los servidores web no rastreen este navegador.</string>
+        <string name="incognito_mode">Modo incógnito</string>
+        <string name="incognito_mode_summary">Borrar el historial y el caché después de que cada página web termine de cargar.</string>
+        <string name="do_not_track">No rastrear</string>
+        <string name="do_not_track_summary">Enviar la cabecera de no rastrear (DNT) que educadamente sugiere que los servidores web no rastreen este navegador.</string>
+    <string name="tor">Tor</string>
         <string name="proxy_through_orbot">Enviar a través de Orbot</string>
         <string name="proxy_through_orbot_summary">Enviar todo el tráfico web a través de Orbot en localhost:8118.</string>
         <string name="proxy_through_orbot">Enviar a través de Orbot</string>
         <string name="proxy_through_orbot_summary">Enviar todo el tráfico web a través de Orbot en localhost:8118.</string>
-    <string name="search">Buscar</string>
-        <string name="javascript_disabled_search">Búsqueda de JavaScript deshabilitado</string>
-        <string-array name="javascript_disabled_search_entries">
-            <item>DuckDuckGo</item>
-            <item>StartPage</item>
-            <item>Google</item>
-            <item>Bing</item>
-            <item>Yahoo</item>
-            <item>Qwant</item>
+        <string name="tor_homepage">Página de inicio de Tor</string>
+        <string name="tor_search">Búsqueda en Tor</string>
+        <string-array name="tor_search_entries">
+            <item>DuckDuckGo - Javascript deshabilitado</item>
+            <item>DuckDuckGo - Javascript habilitado</item>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
-        <string name="javascript_disabled_search_custom_url">URL personalizado de búsqueda de JavaScript deshabilitado</string>
-        <string name="javascript_enabled_search">Búsqueda de JavaScript habilitado</string>
-        <string-array name="javascript_enabled_search_entries">
-            <item>DuckDuckGo</item>
+        <string name="tor_search_custom_url">URL personalizada de búsqueda en Tor</string>
+    <string name="search">Búsqueda</string>
+        <string-array name="search_entries">
+            <item>DuckDuckGo - Javascript deshabilitado</item>
+            <item>DuckDuckGo - Javascript habilitado</item>
             <item>StartPage</item>
             <item>StartPage</item>
+            <item>Qwant - Javascript deshatilitado</item>
+            <item>Qwant - Javascript habilitado</item>
+            <item>Searx</item>
             <item>Google</item>
             <item>Bing</item>
             <item>Google</item>
             <item>Bing</item>
-            <item>Yahoo</item>
-            <item>Qwant</item>
+            <item>Yahoo - Javascript deshabilitado</item>
+            <item>Yahoo - Javascript habilitado</item>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
             <item>Personalizado</item>
         </string-array>
-        <string name="javascript_enabled_search_custom_url">URL personalizado de búsqueda de JavaScript habilitado</string>
+        <string name="search_custom_url">URL personalizado de búsqueda</string>
         <string name="custom_url">URL personalizado</string>
     <string name="full_screen">Pantalla Completa</string>
         <string name="custom_url">URL personalizado</string>
     <string name="full_screen">Pantalla Completa</string>
-        <string name="enable_full_screen_browsing_mode">Habilitar pantalla completa</string>
-        <string name="enable_full_screen_browsing_mode_summary">Doble toque para alternar a modo de navegación de pantalla completa.</string>
+        <string name="full_screen_browsing_mode">Navegación de pantalla completa</string>
+        <string name="full_screen_browsing_mode_summary">Doble toque para alternar a modo de navegación de pantalla completa.</string>
         <string name="hide_system_bars">Esconder barras del systema</string>
         <string name="hide_system_bars_summary">Esconder las barras de estado y de navegación en el modo de navegación a pantalla completa.  Esto no funciona bien si el teclado es mostrado durante el modo de navegación a pantalla completa.</string>
         <string name="translucent_navigation_bar">Barra de navegación translúcida</string>
         <string name="translucent_navigation_bar_summary">Hacer la barra de navegación translúcida en el modo de navegación a pantalla completa.</string>
         <string name="hide_system_bars">Esconder barras del systema</string>
         <string name="hide_system_bars_summary">Esconder las barras de estado y de navegación en el modo de navegación a pantalla completa.  Esto no funciona bien si el teclado es mostrado durante el modo de navegación a pantalla completa.</string>
         <string name="translucent_navigation_bar">Barra de navegación translúcida</string>
         <string name="translucent_navigation_bar_summary">Hacer la barra de navegación translúcida en el modo de navegación a pantalla completa.</string>
+    <string name="clear_everything">Borrar todo</string>
+    <string name="clear_everything_summary">Borra cookies, almacenamiento DOM, datos de formulario y la caché de  WebView.  A continuación borra manualmente los directorios “app_webview” y “cache”.</string>
+    <string name="clear_cookies_preference">Borrar cookies</string>
+    <string name="clear_cookies_summary">Borra las cookies de primera y terceras partes.</string>
+    <string name="clear_dom_storage_preference">Borrar almacenamiento DOM</string>
+    <string name="clear_dom_storage_summary">Borra el almacenamiento DOM.</string>
+    <string name="clear_form_data_preference">Borrar datos de formulario</string>
+    <string name="clear_form_data_summary">Borra los datos de formulario.</string>
+    <string name="clear_cache">Borrar caché</string>
+    <string name="clear_cache_summary">Borra la caché de WebView.</string>
     <string name="general">General</string>
     <string name="general">General</string>
-        <string name="homepage_preference">Página inicial</string>
+        <string name="homepage">Página de inicio</string>
         <string name="default_font_size">Tamaño de fuente por defecto</string>
         <string-array name="default_font_size_entries">
         <string name="default_font_size">Tamaño de fuente por defecto</string>
         <string-array name="default_font_size_entries">
+            <item>25%</item>
             <item>50%</item>
             <item>75%</item>
             <item>100%</item>
             <item>50%</item>
             <item>75%</item>
             <item>100%</item>
             <item>175%</item>
             <item>200%</item>
         </string-array>
             <item>175%</item>
             <item>200%</item>
         </string-array>
+            <string-array name="domain_settings_font_size_entries">
+                <item>Por defecto del sistema</item>
+                <item>25%</item>
+                <item>50%</item>
+                <item>75%</item>
+                <item>100%</item>
+                <item>125%</item>
+                <item>150%</item>
+                <item>175%</item>
+                <item>200%</item>
+            </string-array>
         <string name="swipe_to_refresh_enabled">Deslizar para actualizar</string>
         <string name="swipe_to_refresh_enabled_summary">Algunas webs no funcionan bien si la opción deslizar para actualizar está habilitada.</string>
         <string name="display_additional_app_bar_icons">Mostrar iconos adicionales en la barra de aplicación</string>
         <string name="display_additional_app_bar_icons_summary">Mostrar iconos para alternar entre cookies, almacenamiento DOM, y datos de formulario en la barra de aplicación, si hay espacio.</string>
         <string name="swipe_to_refresh_enabled">Deslizar para actualizar</string>
         <string name="swipe_to_refresh_enabled_summary">Algunas webs no funcionan bien si la opción deslizar para actualizar está habilitada.</string>
         <string name="display_additional_app_bar_icons">Mostrar iconos adicionales en la barra de aplicación</string>
         <string name="display_additional_app_bar_icons_summary">Mostrar iconos para alternar entre cookies, almacenamiento DOM, y datos de formulario en la barra de aplicación, si hay espacio.</string>
+        <string name="dark_theme">Tema oscuro</string>
+        <string name="dark_theme_summary">Cambiar el tema reiniciará Navegador Privado.</string>
+        <string name="night_mode">Modo noche</string>
+        <string name="night_mode_summary">Activar el modo noche también activará javascript para todas las páginas web.</string>
+        <string name="display_webpage_images">Mostrar imágenes de la página web</string>
+        <string name="display_webpage_images_summary">Deshabilitar para conservar ancho de banda.</string>
 
     <!-- Orbot. -->
     <string name="orbot_proxy_not_installed">Enviar a través de Orbot no funcionará a menos que se instale Orbot.</string>
 
     <!-- Orbot. -->
     <string name="orbot_proxy_not_installed">Enviar a través de Orbot no funcionará a menos que se instale Orbot.</string>
+    <string name="waiting_for_orbot">Esperando a Orbot para conectar...</string>
 
     <!-- About Activity. -->
     <string name="about_privacy_browser">Acerca de Navegador Privado</string>
 
     <!-- About Activity. -->
     <string name="about_privacy_browser">Acerca de Navegador Privado</string>
             <string name="manufacturer">Fabricante:</string>
             <string name="model">Modelo:</string>
             <string name="device">Dispositivo:</string>
             <string name="manufacturer">Fabricante:</string>
             <string name="model">Modelo:</string>
             <string name="device">Dispositivo:</string>
-            <string name="bootloader">Cargador de Arranque:</string>
+            <string name="bootloader">Cargador de arranque:</string>
             <string name="radio">Radio:</string>
         <string name="software">Software</string>
             <string name="android">Android:</string>
                 <string name="api">API</string>
             <string name="radio">Radio:</string>
         <string name="software">Software</string>
             <string name="android">Android:</string>
                 <string name="api">API</string>
-            <string name="build">Versión de Compilación:</string>
-            <string name="security_patch">Parche de Seguridad:</string>
+            <string name="build">Versión de compilación:</string>
+            <string name="security_patch">Parche de seguridad:</string>
             <string name="webkit">WebKit:</string>
             <string name="chrome">Chrome:</string>
             <string name="webkit">WebKit:</string>
             <string name="chrome">Chrome:</string>
+            <string name="orbot">Orbot:</string>
+        <string name="package_signature">Firma del paquete</string>
+            <string name="issuer_dn">DN del emisor:</string>
+            <string name="subject_dn">DN del sujeto:</string>
+            <string name="certificate_version">Versión del certificado:</string>
+            <string name="serial_number">Número de serie:</string>
+            <string name="signature_algorithm">Algoritmo de firma:</string>
     <string name="permissions">Permisos</string>
     <string name="permissions">Permisos</string>
-    <string name="privacy_policy">Política de Privacidad</string>
-    <string name="changelog">Registro de Cambios</string>
+    <string name="privacy_policy">Política de privacidad</string>
+    <string name="changelog">Historial de cambios</string>
     <string name="licenses">Licencias</string>
     <string name="contributors">Colaboradores</string>
     <string name="links">Enlaces</string>
     <string name="licenses">Licencias</string>
     <string name="contributors">Colaboradores</string>
     <string name="links">Enlaces</string>
+    <string name="cannot_download_file">Este archivo no puede descargarse porque no tiene un URI HTTP o HTTPS.</string>
+    <string name="cannot_download_image">Esta imagen no puede descargarse porque no tiene un URI HTTP o HTTPS.</string>
 </resources>
\ No newline at end of file
 </resources>
\ No newline at end of file