Release 1.1.
[PrivacyCell.git] / app / src / main / res / mipmap-anydpi-v26 /
2021-08-26 Soren StoutnerFix a few typos.
2021-08-13 Soren StoutnerAdd the app icon.
2021-08-13 Soren StoutnerInitial commit.