1.7 (version code 8)

24 March 2022 - minimum API 30, target API 31

1.6 (version code 7)

21 December 2021 - minimum API 30, target API 31

1.5 (version code 6)

3 November 2021 - minimum API 30, target API 31

1.4 (version code 5)

18 October 2021 - minimum API 30, target API 30.

1.3 (version code 4)

29 September 2021 – minimum API 30, target API 30.

1.2 (version code 3)

15 September 2021 - minimum API 30, target API 30.

1.1 (version code 2)

30 August 2021 - minimum API 30, target API 30.

1.0 (version code 1)

25 August 2021 - minimum API 30, target API 30.