Release v1.14. v1.14
authorSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Tue, 27 Dec 2016 04:10:41 +0000 (21:10 -0700)
committerSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Tue, 27 Dec 2016 04:10:41 +0000 (21:10 -0700)
22 files changed:
app/build.gradle
app/src/main/assets/de/about_changelog.html
app/src/main/assets/en/about_changelog.html
app/src/main/assets/es/about_changelog.html
app/src/main/java/com/stoutner/privacybrowser/activities/BookmarksDatabaseView.java
app/src/main/java/com/stoutner/privacybrowser/dialogs/MoveToFolder.java
app/src/main/java/com/stoutner/privacybrowser/helpers/OrbotProxyHelper.java
app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_gray_bitmap.png [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_grey_bitmap.png [deleted file]
app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_gray_bitmap.png [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_grey_bitmap.png [deleted file]
app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_gray_bitmap.png [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_grey_bitmap.png [deleted file]
app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_gray_bitmap.png [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_grey_bitmap.png [deleted file]
app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_gray_bitmap.png [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_grey_bitmap.png [deleted file]
app/src/main/res/drawable/folder_gray.xml [new file with mode: 0644]
app/src/main/res/drawable/folder_grey.xml [deleted file]
app/src/main/res/layout/bookmarks_database_view_item_linearlayout.xml
app/src/main/res/layout/drawerlayout.xml
app/src/main/res/values/colors.xml

index d7cc4b8850d7b581307c23bb205465b0991bd4b9..049deea64e626ace1aba458bd02ac05ab2f8ac56 100644 (file)
@@ -25,8 +25,8 @@ android {
     defaultConfig {
         minSdkVersion 19
         targetSdkVersion 25
-        versionCode 15
-        versionName "1.13"
+        versionCode 16
+        versionName "1.14"
     }
 
     buildTypes {
index a89793ff9be28f57676ffec978a41dfd473308a8..33920356622cca5c2f1ab3054073d42fa920fef9 100644 (file)
 \r
 <body>\r
 \r
+<h3>1.14 (version code 16)</h3>\r
+<p>26 December 2016 - minimum API 19, target API 25</p>\r
+<ul>\r
+    <li>Implement <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/31">ad blocking</a>.</li>\r
+    <li>Change the default user agent to PrivacyBrowser/1.0 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">for real this time</a>.</li>\r
+    <li>Change the default for <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286">Do Not Track to be false</a>.</li>\r
+    <li>Add the option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/75">enable full screen browsing mode</a> and set it to <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/xml/preferences.xml;h=cdda87e7c2eaa0cabdb6a1a77ffca1124e9423e1;hp=8ed81b84aab687621a0f08921c4f6165392d59d2;hb=743982f883eab347e4029f8a3be760f780b14da1;hpb=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">false by default</a>.</li>\r
+    <li>Fix a bug that sometimes caused the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/74">navigation bar to turn gray in full screen mode</a> when switching between apps.</li>\r
+    <li>Bump <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5c6db7b33577612ff7f120b30fb98cab8afa591f">target API to 25</a>.</li>\r
+    <li>Updated <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">partial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Spanish</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Translation</a>.</li>\r
+</ul>\r
+\r
 <h3>1.13 (version code 15)</h3>\r
 <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5a9cabddff240061fe521f01df3025b037e9da9e">28 November 2016</a> - minimum API 19, target API 24</p>\r
 <ul>\r
index d806b0be9aac419f0fd6f792b13153dc0415d5ed..6ab68f3d87c72c44de2f6f98c3c4577929372e20 100644 (file)
 
 <body>
 
+<h3>1.14 (version code 16)</h3>
+<p>26 December 2016 - minimum API 19, target API 25</p>
+<ul>
+    <li>Implement <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/31">ad blocking</a>.</li>
+    <li>Change the default user agent to PrivacyBrowser/1.0 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">for real this time</a>.</li>
+    <li>Change the default for <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286">Do Not Track to be false</a>.</li>
+    <li>Add the option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/75">enable full screen browsing mode</a> and set it to <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/xml/preferences.xml;h=cdda87e7c2eaa0cabdb6a1a77ffca1124e9423e1;hp=8ed81b84aab687621a0f08921c4f6165392d59d2;hb=743982f883eab347e4029f8a3be760f780b14da1;hpb=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">false by default</a>.</li>
+    <li>Fix a bug that sometimes caused the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/74">navigation bar to turn gray in full screen mode</a> when switching between apps.</li>
+    <li>Bump <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5c6db7b33577612ff7f120b30fb98cab8afa591f">target API to 25</a>.</li>
+    <li>Updated <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">partial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Spanish</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Translation</a>.</li>
+</ul>
+
 <h3>1.13 (version code 15)</h3>
 <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5a9cabddff240061fe521f01df3025b037e9da9e">28 November 2016</a> - minimum API 19, target API 24</p>
 <ul>
index ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef..0cd9a8f76fbe07062522e46dbb4b4896b72a32df 100644 (file)
 
 <body>
 
+<h3>1.14 (c&oacute;digo de versi&oacute;n 16)</h3>
+<p>26 de diciembre de 2016 - API m&iacute;nimo 19, API dirigido 25</p>
+<ul>
+    <li>Incluir un <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/31">bloqueador de anuncios</a>.</li>
+    <li>Cambiar el agente de usuario por defecto a PrivacyBrowser/1.0 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">de verdad esta vez</a>.</li>
+    <li>Cambiar el defecto de <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286">No Seguir a ser falso</a>.</li>
+    <li>A&ntilde;adir la opci&oacute;n de <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/75">habilitar pantalla completa</a> y poner <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/xml/preferences.xml;h=cdda87e7c2eaa0cabdb6a1a77ffca1124e9423e1;hp=8ed81b84aab687621a0f08921c4f6165392d59d2;hb=743982f883eab347e4029f8a3be760f780b14da1;hpb=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">un defecto de falso</a>.</li>
+    <li>Arreglar un error que a veces cambi&oacute; <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/74">la barra de navegaci&oacute;n gris en modo de pantalla completa</a> al cambiar entre aplicaciones.</li>
+    <li>Aumentar el <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5c6db7b33577612ff7f120b30fb98cab8afa591f">API dirigido a 25</a>.</li>
+    <li>Actualizar la <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">traducci&oacute;n</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">parcial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">al espa&ntilde;ol</a>.</li>
+</ul>
+
 <h3>1.13 (c&oacute;digo de versi&oacute;n 15)</h3>
 <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5a9cabddff240061fe521f01df3025b037e9da9e">28 de noviembre de 2016</a> - API m&iacute;nimo 19, API dirigido 24</p>
 <ul>
index e7795fbb30c090103626b2edc942d149cad2a406..5a3ccf07e22ed1af2a91c1e0b5c6dd82f611e738 100644 (file)
@@ -123,9 +123,9 @@ public class BookmarksDatabaseView extends AppCompatActivity {
                 TextView bookmarkParentFolderTextView = (TextView) view.findViewById(R.id.bookmarks_database_view_parent_folder);
                 // Make the folder name gray if it is the home folder.
                 if (bookmarkParentFolder.isEmpty()) {
-                    parentFolderImageView.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(getApplicationContext(), R.drawable.folder_grey));
+                    parentFolderImageView.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(getApplicationContext(), R.drawable.folder_gray));
                     bookmarkParentFolderTextView.setText(R.string.home_folder);
-                    bookmarkParentFolderTextView.setTextColor(ContextCompat.getColor(getApplicationContext(), R.color.grey_500));
+                    bookmarkParentFolderTextView.setTextColor(ContextCompat.getColor(getApplicationContext(), R.color.gray_500));
                 } else {
                     parentFolderImageView.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(getApplicationContext(), R.drawable.folder_dark_blue));
                     bookmarkParentFolderTextView.setText(bookmarkParentFolder);
index e2e2f88fc3938fa63277b38fe4b9d68511af0f3f..38af5f2129c20d8ae6bb4d52a1836c7bc3e76d0e 100644 (file)
@@ -171,7 +171,7 @@ public class MoveToFolder extends AppCompatDialogFragment {
             };
         } else {  // Display `Home Folder` at the top of the `ListView`.
             // Get the home folder icon drawable and convert it to a `Bitmap`.  `this` specifies the current context.
-            Drawable homeFolderIconDrawable = ContextCompat.getDrawable(getActivity().getApplicationContext(), R.drawable.folder_grey_bitmap);
+            Drawable homeFolderIconDrawable = ContextCompat.getDrawable(getActivity().getApplicationContext(), R.drawable.folder_gray_bitmap);
             BitmapDrawable homeFolderIconBitmapDrawable = (BitmapDrawable) homeFolderIconDrawable;
             Bitmap homeFolderIconBitmap = homeFolderIconBitmapDrawable.getBitmap();
             // Convert the folder `Bitmap` to a byte array.  `0` is for lossless compression (the only option for a PNG).
index 97b2f9d7c183446eae92bc470e72bd1a674d61bc..3a877ccbf79e377640687072e93a7a6434245353 100644 (file)
@@ -98,7 +98,7 @@ public class OrbotProxyHelper {
                 alertDialog.show();
             }
         } else {  // Otherwise set the default grey `appBar` background.
-            MainWebView.appBar.setBackgroundDrawable(ContextCompat.getDrawable(privacyBrowserContext, R.color.grey_100));
+            MainWebView.appBar.setBackgroundDrawable(ContextCompat.getDrawable(privacyBrowserContext, R.color.gray_100));
         }
     }
 }
diff --git a/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_gray_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_gray_bitmap.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..937fa3a
Binary files /dev/null and b/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_gray_bitmap.png differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_grey_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_grey_bitmap.png
deleted file mode 100644 (file)
index 937fa3a..0000000
Binary files a/app/src/main/res/drawable-hdpi/folder_grey_bitmap.png and /dev/null differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_gray_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_gray_bitmap.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c37add7
Binary files /dev/null and b/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_gray_bitmap.png differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_grey_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_grey_bitmap.png
deleted file mode 100644 (file)
index c37add7..0000000
Binary files a/app/src/main/res/drawable-mdpi/folder_grey_bitmap.png and /dev/null differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_gray_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_gray_bitmap.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7d08575
Binary files /dev/null and b/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_gray_bitmap.png differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_grey_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_grey_bitmap.png
deleted file mode 100644 (file)
index 7d08575..0000000
Binary files a/app/src/main/res/drawable-xhdpi/folder_grey_bitmap.png and /dev/null differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_gray_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_gray_bitmap.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..793d53c
Binary files /dev/null and b/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_gray_bitmap.png differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_grey_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_grey_bitmap.png
deleted file mode 100644 (file)
index 793d53c..0000000
Binary files a/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/folder_grey_bitmap.png and /dev/null differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_gray_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_gray_bitmap.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..00e682e
Binary files /dev/null and b/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_gray_bitmap.png differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_grey_bitmap.png b/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_grey_bitmap.png
deleted file mode 100644 (file)
index 00e682e..0000000
Binary files a/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/folder_grey_bitmap.png and /dev/null differ
diff --git a/app/src/main/res/drawable/folder_gray.xml b/app/src/main/res/drawable/folder_gray.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..60f059f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- folder_gray.xml comes from the Android Material icon set, where it is called ic_folder.
+    It is released under the Apache License 2.0. -->
+
+<vector
+    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+    android:height="24dp"
+    android:width="24dp"
+    android:viewportHeight="24.0"
+    android:viewportWidth="24.0" >
+
+    <!-- We have to use a hard coded color code until API >= 21.  Then we can use `@color`. -->
+    <path
+        android:fillColor="#FF9E9E9E"
+        android:pathData="M10,4H4c-1.1,0 -1.99,0.9 -1.99,2L2,18c0,1.1 0.9,2 2,2h16c1.1,0 2,-0.9 2,-2V8c0,-1.1 -0.9,-2 -2,-2h-8l-2,-2z"/>
+</vector>
diff --git a/app/src/main/res/drawable/folder_grey.xml b/app/src/main/res/drawable/folder_grey.xml
deleted file mode 100644 (file)
index 2527140..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-<!-- folder_grey.xml comes from the Android Material icon set, where it is called ic_folder.
-    It is released under the Apache License 2.0. -->
-
-<vector
-    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
-    android:height="24dp"
-    android:width="24dp"
-    android:viewportHeight="24.0"
-    android:viewportWidth="24.0" >
-
-    <!-- We have to use a hard coded color code until API >= 21.  Then we can use `@color`. -->
-    <path
-        android:fillColor="#FF9E9E9E"
-        android:pathData="M10,4H4c-1.1,0 -1.99,0.9 -1.99,2L2,18c0,1.1 0.9,2 2,2h16c1.1,0 2,-0.9 2,-2V8c0,-1.1 -0.9,-2 -2,-2h-8l-2,-2z"/>
-</vector>
index 7651a2e247b1dcd7e4a24cefb1620ab7e4bf3530..dfbf086863dd348efffdf6a92d19d809e7cc4423 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@
             android:layout_width="50dp"
             android:layout_marginEnd="10dp"
             android:gravity="end"
-            android:textColor="@color/grey_500"
+            android:textColor="@color/gray_500"
             android:textSize="22sp" />
 
         <ImageView
@@ -84,7 +84,7 @@
             android:layout_width="30dp"
             android:layout_gravity="center_vertical"
             android:layout_marginEnd="10dp"
-            android:src="@drawable/folder_grey"
+            android:src="@drawable/folder_gray"
             tools:ignore="ContentDescription" />
 
         <TextView
index c80a5f5ed082e7186fa76bfae5ba7a5495349b91..5114b8eff9e2124d7e9365a1a261970b47e7a866 100644 (file)
@@ -59,7 +59,7 @@
                         android:id="@+id/app_bar"
                         android:layout_height="wrap_content"
                         android:layout_width="match_parent"
-                        android:background="@color/grey_100"
+                        android:background="@color/gray_100"
                         app:popupTheme="@style/LightPopupOverlay" />
 
                     <include layout="@layout/find_on_page_app_bar" />
index b9c02cc40e896195a2095e77187322d009e7bd17..32ecace307ace7bf49b237e9d16ea6d4c1c84df0 100644 (file)
     <color name="blue_900">#FF0D47A1</color>
     <color name="blue_a700">#FF2962FF</color>
 
-    <color name="blue_grey_500">#FF607D8B</color>
+    <color name="blue_gray_500">#FF607D8B</color>
 
-    <color name="grey_100">#FFF5F5F5</color>
-    <color name="grey_500">#FF9E9E9E</color>
+    <color name="gray_100">#FFF5F5F5</color>
+    <color name="gray_500">#FF9E9E9E</color>
 
     <color name="light_green_a700">#FF64DD17</color>