Release 2.7.2. v2.7.2
authorSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Wed, 22 Nov 2017 09:49:16 +0000 (02:49 -0700)
committerSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Wed, 22 Nov 2017 09:49:16 +0000 (02:49 -0700)
16 files changed:
app/build.gradle
app/src/main/assets/de/about_changelog_dark.html
app/src/main/assets/de/about_changelog_light.html
app/src/main/assets/en/about_changelog_dark.html
app/src/main/assets/en/about_changelog_light.html
app/src/main/assets/es/about_changelog_dark.html
app/src/main/assets/es/about_changelog_light.html
app/src/main/assets/it/about_changelog_dark.html
app/src/main/assets/it/about_changelog_light.html
app/src/main/res/values-es/strings.xml
app/src/main/res/values-it/strings.xml
app/src/main/res/values/strings.xml
build.gradle
fastlane/metadata/android/en/changelogs/29.txt [new file with mode: 0644]
fastlane/metadata/android/es/changelogs/29.txt [new file with mode: 0644]
fastlane/metadata/android/it/changelogs/29.txt [new file with mode: 0644]

index ad44a2b8d2672cf27ccf005dbc7693b009218540..90c6f4bb037b165b89eb6304dbcbb1ac40dc6ce1 100644 (file)
@@ -25,8 +25,8 @@ android {
     defaultConfig {
         minSdkVersion 19
         targetSdkVersion 26
-        versionCode 28
-        versionName "2.7.1"
+        versionCode 29
+        versionName "2.7.2"
     }
 
     buildTypes {
index 3c19e767ff8365d469725578dbbfb8a663f78a90..165d2722511f2515c659a2ac0a5779bcc180afb8 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (version code 29)</h3>
+        <p>22. November 2017 - minimum API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Add an options menu item to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">create/edit domain settings</a> for the current domain.</li>
+            <li>Open <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">telephone number hyperlinks</a> in the dialer.</li>
+            <li>Fix a build error that <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">prevented the release of 2.7 and 2.7.1</a> on F-Droid.</li>
+            <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
+            <li>Updated Spanish translation provided by <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (version code 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9. November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
         <ul>
index 4b474a380a2bdbcb0867299c0bccb176449fee21..3a0c0705d41210bf6e4e3829a56a9e84635ca822 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (version code 29)</h3>
+        <p>22. November 2017 - minimum API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Add an options menu item to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">create/edit domain settings</a> for the current domain.</li>
+            <li>Open <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">telephone number hyperlinks</a> in the dialer.</li>
+            <li>Fix a build error that <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">prevented the release of 2.7 and 2.7.1</a> on F-Droid.</li>
+            <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
+            <li>Updated Spanish translation provided by <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (version code 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9. November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
         <ul>
index c7078a1607cbdc37c75d2ca76ea67faf795b58fb..033d26f5289e276b5d2fe13d8f183f97edf6372f 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (version code 29)</h3>
+        <p>22 November 2017 - minimum API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Add an options menu item to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">create/edit domain settings</a> for the current domain.</li>
+            <li>Open <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">telephone number hyperlinks</a> in the dialer.</li>
+            <li>Fix a build error that <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">prevented the release of 2.7 and 2.7.1</a> on F-Droid.</li>
+            <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
+            <li>Updated Spanish translation provided by <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (version code 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
         <ul>
index ac7c1f515057ccd914eb506c4ceaecd95d74e850..545095830768d91ec046d297ee225ab71d8f1f63 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (version code 29)</h3>
+        <p>22 November 2017 - minimum API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Add an options menu item to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">create/edit domain settings</a> for the current domain.</li>
+            <li>Open <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">telephone number hyperlinks</a> in the dialer.</li>
+            <li>Fix a build error that <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">prevented the release of 2.7 and 2.7.1</a> on F-Droid.</li>
+            <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
+            <li>Updated Spanish translation provided by <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (version code 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
         <ul>
index c5fd9de14906517bd629a9ee8dda423efbeebed7..4d949deace2ab5e32baff30cd4c98da3d6177e31 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (código de versión 29)</h3>
+        <p>22 de noviembre de 2017 - API mínimo 19, API dirigido 26</p>
+        <ul>
+            <li>Añadir un elemento de menú de opciones para <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">crear/editar la configuración del dominio</a> para el dominio actual.</li>
+            <li>Abrir <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">hipervínculos de números telefónicos</a> en el marcador telefónico.</li>
+            <li>Arreglar un error de compilación que <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">impedía la liberación de 2.7 y 2.7.1</a> en F-Droid.</li>
+            <li>Traducción al español actualizada por <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+            <li>Traducción al italiano actualizada por Francesco Buratti.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (código de versión 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 de noviembre de 2017</a> - API mínimo 19, API dirigido 26</p>
         <ul>
index 254d64f01ec767fe64d7562a725c4125c157c188..354edac7e9c986e19cd088327743a4996b251745 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (código de versión 29)</h3>
+        <p>22 de noviembre de 2017 - API mínimo 19, API dirigido 26</p>
+        <ul>
+            <li>Añadir un elemento de menú de opciones para <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">crear/editar la configuración del dominio</a> para el dominio actual.</li>
+            <li>Abrir <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">hipervínculos de números telefónicos</a> en el marcador telefónico.</li>
+            <li>Arreglar un error de compilación que <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">impedía la liberación de 2.7 y 2.7.1</a> en F-Droid.</li>
+            <li>Traducción al español actualizada por <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+            <li>Traducción al italiano actualizada por Francesco Buratti.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (código de versión 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 de noviembre de 2017</a> - API mínimo 19, API dirigido 26</p>
         <ul>
index b55c002e7e5aac90ab94b9435c2f2576b4b9c902..7652e9f5dee0fde4fcf98f0d402be8ec995b9c8d 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (versione codice 29)</h3>
+        <p>22 Novembre 2017 - minima API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Inserita una opzione nel Menu per <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">aggiungere/modificare le impostazioni</a> per il dominio corrente.</li>
+            <li>Possibilità di aprire <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">i numeri di telefono</a> con il dialer.</li>
+            <li>Correzione di un errore di compilazione che <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">impediva la pubblicazione delle versioni 2.7 e 2.7.1</a> su F-Droid.</li>
+            <li>Aggiornamento della traduzione Italiana fornita da Francesco Buratti.</li>
+            <li>Aggiornamento della traduzione Spagnola fornita da <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (versione codice 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 Novembre 2017</a> - minima API 19, target API 26</p>
         <ul>
index ee963d500b48bab099506be7117a8247e6598963..12c4f2b3cb3e4ca29bb809ead565f6a50d1c3bdb 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>2.7.2 (versione codice 29)</h3>
+        <p>22 Novembre 2017 - minima API 19, target API 26</p>
+        <ul>
+            <li>Inserita una opzione nel Menu per <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">aggiungere/modificare le impostazioni</a> per il dominio corrente.</li>
+            <li>Possibilità di aprire <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">i numeri di telefono</a> con il dialer.</li>
+            <li>Correzione di un errore di compilazione che <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">impediva la pubblicazione delle versioni 2.7 e 2.7.1</a> su F-Droid.</li>
+            <li>Aggiornamento della traduzione Italiana fornita da Francesco Buratti.</li>
+            <li>Aggiornamento della traduzione Spagnola fornita da <a href="mailto:emails@joseleon.me">Jose A. León Becerra</a>.</li>
+        </ul>
+
         <h3>2.7.1 (versione codice 28)</h3>
         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 Novembre 2017</a> - minima API 19, target API 26</p>
         <ul>
index 24206f248c967c12ad919c86d1a48fe64093d1d0..f8ea840f2ad6083a57812cdd51e31c82856bc6e5 100644 (file)
     <string name="forward">Adelante</string>
     <string name="history">Historial</string>
         <string name="clear_history">Borrar historial</string>
-    <string name="bookmarks">Marcadores</string>
+    <string name="bookmarks">Favoritos</string>
     <string name="downloads">Descargas</string>
     <string name="settings">Configuración</string>
     <string name="guide">Guía</string>
 
     <!-- MainWebViewActivity Options Menu. -->
     <string name="javascript">Javascript</string>
+    <string name="add_domain_settings">Añadir dominio</string>
+    <string name="edit_domain_settings">Editar dominio</string>
     <string name="first_party_cookies">Cookies de primera parte</string>
     <string name="third_party_cookies">Cookies de terceras partes</string>
     <string name="dom_storage">Almacenamiento DOM</string>
 
     <!-- Bookmarks. -->
     <string name="database_view">Vista de base de datos</string>
-    <string name="create_bookmark">Crear marcador</string>
+    <string name="create_bookmark">Crear favorito</string>
     <string name="create_folder">Crear carpeta</string>
-    <string name="current_bookmark_icon">Icono de marcador actual</string>
+    <string name="current_bookmark_icon">Icono de favorito actual</string>
     <string name="current_folder_icon">Icono de carpeta actual</string>
     <string name="default_folder_icon">Icono de carpeta por defecto</string>
     <string name="web_page_favorite_icon">Icono favorito de página Web</string>
-    <string name="bookmark_name">Nombre de marcador</string>
+    <string name="bookmark_name">Nombre de favorito</string>
     <string name="folder_name">Nombre de carpeta</string>
-    <string name="bookmark_url">Marcador URL</string>
+    <string name="bookmark_url">Favorito URL</string>
     <string name="folder_names_must_be_unique">Los nombres de carpetas deben ser únicos</string>
-    <string name="edit_bookmark">Editar marcador</string>
+    <string name="edit_bookmark">Editar favorito</string>
     <string name="edit_folder">Editar carpeta</string>
     <string name="move_to_folder">Mover a carpeta</string>
     <string name="move">Mover</string>
     <string name="edit">Editar</string>
     <string name="delete">Borrar</string>
     <string name="select_all">Selectionar todo</string>
-    <string name="one_bookmark_deleted">1 marcador borrado</string>
-    <string name="bookmarks_deleted">Marcadores borrados</string>
+    <string name="one_bookmark_deleted">1 favorito borrado</string>
+    <string name="bookmarks_deleted">favoritos borrados</string>
     <string name="undo">Deshacer</string>
 
     <!-- Bookmarks Database View. -->
-    <string name="bookmarks_database_view">Vista de base de datos de marcadores</string>
+    <string name="bookmarks_database_view">Vista de base de datos de favoritos</string>
     <string name="all_folders">Todas las carpetas</string>
     <string name="home_folder">Carpeta inicio</string>
     <string name="database_id">ID de base de datos:</string>
index 757ad20eaaa60aaf25877ce2d1ee6f0ec1dc91e6..79411bc2d99b132684f12e430883e794afbfa83f 100644 (file)
 
     <!-- MainWebViewActivity Options Menu. -->
     <string name="javascript">JavaScript</string>
+    <string name="add_domain_settings">Aggiungi dominio</string>
+    <string name="edit_domain_settings">Modifica dominio</string>
     <string name="first_party_cookies">Cookies proprietari</string>
     <string name="third_party_cookies">Cookies di terze parti</string>
     <string name="dom_storage">DOM storage</string>
index 12e64237a053cf269dff11f3adfbe9a46d4df675..782677751374378066e2e9abcfb240d751940a80 100644 (file)
     <string name="clear_and_exit">Clear and Exit</string>
 
     <!-- MainWebViewActivity Options Menu. -->
-    <string name="edit_domain_settings">Edit Domain Settings</string>
-    <string name="add_domain_settings">Add Domain Settings</string>
     <string name="javascript">JavaScript</string>
+    <string name="add_domain_settings">Add Domain Settings</string>
+    <string name="edit_domain_settings">Edit Domain Settings</string>
     <string name="first_party_cookies">First-Party Cookies</string>
     <string name="third_party_cookies">Third-Party Cookies</string>
     <string name="dom_storage">DOM Storage</string>
index f903bec373bd78a382dbc52f75bf6e3330ea2baa..92a4d859b828894889b0e5478d7d4b1e36d3e72d 100644 (file)
 buildscript {
     repositories {
         jcenter()
-        maven {
-            url 'https://maven.google.com/'
-            name 'Google'
-        }
+        google()
     }
     dependencies {
         classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.0.1'
@@ -38,9 +35,6 @@ buildscript {
 allprojects {
     repositories {
         jcenter()
-        maven {
-            url 'https://maven.google.com/'
-            name 'Google'
-        }
+        google()
     }
-}
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/fastlane/metadata/android/en/changelogs/29.txt b/fastlane/metadata/android/en/changelogs/29.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f7f1f73
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+• Add an options menu item to create/edit domain settings for the current domain.
+• Open telephone number hyperlinks in the dialer.
+• Fix a build error that prevented the release of 2.7 and 2.7.1 on F-Droid.
+• Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.
+• Updated Spanish translation provided by Jose A. León Becerra.
diff --git a/fastlane/metadata/android/es/changelogs/29.txt b/fastlane/metadata/android/es/changelogs/29.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f5a7943
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+• Añadir un elemento de menú de opciones para crear/editar la configuración del dominio para el dominio actual.
+• Abrir hipervínculos de números telefónicos en el marcador telefónico.
+• Arreglar un error de compilación que impedía la liberación de 2.7 y 2.7.1 en F-Droid.
+• Traducción al español actualizada por Jose A. León Becerra.
+• Traducción al italiano actualizada por Francesco Buratti.
diff --git a/fastlane/metadata/android/it/changelogs/29.txt b/fastlane/metadata/android/it/changelogs/29.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..284387d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,5 @@
+• Inserita una opzione nel Menu per aggiungere/modificare le impostazioni per il dominio corrente.
+• Possibilità di aprire i numeri di telefono con il dialer.
+• Correzione di un errore di compilazione che impediva la pubblicazione delle versioni 2.7 e 2.7.1 su F-Droid.
+• Aggiornamento della traduzione Italiana fornita da Francesco Buratti.
+• Aggiornamento della traduzione Spagnola fornita da Jose A. León Becerra.