]> gitweb.stoutner.com Git - PrivacyBrowserAndroid.git/commitdiff
Release 3.16. v3.16
authorSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Mon, 20 Nov 2023 22:21:18 +0000 (15:21 -0700)
committerSoren Stoutner <soren@stoutner.com>
Mon, 20 Nov 2023 22:21:18 +0000 (15:21 -0700)
23 files changed:
app/build.gradle
app/src/main/assets/de/about_changelog.html
app/src/main/assets/en/about_changelog.html
app/src/main/assets/es/about_changelog.html
app/src/main/assets/filterlists/easylist.txt
app/src/main/assets/filterlists/easyprivacy.txt
app/src/main/assets/filterlists/fanboy-annoyance.txt
app/src/main/assets/filterlists/fanboy-social.txt
app/src/main/assets/fr/about_changelog.html
app/src/main/assets/it/about_changelog.html
app/src/main/assets/pt-rBR/about_changelog.html
app/src/main/assets/ru/about_changelog.html
app/src/main/assets/tr/about_changelog.html
app/src/main/assets/zh-rCN/about_changelog.html
app/src/main/res/values-es/strings.xml
app/src/main/res/values-it/strings.xml
app/src/main/res/values-ru/strings.xml
app/src/main/res/values/strings.xml
build.gradle
fastlane/metadata/android/en-US/changelogs/72.txt [new file with mode: 0644]
fastlane/metadata/android/es-ES/changelogs/72.txt [new file with mode: 0644]
fastlane/metadata/android/it-IT/changelogs/72.txt [new file with mode: 0644]
fastlane/metadata/android/ru-RU/changelogs/72.txt [new file with mode: 0644]

index 668e7bbb150c238c1917652429c0e46430b7875c..ebf69c8ad30ee56a5def9549221f1e711e0d06e1 100644 (file)
@@ -29,8 +29,8 @@ android {
         minSdk 24
         //noinspection EditedTargetSdkVersion
         targetSdk 34
-        versionCode 71
-        versionName "3.15.1"
+        versionCode 72
+        versionName "3.16"
         resourceConfigurations += ['en', 'de', 'es', 'fr', 'it', 'pt-rBR', 'ru', 'tr', 'zh-rCN']
     }
 
@@ -78,7 +78,7 @@ android {
 
 dependencies {
     // Include the following AndroidX libraries.
-    implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.8.0"
+    implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.8.1"
     implementation 'androidx.arch.core:core-common:2.2.0'
     implementation 'androidx.arch.core:core-runtime:2.2.0'
     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
index 794e4f9a50a87eebe9adb388c00163f462246ed8..c59780faeeacd4ddbf8de7d8b7b4b1fbb59b3197 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>3.16 (Version Code 72)</h3>
+        <p>20. November 2023 - Mindest-API 24, Ziel-API 34</p>
+        <ul>
+            <li>Add importing and exporting of bookmarks to an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/91">HTML file</a>.</li>
+            <li>Open new tabs <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1100">adjacent to the current tab</a>.</li>
+            <li>Default to current <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1102">on-the-fly settings</a> when adding new Domain Settings.</li>
+            <li>Add a navigation menu entry to scroll to the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/144">bottom/top of the page</a>.</li>
+            <li>Initially scroll the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1047">navigation drawer to the bottom</a> when using the bottom app bar.</li>
+            <li>Display <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/706">SSL information</a> in View Headers.</li>
+            <li>Add options to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/673">copy, share, and save</a> View Headers.</li>
+            <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1055">share entries</a> to the WebView context menus.</li>
+            <li>Fix several bugs with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1051">tabs</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1020">after</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1069">restoring</a> pages on restart.</li>
+            <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1034">several</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/785">small</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1036">interface</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1090">bugs</a>.</li>
+            <li>Bump the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1107">target API to 34</a> (Android 14).</li>
+            <li>Aktualisierte deutsche Übersetzung von Bernhard G. Keller.</li>
+        </ul>
+
         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-android-3-15-1/">3.15.1</a> (Version Code 71)</h3>
         <p><a href="https://gitweb.stoutner.com/?p=PrivacyBrowserAndroid.git;a=commitdiff;h=f54dc14f2a76e7d45964abb22f19785744fce2e9">26. Juni 2023</a> - Mindest-API 24, Ziel-API 33</p>
         <ul>
index 704c3928457b7cc0408137e5c9915aa07bb0dd66..2c3e0ed51dc4e74a9d725a129c657a0cecdd5cb3 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>3.16 (version code 72)</h3>
+        <p>20 November 2023 - minimum API 24, target API 34</p>
+        <ul>
+            <li>Add importing and exporting of bookmarks to an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/91">HTML file</a>.</li>
+            <li>Open new tabs <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1100">adjacent to the current tab</a>.</li>
+            <li>Default to current <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1102">on-the-fly settings</a> when adding new Domain Settings.</li>
+            <li>Add a navigation menu entry to scroll to the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/144">bottom/top of the page</a>.</li>
+            <li>Initially scroll the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1047">navigation drawer to the bottom</a> when using the bottom app bar.</li>
+            <li>Display <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/706">SSL information</a> in View Headers.</li>
+            <li>Add options to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/673">copy, share, and save</a> View Headers.</li>
+            <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1055">share entries</a> to the WebView context menus.</li>
+            <li>Fix several bugs with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1051">tabs</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1020">after</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1069">restoring</a> pages on restart.</li>
+            <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1034">several</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/785">small</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1036">interface</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1090">bugs</a>.</li>
+            <li>Bump the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1107">target API to 34</a> (Android 14).</li>
+        </ul>
+
         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-android-3-15-1/">3.15.1</a> (version code 71)</h3>
         <p><a href="https://gitweb.stoutner.com/?p=PrivacyBrowserAndroid.git;a=commitdiff;h=f54dc14f2a76e7d45964abb22f19785744fce2e9">26 June 2023</a> - minimum API 24, target API 33</p>
         <ul>
index 6aa85a5e15881e05c823e109afdf3fdf92fc58d2..824568bbe1b3170cefe92adb933cf84a3a8960a4 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
+        <h3>3.16 (código de versión 72)</h3>
+        <p>20 de noviembre de 2023 - API mínimo 24, API objetivo 34</p>
+        <ul>
+            <li>Añadir la importación y exportación de favoritos a un <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/91">archivo HTML</a>.</li>
+            <li>Abrir nuevas pestañas <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1100">adyacentes a la pestaña actual</a>.</li>
+            <li>Por defecto se usará la actual <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1102">configuración establecida</a> al añadir nuevas configuraciones de dominio.</li>
+            <li>Añadir una entrada de menú de navegación para desplazarse a la <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/144">parte inferior/superior de la página</a>.</li>
+            <li>Desplazar inicialmente el <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1047">cajón de navegación hasta el fondo</a> cuando se use la barra inferior de aplicaciones.</li>
+            <li>Mostrar <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/706">información SSL</a> en Ver Cabeceras.</li>
+            <li>Añadir opciones para <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/673">copiar, compartir, y guardar</a> Ver Cabeceras.</li>
+            <li>Añadir <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1055">entradas de compartir</a> a los menús contextuales de WebView.</li>
+            <li>Corregir varios errores con <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1051">las pestañas</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1020">después de</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1069">restaurar</a> las páginas al reiniciar.</li>
+            <li>Corregir <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1034">varios</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/785">pequeños</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1036">errores de</a>
+                <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1090">interfaz</a>.</li>
+            <li>Subir la <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1107">API objetivo a 34</a> (Android 14).</li>
+            <li>Actualizada la traducción al español proporcionada por Jose A. León.</li>
+        </ul>
+
         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-android-3-15-1/">3.15.1</a> (código de versión 71)</h3>
         <p><a href="https://gitweb.stoutner.com/?p=PrivacyBrowserAndroid.git;a=commitdiff;h=f54dc14f2a76e7d45964abb22f19785744fce2e9">26 de junio de 2023</a> - API mínimo 24, API objetivo 33</p>
         <ul>
index d1f4efd2e448e9f145be309ec36f6dd61418ccd0..765c80e801daa87544f3be1f0bf5aa76df1c791b 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 [Adblock Plus 2.0]
-! Version: 202306072303
+! Version: 202311171931
 ! Title: EasyList
-! Last modified: 07 Jun 2023 23:03 UTC
+! Last modified: 17 Nov 2023 19:31 UTC
 ! Expires: 4 days (update frequency)
 ! *** easylist:template_header.txt ***
 ! 
 ! -----------------------General advert blocking filters-----------------------!
 ! *** easylist:easylist/easylist_general_block.txt ***
 -ad-300x600-
--ad-336x280-
 -ad-458x80.
--ad-banner-
 -ad-bottom-
--ad-button-
--ad-choices.
--ad-code/
--ad-codes_
 -ad-column-
--ad-content/
--ad-cube.
--ad-data/
--ad-home.
--ad-horizontal.
--ad-iframe/
--ad-large.
--Ad-Large_
--ad-left.
--ad-loading.
 -ad-manager/$~stylesheet
--ad-map/
--ad-marker.
--ad-random/
--ad-reload.
--ad-reload/
--ad-resize-
 -ad-right.
--ad-rotator-
--ad-rotators/
--ad-server/
--ad-sidebar-
 -ad-sidebar.
--ad-strip.
--ad-switcher.
--ad-tags.
--ad-text_
--ad-tile.
--ad-top.
 -ad-unit.
--ad-unit/
--ad-util-
 -ad-util.
--ad-utility-
--ad-vertical-
--ad-zone.
 -ad.jpg.pagespeed.
 -ad.jpg?
--ad.php?
--ad/dist/
--ad/embed.
--ad/iframe/
--ad/main.
--ad/source/
--ad_banner-
--adap.$domain=~l-adap.org
 -adbanner.
--adbox-
--adfliction.
--adfliction/
--adimage-
--adloader-
--adnow.$domain=~zappistore.com
 -ads-banner.
 -ads-bottom.
--ads-management/
 -ads-manager/$domain=~wordpress.org
--ads-plugin/
--ads-right.
--ads.gif
--ads.php?
 -ads/assets/$domain=~web-ads.org
--adsense2.
--adserver/
--adskin.
--adslots.
--adsonar.
--adspace.$domain=~metaverse-adspace.com
--advertise.$domain=~ads.com|~i-advertise.net|~mb-advertise.gr
--advertise/
--advertisement_
--advertising/assets/
--advertising/vast/
--advertising_
--advertisment-
--advertorial.
--adverts.min.
--adwords.$domain=~consultant-adwords.com|~consultant-adwords.fr|~expert-adwords.com|~freelance-adwords.com|~freelance-adwords.fr
--article-ad-
--article-ad.
--article-ads-
 -assets/ads.$~script
 -auto-ads-
--banner-ad-
 -banner-ad.
--banner-ad/
 -banner-ad_
 -banner-ads-$~script
--content-ad-
--content-ad.
 -contrib-ads.$~stylesheet
--cpm-ad.
--cpm-ads.
 -display-ads.
--footerads-
 -footerads.
 -gpt-ad-$~xmlhttprequest
 -housead-
--iframe-ad.
--image/Ads/
--images/ad-
--layer-ad.
--layer-ads/
--leaderboard-ad-
--load-ads.
--native-ad.
--native-ad/
 -page-ad.
--page-ad?
 -page-peel/
--panel-ad.
--panel_ad_
 -PcmModule-Taboola-
 -peel-ads-
--pop-under/
 -popexit.
 -popunder.
--popup-ad.
--popup-ads-
 -publicidad.
--pubmatic-
 -right-ad.
--search-ads.
--show-ads.
--side-ad-
 -side-ad.
 -sidebar-ad.
--simple-ads.
--Skin-Ad-Wrap-
--Skin-Ad-Wrap.
 -sponsor-ad.
--Sponsor-Ad_
--SponsorAd.
--sprite-ad.
 -sticky-ad-
 -strip-ads-
 -takeover-ad-
--template-ads/
--text-ads.
--theme/ads/
--top-ad.
 -top-ads.
--tower-ad-
--video-ads/
--web-ad-
--Web-Ad.
--Web-Ads.
 -web-advert-
 -Web-Advert.
-.ad.footer.
-.ad.wrapper.
-.ad6media.$domain=~ad6media.fr
-.adbutler-
-.adnetwork.$domain=~adnetwork.ie|~adnetwork.sk
-.adpartner.$domain=~adpartner.cz|~adpartner.de|~adpartner.jp
 .adriver.$~object,domain=~adriver.co|~adriver.tech
 .adrotate.
 .ads-lazy.
 .ads-min.
-.ads-tool.
 .ads.controller.
 .ads.css
 .ads.darla.
 .adsbox.$domain=~adsbox.in
-.adsdk.
-.adserv/
 .adserver.
-.adService.$domain=~adservice.com
-.adspace.$domain=~adspace.pro
-.adsremote.
-.adtech_
 .advert.$domain=~advert.ae|~advert.ge|~advert.io|~advert.ly|~advert.media|~advert.org.pl
-.advertrecycling.
-.ae/ads/
-.ai/ads.
-.am/adv/
 .ar/ads/
 .ashx?AdID=
-.aspx?ad=
 .aspx?adid=
 .az/adv/
-.biz/ad.
-.biz/ad/
-.biz/ad2/
-.biz/ads/
-.box.ad.
 .br/ads/
 .bz/ads/
 .ca/ads/
 .cgi?ad=
 .ch/adv/
 .clkads.
-.club/ads.
 .club/js/popunder.js
 .cn/sc/*?n=$script,third-party
-.co/ads?
-.com/?ad=
 .com/a?pagetype
-.com/ad/$~image,third-party,domain=~mediaplex.com|~warpwire.com
-.com/ad?
-.com/adclk?
-.com/adds/
-.com/adinf/
-.com/adlib/
-.com/ads.$~script,~xmlhttprequest
-.com/ads/$image,object,subdocument,domain=~developers.google.com|~sabotage-films.com
+.com/ad/$~image,third-party,domain=~mediaplex.com|~warpwire.com|~wsj.com
 .com/ads?
 .com/adv/$domain=~adv.asahi.com|~advantabankcorp.com|~archiproducts.com|~tritondigital.com
-.com/adv3/
-.com/adv?
-.com/adv_
-.com/advs-
-.com/adx_
 .com/adz/
-.com/bads/
 .com/sc/*?n=$script,third-party
 .com/ss/ad/
 .cz/adv/
 .cz/affil/
 .cz/bannery/
-.ec/ads/
-.eg/ads/
-.es/adv/
-.eu/ads/$domain=~scutt.eu
-.eu/adv/
-.fm/ads/
 .fuse-cloud.com/
-.ga/ads.
-.gg/ads/
-.gif?ad=
-.gr/ads/
-.hk/ads/
-.hr/ads.
-.html?ad=
-.html?ad_
 .html?clicktag=
-.iads.js
-.il/ads.
-.il/ads/
-.in/ads/
-.info/ad_
-.info/ads-
-.info/ads/
-.intad/
-.io/ads/
-.is/ads/
+.info/tsv
 .jp/ads/$third-party,domain=~hs-exp.jp
-.jsp?adcode=
-.ke/ads/
 .lazyload-ad-
 .lazyload-ad.
-.lk/ads/
-.me/ads-
-.me/ads/
-.mobileads.
-.mv/ads/
 .mx/ads/
 .my/ads/
-.name/ads/
 .nativeads.
-.net/_adv/
 .net/ad2/$~xmlhttprequest
-.net/ad_
-.net/adj;
-.net/ads-
 .net/ads?
-.net/adt?
-.net/bnr/
-.net/gads/
-.net/noidadx/
-.net/pfadj/
 .ng/ads/
-.nl/ad2/
-.no/ads/
 .nu/ads/
-.openad.$domain=~openad.lv
-.openx.$domain=~openx.com|~openx.solar
-.openxtag.
-.org/ad-
-.org/ad.$~script
 .org/ad/$domain=~ylilauta.org
-.org/ads-
 .org/ads/
-.org/ads_
-.org/adv/
-.org/gads/
 .org/pops.js
 .ph/ads/
 .php/ad/
 .php/ads/
 .php?ad=
-.php?ad_
 .php?adsid=
 .php?adv=
-.php?adv_
-.php?affid=$domain=~cancun-discounts.com
 .php?clicktag=
-.php?id=ads_
-.php?nats=
 .php?zone_id=
 .php?zoneid=
-.pj?adv=
 .pk/ads/
 .popunder.js
-.propellerads.$domain=~propellerads.com
-.prtrackings.com%
 .pw/ads/
-.rolloverad.
 .ru/ads/
-.sh/ads/
-.sk/ads/
-.text-link-ads.
-.textads.
-.th/ads/
-.to/ads/
-.topad.
-.tv/adl.
-.tv/ads.
-.tv/ads/$image,script,subdocument
-.twoads.
-.tz/ads/
-.ug/ads/
-.uk/ads.
-.uk/adv/
-.us/ads.
-.us/ads/
-.utils.ads.
-.vert.ad.
-.weborama.js
-.widgets.ad?
-.win/ads/
-.ws/ads/
-.xxx/ads/
-.xyz/ads/
-.za/ads.
-.za/ads/$domain=~ananzi.co.za
-.zm/ads/
-.zw/ads/
-/?affiliateId=*&realDomain=
 /?fp=*&poru=$subdocument
 /?view=ad
 /_adslot/*
-/_global/ads/*
-/_svc/ad/*
 /_xa/ads?
 /_xa/ads_
 /a-ads.$third-party
 /a/?ad=
 /a/ads/*
 /a/display.php?$script
-/AA/itespurrom.com/*
-/AA/rndskittytor.com/*
 /AA/theologicalpresentation.com/*
-/aaddright.
 /ab_fl.js$script
-/active-ad-
+/ablck/frolod.js
 /ad--unit.
 /ad-125.
-/ad-300x254.
-/ad-300x300.
-/ad-400.
 /ad-468-
 /ad-600-
-/ad-amz.
-/ad-api-
-/ad-audit.
 /ad-bottom.
 /ad-box-
-/ad-boxes-
-/ad-cache.
 /ad-choices-
 /ad-choices.
 /ad-controller.
-/ad-emea.
 /ad-engine.
-/ad-header.
-/ad-iframe-
-/ad-iframe?
 /ad-image.
-/ad-label-
-/ad-label.
 /ad-left.
-/ad-loader-
-/ad-loading.
-/ad-local.$domain=~ad-local.de
-/ad-maven-
-/ad-overlay-
+/ad-overlay-anything/*
 /ad-overlay.
-/ad-position-
-/ad-provider.
-/ad-pub.
-/ad-refresh-
-/ad-refresh.
+/ad-provider.js
 /ad-renderer.
-/ad-rotator-
 /ad-scripts--
 /ad-scroll.
-/ad-serve?
 /ad-server.$~script
-/ad-server/*$~image
 /ad-sidebar-
 /ad-skin-
 /ad-skyscraper.
-/ad-specs.
 /ad-sprite.
-/ad-strip.
-/ad-stub-
-/ad-styles.
-/ad-template.
-/ad-text.
 /ad-third-party?
-/ad-top-
-/ad-top.
-/ad-unit-
 /ad-vert.
-/ad-view-
-/ad-web.
-/ad.*/impression?
-/ad.asp?
-/ad.aspx?
 /ad.cgi?
-/ad.code?
 /ad.css?
 /ad.html?
 /ad.min.
-/ad.php?
-/ad.popup?
 /ad.skin.
-/ad.slot.
-/ad.view?
 /ad/a.aspx?
-/ad/afc_
 /ad/banner.
-/ad/banner?
-/ad/banner_
 /ad/banners/*
-/ad/bin/*
-/ad/blank.
-/ad/blog_
-/ad/bottom.
-/ad/card-
-/ad/clients/*
-/ad/common/*
 /ad/common_
-/ad/count.
-/ad/cpmstar/*
 /ad/dfp/*
 /ad/empty.
 /ad/err?
-/ad/files/*
-/ad/framed?
-/ad/generate?
-/ad/get_
 /ad/getban?
 /ad/guest/*
 /ad/html/*
-/ad/iframe.
-/ad/iframe/*
 /ad/image/*
 /ad/images/*$domain=~studiocalling.it
 /ad/img/*
 /ad/imp?
 /ad/index.
-/ad/index/*
-/Ad/Index?
-/ad/index_
-/ad/inline?
-/ad/jsonp/*
 /ad/leaderboard.
-/ad/load.
-/ad/load_
-/ad/mpu/*
 /ad/player_
 /ad/popup.
-/ad/random_
-/ad/rectangle.
-/ad/show.
-/ad/side_
 /ad/skin-
 /ad/skin_
 /ad/skyscraper.
-/ad/skyscrapper.
-/ad/sponsored-
 /ad/sponsors/*
-/ad/thumbs/*
-/ad/top.
-/ad/top/*
-/ad/top_
 /ad/view/*
 /ad/zeus/*
-/ad0.$domain=~ad0.com|~ad0.dev|~ad0.org|~vereinslinie.de
-/ad160.
-/ad2.$~xmlhttprequest,domain=~shoplinker.co.kr|~vereinslinie.de
-/ad3.$domain=~ad3.eu|~vereinslinie.de
 /ad300.
-/ad4.$domain=~ad4.fr|~ad4.wpengine.com|~vereinslinie.de
-/ad468x60.
-/ad468x80.
-/ad5.
-/ad6.
-/ad7.
-/ad728-
-/ad728.
 /ad?count=
-/ad?data=
-/ad?iframe_
-/ad?keyword=
 /ad?pos_
 /ad?sponsor=
 /ad?type=
-/ad_120_
-/ad_250x250_
-/ad_300.
 /ad_300250.
-/ad_600_
 /ad_728.
-/ad_728_
 /ad_area.
-/ad_article_
-/ad_banner.
 /ad_banner/*
-/ad_bar_
 /ad_base.
-/ad_big_
-/ad_blog.
-/ad_bot.
 /ad_bottom.
-/ad_box.
-/ad_box1.
-/ad_box2.
-/ad_box?
-/ad_box_
-/ad_boxes/*
 /ad_break?
-/ad_button.
-/ad_cache/*
 /ad_campaign?
 /ad_caption.
 /ad_choices.
 /ad_choices_
 /ad_code.
 /ad_common.
-/ad_config.
-/ad_container_
-/ad_content.
-/ad_count.
-/ad_create.
-/ad_creatives.
-/ad_delivery?
 /ad_display.
-/ad_display_
 /ad_engine?
-/ad_entry_
 /ad_exo.
-/ad_fallback/*
 /ad_feed.
-/ad_feedback_
 /ad_footer.
-/ad_footer_
-/ad_forum_
-/ad_frame.
-/ad_frame?
 /ad_function.
 /ad_ga_callback.
-/ad_generator.
 /ad_generator?
-/ad_head_
 /ad_header.
-/ad_header_
 /ad_home.
-/ad_home_
-/ad_homepage_
 /ad_horisontal.
-/ad_horiz.
 /ad_horizontal.
-/ad_html/*
-/ad_icons/*
-/ad_iframe.
-/ad_iframe_
-/ad_ima-
-/ad_image.
-/ad_image2.
 /ad_images/*
-/ad_img.
 /ad_img/*
 /ad_include.
-/Ad_Index?
 /ad_index_
-/ad_insert.
 /ad_label_
-/ad_large.
 /ad_lazyload.
-/ad_leader.
-/ad_leader_
-/ad_leaderboard.
-/ad_leaderboard/*
 /ad_left.
 /ad_left_
-/ad_link.
-/ad_links/*
-/ad_loader.
-/ad_manage.
-/ad_manager.
 /ad_manager/*
-/ad_mbox.
-/ad_medium_
-/ad_mini_
-/ad_mobile.
-/ad_mobile_
-/ad_mpu.
-/ad_multi_
-/ad_news.
-/ad_note.
-/ad_notice.
-/ad_option_
 /ad_overlay.
-/ad_page_
-/ad_paper_
 /ad_peel/*$script
 /ad_popup_
 /ad_pos=
 /ad_position=
-/ad_position_
-/ad_premium.
-/ad_premium_
-/ad_print.
 /ad_provider.
-/ad_rectangle_
-/ad_red.
 /ad_refresh.
-/ad_refresher.
-/ad_reloader_
-/ad_render_
-/ad_rentangle.
 /ad_request.
 /ad_right.
-/ad_right_
-/ad_rotation.
-/ad_rotator.
 /ad_rotator/*
-/ad_rotator_
-/ad_screen.
-/ad_script.
-/ad_script_
-/ad_serve.
-/ad_serve_
 /ad_server.
-/ad_server/*
-/ad_servlet.
-/ad_show.
-/ad_show?
 /ad_side.
-/ad_sizes=
 /ad_skin_
-/ad_sky.
 /ad_skyscraper.
 /ad_slideout.
-/ad_slot_
-/ad_slots.
 /ad_space.
 /ad_spot.
 /ad_square.
-/ad_square_
-/ad_srv.
-/ad_stem/*
 /ad_sticky.
-/ad_tab.
-/ad_tag.
-/ad_tag_
-/ad_tags_
-/ad_text.
-/ad_text_
-/ad_tile/*
-/ad_title_
-/ad_tools/*
 /ad_top.
-/ad_top/*
-/ad_top_
-/ad_tower_
-/ad_tpl.
-/ad_ttb.
-/ad_txt.
-/ad_units.
-/ad_units/*
-/ad_units?
-/ad_upload/*
 /ad_util.
-/ad_utils.
-/ad_ver/*
 /ad_vert.
 /ad_vertical.
 /ad_view_
 /ad_wide_
-/ad_width/*
 /ad_wrapper.
 /adanalytics.
 /adaptvadplayer.
-/adaptvadservervastvideo.
-/adaptvexchangevastvideo.
 /adasset/*
 /adasync.
-/adback.
-/adback?
-/AdBackground.
-/adban.
-/adbanner/*
 /adbanner2.
-/adBanner?
-/adbanner_
 /adbanners/*
-/adbar.$domain=~adbar.fi|~adbar.io|~adbar.jp
-/adbars.
-/adbase.$domain=~adbase.ai
-/adbeacon.
-/adblob.
-/adboost.$domain=~adboost.fr|~adboost.io|~adboost.se|~adboost.sellerboost.de
 /adbottom.
 /adbox.
-/adbox1.
-/adbox2.
-/adbox_
-/adboxes/*
-/adbreak_
-/adbridg.
-/adbrite-
-/adbrite.
-/adbrite2.
-/adbrite_
-/adbroker.
-/adbtr.
-/adbucket.
-/adbug_
-/adbureau.
-/adbutler-
-/adbutler.
-/adcache.
-/adcall.$domain=~adcall.cz
 /adcall?
 /adcalloverride.
-/adcase.$domain=~adcase.ru
-/adcash-
 /adcash.
-/adcast_
-/adcenter.$script,domain=~adcenter.capgemini.com|~adcenter.nu|~m-m-g.com
 /adcgi?
-/adchannel_
 /adcheck.
-/adcheck?
 /adchoice.
 /adchoice_
-/adchoices.
-/adchoices/*
 /adchoices_
 /adchoicesicon.
 /adchoiceslogo.
-/adcircle.
-/adclick-
-/adClick?
-/adclient-
-/adclient.
-/adclix.$~image
-/adcode_
-/adcollector.
 /adcommon?
 /adconfig.
 /adconfigproxy.
-/adcontainer?
-/adcontent.$~image,~object
-/adcontent/*$~image
-/adcontents_
-/adcontrol.$domain=~adcinjector.com|~adcontrol.sk
-/adcontrol/*$~image
-/adcontroller.
-/adcore.$domain=~adcore.be|~adcore.ch|~adcore.com.au|~adcore.ua
-/adcore_$domain=~adcore.ch|~adcore.com.au
 /adcount.$domain=~adcount.com|~adcount.fi
 /adcounter.
 /adcreative.$domain=~adcreative.es|~adcreative.nl|~hange.jp
-/adcreative/*$~image,domain=~adcreative.nl
-/adcycle.
-/addata.$domain=~addata.io|~addata.se
-/addisplay.$domain=~addisplay.ca
-/addon/ad/*
 /addons/ads.
 /addons/ads/*
 /addyn/3.0/*
 /addyn|*;adtech;
 /addyn|*|adtech;
-/adedge/*$~image
-/adengage-
-/adengage.
-/adengage_
 /adengine.
-/adengine_
-/adentry.
-/adevent.$domain=~adevent.com
-/adevents.$domain=~adevents.com|~adevents.com.au|~adevents.nl
-/adexternal.
-/adfactor_
-/adfactory-
-/adfactory.$domain=~adfactory.rocks
-/adfactory_
 /adfallback.
-/adfarm.$~third-party,domain=~adfarm.com|~mediaplex.com
 /adfeed.
-/adfeeds.
-/adfetch.
-/adfetch?
-/adfetcher?
-/adflash.
-/adflow.$domain=~adflow.com.au|~adflow.genoudsa.ch|~adflow.io|~adflow.marketing|~adflow.pl
 /adfooter.
-/adfox.$domain=~adfox.de|~adfox.group|~adfox.hu
-/adframe.$~script,~xmlhttprequest,domain=~adframe.com
-/adframe/*$~image
-/adframe2.
-/adframe?
-/adframe_
-/adframes.
-/adframes/*$~image
-/adframework/*
-/adfront/*
+/adfox/loader.js
 /adfshow?
-/adfuncs.
-/adfunction.
-/adfunctions.
 /adfurikun/*$~image
-/adgenerator.
 /adhandler/*$~subdocument
-/adhandlers-
 /adheader.
-/adheading_
-/adhelper.
-/adhese.$domain=~adhese.com
-/adhese_
-/adhost.$domain=~adhost.dk
-/adhref.$domain=~adhref.com
-/adiframe.
-/adiframe/*
-/adiframe?
-/adiframe_
+/adhelper.js
 /adiframe|*|adtech;
-/adify_
-/adifyad.
-/adifyids.
 /adimage.
 /adimage/*
-/adimage?
 /adimages.
-/adimg.$domain=~adimg.ru|~nate.com
-/adimg/*
-/adinclude.
-/adinit.
-/adinject.$domain=~adinject.com
-/adinjector.
-/adinjector_
-/adinsert.
-/adinsertionplugin.
-/adiro.$domain=~adiro.se
-/aditems/*$~image
-/adition.
 /adj.php?
-/adjk.
-/adjoin.
 /adjs.php
-/adjs/*$~image
-/adjs?
-/adjs_
-/adjsmp.
-/adjson.
-/adjson?
-/adjug.
-/adjuggler?
-/adkeys.
-/adkingpro-
-/adkingpro/*
-/adlabel.$domain=~adlabel.adgoal.de
-/adlabel_
-/AdLanding.
-/adlanding/*
-/adlandr.
-/adlantis.
-/adlayer.
-/adlayer/*
-/adlead.$domain=~adlead.co.il|~adlead.com|~adlead.pro|~adlead.ru
-/adleader.
-/adleft.
-/adleft/*
-/adleftsidebar.
-/adlib.$domain=~adlib.info|~adlib.mu|~catharijneconvent.nl|~rws.nl
-/adline.$domain=~adline.co.il|~adline.com|~adline.si
-/adlink-$domain=~adlinktech.com|~github.com|~github.io
-/adlink.$domain=~adlink.com|adlink.guru|~adlinktech.com|~github.com
-/adlink/*$domain=~adlinktech.com|~github.com
-/adlink?
-/adlinks.$domain=~adlinks.io|~adlinks.to
-/adlinks_
-/adloader/*
-/adlog.
-/adlogger_
-/admage.
-/admain.
-/adman-$domain=~adman-industries.com
-/adman.$domain=~adman.com|~adman.ee|~adman.press.pl|~adman.studio
-/adman/*
-/adman_
-/admanager.$~object,~xmlhttprequest,domain=~admanager.alzura.com|~admanager.google.com
-/admanager/*$~object,domain=~blog.google|~konograma.com
-/admanager3.
-/admanager_$domain=~konograma.com
-/admanagers/*
-/admarker.$domain=~admarker.co.il
-/admarker_
-/adMarketplace.$domain=~admarketplace.brave.com
-/admaster.$domain=~admaster.biz
-/admaster?
-/admatcher.$~object,~xmlhttprequest
-/admaven.
-/admax.$domain=~admax.cn|~admax.co|~admax.co.jp|~admax.eu|~admax.fi|~admax.hu|~admax.info|~admax.jp|~admax.net|~admax.nu|~admax.org|~admax.se|~admax.shinobi.jp|~admax.us
-/admeasure.$domain=~admeasure.ster.nl
-/admedia.$domain=~admedia.ae|~admedia.agency|~admedia.az|~admedia.co.il|~admedia.com|~admedia.net.au
-/admega.
-/admeld.
-/admeld/*
-/admeld_
-/admeta.$domain=~admeta.network
+/adlayer.php
+/adlib.js
+/adlib.min.js
+/adlog.php
+/admanager.$~object,~xmlhttprequest,domain=~admanager.alzura.com|~admanager.google.com|~admanager.line.biz|~admanager.opera.com|~admanager.roku.com|~admanager.sevio.app
+/admanager/*$~object,domain=~admanager.line.biz|~blog.google|~konograma.com
 /admgr.
-/admin/ad_
-/admixer-
-/admixer_
-/admob.$domain=~google.com
+/admitad.js
 /adModule.
-/admonitor-
-/admonitor.
-/adnet.$domain=~adnet.agency|~adnet.hr
 /ADNet/*
 /adnet2.
 /adnetmedia.$domain=~adnetmedia.ee|~adnetmedia.hu|~adnetmedia.lt|~adnetmedia.lv
-/adnetwork.$domain=~adnetwork.ai|~adnetwork.ie|~adnetwork.selmans.net
-/adnetwork/*
-/adnews.$domain=~adnews.com.br|~adnews.galitt.com|~adnews.pl
-/adnex.
-/adnext.$domain=~adnext.lt|~adnext.pl
-/adnexus-
-/adning/*
-/adnostic/*
-/adnotice.
-/adobject.
 /adocean.
 /adometry?
 /adops.$domain=~adops.co.il|~adops.gr
-/adopspush-
 /ados.js
-/ados?
 /adotube_adapter.
 /adotubeplugin.
 /adoverlay.
-/adoverlay/*
-/adoverlayplugin.
-/adpage-$domain=~adpage.com.ua|~adpage.io
-/adpage.$domain=~adpage.com.ua|~adpage.io
-/adpage/*$domain=~adpage.com.ua|~adpage.io
-/adphoto.$domain=~adphoto.eu|~adphoto.fr|~adphoto.pl
-/adpicture.
-/adPlaceholder.
+/adpartner.min.js
 /adplacement.
 /adplayer.$script,domain=~adplayer.media|~adplayer.pro
-/adplayer/*
 /adplugin.
-/adplugin_
-/adpoint.$domain=~adpoint.ca|~adpoint.de|~adpoint.id|~adpoint.video
-/adpop.$domain=~adpop.io|~adpop.me|~adpop.media|~adpop.ro
 /adpopup.
-/adPos?
-/adprime.$domain=~adprime.ltd|~adprime.pl
-/adprovider.
 /adproxy.
-/adrec.$domain=~adrec.paris-sorbonne.fr
-/adrefresh-
-/adrefresh.$domain=~adrefresh.io
-/adrequest.$domain=~adrequest.com
 /adright.$domain=~adright.com
-/adright/*
-/adrightcol.
 /adriver.$~script,domain=~adriver.co|~adriver.io|~adriver.tech
-/adriver/*$domain=~adriver.co|~adriver.io|~adriver.tech
 /adriver_$~object
-/adrobot.$domain=~adrobot.com.au
-/adrotate-
-/adrotate.
-/adrotate/*
-/adrotator.
-/adrotator/*
-/adrotator_
-/adrunner.$domain=~adrunner.io
 /ads-250.
 /ads-300.
 /ads-admin.
-/ads-arc.
 /ads-async.
 /ads-common.
-/ads-config.
-/ads-foot.
 /ads-footer.
-/ads-front.
-/ads-frontend.
-/ads-gpt.
-/ads-header-
+/ads-front.min.js
+/ads-frontend.min.js
 /ads-holder.
-/ads-home.
-/ads-inside-
+/ads-home.js
 /ads-loader.
 /ads-rectangle.
-/ads-request.
 /ads-right.
-/ads-screen.
-/ads-scroller-
-/ads-segmentjs.
-/ads-service.
-/ads-sidebar-
-/ads-skyscraper.
 /ads-templateslist.
-/ads-vast-
-/Ads.ashx
-/ads.asp?
-/ads.aspx$domain=~prestadores.osecac.org.ar
-/ads.bmp?
-/ads.bundle.
+/ads-vast-vpaid.js
+/ads.bundle.js
+/ads.bundle.min.js
 /ads.cfm?
-/ads.client-
-/ads.cms
-/ads.compat.
-/ads.dll/*
-/ads.entry_
 /ads.jplayer.
 /ads.jsp
 /ads.pl?
-/ads.w3c.
 /ads/!rotator/*
-/ads/160.
-/ads/160/*
 /ads/300.
-/ads/300/*
-/ads/468.
-/ads/468a.
-/ads/728-
-/ads/728.
 /ads/acctid=
-/ads/ado-
-/ads/ads/*
-/ads/adv/*
-/ads/adx/*
-/ads/afc/*
-/ads/article-
-/ads/article.
-/ads/assets/*
-/ads/async/*
 /ads/banner-
-/ads/banner?
-/ads/banner_
 /ads/banners/*
-/ads/base.
-/ads/beacon.
-/ads/behicon.
-/ads/bg_
-/Ads/bid
-/ads/bilar/*
-/Ads/Biz_
-/ads/blank.
 /ads/bottom.
 /ads/bottom/*
-/ads/bz_
-/ads/cache/*
 /ads/cbr.
-/ads/center-
-/ads/center.
-/ads/click_
 /ads/common/*
-/ads/config/*
-/ads/core.
-/ads/create_
-/ads/cube-
-/ads/dart.
-/ads/default_
 /ads/delivery.
-/ads/delivery?
-/ads/design-
-/ads/desktop-
-/ads/dfp.
-/ads/dfp?
-/ads/dhtml/*
 /ads/display/*
-/ads/drive.
-/ads/empty.
-/ads/exit.
-/ads/fixed/*
-/ads/footer-
 /ads/footer.
-/ads/footer_
-/ads/forum-
-/ads/forums/*
-/ads/freewheel/*
-/ads/get/*
-/ads/getall
-/ads/getPositions?
-/ads/gpt/*
-/ads/gpt_
-/ads/head.
-/ads/header-
+/ads/gam_prebid-
 /ads/header.
-/ads/header/*
-/ads/header_
-/ads/home/*
-/ads/homepage/*
-/ads/horizontal/*
-/ads/house/*
-/ads/house_
-/ads/html/*
-/ads/iframe
 /ads/image/*
 /ads/images/*
-/ads/imbox-
 /ads/img/*
 /ads/index-
 /ads/index.
 /ads/index/*
 /ads/index_
-/ads/indexmarket.
-/ads/info/*
-/ads/inline.
-/ads/js.
 /ads/js/*
-/ads/js_
-/ads/layer.
 /ads/leaderboard-
 /ads/leaderboard.
-/ads/leaderboard/*
-/ads/leaderboard?
-/ads/leaderboard_
-/ads/leaderbox.
-/ads/loading.
-/ads/lz_loader.
-/ads/main.
-/ads/marketing/*
-/ads/masthead_
-/ads/menu_
-/ads/middle/*
-/ads/mobiles/*
-/ads/mpu/*
-/ads/mpu2?
-/ads/mpu?
-/ads/native.
-/ads/native/*
-/ads/oas-
-/ads/oas/*
-/ads/oas_
-/ads/oscar/*
+/ads/native.js
 /ads/outbrain?
-/ads/page.
-/ads/panel.
-/ads/payload/*
-/ads/pc.
-/ads/pencil/*
 /ads/player-
-/ads/plugs/*
 /ads/popout.
-/ads/popshow.
 /ads/popup.
 /ads/popup_
-/ads/post-
-/ads/postscribe.
-/ads/preloader/*
 /ads/preroll-
 /ads/preroll/*
 /ads/preroll_
-/ads/pro/*
-/ads/prod/*
-/ads/profile/*
-/ads/profile_
-/ads/promo_
 /ads/proxy-
-/ads/rect_
 /ads/rectangle_
-/ads/request.
-/ads/reskins/*
 /ads/revgen.
-/ads/right.
-/ads/right/*
-/ads/ringtone_
-/ads/scriptinject.
-/ads/scripts/*
-/ads/select/*
 /ads/serve?
-/ads/serveIt/*
 /ads/show.
-/ads/show/*
-/ads/side-
 /ads/sidebar-
-/ads/sidedoor/*
-/ads/sitewide_
 /ads/skins/*
-/ads/sky_
 /ads/slideup.
-/ads/smi24-
 /ads/spacer.
 /ads/sponsor
 /ads/square-
 /ads/square.
-/ads/square2.
-/ads/square3.
-/ads/src/*
-/ads/sub/*
-/ads/syndicated/*
 /ads/taboola/*
-/ads/tags?
-/ads/takeovers/*
-/ads/targeting.
-/ads/text/*
-/ads/third-
-/ads/tile-
 /ads/top-
 /ads/top.
-/ads/tr_
 /ads/tracker/*
 /ads/tso
 /ads/v/*
 /ads/v2/*
-/ads/vertical/*
-/ads/vg/*
 /ads/video/*
-/ads/video_
-/ads/view.
+/ads/view.php
 /ads/view/*
-/ads/views/*
-/ads/vip_
-/ads/web/*
-/ads/webplayer.
-/ads/webplayer?
-/ads/welcomescreen.
-/ads/widebanner.
 /ads/widget.
 /ads/widget/*
 /ads/www/*
 /ads/xtcore.
 /ads/yahoo/*
-/ads0.
-/ads01.
 /ads1.
-/ads1/*
-/ads10.
-/ads10/*
-/ads100.
-/ads11.
-/ads11/*
-/ads12.
-/ads125.
-/ads125_
 /ads160.
 /ads160x600-
 /ads160x600.
-/ads18.
 /ads2/*
 /ads3.
-/ads3/*
 /ads300.
 /ads4.$domain=~ads4.city
-/ads4/*
 /ads468.
 /ads468x60.
 /ads468x60_
-/ads4j.
-/ads4n.
-/ads5.
-/ads5/*
-/ads5t.
-/ads6.
-/ads6/*
-/ads600-
-/ads7.
-/ads7/*
 /ads728.
-/ads728e.
 /ads728x90.
 /ads728x90_
-/ads728x90a.
-/ads790.
-/ads8.
-/ads8/*
-/ads88.
-/ads9.
-/ads9/*
 /ads?apid
 /ads?callback
 /ads?client=
-/ads?code=
 /ads?id=
 /ads?object_
 /ads?param=
-/ads?spaceid
-/ads?type=
 /ads?zone=
 /ads?zone_id=
 /ads_160_
 /ads_bg.
 /ads_bottom.
 /ads_bottom_
-/ads_box_
-/ads_code.
-/ads_codes/*
-/ads_config.
 /ads_controller.
 /ads_dfp/*
 /ads_display.
-/ads_door.
-/ads_event.
 /ads_files/*
 /ads_footer.
 /ads_frame.
-/ads_gallery/*
-/ads_global.
-/ads_ifr.
 /ads_iframe.
 /ads_image/*
 /ads_images/*
-/ads_leaderboard_
-/ads_left_
-/ads_load/*
 /ads_loader.
 /ads_manager.
-/ads_medrec_
-/ads_min_
-/ads_openx_
-/ads_patron.
-/ads_redirect.
-/ads_reporting/*
-/ads_script-
-/ads_server_
-/ads_show_
 /ads_sidebar.
-/ads_start.
-/ads_text_
-/ads_top_
-/ads_ui.
-/ads_videos/*
-/ads_view.
-/adsadclient31.
 /adsadview.
 /AdsAjaxRefresh.
-/adsall.$domain=~adsall.net
-/adsame1.
-/adsandbox.
-/adsandtps/*
 /adsAPI.$domain=~snap.com|~snapchat.com
-/adsatt.
 /adsbanner-
 /adsbanner.
 /adsbanner/*
+/adsbb.
 /adsbox.$~script,domain=~adsbox.com.sg|~adsbox.in
-/adsby.
-/adscale.$domain=~adscale.com|~adscale.dev|~adscale.io|~adscale.net|~adscale.pl
-/adscale_$domain=~adscale.com|~adscale.dev
-/adscbg/*
-/adscdn.
-/adsco.$domain=~adsco.com|~adsco.nl
-/adscontent.
-/adscontent2.
 /adscontrol.
 /adscontroller.
-/adscript1.
-/adscript?
-/adscript_
-/adscripts/*
-/adscripts1.
-/adscripts2.
-/adscripts3.
-/adscroll.
-/adsdaq_
-/adsdaqbanner_
-/adsdaqbox_
-/adsdaqsky_
+/adscroll.js
 /adsdelivery.
 /adsdelivery/*
-/adsDesktop.
-/adsdm.
-/adsearch.$domain=~adsearch.fr
-/adSearch?
-/adsec.$domain=~adsec.gr|~adsec.kinsta.cloud
-/adsecondary.
-/adsen/*
-/adsense-$domain=~www.google.com
-/adsense1.
-/adsense2.
-/adsense3.
-/adsense4.
-/adsense5.
-/adsense?
-/adsenseClient-
-/adsensegoogle.
-/adsensets.
-/adsensev2.
-/adseo.$domain=~adseo.com|~adseo.no|~adseo.pl
-/adseo/*
-/adseperator_
-/adser/*
+/adsensegoogle.js
 /adserv.
-/adserv/*
-/adserv1.
-/adserv2.
-/adserv3.
-/adserv_
-/adserve-
-/adserve.
 /adserve/*
-/adserve_
 /adserver-
 /adserver.$~xmlhttprequest,domain=~konograma.com
 /adserver1-
 /adserver2/*
 /adserver3.
 /adserver?
-/adserver_
-/adservers-
-/adservice-
-/adservice.$domain=~adservice.io|~github.com|~githubusercontent.com
-/adservices.
-/adservices/*
 /adserving.
-/adserving/*
-/adserving_
-/AdServlet?
 /adserv|*|adtech;
-/adsession.$domain=~adsession.com
-/adsession_
-/adsetup.
-/adsetup_
-/adsfac.
-/adsfetch.
-/adsfile.
-/adsfiles.
-/adsfloat.
-/adsforwp-
-/adsfuse-
-/adshandler.
-/adshandler/*
-/adshare.$domain=~accesdiffusion.com|~adshare.io|~adshare.tv|~echosign.com
-/adshare/*$domain=~adshare.io|~adsharetoolbox.com
 /adsheader.
-/adshider.
-/adshow-
-/adshow.
-/adshow/*
-/adshow?
-/adshow_
-/adsicon/*
-/adsiframe.
-/adsiframe/*
-/adsign.$domain=~adsign-admin.apps.asu.edu|~adsign.com.au|~adsign.no|~adsign.slack.com
 /adsimage/*
 /adsimages/*
 /adsImg/*
 /adsinclude.
-/adsindie/*
-/adsinsert.
 /adsinteractive-
-/adsite/*
-/adsites/*
-/adskin/*
-/adsky.
 /adskyright.
 /adskyscraper.
 /adslide.
 /adslider-
-/adslider/*
 /adslides.
-/adsline.
 /AdsLoad.
-/adslot-
-/adslots.
-/adslug-
-/adslug_
-/adsmanagement/*
 /adsmanager.nsf/*
 /adsmanager/*$domain=~github.com
 /adsManagerV2.
-/adsmedia_
-/adsmin/*
 /adsmm.dll/*
-/adsmodules/*
-/adsnative_
-/adsnew.
-/adsnew/*
-/adsnip.
-/adsnippet.
-/adsniptrack.
-/adsonar.
-/adsource_
-/adsoverlay_
-/adspace.$~stylesheet,domain=~adspace.pro
-/adspace/*$domain=~adspaceagency.com
-/adspace1.
-/adspace2.
-/adspace?
-/adspacer.
 /adspan.
 /adsplay.
 /AdsPlugin.
 /adsponsor.
 /adspot.$domain=~adspot.lt
 /adspot/*
-/adspot_
-/adspots/*
-/adspro/*
-/adspromo-
 /adspromo.
-/adsquare.$domain=~adsquare.com|~adsquare.ma
 /adsremote.
-/adsreporting/*
-/adsresources/*
 /adsright.$domain=~adsright.pl
 /adsrotate.
 /adsrotator.
-/adsrule.
-/adsrules/*
 /adsrv.
-/adsrv/*
-/adsrv2/*
-/adsrvmedia/*
-/adss.asp
 /adsscript.
 /adsserv.
-/adsservedby.
 /adsserver.
 /adsservice.
-/adsshow/*
-/adssp.
-/adssrv.
-/adstatic.
-/adstemp/*
-/adstemplate/*
-/adsterra_
-/adstitle.
-/adstop.
-/adstop_
-/adstorage.
 /adstracking.
-/adstract/*
 /adstream.
-/Adstream?
 /adstream_
-/adStrip.
-/adstrk.
-/adstub.
-/adstx.
-/adstyle.$~stylesheet,domain=~adstyle.com
-/adsup.$domain=~adsup.lk|~adsup.me|~adsup.pl
-/adsvr.
-/adswap.
-/adsweb.
-/adswide.
-/adsword.
 /adswrapper.
-/adsyndication.
-/adsyndication/*
-/adsynth-
-/adsys.$domain=~adsys.in
-/adsystem.$domain=~adsystem.com.pl
 /adsystem/*
 /ads~adsize~
-/adtable_
-/adtabs.
-/adtag.
-/adtag?
-/adtag_
-/adtagcms.
-/adtago.
-/adtags.
-/adtagtc.
-/adTargeting.$domain=~adtargeting.com
-/adtech.$~script,domain=~adtech.co.uk|~adtech.io|~adtech.md|~adtech.org
-/adtech/*$domain=~adtech.org
 /adtech;
-/adtech_$domain=~adtech.co.uk
-/adTemplates/*
-/adtest/*
 /adtext.
-/adtext2.
-/adtext4.
-/adtext_
-/adtimage.
-/adtitle.
-/adtonomy.
 /adTools.
-/adtop.
-/adtopsky.
 /adtrack.$domain=~adtrack.ca|~adtrack.yacast.fr
-/adtrack/*
-/adtracker.
-/adtracker/*
-/adtracker?
-/adtracking.
-/adtracking/*
-/adtraff.
-/adttext-
-/adttext.
-/adtxt.
-/adtype.
-/adtype=
-/adultadworldpop_
-/adultimate.
-/adunit/*$domain=~propelmedia.com
+/adunit/track-view
 /adunits.
-/adunits/*
-/adunits?
-/adunittop|
-/adunix.
-/adurl/*
+/adUnitsBreakpoints.
+/adUnitsData.
 /adutil.
 /adutils.
-/aduxads.
-/aduxads/*
 /adv-banner-
-/adv-bannerize-
-/adv-banners/*
-/adv-div-
 /adv-mobile.
-/adv-placeholder.
-/adv-scroll-
+/adv-scroll-sidebar.js
 /adv-scroll.
-/adv-socialbar-
+/adv-socialbar-scroll.js
 /adv.css?
-/adv.jsp
-/adv/?rad_$domain=~rakuten.co.jp
 /adv/adriver
-/adv/banner_
-/adv/box-
-/adv/interstitial.
-/adv/interstitial/*
-/adv/kelkoo/*
 /adv/kelkoo_
-/adv/lrec_
-/adv/managers/*
 /adv/mjx.
-/adv/mobile/*
 /adv/preroll_
-/adv/rdb.
-/adv/search.
 /adv/skin.
 /adv/skin_
-/adv/sponsor/*
-/adv02.$domain=~dobro.systems
-/adv03.$domain=~dobro.systems
 /adv1.
-/adv100x60.
-/Adv150.
-/adv180x150.
 /adv2.$domain=~adv2.com
 /adv3.
 /adv4.$domain=~adv4.me
 /Adv468.
 /adv5.
-/adv6.
-/adv8.
 /adv_2.
-/adv_250x300.
 /adv_468.
 /adv_468_
 /adv_ads_
 /adv_banner_
 /adv_box_
-/adv_display.
-/adv_flash.
-/adv_gigya.
 /adv_head.
 /adv_horiz.
-/adv_image/*
 /adv_left_
-/adv_library3.
-/adv_link.
-/adv_manager_
-/adv_out.
-/adv_player_
-/adv_script_
-/adv_server.
-/adv_teasers.
-/adv_top.
-/adv_vert.
-/adv_vertical.
+/adv_out.js
+/adv_teasers.js
+/adv_vert.js
 /advanced-ads-$domain=~wordpress.org
-/advbanner/*
-/advbanners/*
-/advcontents.
-/advcounter.
-/advengine.
-/adver.$domain=~adver.biz|~adver.by|~adver.live|~adver.media|~adver.vn
-/adver_hor.
-/adver_img/*
-/adverfisement.
-/adverfisement2.
-/adverserve.
-/adversting/*
-/adversting?
+/advbanner/*$~image
+/advbanners/*$~image
 /advert.$~script,domain=~advert.ae|~advert.club|~advert.com.tr|~advert.ee|~advert.ge|~advert.io|~advert.media|~advert.org.pl|~motortrader.com.my
 /advert01.
-/advert1.
-/advert1/*
 /advert2.
 /advert24.
 /advert3.
 /advert6.
 /advert8.
 /advert?
-/advert_$domain=~canalplus.com
 /advertbanner.
-/advertbox.
-/advertbuttons_
-/advertical.$domain=~advertical.hu
-/advertise-$~script,domain=~ads.microsoft.com|~advertise-solution.nl|~bingads.microsoft.com
-/advertise/*$domain=~legl.co
-/advertise_
-/advertisehere.
-/advertisement-$~script,domain=~berlin-airport.de
-/advertisement_$~script
-/advertisements-
-/advertisements?
-/advertisements_
-/advertisers/*$domain=~ad-maven.com|~ads.pinterest.com|~datalift360.com|~home.tapjoy.com|~panel.rightflow.com|~propelmedia.com|~publisuites.com|~qubeslate.com
-/advertiserwidget.
-/advertising-$image,domain=~abramarketing.com|~advertising-direct.com|~advertising-excellence.com|~advertising-factory.de|~advertising-stands.com.ua|~advertising.amazon.com|~deals-italy.com|~microsoft.com|~outbrain.com|~yellowimages.com
 /advertising/banner_
 /advertising/banners/*
-/advertising/traffic-
-/advertising2.
-/advertising?
-/advertising_$domain=~advertising.scoop.co.nz
-/advertisingbanner.
-/advertisingbanner/*
-/advertisingbanner_
-/advertisingbutton.
-/advertisingmodule.
-/advertisings.
 /advertisingWebRenderer.min.js
 /advertisment-
-/advertisment/*
-/advertisment1-
+/advertisment/*$~image
 /advertisment_
-/advertisments/*
-/advertize_
-/advertlayer.
-/advertmedia/*
-/advertorial-
-/advertorial/*
-/advertorial_
-/advertorials/*
-/advertphp/*
-/advertpro/*
-/advertrail.
 /advertright.
-/adverts.$~script,domain=~adverts.ie|~adverts.org.ua
+/adverts.$~script,domain=~0xacab.org|~adverts.ie|~adverts.org.ua|~github.com|~gitlab.com
 /adverts/*$~xmlhttprequest
 /adverts_
-/advertserve.
-/advertsky.
-/advertsquare.
-/advertss/*
-/adverttop.
-/advideo.$domain=~advideo.pro|~advideo.site
-/adview.$domain=~adview.mu|~adview.mx|~adview.online|~adview.su
-/adview/*
-/adview?
-/adview_
-/adviewas3.
-/adviewed.
-/adviewer.
-/advision.$domain=~advision.cl|~advision.co|~advision.dk|~advision.sk
-/advloader.
-/advrotator.
+/advrotator.js
 /advrotator_
-/advs.ads.
-/advscript.
-/advshow.
-/advt.$domain=~advt.ch|~advt.it
+/advscript.js
 /advtBanner.
-/advweb.$domain=~advweb.com.br
-/adw.$domain=~adw.amsterdam.nl|~adw.be|~adw.olsztyn.pl|~adw.org|~adw.org.pl|~gnome.org|~valadoc.org
-/adweb.$domain=~adweb.clarkson.edu|~adweb.com.au|~adweb.cz|~adweb.pro
-/adwidget/*
 /adwidget_
 /adwidgets/*
-/adwiz.
-/adwiz/*
-/adwizard.
-/adwizard/*
-/adwizard_
-/adwolf.
-/adword.
-/adworks.$domain=~adworks.att.com|~adworks.co.il|~adworks.fi|~adworks.jobijoba.io|~adworks.net
-/adwrapper/*
-/adx.$domain=~adx.acrosspf.com|~adx.business|~adx.co.nz|~adx.cx|~adx.nz|~adx.rs|~adx.ru|~adx.traveledge.com|~adx.tribefire.com|~adx.uk.com|~adx.world|~adx.wowfi.com|~journals.uchicago.edu|~solutionshill.com
-/adx/ads?
-/adx/iframe.
 /adx2.
 /adx_exo_
-/adx_flash.
-/adx_iframe_
-/adyoulike.$domain=~adyoulike.com
 /adz/js/*
-/adzerk2_
-/adzones.
-/adzones/*
-/afc-match?q=
-/afcads.
-/afcsearchads.
-/afdsafads/*
+/adzones.js
 /aff-ads.
-/aff-exchange/*
-/aff.htm
 /aff/ads_
 /aff/banners/*
 /aff/images/*
 /aff_ad?$script
 /aff_banner/*
 /aff_banners/*
-/aff_frame.
 /affad?
 /affads/*
 /affbanner/*
 /affbanners/*
-/affbeat/banners/*
 /affclick/*
-/affilatebanner.
-/AffilateBanner_
-/affiliate.linker/*
 /affiliate/ad/*
 /affiliate/ads/*
 /affiliate/banner/*
 /affiliate/banners/*
-/affiliate/promo-
-/affiliate/promo/*
 /affiliateads/*
 /affiliates/banner
-/affilinet/*$domain=~affilinet-inside.com|~affilinet-inside.fr
 /afr.php?
-/afr?auid=
-/afs/ads/*
-/ajax/ad/*
-/ajax/ads_
 /ajaxAd?
 /ajs.php?
-/ajs?auid=
 /ajs?zoneid=
 /ak-ads-ns.
 /amazon-ad-
 /amazon-associates-link-$~stylesheet
-/amazon/widget/*
 /ame-dfp/*
 /amp-ad-
 /amp-connatix-
 /annonse.$domain=~annonse.nu
 /annonse/*
 /annonser.
-/annonser/*$domain=~billink.no
-/announce/adv/*
-/ape-ad-
 /api-ads.
 /api.ad.
-/api.ads.$domain=~ads.instacart.com
+/api.ads.$domain=~ads.instacart.com|~www.ads.com
 /Api/Ad.
-/api/ad/*
 /api/ads/*
 /api/ads?
-/api/getcreatives?
-/api/handshake?site=$xmlhttprequest
 /api/v1/ad/*
-/apopwin.
-/app.ads-
-/app.ads.
-/app/ads.
-/app/ads/*
-/aptads/*
+/apopwin.js
+/app/manga/themes/*/ads/pop.js
 /apu.php?*&zoneid=
 /arcads.js
-/Article-Ad-
-/article-ads.
-/article-advert-
-/article_ad.
-/article_ads-
 /asrv/campaign/*
 /asset/ad/*
-/asset/adv/*
 /assets/ad/*
-/assets/ads-
-/assets/ads/*$domain=~outlook.live.com
-/assets/ads_
-/assets/doubleclick/*
-/asyncadload.
-/asyncjs.$domain=~asyncjs.com
-/asyncspc.
-/atcode-bannerize/*
-/atlads/*
-/atlads1/*
-/atnads/*
-/atrads.
-/attractivebuilt.com/*
-/audio-ads/*
-/audioads/*
-/auditudeadunit.
-/auditudebanners.
+/assets/ads/*$~image,domain=~outlook.live.com
+/asyncjs.php
+/asyncspc.php
 /auto.ad.
-/auto_ad_
 /awaps-ad-sdk-$script
 /awe2.js
 /awempire.
 /banner-adv-
 /banner-affiliate-
 /banner-sponsor/*
-/banner-sponsors.
 /banner.asp?$third-party
-/banner.ca?
 /banner.cgi?
-/banner.engine?
-/banner.gif?
-/banner.htm?
 /banner.php
-/banner.ws?
-/banner/ad.
 /banner/ad/*
 /banner/ad_
 /banner/ads/*
-/banner/adv/*
-/banner/adv_
 /banner/affiliate/*
-/banner/amazon/*
-/banner/hit?
+/banner/html/zone?zid=
 /banner/sponsor_
 /banner/sponsors.
-/banner468.
-/banner468_
-/banner468a.
-/banner468x60.
-/banner468x80.
-/banner728x90.
-/banner728x90_
-/banner_125x
 /banner_468.
-/banner_468x
 /banner_ad_
 /banner_ads/*
 /banner_ads_
-/banner_adv/*
-/banner_dfp.
-/banner_dfp_
-/banner_id/*
-/banner_iframe_
 /bannerad.
 /bannerad/*
-/bannerad3.
-/bannerad6.
-/bannerad_
-/bannerads-
+/bannerad3.js
 /bannerads.
 /bannerads/*
-/banners.*/go/page/
+/banners.*/go/page/*
 /banners.*/piclist?
 /banners.cgi?
 /banners/468
 /banners/728
 /banners/ad/*
-/banners/ad_
 /banners/ads-
 /banners/ads.
-/banners/ads/*
 /banners/adv/*
 /banners/adv_
 /banners/aff.
 /bannerserve/*
 /bannerserver/*
 /bannerserver?
-/banr-adstera.
-/bansrc/*
-/bar-ad.
-/base_ads.
-/baseAd.
-/basic/ad/*
-/bauer.ads.
 /beacon/ad/*
 /beacon/ads/*
-/beacon/ads?
 /bg-advert-
-/bg/ads/*
-/bg_ads_
-/bg_adv_
-/bigad.
-/bigad_
-/bigads/*
-/bigboxad.
-/blockad_
-/blog/ads/*
-/blog_ad?
-/blog_ads/*
 /blogad.
-/blogad02.
 /blogad_
-/blogads-
-/blogads.
-/blogads/*
-/blogads2_
-/blogads_
-/blogadsbg.
-/bmndoubleclickad.
-/bnr_ad_
-/bnrimg.
-/bnrsrv.
-/bodyads/*
-/bottom-ad-
 /bottom-ads.
-/bottom-advert-
 /bottom_ad.
 /bottom_ads.
-/bottom_adv.
-/bottom_adv_
 /bottomad.
-/bottomad/*
 /bottomads.
-/bottomsidead/*
-/Box-ad-
 /box_ad_
-/box_ads_
-/boxad1.
-/boxad2.
-/boxad3.
-/boxad_
 /brightcovead.
 /bsa-plugin-pro-
 /bsa-pro-
-/bserver/*
-/btads/*
-/bundle/ads.
-/bundles/Ad/*
-/bundles/ads-
-/bunyad_
-/burt/adv_
-/button_ads/*
-/buttonad/*
-/ButtonAd_
-/buttonads.
-/buttonads/*
-/buyad.
-/buyclicks/*
-/buyer/dyad/*
-/buysellads-
 /buysellads.
-/buzz/ads/*
-/cache/ads_
 /call/pubif/*
 /call/pubj/*
-/call_ads/*
 /callAdserver?
-/carbonads-
-/CarbonAds.
-/carbonads/*
-/carousel_ads.
-/carouselads.
-/cbgads.
-/cci-ads-
-/cdn-ad-
 /cdn.ad.
 /cdn.ads.
-/cds.ad.
-/centerads.
-/central/ads/*
 /cgi-bin/ad/*
 /cgi-bin/ads.
 /cgi-bin/ads/*
 /cgi-bin/ads_
-/cgi-exe/ad.
-/cgi/ad_
-/china-ad.
-/chorus_ads.
-/chrome-ad.
-/ck.php?nids
-/clever_ads.js
 /click/zone?
 /click?adv=
 /clickads/*
-/clickboothad.
 /clicksor.$domain=~clicksor.com
-/clickunder.
-/client/ads.
-/clients/ads/*
-/clkads.
-/cm/ads/*
-/cmg_ad.
-/cmlink/ads-
-/cms/ads/*
-/cms/js/ad_
-/cms_ads/*
-/cnads.js
+/cms_ads.js
 /code/native.js?h=$script
 /code/pops.js?h=$script
 /code/silent.js?h=$script
-/column-ad-
-/columnads/*
+/com/superherosnout/*
 /combo?darla/*
-/comment-ad-
-/comment-ad.
 /common-ads/*
 /common/ad.
 /common/ads?
 /common/adv_
 /common_ad.
 /commons/ad/*
-/commspace_ad.
-/companion_ad.
-/companion_ads.
-/components/ads/*
 /concert_ads-
-/cont-adv.
-/contads.
-/content-ads.
+/content-ads.js
 /content/ad/*
-/content/ad_
 /content/ads/*
-/content/adv/*
 /content_ad.
-/content_ad_
 /contentAd.
-/contentad/*
-/contentad_
-/context_ad/*
-/context_ads.
 /contextad.
 /contextads.
-/controller.ad.
-/controller/ad-
-/controllerimg/adv/*
 /core-ads.
 /corner-ad.
-/corner_ads/*
 /couponAd.
-/cover_ad.
 /cpm_ad.
 /cpmbanner.
-/cpmrect.
 /cpx-ad.
 /cpxads.
-/crazyad.
-/csp/ads?
 /css/ads-
-/css/ads300_
-/css/adsense
+/css/adsense.
 /css/adv.
-/css/adz.
-/cssjs/ads/*
-/cube_ads/*
 /cubead.
-/cubeads/*
-/cubeads_
-/curlad.
 /curveball/ads/*
-/custads/*
 /custom_ads.
 /customad.
 /customads/*
-/customadsense.
-/customerad_
-/cutead.
-/cvs/ads/*
-/cxf-ad-banner
-/daily/ads/*
-/dart_ads.
-/dart_ads/*
 /dartad/*
-/dartadengine.
-/dartadengine2.
 /dartads.
-/dartcall.
 /dartfunctions.
-/data/ads/*
-/dateads.
-/dclk/dfp/*
-/dclk_ads.
-/dclk_ads_
-/de/ads/*
-/default/ads/*
-/default_ads/*
 /defaultad.
 /defaultad?
 /defaults_ads/*
 /defer_ads.
 /deferads.
-/defersds.
-/delay-ad.
-/delayedad.
-/deliver/wr?
 /deliverad/*
 /deliverads.
-/deliversd/*
 /deliversds.
 /delivery.ads.
-/delivery.php?pool_id=
-/delivery.php?rnd=
 /delivery.php?zone=
-/delivery/afr.
 /delivery/ag.
-/delivery/al.php
 /delivery/apu.php
 /delivery/avw.
 /delivery/fc.
-/delivery/fl.
-/delivery/jsonp/?zoneid=
 /delivery/spc.
 /delivery_ads/*
-/dfp-ads.
-/dfp-ads/*
 /dfp.min.js$third-party
-/dfp/async.
-/dfp/dc.js
 /dfp/head/*
-/dfp/jquery.
 /dfp_async.
-/dfp_js/*
 /dfpNew.
 /didna_config.js
-/directrev.
 /discourse-adplugin-
-/discuss_ad/*
 /display-ad/*
 /display-ads-$domain=~google.co.uk|~google.com|~google.com.au
 /display-ads/*
-/display.ad.
-/display/ads/*
-/display/ads?
-/display?ad_
-/display_ad$domain=~ads.instacart.com
 /displayad.$~script
 /displayad/*
 /displayad?
-/displayadbanner_
 /displayAdFrame.
-/displayadiframe.
-/displayadleader.
 /displayads.
 /displayads/*
-/displayads1.
-/displayads2.
-/displayads3.
-/displayadsiframe.
-/displaybanner/*
-/div-ads.
-/dlfeatads.
-/dmcads_
+/dmcads_$script
 /doubleclick.aspx
 /doubleclick.min
-/doubleclick/iframe.
 /doublepimp2.js
 /download-ad.
-/download/ad.
-/download/ad/*$domain=~dr.dk
-/download/ads
-/drsup-admanager-
-/drsup-admanager/*
-/dspads.
+/drsup-admanager-ajax.js
 /dynamic-ads/*
-/dynamic.ad?
 /dynamic/ads/*
 /dynamic_ads/*
 /DynamicAd/*
 /dynamicad?
 /dynamicAds.
-/easyads.$domain=~easyads.bg|~easyads.eu|~easyads.io|~easyads.lk
-/easyads/*$domain=~easyads.eu|~easyads.io|~easyads.lk
 /easyazon-
 /ec5bcb7487ff.js
 /emailads/*
-/embed-ad-
 /embed/ad/*
-/embed/ads.
 /embed_ad.
-/entrepreneurrestorationthereby.com/*
 /ero-ads-
 /ero-ads_
 /ero-advertising.
 /ero.htm
-/eroad.php
-/eroad2.
-/eroads.
 /eroadvertising.$domain=~eroadvertising.com
 /erobanner.
-/etology.$domain=~etology.com
-/euads/*$domain=~euads.org
-/eureka-ads.
-/eureka/eureka.js
-/eureka_ban/*
-/event.ng/*
-/exads/*
 /exitpop.
 /exitpopunder.
-/exitpopunder_
 /exitpopup.
 /exitsplash.
-/exo_bck_
 /exoads/*
 /exobanner.
 /exoclick.$~script,domain=~exoclick.bamboohr.co.uk|~exoclick.kayako.com
-/exopopunderdesktop.js
-/exosrvcode-
-/expads-
+/expads-blocked.js
 /exports/tour/*$third-party
 /exports/tour_20/*
-/ext/adform-
-/ext/ads/*
 /extban/*/creatives/*
 /external/ad.
 /external/ad/*
 /external_ads.
 /externalad.
 /externalads/*
-/extra_ads/*
+/fastclick.min.js
 /fc_ads.
-/feature/ads/*
 /fel456.js$script
-/file/ad.
-/file/ads/*
-/fileadmin/ads/*
-/files/ad-
 /files/ad/*
-/files/ads-
-/files/ads/*
-/fimserve.
-/finads.
-/first-ad_
-/fixSpecialAdHome.
-/flag_ads.
-/flash/ad/*
-/flash/ad_
-/flash/ads/*
 /flashad.
 /flashad3.
 /flashads.$domain=~flashads.co.id
 /flashads/*
-/flashpeelads/*
-/flatad.
-/flesh_banner
 /fleshlight.$domain=~fleshlight.com|~fleshlight.zendesk.com
-/fleshlightcash_
-/flexads?
-/fliionosadcapture-
-/flirt4free.
 /fload.js
 /float-ads/*
 /float_ad.
 /floatad_
 /floatads.
-/floatadv.
+/floatadv.js
 /floater_ad.
 /floating-ad-
 /floatingad.
 /FloatingAd_
 /floatingads.
-/flv-ad-
-/flyad/*
-/flyads/*
-/flyers/ads/*
-/flytead.
-/footad-
-/footad.
+/flyad.js
 /footer-ad-
 /footer-ad.$~script
 /footer_ad.
 /forum/ads_
 /forum_ad.
 /forums/ad/*
-/frame_ads_
-/framead-
-/framead.
-/framead/*
-/framead_
-/frameads.
-/frameads1.
-/frameads_
-/frameadsz.
-/freead.
-/freead2.
-/frequencyads.
-/frnads.
 /fro_lo.js
 /froloa.js
-/front/ad/*
-/front/ads-
-/frontads/*
 /frontend/ads/*
 /frontend_loader.js
-/frontpagead/*
 /funcript*.php?pub=
-/gam_ad.
-/gam_ad_
-/gam_ads.
-/gamads/*
 /gdpr-ad-script.
-/geminivideoads/*
-/gen-ad-
-/gen_ads_
-/genads.
-/genads/*
-/general-ad-
 /generate_ad.
 /generate_ads.
 /generateAds.
 /generateadtag.
-/generic-ad.
-/generic.ads.
 /get-ads-by-zones/*
-/get.ad?
-/get/ad.
-/get/ad/*
-/get/ad?
-/get_ad_
-/get_adds_
-/get_ads.
-/get_ads/*
-/get_ads|
-/get_banner.asp?
-/getad.$domain=~getad.pl|~getad.spd.pt
-/getad/*
-/getAd;
+/get/?go=1&data=
 /getad?
-/getAdAjax/*
-/getadcontent.
-/getadds.
-/GetAdForCallBack?
-/getadframe.
-/getAdList?
-/getads-
-/getads.
-/getads/*
 /getads?
-/getadserver.
-/getAdsForClient?
 /getAdsysCode?
-/GetAdvertData?
-/GetAdvertisements?
-/getadvertiserimage.
 /GetAdvertisingLeft?
-/getadverts?
-/GetADVOverlay.
-/getJsonAds?
-/getsponslinks.
-/getsponslinksauto.
-/getTextAD.
-/getvdopiaads.
-/getvideoad.
-/getwebsitead/*
-/gexternalad.
-/ggadsense.
-/gifs/ads/*
-/gigyatargetad.
-/glam160.
-/glam300.
-/glam728.
-/glam_ads.
-/global-ads_
-/global/ad/*
-/global/ads/*
-/globalad.$domain=~globalad.com.br
-/globalads-
-/google-ad?
-/Google-Ads-
-/google-ads/*
-/google-adsense-$domain=~webst8.com
-/google-adsense.
-/google-adverts-
-/google-afc-
-/google-afc.
-/google-dfp-
-/google/ad?
+/google-adsense.js
+/google-dfp-native.
 /google_adsense-
-/google_adv/*
-/google_afc.
-/google_afc_
-/google_afs.
 /google_afs_widget/*
 /google_caf.js?
-/googlead-
-/googlead.$~script
-/googlead/*
-/googlead_
-/googleads-$domain=~github.com|~github.io
-/googleads/*$domain=~github.com|~github.io
-/googleads_
-/googleadsafc_
-/googleadsafs_
-/googleAdScripts.
-/GoogleAdSense-
-/googleadsense.
-/googleadservices/*
-/googleadsmodule.
-/googleadunit?
-/googleafc.
-/googleafs.
-/googleleads.
+/googleAdsManager.js
+/googleafc.js
+/googleafs.js
 /gpt.js$script,xmlhttprequest
 /gpt.min.js
-/gpt_ads-
-/grid-ad.
-/gsnads-
-/gtv_ads.
-/Handlers/Ads.
-/header-ad-
-/header-ad.
-/header_ad_
-/header_ads_
-/headerad.
-/headerads.
-/headerads1.
-/headvert.
-/home/_ads
-/home/ads-
-/home/ads/*
-/home/ads_
-/home/sponsor_
-/home_adv.
-/homepage-ads/*
-/homepage/ads/*
-/homepage_ad_
+/gpt_ads-public.js
+/headerads1.php
 /homepage_ads/*$domain=~swedishbeauty.com
-/horizontal_ad.
-/horizontalAd.
-/hostedads.
-/hostgator-ad.
-/hosting/ads/*
-/House-Ad-
-/house-ad.
-/house-ad/*
-/house-ads/*
-/house_ad-
-/house_ad_
-/house_ads/*
+/house-ad.js
+/house-ads/*$image
 /housead.$domain=~housead.ru
 /housead/*
 /housead_
 /houseads.
 /houseads/*
-/houseads?
-/hoverad.
+/hoverad.js
 /hserver/*
 /ht.js?site_
 /html.ng/*
 /html/ad.
 /html/ad/*
 /html/ads/*
-/html/ads_
-/html/sponsors/*
-/html/zergnet-
-/htmlads/*
-/httpads/*
-/i.php?stamat=
-/icon_ad.$domain=~adv.asahi.com
-/icon_ads_
-/icon_advertising_
-/idleAd.
-/idleAds.
-/iframe-ad.
-/iframe-ad?
-/iframe.ad/*
-/iframe/ad/*
-/iframe/ad_
-/iframe_ad.
-/iframe_ad?
-/iframe_ad_
-/iframe_ads.
-/iframe_ads_
-/iframead.
-/iframead/*
-/iframead_
-/iframeads.
-/iframeads/*
 /im-popup/*
 /im.cams.
 /ima/ads_
 /image_ads/*
 /imageads/*
 /images-ad/*
-/images.ads.
-/images.adv/*
 /images/ad2/*
 /images/ads-$domain=~ads.com
 /images/ads_
-/images/adv-
-/images/adv.
 /images/adv/*
 /images/adv_
-/images/adver-
-/images/adz-
 /images/adz/*
-/images/aff-
-/images/affs/*
-/images/vghd
-/images1/ad_
 /images2/Ads/*
 /imfloat.
-/img-ads.
-/img-ads/*
-/img-advert-
-/img.ads.
-/img/_ad.
-/img/ad-
 /img/ad/*
 /img/ads/*$domain=~save.ca
-/img/adv.
-/img/adv/*
 /img/aff/*
-/img2/ad/*
-/img3/ads/*
 /img_ad/*
-/img_ad_
-/img_ads/*
-/img_adv/*
-/imgaad/*
-/imgad-
-/imgad.
-/imgad?
-/imgad_
-/imgads/*
 /impop.
-/impopup/*
 /in/show/?mid=$third-party
-/inad.$domain=~inad.com|~inad.info
-/inc/ad-
-/inc/ad.
-/inc/ads/*
-/inc_ad.
-/inc_ad_
-/inc_ads.
-/inc_v2/ad_
 /include/ad/*
 /include/ad_
-/include/adsdaq
-/included_ads/*
-/includes/ad.
-/includes/ad_
 /includes/ads/*
-/includes/ads_
-/incmpuad.
 /index-ad-
 /index-ad.
 /index_ad/*
 /index_ads.
-/infinity.js.aspx?guid=
+/infinity.js.aspx?
 /inhouse_ads/*
 /injectad.
 /inline_ad.
 /innerads.
 /insertAd.
 /insertads.
-/insideAD.
-/instreamad/*
-/intelliad.
-/intellitext.$domain=~intellitext.com|~intellitext.hu|~intellitext.us
-/interad.$domain=~interad.gr
 /internAds.
-/internal-ad-
-/internet_ad_
-/intextads.
-/inv/ads/*
-/invideoad.
-/inviteads/*
-/invoke-2.js
-/inx-ad.
-/ipadad.
-/iserver/ccid=
-/iserver/site=
-/JavaScript/Ads-
-/javascript/gpt-
-/javascript/oas.
-/javascript/oas?
-/javascripts/ads/*
 /Javascripts/SBA-
-/jetpack-ads/*
 /jquery-ads.
 /jquery.ad.
-/jquery.adi.
-/jquery.adx.
-/jquery/ad.
-/jqueryadvertising.
+/jquery.adi.js
+/jquery.adx.js
+/jquery.dfp.js
+/jquery.openxtag.js
+/jquery.php/?uid=
 /js.ad/size=
 /js.ng/cat=
 /js.ng/channel_
 /js.ng/pagepos=
-/js.ng/site=
-/js.ng/size=
-/js/ad.js?slot=
 /js/adwordstracking.
-/js/dfp-
 /js/doubleclick/*
-/js/m/i-def.js
 /js/ppu.$script
 /js/prebid-video.
 /js/youmuffpu.js
 /js3caf.js
-/js_ads/*
-/js_ads_
-/js_adv-
-/js_adv_
 /js_exit_popup.
 /js_interstitial.
 /jsad.php
 /jsAds-$script
-/jsonad/*
-/jsplayerads-
+/jshexa.hj?lb=
 /jspopunder.
-/jstextad.
 /keyade.js
 /keyword_ad.
-/L411_Ad_
-/layad.
 /layer-ad.
 /layer-ads.
-/layer-advert-
-/layer/ad.
-/layer/ads.
-/layer_ad?
 /layerad-
 /layerad.
-/layerads-
-/layerads.
 /layerads_
-/layout/ad.
 /layout/ads/*
 /lazy-ads.
 /lazy-ads@
 /leader_ad.
 /leaderad.
 /Leaderboard-Ads-
-/leaderboard-advert.
 /leaderboardad.
 /leaderboardads.
 /left-ads.
-/left_ad/*
 /left_ad_
 /left_ads.
 /leftad.
 /leftad_
 /leftads.
 /legion-advertising-atlasastro/*
-/lg.php?adid=
+/li.blogtrottr.com/imp?
 /lijit-ad-
 /lijitads.
 /linkad2.
 /livejasminpopupunder.
 /load_ad?
 /local-ad.
-/local_ads_
-/localAd/*
-/LocalAd_
 /localads.$domain=~localads.cab
 /log_ad?
 /log_ad_
-/logad?
-/logads.
 /logo-ad.
-/logo-ads.
-/logo/ads_
 /logoads.
 /logoutad.
 /longad.
-/lrec_ad.
 /lserver/*
-/mac-ad?
-/mad_ad.
 /mads.php?
-/magic-ad/*
-/magic-ads/*
 /main/ad/*
-/main/ad_
-/main_ad.
 /main_ad/*
-/main_ad_
 /mainad.$domain=~mainad.ru
-/manageads/*
 /marfeel_sw.
-/markpop.js
-/masonad.gif
-/masterad.
+/maven/am.js
 /mbads?
-/mbn_ad.
 /mcad.php
-/mda-ads/*
-/media/ad/*
 /media/ads/*
-/media/adv/*
 /media_ads/*
-/mediaAd.
-/megaad.
 /mellowads.
 /meme_ad.
 /metaad.
 /mgid-header.
 /mgid.html
 /microad.$domain=~microad.co.id
-/middle_adv_
 /middleads.
 /min/ads/*
-/mini-ads/*
-/mini_ads.
-/miniads?
-/miniadvert.
-/mint/ads/*
-/mmads-
-/mmads.
+/mnpw3.js
 /moatsdk.min.js
-/mob-ad.
 /mobile-ad.
-/mobile-ads/*
 /mobile_ad.
 /mobile_ad/*
-/mobile_ads-
-/mobilead_
 /mobileads.
 /mobileads/*
 /mod_ad/*
 /modules/ad/*
 /modules/ad_
 /modules/ads/*
-/monetize-show-ads
 /moneyball/ads/*
-/mpads/*
 /mpuad.
 /MPUAd/*
-/mrskinleftside.
-/msgads.
-/msnadimg.
-/msnads/*
-/msnads1.
-/msnpop.
-/msnpopsingle2.
-/msnpopup.
-/msnpopup4.
-/mtvi_ads_
 /mydirtyhobby.$domain=~mydirtyhobby.com|~mydirtyhobby.de|~mydirtyhobby.to
 /mysimpleads/*
-/n4403ad.
 /na.ads.
 /nad_exo.
 /native-ad-
 /nativeads.
 /nativeads/*
 /nativebanner/ane-native-banner.js
-/nav_ad/*
-/navad/*
-/navads/*
 /nb/frot_lod.
-/neo/ads/*
 /neverblock/*
-/new-ads/*
-/new/ad/*
-/new/ads/*
-/new_ads/*
-/new_oas.
 /newad.
-/newAd/*
-/newad2?
 /newad?
-/newadcfg/*
 /newads.
-/newads/*$domain=~ingles-markets.com
-/newadv/*
-/newadvert/*
 /newaff/float
 /nugg.min.js
-/nuggad.
-/nuggad/*
 /Nuggad?
 /nwm-fcn.min.js
 /nwm-pw2.min.js
 /oas-config.
-/oas.aspx
-/oas/ad/*
-/oas/banners/*
-/oas/iframe.
 /oas_ad.
-/oas_ad/*
 /oas_ad_
 /oas_ads.
 /oascentral.$~object
 /oascentral/*
 /oasconfig/*
-/oasdefault/*
-/oiopub-ads/*
 /oiopub-direct/*$~stylesheet
 /oncc-ad.
-/online-ad_
-/openad.$domain=~openad.lv
-/openads-
+/openad.js
 /openads.
 /openads/*
-/openads2/*
-/openads_
-/openx-$domain=~openx.com
-/openx.
-/openx/*
-/openx_
-/other/ads/*
-/outbrain-min.
-/outline-ads-
-/outstream_ad-
-/outWebAd_
 /overlay-ad.
 /overlay_ad_
-/overlayad.$domain=~buliba.pl
 /overlayads.
 /owa.MessageAdList.
 /p2/ads/*
 /p2ads/*
 /p8network.js
 /p?zoneId=
-/packages/adz/*
-/packages/dfp/*
 /page-ads-
 /page-ads.
 /page-links-to/dist/new-tab.js
 /pagead.
 /pagead/1p-user-list/*
 /pagead/ads?
-/pagead/conversion.
+/pagead/conversion.js
 /pagead/conversion/*
 /pagead/gen_
 /pagead/html/*
 /pagead/lvz?
 /pagead/osd.
-/pagead46.
-/pagead?
-/pageadimg/*
-/PageBottomAD.
-/pagecall_dfp_async.
-/pagecurl/*
-/pageear.
+/pageear.js
 /pageear/*
-/pageear_
-/pagepeel-
 /pagepeel.
 /pagepeel/*
-/pagepeel_
-/pagepeelads.
-/pagepeelpro.
-/PageTopAD.
-/paidads/*
-/panelad.
+/pagepeelpro.js
 /parking_caf_
-/parseForAds.
 /partner-ad-
-/partner.ads.
 /Partner_Ad/*
 /partner_ads/*
 /partner_ads_
 /partneradwidget.
 /partnerbanner.
 /partnerbanner/*
-/partners/ad-
 /partners/ads/*
-/partnership-ads/*
-/partnerships-ads-
-/parts/ad/*
-/pauseadextension.
 /pcad.js?
-/pch_ad/*
-/pd-ads/*
-/pdpads.
 /peel.php?
 /peel_ads/*
 /peelad/*
 /peelads/*
-/peeljs.php
-/peeltl.
-/peeltr.
-/pencilad.
-/perfads.
-/performance_ads/*
-/performancingads/*
-/permanent/ads/*
-/persadpub/*
-/petrol-ad-
-/pfpadv.
-/pgad.
-/pgrightsideads.
-/ph-ads-old.
-/photoad.
-/photoads/*
+/peeltl.js
+/peeltr.js
+/pfe/current/*
 /php/ad/*
-/php/ads/*
-/phpads.
 /phpads/*
 /phpads2/*
-/phpadserver/*
 /phpadsnew/*
 /phpbb_ads/*
-/pic/ads/*
-/pic_adv/*
-/picture/ad/*
-/pictureads/*
-/pictures/ads/*
-/pilot_ad.
 /pioneersuspectedjury.com/*
 /pix/ads/*
 /pixel/puclc?
 /pixel/purs?
 /pixel/purst?
 /pixel/sbe?
-/pixelads/*
-/place-ads/*
-/placead_
 /placeholder-ad-
-/placements/ad_
-/play/ad/*
 /player/ad/*
 /player/ads/*
-/player_ads/*
-/playerjs/ads.
-/players/ads.
-/pledgead.
+/plg_adbutlerads/*
 /plugin/ad/*
 /plugins/ad-invalid-click-protector/*$script
-/plugins/ad.
+/plugins/adrotate-pro/*
+/plugins/adrotate/*
 /plugins/ads-
 /plugins/ads/*
 /plugins/adsanity-
 /plugins/advanced-ads/*$domain=~wordpress.org
-/plugins/ane-banners-
+/plugins/ane-banners-entre-links/*
 /plugins/ane-preroll-
 /plugins/cactus-ads/*$script,stylesheet
 /plugins/cpx-advert/*$script
 /plugins/popunderpro/*
 /plugins/thirstyaffiliates/*
 /plugins/ultimate-popunder/*$~stylesheet
+/plugins/wp-advertising/*
 /plugins/wp-moreads/*$~stylesheet
 /plugins/wp125/*$~stylesheet
 /plugins/wp_actionpop/*
 /plugins_ads_
-/plus/ad_
 /pm_ads/*
-/poki-ads.
 /poll-ad-
-/pool.ads.
-/pool/ad/*
 /pop-under.
-/pop?tid=
 /pop_8_2.js
 /pop_ad.
 /pop_ads.
-/pop_packcpm.
 /pop_under.
 /pop_under/*
 /popads/*
 /popads_
-/poprotator.
-/popshow.$~stylesheet
 /popu.js
 /popunder-
 /popunder/*
 /popunder_
 /popunderjs/*
 /popunders/*
-/popunderWeb-
 /popundr.
 /popundr/*
-/popundr_
-/popup-builder-$~image,~stylesheet
 /popup-domination/*$~stylesheet
-/popup/log|$~third-party,xmlhttprequest
 /popup2.js
 /popup3.js
 /popup_ad.
 /popup_code.
 /popupad/*
 /popupads.
-/popupdfp.
 /popupunder.
-/post-ad-
-/post/ads/*
-/post_ads_
-/postad.
-/postprocad.
-/posts_ad.
 /pounder-$~image
-/pp-ad.
 /ppd_ads.
 /ppd_ads_
 /predictad.
 /premiumads/*
 /prerollad.
 /prerollads.
-/previews/ad/*
-/printad.
-/printad/*
-/prism_ad/*
-/proads/*
-/proadvertising.
-/proadvertising_
-/processad.
-/processads.
+/prism_ad/*$script
 /processing/impressions.asp?
-/prod/ads-
-/product-ad/*
-/product-ads/*
-/product_ad_widget/*
-/ProductAd.
-/productAds/*
-/promo-ads/*
+/production/ad-
+/production/ads/*
 /promo/ad_
 /promo/ads/*
 /promo/affiframe.
-/promoAd.
-/promobuttonad.
 /PromosAds/*
-/promotions/ads.
-/promotions/ads/*
-/promotions/ads?
 /promotools.
 /propellerad.
 /propellerads.$domain=~propellerads.com
-/propellerAdsPush/*
-/protection/ad/*
 /proto2ad.
-/provideadcode.
 /provider_ads/*
 /proxyadcall?
 /pub/ad/*
 /pubads.
 /pubads_
 /public/ad/*
-/public/ad?
 /public/ads/*
 /public/ads_
-/public/adv/*
-/public/js/ad/*
 /publicidad.$~object,~stylesheet
 /publicidad/*
 /publicidad_$~stylesheet
 /publicidade.
 /publicidade/*
 /publicidades/*
-/publisher.ad.
-/pubmatic_
 /puff_ad?
-/pullads.
 /punder-rotate.
 /punder.php
 /pup-a9-header-bidder/*
 /purch-ad-
 /pushdownAd.
 /pustrck.js
-/PVButtonAd.
-/queryAdContent.
-/quick_ads/*
 /quigo_ad
 /radioAdEmbed.
-/radioadembedgenre.
 /radioAdEmbedGPT.
-/rads/b/*
 /rail_ad_
 /railad.
-/railads.
-/railsad.
-/railsad_
 /rcom-ads-
 /rcom-ads.
 /rcom-video-ads.
 /re-ads-
 /realmedia/ads/*
 /realmedia_mjx.
-/realmedia_mjx_
 /reclama/*
-/reclame/*$domain=~github.com
-/recommendations/ad.
 /rect_ad.
 /rectangle_ad.
-/rectangle_advertorials_
 /redirect/?spot_id=
 /redirect?tid=
 /redirect_awe.
-/redpop_ads/*
-/refads/*
 /refreshads-
-/reklam-ads2.
 /reklam.$domain=~github.com|~reklam.com.tr
 /reklam/*$domain=~cloudflare.com|~github.com|~reklam.com.tr
-/reklama.$~script,~stylesheet,domain=~blaudirekt.de|~github.com|~pracuj.pl|~reklama.cinema.sk|~reklama.citylink.pro|~reklama.grajewo.net.pl|~reklama.mariafm.ru|~reklama.ringieraxelspringer.pl|~reklama.tochka.com
 /reklama/*$domain=~github.com
 /reklama1.
 /reklama2.
 /reklame/*
 /related-ads.
 /relatedads.
-/relevance_ad.
-/remaven.
 /remove-ads.
 /remove_ads.
 /ren.gif?
-/render-ad/*
-/renewalad/*
-/repeat_adv.
 /report_ad.
 /report_ad_
-/requirejs/ads/*
 /resources/ad.
 /resources/ads/*
 /resources/ads_
 /rightad.
 /rightad/*
 /rightads.$domain=~rightads.co.uk
-/rollad.
 /rolloverads/*
-/rotateads.
 /rotatingad.
 /rotationad.
 /s.ashx?btag
+/sbar.json?key=
 /sc-tagmanager/*
-/script/ad.$~script
-/script/ads_
 /script/java.php?$xmlhttprequest
 /script/nasu.js$third-party
 /script/nrsu.js$third-party
 /script/suurl4.php?$third-party
 /script/ut.js?cb=$third-party
 /script/wait.php?*=$xmlhttprequest
-/scripts/ad_
 /scripts/afc/*
 /scripts/chatur.js
-/scripts/zanox-
-/scrollAd-
-/scrollads/*
 /sdk/push_web/?zid=
-/search-ads?
-/search/ad/*
-/search/ads?
-/search/ads_
-/search_ads.
 /searchad.
-/searchad_
 /secureads.
 /select_adv?
-/serv.ads.
-/servads.
-/servead.
-/servead/*
-/ServeAd?
-/serveads.
-/Server/AD/*
-/server/ads/*
-/servewebads/*
+/servead/request/*
+/serveads.php
 /service/ad/*
 /service/ads/*
 /service/adv/*
-/services/ads/*
 /servlet/view/*
 /set_adcode?
-/share/ads/*
-/shared/ad_
-/shared/ads/*
 /show-ad.
-/show.ad?
-/show?zone_id=
 /show_ad.
 /show_ad?
 /show_ad_
 /show_ads_
-/showad/*
-/showad_
-/showadcode.
-/showadcode2.
-/showads_
 /showadvert.
 /showadvertising.
 /showban.asp?
 /side-ads-
 /side-ads/*
 /side_ads/*
-/side_adverts.
 /sidead.
 /sidead1.
 /sidead2.
 /sidead3.
-/sideadiframe.
 /sideads.
 /sideads/*
 /sidebar-ad-
 /sidebar_ads/*
 /sidebarad/*
 /SidebarAds.
-/sidelinead.
-/siframead.
-/site-ads/*
 /site-advert.
-/site/ads?
 /site=*/size=*/viewid=
 /site=*/viewid=*/size=
 /site_ads/*
-/site_under.
 /siteads.
 /siteads/*
 /siteadvert.
 /size=*/random=*/viewid=
-/skin-ad2-
 /skin-ad_
 /skin/ad/*
-/skin/ad3/*
 /skin/adv/*
 /skin3/ads/*
 /skin_ad-
 /skinad.
 /skinads/*
-/skins/ads-
 /skins/ads/*
-/skn_ad/*
-/skyad.
-/skyad_
-/skyadjs/*
 /skyadright.
-/skyplayer-ads-
-/skyscraper-ad.
 /skyscraper_ad_
 /skyscraperad.
 /slide_in_ads_
 /sliderAds.
 /slideshow/ads.
 /slidetopad.
-/slot/dfp/*
-/smalAds.
 /small_ad.
-/small_ad_
 /small_ads/*
 /smallad-
 /smartad-
 /smartad.$domain=~smartad.ai
-/smartad/*
-/smartAd?
-/smartad_
-/smartads.$domain=~smartads.com.sg|~smartads.com.vn|~smartads.cz|~smartads.halocom.io|~smartads.io|~smartads.lt|~smartads.shop
-/smartadserver.$domain=~smartadserver.com|~smartadserver.com.br|~smartadserver.de|~smartadserver.es|~smartadserver.fr|~smartadserver.it|~smartadserver.pl|~smartadserver.ru
 /smartadserver/*$domain=~smartadserver.com|~smartadserver.de|~smartadserver.fr
 /smartlinks.epl?
-/smb/ads/*
-/smeadvertisement/*
-/smoozed-ad/*
-/socialads.$domain=~socialads.eu|~socialads.guru
-/socialads/*
 /soralink.js
 /soralink/*$~stylesheet
 /sp/delivery/*
 /space_ad.
-/spacead/*
 /spacedesc=
-/spark_ad.
 /spc.php
-/spc_fi.php
 /spcjs.php
-/special-ads/*
 /special_ad.
 /special_ads.
 /special_ads/*
 /specialctrl.js
 /spiderad/*
 /splash_ads_
-/SplashAd_
 /sponlink.
-/spons/banners/*
 /sponslink_
 /sponsor-ad
 /sponsor-banner.
 /sponsor-box?
 /sponsor-links.
-/sponsor/click.
 /sponsor_ads.
 /sponsorad.
 /sponsorad2.
 /sponsored_ad/*
 /sponsored_ad_
 /sponsored_ads/*
-/sponsored_content-
 /sponsored_link.
 /sponsored_links_
 /sponsored_text.
 /sponsored_title.
-/sponsored_top.
 /sponsoredads/*
-/sponsoredbanner/*
-/sponsoredcontent.
 /sponsoredlinks.
 /sponsoredlinks/*
 /sponsoredlinks?
 /sponsoredlisting.
 /sponsors-ads/*
-/sponsors/ads/*
 /sponsors/popunder.
 /sponsors_box.
 /spotx_adapter.
 /sticky_ad.
 /sticky_ads.
 /stickyad.
-/stickyad2.
 /stickyads.
 /story_ad.
 /story_ads_
 /storyads.
-/stream-ad.
-/streamads.
 /style_ad.
-/styleads2.
-/styles/ad/*
-/Styles/Ad_
-/styles/ads.
-/styles/ads/*
 /subAd.
-/sugarads-
-/superads_
 /suv4.js
 /SWMAdPlayer.
-/syads.
 /synad2.
 /synad3.
 /sync2ad.
 /syndication/ad.
 /sys/ad/*
 /system/ad/*
-/system/ads/*
-/system/ads_
-/system_ad.
-/systemad.$domain=~systemad.com.pl|~systemad.eu|~systemad.pl
-/systemad_
-/tabads/*
-/taboola-footer.
-/taboola-header.
-/taboola_ads.js
-/taboola_header.
-/taboolaArticle.
-/taboolaSection.
-/tag-adv.
-/tag_oas.
-/tag_sys.
-/tagadv_
-/tardisrocinante/austin.js
+/taboola-footer.js
+/taboola-header.js
+/taboola_7.4.1.js
+/taboola_header.js
+/taboolaarticle.min.js
 /targetingAd.
 /targetpushad.
 /td-ads-
 /templates/ad.
 /templates/ad/*
 /templates/ads/*
-/templates/adv_
-/text_ad.
-/text_ad_
-/text_ads.
-/text_ads_
-/textad.$domain=~textad.hu
-/textad/*
-/textad?
-/textad_
-/textadrotate.
-/textads-
-/textads.
-/textads/*
-/textads?
-/textads_
 /theologicalpresentation.com/*
 /third-party/dfp/*
 /thirdparty/ad/*
-/thumb-ads.
 /tikilink?
-/tinlads.
-/tinyad.
-/tit-ads.
 /tncms/ads/*
 /tnt.ads.
-/top-ad-
 /top-ad.
-/top-ad/*
-/top-ad_
 /top-ads.
 /top_ad.
-/top_ad/*
-/top_ad_
 /top_ads.
-/top_ads/*
-/top_ads_
-/top_adv_
-/topad_
-/topadvert.
-/tower_ad_
-/tradedoubler.
 /tremoradrenderer.
 /triadshow.
 /ttj?id=
-/txt_ad.
-/txt_ad_
-/txt_adv.
-/txtad.
-/txtads/*
-/u-ads.
-/update_ads/*
-/uplimg/ads/*
-/upload/ads/*$domain=~ads.ae
-/UploadAds/*
-/uploaded/ads/*
-/UploadedAds/*
-/uploads/ads/*$domain=~bayie.com
-/uploads/adv/*
-/uploads/adv_
-/uploads/xadv_
-/user/ads?
-/user_ads/*
-/userad.$domain=~userad.info
-/userad/*
-/userads/*
-/utep/ad/*
 /v1/ads/*
 /v2/a/push/js/*
 /v2/ads/*
 /v7/ads/*
 /v9/adv/*
 /valnet-header-ads.
-/valuad.
-/vast/ads-
-/vast_ads_
+/vast/?zid=
 /VASTAdPlugin.
-/vastVpaid.
-/vb/ads/*
-/vboard/ads/*
 /vclkads.
 /vendor-ads-
 /vendors~ads.
 /vert_ad.
 /vghd.gif
 /vghd2.gif
-/vice-ads.
 /video-ad-overlay.
 /video-ad.
 /video-ads-player.
-/video-ads/*
 /video-js-ads.
 /video.ads.
 /video/ad/*
 /viewad/*
 /viewad?
 /viewbannerad.
-/viewer/rad?
 /views-native-ads.
 /views/ads/*
-/virtuagirl.
 /virtuagirl/*
 /virtuagirl3.
 /virtuagirlhd.
 /virtual_girl_
 /virtualgirl/*
 /virtualgirlhd-
-/vnads.
 /vnads/*
 /vpaidad3.
 /vpaidadrenderer.
 /vplayerad.
 /web-ad_
-/web-ads.$domain=~web-ads.org
-/web-ads/*$domain=~web-ads.org
 /web/ads/*
 /web_ads/*
-/webad?
-/webadimg/*
 /webads.
 /webads/*
 /webads_
 /widgetad.
 /widgets/ads.
 /widgets/sponsored/*
-/wix-ad.
-/wixads.
-/wixads/*
-/wlbetathome/bannerflow/*
 /wordpress-ads-plug-in/*
 /wp-ad.min.
 /wp-auto-affiliate-links/*
 /wp-banners/*$~image
 /wp-content/ads/*
 /wp-content/mbp-banner/*
+/wp-content/plugins/amazon-auto-links/*
 /wp-content/plugins/amazon-product-in-a-post-plugin/*
 /wp-content/plugins/automatic-social-locker/*
 /wp-content/plugins/banner-manager/*
 /wp-content/uploads/useful_banner_manager_banners/*
 /wp-popup-scheduler/*
 /wp-srv/ad/*
-/wp_ad_250_
 /wp_pro_ad_system/*
 /wpadgu-
 /wpbanners_show.php
 /wppas.
 /wppas/*
 /wppas_
-/wpproadds.
 /wpx-bannerize_
 /wrapper/ads/*
 /www/ad/*
 /xads.php
 /xadvertisement.
 /xclicks.
-/xhfloatAdv.
 /xpopunder.
 /xpopup.js
-/xtendmedia.$domain=~xtendmedia.dk
-/yads-
-/yads.$domain=~yads.org.il
-/yads/*
-/yads_
-/yahoo-ad-
-/yahoo-ads/*
-/yahoo/ads.
-/YahooAd_
-/yahooads.
-/yahooads/*
-/yahooadsapi.
 /yhs/ads?
-/yieldads.
-/yieldlab.$domain=~yieldlab.com|~yieldlab.science
-/ysc_csc_news
 /yume_ad_library_
 /zanox/banner/*
 /zcredirect?
 /zcvisitor/*
 /~cdn/ads/*
 ://a.ads.
+://ad-api-
 ://ad1.
-://adcl.$domain=~adcl.co.nz|~adcl.com|~adcl.screenconnect.com
 ://adn.*/zone/$subdocument
-://ads.$~image,domain=~ads.8designers.com|~ads.ac.uk|~ads.adstream.com.ro|~ads.allegro.pl|~ads.am|~ads.amazon|~ads.apple.com|~ads.atmosphere.copernicus.eu|~ads.band|~ads.bestprints.biz|~ads.bikepump.com|~ads.brave.com|~ads.buscaempresas.co|~ads.colombiaonline.com|~ads.comeon.com|~ads.cvut.cz|~ads.doordash.com|~ads.elevateplatform.co.uk|~ads.finance|~ads.google.com|~ads.gree.net|~ads.gurkerl.at|~ads.harvard.edu|~ads.instacart.com|~ads.jiosaavn.com|~ads.kaipoke.biz|~ads.kazakh-zerno.net|~ads.kifli.hu|~ads.knuspr.de|~ads.lapalingo.com|~ads.listonic.com|~ads.lollipod.de|~ads.magalu.com|~ads.mba|~ads.mercadolivre.com.br|~ads.mgid.com|~ads.microsoft.com|~ads.midwayusa.com|~ads.mobilebet.com|~ads.msstate.edu|~ads.mst.dk|~ads.nc|~ads.nimses.com|~ads.nipr.ac.jp|~ads.odesbuild.com|~ads.olx.pl|~ads.pinterest.com|~ads.quasaraffiliates.com|~ads.red|~ads.rohlik.cz|~ads.route.cc|~ads.safi-gmbh.ch|~ads.scotiabank.com|~ads.selfip.com|~ads.shopee.cn|~ads.shopee.co.th|~ads.shopee.com.br|~ads.shopee.com.mx|~ads.shopee.com.my|~ads.shopee.kr|~ads.shopee.ph|~ads.shopee.pl|~ads.shopee.sg|~ads.shopee.tw|~ads.shopee.vn|~ads.smartnews.com|~ads.snapchat.com|~ads.socialtheater.com|~ads.spotify.com|~ads.studyplus.co.jp|~ads.taboola.com|~ads.tiktok.com|~ads.typepad.jp|~ads.us.tiktok.com|~ads.viksaffiliates.com|~ads.vk.com|~ads.watson.ch|~badassembly.com|~caravansforsale.co.uk|~fusac.fr|~memo2.nl|~reempresa.org|~satmetrix.com|~seriouswheels.com
+://ads.$~image,domain=~ads.8designers.com|~ads.ac.uk|~ads.adstream.com.ro|~ads.allegro.pl|~ads.am|~ads.amazon|~ads.apple.com|~ads.atmosphere.copernicus.eu|~ads.band|~ads.bestprints.biz|~ads.bikepump.com|~ads.brave.com|~ads.buscaempresas.co|~ads.cafebazaar.ir|~ads.colombiaonline.com|~ads.comeon.com|~ads.cvut.cz|~ads.doordash.com|~ads.dosocial.ge|~ads.dosocial.me|~ads.elevateplatform.co.uk|~ads.finance|~ads.google.com|~ads.gree.net|~ads.gurkerl.at|~ads.harvard.edu|~ads.instacart.com|~ads.jiosaavn.com|~ads.kaipoke.biz|~ads.kazakh-zerno.net|~ads.kifli.hu|~ads.knuspr.de|~ads.lapalingo.com|~ads.listonic.com|~ads.magalu.com|~ads.mba|~ads.mercadolivre.com.br|~ads.mgid.com|~ads.microsoft.com|~ads.midwayusa.com|~ads.mobilebet.com|~ads.msstate.edu|~ads.mst.dk|~ads.mt|~ads.nc|~ads.nipr.ac.jp|~ads.olx.pl|~ads.pinterest.com|~ads.quasaraffiliates.com|~ads.red|~ads.rohlik.cz|~ads.route.cc|~ads.safi-gmbh.ch|~ads.scotiabank.com|~ads.selfip.com|~ads.shopee.cn|~ads.shopee.co.th|~ads.shopee.com.br|~ads.shopee.com.mx|~ads.shopee.com.my|~ads.shopee.kr|~ads.shopee.ph|~ads.shopee.pl|~ads.shopee.sg|~ads.shopee.tw|~ads.shopee.vn|~ads.smartnews.com|~ads.snapchat.com|~ads.socialtheater.com|~ads.spotify.com|~ads.studyplus.co.jp|~ads.taboola.com|~ads.tiktok.com|~ads.twitter.com|~ads.typepad.jp|~ads.us.tiktok.com|~ads.viksaffiliates.com|~ads.vk.com|~ads.watson.ch|~badassembly.com|~caravansforsale.co.uk|~fusac.fr|~memo2.nl|~reempresa.org|~satmetrix.com|~seriouswheels.com
 ://ads2.
-://adv.$domain=adv.asahi.com|~adv.bet|~adv.blue|~adv.cincsys.com|~adv.cryptonetlabs.it|~adv.derfunke.at|~adv.design|~adv.digimatix.ru|~adv.ec|~adv.ee|~adv.gg|~adv.lack-girl.com|~adv.michaelgat.com|~adv.msk.ru|~adv.neosystem.co.uk|~adv.rest|~adv.ru|~adv.tools|~adv.trinet.ru|~adv.ua|~adv.vg|~adv.vn.ua|~adv.works|~adv.yomiuri.co.jp|~advids.co|~farapp.com|~pracuj.pl|~r7.com|~typeform.com|~welaika.com
+://adv.$domain=~adv.asahi.com|~adv.bet|~adv.blue|~adv.cincsys.com|~adv.cryptonetlabs.it|~adv.derfunke.at|~adv.design|~adv.digimatix.ru|~adv.ec|~adv.ee|~adv.gg|~adv.kompas.id|~adv.lack-girl.com|~adv.michaelgat.com|~adv.msk.ru|~adv.peronihorowicz.com.br|~adv.rest|~adv.ru|~adv.tools|~adv.trinet.ru|~adv.ua|~adv.vg|~adv.vn.ua|~adv.yomiuri.co.jp|~advancedradiology.com|~advids.co|~farapp.com|~pracuj.pl|~r7.com|~typeform.com|~welaika.com
 ://affiliate.$third-party
 ://affiliates.$third-party
 ://affiliates2.$third-party
 ://banner.$third-party
 ://banners.$third-party
 ://promo.$~media,third-party,domain=~myshopify.com|~promo.com|~shopifycloud.com|~slidely.com
-=admeld&
-=adshow&
-=adslot&
-=advanced-ads-
-=advert/
-=advertiser/
-=affiliate_ad_viewed&
-=akiba_ads_
-=clkads/
-=com_ads&
-=dartad_
-=deliverAdFrame&
-=display_ad&
-=DisplayAd&
-=displayAds&
-=dynamicads&
-=dynamicwebad&
 =half-page-ad&
-=partnerad&
-=showsearchgoogleads&
-=textads&
-?ad_number=
-?ad_partner=
-?ad_width=
-?adarea=
-?adcentric=
-?adclass=
-?adcontext=
-?adCount=$~xmlhttprequest
-?adflashid=
-?adformat=
-?adfox_
-?adloc=
-?adlocation=
-?adPageCd=
-?adsdata=
-?adsite=
-?adslot=
+?ab=1&zoneid=
 ?adspot_
-?adTagUrl=
-?adtarget=
-?adunit_id=
 ?adunitid=
-?adunitname=
-?adv_type=
-?adversion=
-?advert_key=
-?advertiser=
 ?advertiser_id=$domain=~ads.pinterest.com|~panel.rightflow.com
-?advertiserid=$domain=~adadyn.com|~outbrain.com|~seek.co.nz|~seek.com.au
 ?bannerid=
 ?category=ad&
-?phpAds_
 ?service=ad&
-?wm=*&prm=rev&
+?whichAd=freestar&
 ?wppaszoneid=
 ?wpstealthadsjs=
 ?zoneid=*&ab=1$script
-?ZoneID=*&PageID=*&SiteID=$~image
-?ZoneID=*&SiteID=*&PageID=$~image
-_300600.
-_ad1.$~stylesheet,domain=~messenger.com
-_ad103.
-_ad120x120_
-_Ad125.
-_ad2.
-_ad3.
-_ad300x250.
-_ad6.$domain=~facebook.com|~facebookcorewwwi.onion|~messenger.com
-_ad640.
 _ad_250.
 _ad_300.
-_ad_300x300.
-_ad_336x280.
-_ad_350x250.
 _ad_728_
 _ad_background.
 _ad_banner.
-_ad_banner_
 _ad_bottom.
 _ad_box.
-_ad_center.
 _ad_choices.
-_ad_choices_
-_ad_close.
-_ad_content.
-_ad_controller.
-_ad_count.
-_ad_count=
-_ad_courier.
-_ad_desktop_
-_ad_domain_
-_ad_end_
-_ad_engine/
-_ad_expand_
-_ad_feed.
 _ad_footer.
 _ad_footer_
-_ad_frame.
-_ad_handler.
 _ad_head.
 _ad_header.
-_ad_heading.
-_ad_homepage.
-_ad_ids=
-_ad_iframe.
 _ad_image_
-_ad_images/
-_ad_init/
-_ad_integration.
-_ad_label.
 _ad_layer_
 _ad_leaderboard.
-_ad_middle_
-_ad_new_
-_ad_number=
-_ad_one.
-_ad_over_
-_ad_page_
-_ad_placeholder-
-_ad_position_
-_ad_promo2.
-_ad_render_
-_ad_renderer_
 _ad_right.
-_ad_right_
-_ad_rolling.
-_ad_run.
-_ad_server.
-_ad_service.
-_ad_serving.
-_ad_show&
 _ad_side.
 _ad_sidebar_
-_ad_size.
-_ad_sky.
 _ad_skyscraper.
-_ad_slot/
-_ad_slot=
-_ad_small.
-_ad_sponsor/
-_ad_square.
-_ad_superbanner.
-_ad_tall.
-_ad_template_
-_ad_top_
-_ad_units_
-_ad_utils-
-_ad_vertical.
-_ad_view=
 _ad_wrapper.
-_adagency/
-_adaptvad.
-_adbanner.
-_adbanner/
 _adbanner_
 _adbanners.
-_adbar.
-_adbox.
-_adbox_
-_adbreak.
 _adcall.
-_adcall_
 _adchoice.
 _adchoices.
-_adcode_
-_adcom.
-_adcontent/
-_adcount=
-_adengage.
-_adengage_
-_adengine_
-_adframe.$domain=~adsystem.pl
-_adframe/
-_adframe_
-_adfunction.
-_adhesion.
-_adhoc?
 _adhome.
-_adhome_
-_adhoriz.
-_adhub_
-_adify.
-_adjug.
 _adlabel_
-_adlog.
-_admanager/
-_admarking_
-_admin/ads/
-_adminka/
 _adnetwork.
-_adoverride.
-_adpage=
 _adpartner.
 _adplugin.
 _adright.
-_adright2.
-_adrotate-
-_adrotator.
-_ads-rtk.
 _ads.cgi
 _ads.cms?
-_ads.js.
 _ads.php?
-_ads/horiz/
-_ads/horiz_
-_ads/iframe.
-_ads/inhouse/
-_ads/square/
-_ads_iframe.
-_ads_iframe_
-_ads_index_
-_ads_partner.
-_ads_profile.
 _ads_reporting.
-_ads_targeting.
-_ads_text.
-_ads_top.
 _ads_updater-
 _adscommon.
 _adscript.
 _adserve.
-_adserve/
 _adserver.
-_adsetup.
-_adsetup_
-_adsframe.
-_adshare.
-_adshow.
-_adsjs.
 _adskin.
 _adskin_
-_adslist.
-_adsys.
-_adsys_
-_adtech-
-_adtech.
-_adtech/$~stylesheet
-_adtech_
-_adtext_
 _adtitle.
-_adunit.
-_adunits/
-_adv_label.
 _adv_open_x/
-_advert.
-_advert/
-_advert1.
-_advert_label.
-_advert_sliders/
-_advert_vert
 _advertise-$domain=~linkedin.com
 _advertise.
-_advertisehere.
-_advertisement-
-_advertisement/
-_advertisement_$domain=~media.ccc.de
-_advertisements/
-_advertising.
-_advertising/$domain=~advertising.scoop.co.nz
 _advertisment.
-_advertorial.
-_advertorial_
-_advertorials/
 _adverts.js
-_adverts/
-_adview?
-_advsetup.
-_adwrap.
-_adwriter.
 _affiliate_ad.
-_alt/ads/
-_article_ad-
 _assets/ads/
 _asyncspc.
 _background_ad.
-_background_ad/
-_banner-ad.
-_banner_ad-
 _banner_ad.
-_banner_ad/
 _banner_ad_
-_banner_ads.
 _Banner_Ads_
-_banner_adv_
 _bannerad.
 _BannerAd_
 _bannerads_
 _bottom_ads.
 _bottom_ads_
-_box_ad_
-_btnad_
-_bucks_ad.
-_button_ad_
-_buttonad.
-_centre_ad.
-_collect/ads/
 _commonAD.
 _companionad.
 _content_ad.
-_content_ad_
-_contest_ad_
 _custom_ad.
 _custom_ad_
-_dart_ads.
-_dfp_targeting.
-_displayad_
-_doubleclick.
 _externalad.
-_floating_ad_
-_floatingad_
 _footer_ad_
-_gallery_ads.
-_generic_ad.
-_google_ad.
 _google_ads.
-_google_ads/
-_googlead.
 _gpt_ads.
 _header_ad.
 _header_ad_
@@ -4204,91 +1757,36 @@ _headerad.
 _images/ad.
 _images/ad_
 _images/ads/
-_js_ads.
-_js_ads/
 _layerad.
 _left_ad.
-_mid_ad.
 _panel_ads.
 _partner_ad.
-_pop_ad.
-_pop_ad/
-_pop_under.
-_popunder.
 _popunder_
 _popupunder.
-_post_ads.
-_preorderad.
-_prime_ad.
-_promo_ad/
-_psu_ad.
 _pushads.
-_radio_ad_
-_railads.
-_rebid.js
 _rectangle_ads.
 _reklama_$domain=~youtube.com
 _reporting_ads.
-_request_ad.
-_response_ad.
-_responsiveAds.
-_right_ad.
-_right_ads.
-_right_ads/
-_right_ads_
 _rightad.
-_rightad1.
 _rightad_
-_show_ads=
-_side-ad_
 _sidead.
 _sidebar_ad.
-_sidebar_ad/
 _sidebar_ad_
-_sidebarad_
-_site_sponsor
 _skinad.
-_Slot_Adv_
 _small_ad.
-_sponsor/css/
-_sponsor_banners/
-_sponsor_logic.
-_sponsoredlinks_
-_Spot-Ad_
-_square_ad-
 _square_ad.
-_static/ads/
-_static_ads.
 _sticky_ad.
 _StickyAd.
 _survey_ad_
 _text_ads.
-_textad_$~media
 _textads.
-_textads/
-_theme/ads/
-_tile_ad_
 _top_ad.
 _top_ad_
-_topad.
-_tribalfusion.
-_txt_ad_
-_type=adimg&
-_valueclick.
 _vertical_ad.
-_video_ads/
-_video_ads_
-_videoad.
 _web-advert.
-_Web_ad.
-_web_ad_
-_webad.
-_webad_
-_WebBannerAd_
 _widget_ad.
 ||cacheserve.*/promodisplay/
 ||cacheserve.*/promodisplay?
-||com/banners/$image,object,subdocument,domain=~pingdom.com|~thetvdb.com|~tooltrucks.com
 ||online.*/promoredirect?key=
 ! https://github.com/easylist/easylist/issues/11123
 /ed/fol457.
@@ -4296,6 +1794,9 @@ _widget_ad.
 /plugins/ad-ace/assets/js/coupons.js
 /plugins/ad-ace/assets/js/slot-slideup.js
 /plugins/ad-ace/includes/shoppable-images/*
+! readcomiconline.li
+/Ads/bid300c.aspx
+/Ads/bid728.aspx
 ! Amazon
 /e/cm?$subdocument
 /e/ir?$image,script
@@ -4318,7 +1819,10 @@ _widget_ad.
 /q/tdl/95/dnt/*
 /sc4fr/rwff/f9ef/*
 /script/awesome.js
+/ssp/req/*/?pb=
 /t/9/heis/svewg/*
+! streamhub.gg/qehyheswr3i8 / uploadhub.to/842q2djqdfub
+/tabu/display.js
 ! ezoic
 /cmbdv2.js
 /greenoaks.gif?
@@ -4342,14 +1846,33 @@ _widget_ad.
 ! https://github.com/uBlockOrigin/uAssets/issues/2364
 /pop2.js
 ! Ad-insertion script (see on: celebrityweightloss.com, myfirstclasslife.com, cultofmac.com)
+/beardeddragon/armadillo.js
+/beardeddragon/drake.js
+/beardeddragon/gilamonster.js
+/beardeddragon/iguana.js
+/beardeddragon/tortoise.js
+/beardeddragon/turtle.js
+/beardeddragon/wyvern.js
 /detroitchicago/anaheim.js
+/detroitchicago/augusta.js
 /detroitchicago/boise.js
+/detroitchicago/denver.js
+/detroitchicago/gateway.js
 /detroitchicago/houston.js
+/detroitchicago/kenai.js
 /detroitchicago/memphis.js
 /detroitchicago/minneapolis.js
+/detroitchicago/portland.js
 /detroitchicago/raleigh.js
+/detroitchicago/reportads.js
 /detroitchicago/rochester.js
+/detroitchicago/sidebarwall.js
+/detroitchicago/springfield.js
+/detroitchicago/stickyfix.js
 /detroitchicago/tampa.js
+/detroitchicago/tulsa.js
+/detroitchicago/tuscon.js
+/detroitchicago/vista.js
 /detroitchicago/vpp.gif?
 /edmonton.webp$script
 /ez_aba_load/*
@@ -4358,32 +1881,24 @@ _widget_ad.
 /ezo/*$script,~third-party,domain=~yandex.by|~yandex.com|~yandex.kz|~yandex.ru|~yandex.ua
 /ezoic/*$script,~third-party
 /jellyfish.webp$script
+/parsonsmaize/abilene.js
+/parsonsmaize/chanute.js
+/parsonsmaize/mulvane.js
+/parsonsmaize/olathe.js
+/tardisrocinante/austin.js
+/tardisrocinante/vitals.js
 ! prebid scripts
 -prebid-
-! -prebid.$script
 -prebid/
-.prebid&
 .prebid-bundle.
 .prebid.$domain=~prebid.org
 /_js/prbd_6.19.0.js
 /ad/postbid_
 /adn-hb/*
-/adn.ano.
 /ads/prebid_
-/anprebid/*
 /AudienceNetworkPrebid.
-/AudienceNetworkPrebidLite.
-/biddr-*.js$domain=~biddr.com
-/dall3270.js?
 /ext/prebid
 /gpt_and_prebid/*
-/gptprebidnative/*
-/hbid_prebid/*
-/jppolPrebid.
-/newPrebid.
-/npm/prebid-
-/pb.min.
-/pbjs-*.js
 /pbjsandwich-
 /pbjsandwich.
 /porpoiseant/*
@@ -4395,38 +1910,32 @@ _widget_ad.
 /prebid.$domain=~prebid.org
 /prebid/*$script
 /prebid1.
-/prebid14.js
 /prebid2.
-/prebid2140.
 /prebid3.
 /prebid35.
 /prebid4.
 /prebid5.
 /prebid6.
 /prebid7.
+/prebid8.
 /prebid?
 /prebid_$script,third-party
-/prebid_request.
 /prebid_v4.
-/prebid_ver.js
 /prebidAdcall.
 /prebidjs/*
 /prebidLibrary.
 /prebidlink/*
-/prebidtest.
 /prodprebidheader-
 /pubfig.min.js
 /tagman/*
-_prebid-$script
 _prebid.js
 _prebid8.
-~Prebid.js
 ! Invideo adverts
 /stn-player.
 /stn-player/*
-! /g00 adware insertion
-! https://github.com/uBlockOrigin/uAssets/issues/227
-/g00/*/clientprofiler/adb
+! 
+&sadbl=1&chu=
+?zoneid=*&ab=1
 ! linkbucks.com script
 /webservices/jsparselinks.aspx?$script
 ! adinsertion used on gizmodo.in lifehacker.co.in
@@ -4443,11 +1952,9 @@ _prebid8.
 ! Anti-Adblock
 -adblocker-detection/
 -detect-adblock.
-/abp_detection/*
 /abtest_ab.js
 /ad-blocking-advisor/*
 /ad-blocking-alert/*
-/adb.min.js
 /adb_detector.
 /adblock-alerter/*
 /adblock-blocker/*
@@ -4484,19 +1991,12 @@ _prebid8.
 /wp-content/plugins/anti_ad_blocker/*
 _atblockdetector/
 ! *** easylist:easylist/easylist_general_block_dimensions.txt ***
-,160x600;
-,468x60-
-,468x60;
-,728x90,
 -120-600.
 -120_600_
--120x300.
--120x400.
 -120x600-
 -120x600.
 -120x600_
 -160-600.
--160x400-
 -160x600-
 -160x600.
 -160x600_
@@ -4515,7 +2015,7 @@ _atblockdetector/
 -468x60/
 -468x60_
 -468x70.
--468x80-
+-468x80-$image
 -468x80.
 -468x80/
 -468x80_
@@ -4559,7 +2059,6 @@ _atblockdetector/
 .480x60/
 .480x60_
 .728x90-
-.728x90.
 .728x90/
 .728x90_
 .900x100.
@@ -4575,10 +2074,6 @@ _atblockdetector/
 /125x600-
 /125x600_
 /130x600-
-/130x600.
-/150x200-
-/150x300_
-/150x600_
 /160-600-
 /160-600.
 /160_600.
@@ -4589,10 +2084,7 @@ _atblockdetector/
 /160x600.
 /160x600/*
 /160x600_
-/170x700.
 /190_900.
-/190x600.
-/240x800/*
 /300-250-
 /300-250.
 /300-600_
@@ -4636,7 +2128,6 @@ _atblockdetector/
 /468x72_
 /468x80-
 /468x80.
-/468x80/*
 /468x80_
 /470x030_
 /480x030.
@@ -4663,7 +2154,6 @@ _atblockdetector/
 /700_100_
 /700_200.
 /700x100.
-/700x90.
 /728-90-
 /728-90.
 /728-90/*
@@ -4691,29 +2181,13 @@ _atblockdetector/
 /80x468_
 /960_60_
 /980x90.
-=120x600,
-=120x600;
-=160x160;
-=160x600&
-=160x600,
-=160x600;
-=300x250,
 =300x250/
-=300x250;
 =300x250_
-=300x300;
 =336x280,
-=336x280;
-=468x60&
-=468x60,
 =468x60/
-=468x60;
 =468x60_
 =468x80_
-=480x60;
-=728x90,
 =728x90/
-=728x90;
 _120_600.
 _120_600_
 _120x240.
@@ -4734,14 +2208,11 @@ _160x300.
 _160x300_
 _160x350.
 _160x400.
-_160x500.
-_160x600&
 _160x600-
 _160x600.
 _160x600/
 _160x600_
 _300-250-
-_300x250&
 _300x250-
 _300x250.
 _300x250_
@@ -4806,7 +2277,6 @@ _728-90.
 _728-90_
 _728_90.
 _728_90_
-_728x150.
 _728x60.
 _728x90-
 _728x90.
@@ -4842,44 +2312,37 @@ _800x80_
 /adClick?$popup
 /AdHandler.aspx?$popup
 /adpreview?$popup
-/ads.htm$popup
 /ads/click?$popup
 /adServe/*$popup
 /adserver.$popup
 /AdServer/*$popup,third-party
 /adstream_sx.ads/*$popup
-/advlink.$popup
 /adx.php?source=$popup
 /aff_ad?$popup
 /afu.php?$popup
 /click?adv=$popup
 /gtm.js?$popup
 /links/popad$popup
-/open?shu=$popup
 /out?zoneId=$popup
 /pop-imp/*$popup
 /pop.go?ctrlid=$popup
-/popout.$popup
 /popunder.$popup
 /popunder/in/click/*$popup
 /popunder_$popup
 /popupads.$popup
 /prod/go.html?$popup
 /prod/redirect.html?lu=$popup
-/realmedia/ads/*$popup
 /redirect/?spot_id=$popup
 /redirect?tid=$popup
 /show?bver=$popup
 /smartpop/*$popup
-/srvclk.php?$popup
 /tr?id=*&tk=$popup
+/zcredirect?$popup
 /zcvisitor/*$popup
 /zp-redirect?$popup
 ://adn.*/zone/$popup
 ://ads.$popup,domain=~smartnews.com
-://adv.$popup,domain=~adv.lack-girl.com
-?ad_c_ref=$popup
-?ad_domain=$popup
+://adv.$popup,domain=~adv.kompas.id|~adv.lack-girl.com
 ! Commonly used popup scripts on movie/tv streaming sites
 |javascript:*setTimeout$popup
 |javascript:*window.location$popup
@@ -4917,6 +2380,8 @@ _800x80_
 ###AdContent_0_0_pnlDiv
 ###AdDisclaimer
 ###AdHeader
+###AdLayer1
+###AdLayer2
 ###AdMiddle
 ###AdPanel
 ###AdPopUp
@@ -5070,6 +2535,7 @@ _800x80_
 ###MiddleRightRadvertisement
 ###Mpu_Bottom
 ###Mpu_Top
+###MyAdsId3
 ###N-ad-article-rightRail-1
 ###NR-Ads
 ###NavAD
@@ -5092,11 +2558,8 @@ _800x80_
 ###SponsoredAd
 ###SponsoredAds
 ###SponsoredLinks
-###SponsoredResultsTop
 ###SponsorsAds
 ###StickyBannerAd
-###TextLinkAds
-###TitleAD
 ###Top-Ad-Container
 ###Top-ad
 ###Top1AdWrapper
@@ -5115,7 +2578,6 @@ _800x80_
 ###VPNAdvert
 ###WelcomeAd
 ###WidgetADVMIDDLE
-###_ads
 ###aad-header-1
 ###aad-header-2
 ###aad-header-3
@@ -5210,6 +2672,7 @@ _800x80_
 ###ad-billboard
 ###ad-billboard-atf
 ###ad-billboard-bottom
+###ad-billboard01
 ###ad-blade
 ###ad-block
 ###ad-block-125
@@ -5337,7 +2800,6 @@ _800x80_
 ###ad-main-top
 ###ad-makeup
 ###ad-manager
-###ad-manager-ad-top-0
 ###ad-masthead
 ###ad-medium
 ###ad-medium-lower
@@ -5410,7 +2872,6 @@ _800x80_
 ###ad-sidebar-container
 ###ad-sidebar-mad
 ###ad-sidebar-mad-wrapper
-###ad-sidebar-tall
 ###ad-sidebar1
 ###ad-sidebar2
 ###ad-site-header
@@ -5426,6 +2887,7 @@ _800x80_
 ###ad-slot-3
 ###ad-slot-4
 ###ad-slot-5
+###ad-slot-502
 ###ad-slot-lb
 ###ad-slot-right
 ###ad-slot-top
@@ -5465,7 +2927,6 @@ _800x80_
 ###ad-top-300x250
 ###ad-top-728
 ###ad-top-banner
-###ad-top-leader
 ###ad-top-leaderboard
 ###ad-top-left
 ###ad-top-lock
@@ -5514,7 +2975,6 @@ _800x80_
 ###ad300X250
 ###ad300_250
 ###ad300x250Module
-###ad300x250_336x280_300x600_336x850
 ###ad31
 ###ad32
 ###ad336
@@ -5797,7 +3257,6 @@ _800x80_
 ###ad_bigbox
 ###ad_bigbox_companion
 ###ad_bigrectangle
-###ad_bigsize
 ###ad_billboard
 ###ad_block
 ###ad_block_0
@@ -5889,6 +3348,7 @@ _800x80_
 ###ad_label
 ###ad_large
 ###ad_large_rectangular
+###ad_lateral
 ###ad_layer
 ###ad_ldb
 ###ad_lead1
@@ -6059,9 +3519,6 @@ _800x80_
 ###ad_wrapper2
 ###ad_xrail_top
 ###ad_zone
-###ad_zone1
-###ad_zone2
-###ad_zone3
 ###adaptvcompanion
 ###adb-top
 ###adbForum
@@ -6088,8 +3545,6 @@ _800x80_
 ###adblock2
 ###adblock4
 ###adblockbottom
-###adblockerMess
-###adblockermessage
 ###adbn
 ###adbnr
 ###adboard
@@ -6109,7 +3564,6 @@ _800x80_
 ###adbox_right
 ###adbutton
 ###adbuttons
-###adcatfish
 ###adcell
 ###adcenter
 ###adcenter2
@@ -6119,11 +3573,6 @@ _800x80_
 ###adclear
 ###adclose
 ###adcode
-###adcode1
-###adcode10
-###adcode2
-###adcode3
-###adcode4
 ###adcolContent
 ###adcolumn
 ###adcontainer
@@ -6165,14 +3614,12 @@ _800x80_
 ###adlabelfooter
 ###adlabelheader
 ###adlanding
-###adlandscape
 ###adlayer
 ###adlayerContainer
 ###adlayerad
 ###adleaderboard
 ###adleaderboard_flex
 ###adleft
-###adlhs
 ###adlinks
 ###adlrec
 ###adm-inline-article-ad-1
@@ -6190,10 +3637,6 @@ _800x80_
 ###admod2
 ###admpubottom
 ###admpubottom2
-###admpudyn1
-###admpudyn2
-###admpudyn3
-###admpudyn4
 ###admpufoot
 ###admpumiddle
 ###admpumiddle2
@@ -6221,7 +3664,6 @@ _800x80_
 ###adpostloader
 ###adpromo
 ###adrect
-###adrhs
 ###adrig
 ###adright
 ###adright2
@@ -6270,7 +3712,6 @@ _800x80_
 ###ads-content
 ###ads-content-double
 ###ads-div2
-###ads-dw
 ###ads-footer
 ###ads-footer-inner
 ###ads-footer-wrap
@@ -6279,6 +3720,7 @@ _800x80_
 ###ads-header-728
 ###ads-home-468
 ###ads-horizontal
+###ads-inread
 ###ads-inside-content
 ###ads-leader
 ###ads-leaderboard
@@ -6304,6 +3746,7 @@ _800x80_
 ###ads-text
 ###ads-top
 ###ads-top-728
+###ads-top-wrap
 ###ads-under-rotator
 ###ads-vertical
 ###ads-vertical-wrapper
@@ -6368,6 +3811,7 @@ _800x80_
 ###ads_3
 ###ads_300
 ###ads_300x250
+###ads_4
 ###ads_728
 ###ads_728x90
 ###ads_728x90_top
@@ -6382,6 +3826,8 @@ _800x80_
 ###ads_body_2
 ###ads_body_3
 ###ads_body_4
+###ads_body_5
+###ads_body_6
 ###ads_bottom
 ###ads_box
 ###ads_box1
@@ -6463,12 +3909,6 @@ _800x80_
 ###adsbox
 ###adsbox-left
 ###adsbox-right
-###adsbox1
-###adsbox2
-###adsbox3
-###adsbox336x280
-###adsbox4
-###adsbox728x90
 ###adscenter
 ###adscolumn
 ###adscontainer
@@ -6479,16 +3919,13 @@ _800x80_
 ###adsense-468x60
 ###adsense-area
 ###adsense-bottom
-###adsense-head-spacer
 ###adsense-header
 ###adsense-link
 ###adsense-links
 ###adsense-middle
 ###adsense-post
-###adsense-post-300x250
 ###adsense-right
 ###adsense-sidebar
-###adsense-slot-1
 ###adsense-tag
 ###adsense-text
 ###adsense-top
@@ -6503,7 +3940,6 @@ _800x80_
 ###adsenseContainer
 ###adsenseHeader
 ###adsenseLeft
-###adsenseOne
 ###adsenseWrap
 ###adsense_300x250
 ###adsense_banner_top
@@ -6519,7 +3955,6 @@ _800x80_
 ###adsense_r_side_sticky_container
 ###adsense_sidebar
 ###adsense_top
-###adsense_unit5
 ###adsenseheader
 ###adsensehorizontal
 ###adsensempu
@@ -6531,9 +3966,9 @@ _800x80_
 ###adsframe_2
 ###adsfundo
 ###adside
-###adsiframe
 ###adsimage
 ###adsitem
+###adskeeper
 ###adskinleft
 ###adskinlink
 ###adskinright
@@ -6568,10 +4003,9 @@ _800x80_
 ###adslot_left
 ###adslot_rect
 ###adslot_top
+###adsmgid
 ###adsmiddle
-###adsnews
 ###adsonar
-###adsonarBlock
 ###adspace
 ###adspace-1
 ###adspace-2
@@ -6595,19 +4029,8 @@ _800x80_
 ###adsplace4
 ###adsplash
 ###adspot
-###adspot-1
-###adspot-2
-###adspot-2a
-###adspot-2b
-###adspot-a
 ###adspot-bottom
-###adspot-c
-###adspot-d
 ###adspot-top
-###adspot300x250
-###adspot_300x250
-###adspot_468x60
-###adspot_728x90
 ###adspotlight1
 ###adsquare
 ###adsquare2
@@ -6618,29 +4041,17 @@ _800x80_
 ###adssidebar2
 ###adssidebar3
 ###adsspace
-###adstd
 ###adstext2
 ###adstop
 ###adstory
 ###adstrip
-###adstripbottom
-###adstripnew
-###adstuff
 ###adtab
 ###adtable_top
-###adtag5
-###adtag8
 ###adtag_banner
-###adtag_right_side
 ###adtagheader
 ###adtagrightcol
 ###adtags_left
 ###adtaily
-###adtechWallpaper
-###adtech_0
-###adtech_1
-###adtech_2
-###adtech_3
 ###adtext
 ###adtop
 ###adtopHeader
@@ -6651,8 +4062,6 @@ _800x80_
 ###adtophp
 ###adtrafficright
 ###adtxt
-###adundergame
-###adunderpicture
 ###adunit
 ###adunit-article-bottom
 ###adunit_video
@@ -6673,10 +4082,6 @@ _800x80_
 ###adv-box
 ###adv-companion-iframe
 ###adv-container
-###adv-ext-ext-1
-###adv-ext-ext-2
-###adv-fb-container
-###adv-google
 ###adv-gpt-box-container1
 ###adv-gpt-masthead-skin-container1
 ###adv-halfpage
@@ -6696,10 +4101,6 @@ _800x80_
 ###adv-sticky-1
 ###adv-sticky-2
 ###adv-text
-###adv-textlink1
-###adv-textlink2
-###adv-textlink3
-###adv-textlink4
 ###adv-title
 ###adv-top
 ###adv-top-skin
@@ -6712,23 +4113,13 @@ _800x80_
 ###advBoxBottom
 ###advCarrousel
 ###advHome
-###advHomevideo
 ###advHook-Middle1
 ###advRectangle
 ###advRectangle1
 ###advSkin
 ###advTop
 ###advWrapper
-###adv_01
-###adv_02
-###adv_11
 ###adv_300
-###adv_5
-###adv_52
-###adv_6
-###adv_62
-###adv_65
-###adv_7
 ###adv_728
 ###adv_728x90
 ###adv_BoxBottom
@@ -6737,21 +4128,13 @@ _800x80_
 ###adv_LdbMastheadPush
 ###adv_Reload
 ###adv_Skin
-###adv_SkinLdb
-###adv_adsense_300_dx
-###adv_adsense_300_m
 ###adv_bootom
 ###adv_border
-###adv_box_a
 ###adv_center
 ###adv_config
 ###adv_contents
-###adv_google_300
-###adv_google_728
-###adv_halfpage
-###adv_halfpage_title
+###adv_footer
 ###adv_holder
-###adv_id
 ###adv_leaderboard
 ###adv_mob
 ###adv_mpu1
@@ -6765,18 +4148,10 @@ _800x80_
 ###adv_sky
 ###adv_textlink
 ###adv_top
-###adv_top_strip
 ###adv_wallpaper
 ###adv_wallpaper2
 ###adver
 ###adver-top
-###adver1
-###adver2
-###adver3
-###adver4
-###adver5
-###adver6
-###adver7
 ###adverFrame
 ###advert-1
 ###advert-120
@@ -6865,13 +4240,10 @@ _800x80_
 ###advertise
 ###advertise-block
 ###advertise-here
-###advertise-now
 ###advertise-sidebar
 ###advertise1
 ###advertise2
 ###advertiseBanner
-###advertiseGoogle
-###advertiseHere
 ###advertiseLink
 ###advertisePlacement
 ###advertise_top
@@ -6883,10 +4255,8 @@ _800x80_
 ###advertisement-detail2
 ###advertisement-large
 ###advertisement-placement
-###advertisement-rightcolumn
 ###advertisement-text
 ###advertisement1
-###advertisement160x600
 ###advertisement2
 ###advertisement3
 ###advertisement728x90
@@ -6909,7 +4279,6 @@ _800x80_
 ###advertisementsarticle
 ###advertiser-container
 ###advertiserLinks
-###advertiserReports
 ###advertisetop
 ###advertising-160x600
 ###advertising-300x250
@@ -6917,7 +4286,6 @@ _800x80_
 ###advertising-banner
 ###advertising-caption
 ###advertising-container
-###advertising-control
 ###advertising-right
 ###advertising-skyscraper
 ###advertising-top
@@ -6939,14 +4307,12 @@ _800x80_
 ###advertising__banner__content
 ###advertising_anglerect
 ###advertising_billboard
-###advertising_btm
 ###advertising_column
 ###advertising_container
 ###advertising_contentad
 ###advertising_div
 ###advertising_header
 ###advertising_holder
-###advertising_iab
 ###advertising_leaderboard
 ###advertising_top_container
 ###advertising_wrapper
@@ -6974,8 +4340,6 @@ _800x80_
 ###advertsingle
 ###advertspace
 ###advertssection
-###adverttext
-###adverttext160
 ###adverttop
 ###advframe
 ###advr_mobile
@@ -7007,10 +4371,6 @@ _800x80_
 ###adx_ad
 ###adxtop2
 ###adzbanner
-###adzerk
-###adzerk1
-###adzerk2
-###adzerk_by
 ###adzone
 ###adzone-middle1
 ###adzone-middle2
@@ -7028,15 +4388,10 @@ _800x80_
 ###after-dfp-ad-mid3
 ###after-dfp-ad-mid4
 ###after-dfp-ad-top
-###after-download-ad
-###after-header-ad-left
-###after-header-ad-right
 ###after-header-ads
 ###after-top-menu-ads
 ###after_ad
 ###after_bottom_ad
-###after_bottom_ad_2
-###after_button_ad_desktop
 ###after_heading_ad
 ###after_title_ad
 ###amazon-ads
@@ -7046,6 +4401,7 @@ _800x80_
 ###analytics_banner
 ###anchor-ad
 ###anchorAd
+###aniview-ads
 ###aom-ad-right_side_1
 ###aom-ad-right_side_2
 ###aom-ad-top
@@ -7056,6 +4412,7 @@ _800x80_
 ###article-ads
 ###article-advert
 ###article-advert-dfp
+###article-aside-top-ad
 ###article-billboard-ad-1
 ###article-bottom-ad
 ###article-box-ad
@@ -7100,6 +4457,7 @@ _800x80_
 ###ax-billboard-sub
 ###ax-billboard-top
 ###backad
+###background-ad-cover
 ###background-adv
 ###background_ad_left
 ###background_ad_right
@@ -7116,6 +4474,7 @@ _800x80_
 ###banner-ads
 ###banner-advert
 ###banner-lg-ad
+###banner-native-ad
 ###banner-skyscraper
 ###banner300x250
 ###banner468
@@ -7157,7 +4516,7 @@ _800x80_
 ###banneradspace
 ###banneradvert3
 ###banneradvertise
-###baseMedRec
+###bannerplayer-wrap
 ###baseboard-ad
 ###baseboard-ad-wrapper
 ###bbContentAds
@@ -7205,9 +4564,6 @@ _800x80_
 ###billboard-ad
 ###billboard-atf
 ###billboard_ad
-###bing-text-ad-1
-###bing-text-ad-2
-###bing-text-ad-3
 ###bingadcontainer2
 ###blkAds1
 ###blkAds2
@@ -7240,13 +4596,7 @@ _800x80_
 ###block-openads-3
 ###block-openads-4
 ###block-openads-5
-###block-sidebarad1
 ###block-sponsors
-###block-vh-dfp-dfp-ad-r2
-###block-views-ads-header-0-block-block
-###block-views-ads-header-top-block-block
-###block-views-ads-sidebar-block-block
-###block-views-ads-under-the-slider-block
 ###blockAd
 ###blockAds
 ###block_ad
@@ -7259,12 +4609,7 @@ _800x80_
 ###blog-ad
 ###blog-advert
 ###blog-header-ad
-###blogImgSponsor
 ###blog_ad_area
-###blog_ad_content
-###blog_ad_opa
-###blog_ad_right
-###blog_ad_top
 ###blogad
 ###blogad-wrapper
 ###blogads
@@ -7274,7 +4619,6 @@ _800x80_
 ###bnr-468x60
 ###bnr-728x90
 ###bnrAd
-###bnrhd468
 ###body-ads
 ###bodyAd1
 ###bodyAd2
@@ -7282,6 +4626,7 @@ _800x80_
 ###bodyAd4
 ###body_728_ad
 ###body_ad
+###body_centered_ad
 ###bodymainAd
 ###book-ad
 ###bordeaux-preemptive-ad-0
@@ -7302,6 +4647,7 @@ _800x80_
 ###bottom-adspot
 ###bottom-advertising
 ###bottom-boxad
+###bottom-not-ads
 ###bottom-side-ad
 ###bottom-sponsor-add
 ###bottom-story-ad-0
@@ -7375,14 +4721,8 @@ _800x80_
 ###box_advertising_info
 ###box_advertisment
 ###box_articlead
-###box_mod_googleadsense
 ###box_text_ads
 ###boxad
-###boxad1
-###boxad2
-###boxad3
-###boxad4
-###boxad5
 ###boxads
 ###bpAd
 ###br-ad-header
@@ -7515,14 +4855,9 @@ _800x80_
 ###ctl00_topAd
 ###ctl00_ucFooter_ucFooterBanner_divAdvertisement
 ###ctr-ad
-###ctx_listing_ads
-###ctx_listing_ads2
 ###cubeAd
 ###cube_ad
 ###cube_ads
-###cube_ads_inner
-###cubead-2
-###cubead2
 ###customAd
 ###customAds
 ###customad
@@ -7537,14 +4872,7 @@ _800x80_
 ###desktop_top_ad_fixed
 ###dfp-ad-bottom-wrapper
 ###dfp-ad-container
-###dfp-ad-content_1-wrapper
-###dfp-ad-content_2-wrapper
-###dfp-ad-content_3-wrapper
-###dfp-ad-content_4-wrapper
 ###dfp-ad-floating
-###dfp-ad-home_1-wrapper
-###dfp-ad-home_2-wrapper
-###dfp-ad-home_3-wrapper
 ###dfp-ad-leaderboard
 ###dfp-ad-leaderboard-wrapper
 ###dfp-ad-medium_rectangle
@@ -7612,7 +4940,6 @@ _800x80_
 ###dfrads-widget-3
 ###dfrads-widget-6
 ###dfrads-widget-7
-###dhm-bar
 ###dianomiNewsBlock
 ###dict-adv
 ###direct-ad
@@ -7636,8 +4963,6 @@ _800x80_
 ###div-adcenter2
 ###div-advert
 ###div-contentad_1
-###div-dfp-BelowContnet
-###div-dfp-bottom_leaderboard
 ###div-footer-ad
 ###div-gpt-FloorAd
 ###div-gpt-LDB1
@@ -7752,7 +5077,6 @@ _800x80_
 ###events-adv-side6
 ###exoAd
 ###externalAd
-###extraAdsBlock
 ###ezmobfooter
 ###fd-ad-mr1
 ###fd-ad-mr2
@@ -7771,6 +5095,7 @@ _800x80_
 ###firstad
 ###fixed-ad
 ###fixedAd
+###fixedban
 ###floatAd
 ###floatads
 ###floating-ad-wrapper
@@ -7862,8 +5187,6 @@ _800x80_
 ###ft-ad
 ###ft-ads
 ###ft_mpu
-###ftad1
-###ftad2
 ###full_banner_ad
 ###fusionad
 ###fw-advertisement
@@ -7871,27 +5194,19 @@ _800x80_
 ###fwdevpDiv0
 ###fwdevpDiv1
 ###fwdevpDiv2
-###g-adblock2
 ###gAds
-###gBnrAd
-###gBottomRightAd
 ###gStickyAd
 ###g_ad
 ###g_adsense
 ###gad300x250
 ###gad728x90
-###gads-pub
 ###gads300x250
+###gadsOverlayUnit
 ###gads_middle
-###galactic_sponsors_sidebar
-###galleries-tower-ad
 ###gallery-ad
 ###gallery-ad-container
-###gallery-ad-m0
 ###gallery-advert
 ###gallery-below-line-advert
-###gallery-page-ad-bigbox
-###gallery-random-ad
 ###gallery-sidebar-advert
 ###gallery_ad
 ###gallery_ads
@@ -7980,7 +5295,6 @@ _800x80_
 ###googlead1
 ###googlead2
 ###googleadbig
-###googleadds
 ###googleadleft
 ###googleads
 ###googleads1
@@ -8014,7 +5328,6 @@ _800x80_
 ###half_page_ad_300x600
 ###halfpagead
 ###hawkMagWidget
-###hd-ads
 ###hd_ad
 ###head-ad
 ###head-ad-space
@@ -8124,7 +5437,6 @@ _800x80_
 ###home-advert-module
 ###home-advertise
 ###home-banner-ad
-###home-delivery-ad
 ###home-left-ad
 ###home-rectangle-ad
 ###home-side-ad
@@ -8166,9 +5478,6 @@ _800x80_
 ###homepageGoogleAds
 ###homepage_ad
 ###homepage_ad_listing
-###homepage_middle_ads
-###homepage_middle_ads_2
-###homepage_middle_ads_3
 ###homepage_rectangle_ad
 ###homepage_right_ad
 ###homepage_right_ad_container
@@ -8236,7 +5545,6 @@ _800x80_
 ###infoboxadwrapper
 ###inhousead
 ###initializeAd
-###injectableTopAd
 ###inline-ad
 ###inline-ad-label
 ###inline-advert
@@ -8548,6 +5856,7 @@ _800x80_
 ###mobile-footer-ad-wrapper
 ###mobileAdContainer
 ###mobile_ad_main
+###mobile_ads_100_pc
 ###mobile_ads_block
 ###mod-tafad
 ###mod_ad
@@ -8570,7 +5879,6 @@ _800x80_
 ###mpuAd
 ###mpuAdvert
 ###mpuAdvertDesk3
-###mpuAdvertMob
 ###mpuContainer
 ###mpuDiv
 ###mpuInContent
@@ -8598,20 +5906,6 @@ _800x80_
 ###mvp-foot-ad-wrap
 ###mvp-post-bot-ad
 ###my-ads
-###my-adsFPAD
-###my-adsFPL
-###my-adsFPT
-###my-adsHPSPON-base
-###my-adsLDR
-###my-adsLDRB
-###my-adsLDRB-iframe
-###my-adsLREC
-###my-adsLREC2
-###my-adsLREC4-base
-###my-adsMAST
-###my-adsMAST-iframe
-###my-adsMON
-###myElementAd
 ###narrow-ad
 ###narrow_ad_unit
 ###native-ads-placeholder
@@ -8625,8 +5919,6 @@ _800x80_
 ###navbar_ads
 ###navigation-ad
 ###navlinkad
-###nbcShowcaseAds
-###networkads
 ###newAd
 ###ng-ad
 ###ng-ad-lbl
@@ -8639,10 +5931,8 @@ _800x80_
 ###online_ad
 ###openx-text-ad
 ###openx-widget
-###optadATF
 ###ovadsense
 ###overlay-ad-bg
-###overlay-advertising
 ###overlay_ad
 ###overlayad
 ###overlayadd
@@ -8679,7 +5969,6 @@ _800x80_
 ###partner-ad
 ###partnerAd
 ###partnerMedRec
-###partnerSitesBannerAd
 ###partner_ads
 ###pause-ad
 ###pause-ads
@@ -8695,9 +5984,6 @@ _800x80_
 ###personalization_ads
 ###pgAdWrapper
 ###ph_ad
-###pinned_advert_top
-###pinned_advert_top_wrapper
-###plat_sponsors_sidebar
 ###player-ads
 ###player-advert
 ###player-advertising
@@ -8711,12 +5997,10 @@ _800x80_
 ###player_top_ad
 ###playerad
 ###playerads
-###plrAd
 ###pnAd2
 ###pnlLhsNativeAd
 ###pnlRhsNativeAd
 ###pop_ad
-###pop_up_ad_box_id
 ###popadwrap
 ###popback-ad
 ###popoverAd
@@ -8738,11 +6022,7 @@ _800x80_
 ###post_adsense
 ###post_adspace
 ###post_advert
-###post_id_ad_bot
-###postads
 ###postads0
-###postpageaddiv
-###pp-ad-slot
 ###ppcAdverts
 ###ppvideoadvertisement
 ###pr_ad
@@ -8752,30 +6032,20 @@ _800x80_
 ###pre-main-banner-ad
 ###preAds_ad_mrec_intext
 ###preAds_ad_mrec_intext2
-###pre_advertising_wrapper
-###pregame_header_ad
-###preloaded-ad-frame
-###premSpons
-###premier-ad-space
 ###preminumAD
 ###premiumAdTop
 ###premium_ad
-###premium_ad_inside
 ###premiumad
 ###premiumads
-###premiumsponsorbox
 ###prerollAd
 ###preroll_ads
 ###preroll_compainion_ad
 ###primis-container
+###primis_player
 ###print_ads
 ###printads
-###privateadbox
 ###privateads
-###product-adsense
 ###productads
-###profileAdHeader
-###proj-bottom-ad
 ###promo-ad
 ###promoAds
 ###promoFloatAd
@@ -8783,15 +6053,12 @@ _800x80_
 ###ps-ad-iframe
 ###ps-top-ads-sponsored
 ###ps-vertical-ads
-###psmpopup
 ###pub-right-bottom-ads
 ###pub-right-top-ads
 ###pub468x60
 ###pub728x90
 ###publicGoogleAd
 ###publicidad
-###publicidad-video
-###publicidad_120
 ###publicidadeLREC
 ###pushAd
 ###pushDownAd
@@ -8800,12 +6067,9 @@ _800x80_
 ###pushdown_ad
 ###pusher-ad
 ###pvadscontainer
-###qpon_big_ad-teaser
-###qtopAd-graybg
 ###quads-ad1_widget
 ###quads-ad2_widget
 ###quads-admin-ads-js
-###quick_ads_frame_bottom
 ###quidgetad
 ###quigo
 ###quigo-ad
@@ -8813,6 +6077,7 @@ _800x80_
 ###quinAdLeaderboard
 ###r89-desktop-top-ad
 ###r_adver
+###radio-ad-container
 ###rail-ad-wrap
 ###rail-bottom-ad
 ###railAd
@@ -8871,12 +6136,8 @@ _800x80_
 ###right-ad-col
 ###right-ad-iframe
 ###right-ad-skin
-###right-ad-title
 ###right-ad1
-###right-adds
 ###right-ads
-###right-ads-3
-###right-ads-4
 ###right-ads-rail
 ###right-advert
 ###right-bar-ad
@@ -8897,25 +6158,18 @@ _800x80_
 ###rightAdBlock
 ###rightAdColumn
 ###rightAdContainer
-###rightAdDiv1
-###rightAdDiv2
-###rightAdDiv3
 ###rightAdHolder
 ###rightAdUnit
+###rightAd_rdr
 ###rightAds
 ###rightAdsDiv
 ###rightBlockAd
 ###rightBottomAd
 ###rightColAd
 ###rightColumnAds
-###rightColumnMpuAd
-###rightColumnSkyAd
-###rightDoubleClick
-###rightMortgageAd
 ###rightRailAds
 ###rightSideAd
 ###rightSideAdvert
-###rightSideSquareAdverts
 ###right_Ads2
 ###right_ad
 ###right_ad_1
@@ -8927,7 +6181,6 @@ _800x80_
 ###right_ads
 ###right_ads_box
 ###right_adsense
-###right_adv1-v2
 ###right_advert
 ###right_advertisement
 ###right_advertising
@@ -8939,13 +6192,7 @@ _800x80_
 ###right_column_ad_container
 ###right_column_ads
 ###right_column_adverts
-###right_column_top_ad_unit
-###right_gallery_ad
-###right_global_adspace
-###right_mini_ad
-###right_panel_ads
 ###right_player_ad
-###right_rail_ad_header
 ###right_side_ad
 ###right_sidebar_ads
 ###right_top_ad
@@ -8967,32 +6214,16 @@ _800x80_
 ###rightadsarea
 ###rightbar-ad
 ###rightbar_ad
-###rightcol_mgid
 ###rightcol_sponsorad
-###rightcolhouseads
-###rightcollongad
-###rightcolumn_300x250ad
-###rightcolumn_ad_gam
-###rightforumad
 ###rightgoogleads
-###rightinfoad
 ###rightrail-ad
-###rightrail-ad-1
-###rightrail_ad-0
 ###rightside-ads
 ###rightside_ad
 ###rightsideadstop
 ###rightskyad
-###ringtone-ad-bottom
-###ringtone-ad-top
-###river_sponsors_hiring
 ###rladvt
 ###rm-adslot-bigsizebanner_1
 ###rm-adslot-contentad_1
-###rm_ad_text
-###ros_ad
-###rotating-ad-display
-###rotating-ads-wrap
 ###rotating_ad
 ###rotatingads
 ###row-ad
@@ -9017,7 +6248,6 @@ _800x80_
 ###section-ad-bottom
 ###section_ad
 ###section_advertisements
-###sector-widget__tiny-ad
 ###self-ad
 ###sev1mposterad
 ###show-ad
@@ -9194,44 +6424,27 @@ _800x80_
 ###slider-ad
 ###sliderAdHolder
 ###slider_ad
-###slideshow-middle-ad
 ###slideshowAd
 ###slideshow_ad_300x250
-###slot-customcontentad
 ###sm-banner-ad
 ###smallAd
-###smallBannerAdboard
 ###small_ad
 ###small_ads
 ###smallad
 ###smallads
 ###smallerAd
-###smoozed-ad
-###socialAD
 ###some-ads
 ###some-ads-holder
-###some-more-ads
-###source_ad
-###source_content_ad
 ###sp-adv-banner-top
-###sp-advtop1
-###sp-advtop3
 ###sp-top-ad-wrapper
-###spec_offer_ad2
-###special-deals-ad
 ###specialAd
-###specialAd_one
-###specialAd_two
 ###special_ads
 ###specialadfeatures
 ###specials_ads
 ###speed_ads
 ###speeds_ads
-###speeds_ads_fstitem
-###speedtest_mrec_ad
 ###sphereAd
 ###sphereAd-wrap
-###spl_ad
 ###splashy-ad-container-top
 ###spnAds
 ###spnslink
@@ -9255,7 +6468,6 @@ _800x80_
 ###sponsorAd1
 ###sponsorAd2
 ###sponsorAdDiv
-###sponsorBanners32
 ###sponsorBar
 ###sponsorBorder
 ###sponsorContainer0
@@ -9270,7 +6482,6 @@ _800x80_
 ###sponsor_300x250
 ###sponsor_ad
 ###sponsor_ads
-###sponsor_banderole
 ###sponsor_bar
 ###sponsor_bottom
 ###sponsor_box
@@ -9280,24 +6491,17 @@ _800x80_
 ###sponsor_header
 ###sponsor_link
 ###sponsor_no
-###sponsor_partner_single
 ###sponsor_posts
 ###sponsor_right
 ###sponsored-ads
-###sponsored-bucket
 ###sponsored-carousel-nucleus
-###sponsored-features
 ###sponsored-footer
 ###sponsored-inline
 ###sponsored-links
 ###sponsored-links-alt
 ###sponsored-links-container
-###sponsored-links-list
-###sponsored-links-media-ads
 ###sponsored-listings
 ###sponsored-message
-###sponsored-not
-###sponsored-post-ad-for-articles
 ###sponsored-products
 ###sponsored-recommendations
 ###sponsored-resources
@@ -9307,7 +6511,6 @@ _800x80_
 ###sponsored1
 ###sponsoredAd
 ###sponsoredAdvertisement
-###sponsoredAnime
 ###sponsoredBottom
 ###sponsoredBox1
 ###sponsoredBox2
@@ -9315,33 +6518,21 @@ _800x80_
 ###sponsoredHoz
 ###sponsoredLinks
 ###sponsoredLinksBox
-###sponsoredLinks_Top
 ###sponsoredList
 ###sponsoredResults
 ###sponsoredResultsWide
-###sponsoredSiteMainline
-###sponsoredSiteSidebar
 ###sponsoredTop
-###sponsoredWd
 ###sponsored_ads
-###sponsored_ads_v4
 ###sponsored_container
 ###sponsored_content
-###sponsored_game_row_listing
 ###sponsored_head
 ###sponsored_label
 ###sponsored_link_bottom
 ###sponsored_links
 ###sponsored_native_ad
-###sponsored_news
-###sponsored_option
-###sponsored_v12
 ###sponsoredad
 ###sponsoredads
 ###sponsoredlinks
-###sponsoredlinks_left_wrapper
-###sponsoredlinkslabel
-###sponsoredresultsBottom_body
 ###sponsorfeature
 ###sponsorlink
 ###sponsors-article
@@ -9349,22 +6540,13 @@ _800x80_
 ###sponsors-home
 ###sponsorsBox
 ###sponsorsContainer
-###sponsorsModule_part
 ###sponsors_right_container
 ###sponsors_top_container
 ###sponsorsads1
 ###sponsorsads2
 ###sponsorship-area-wrapper
 ###sponsorship-box
-###sponsorshipBadge
 ###sporsored-results
-###sports_only_ads
-###spotXAd
-###spotadvert
-###spotadvert1
-###spotadvert2
-###spotadvert3
-###spotadvert5
 ###spotlight-ads
 ###spotlightAds
 ###spotlight_ad
@@ -9374,9 +6556,7 @@ _800x80_
 ###sq_ads
 ###square-ad
 ###square-ad-box
-###square-ad-slider-wrapper
 ###square-ad-space
-###square-ad-space_btm
 ###square-ads
 ###square-sponsors
 ###squareAd
@@ -9387,18 +6567,12 @@ _800x80_
 ###squareAds
 ###squareGoogleAd
 ###square_ad
-###square_lat_adv
 ###squaread
-###squareadAdvertiseHere
 ###squareadevertise
 ###squareadvert
 ###squared_ad
-###srp-mid-ad-desktop-banner
 ###ss-ad-overlay
 ###ss-ads-container
-###st_topads
-###stageAds
-###starad
 ###staticad
 ###stationad
 ###sticky-ad
@@ -9422,12 +6596,10 @@ _800x80_
 ###stickySkyAd
 ###sticky_sidebar_ads
 ###stickyad
-###stickyadin1
 ###stickyads
 ###stickyleftad
 ###stickyrightad
 ###stopAdv
-###stopAdvt
 ###stop_ad3
 ###story-ad
 ###story-bottom-ad
@@ -9449,9 +6621,11 @@ _800x80_
 ###td_adunit2
 ###td_sponsorAd
 ###team_ad
+###teaser3
 ###template_affiliates
 ###text-ad
 ###text-ads
+###text-intext-ads
 ###text-link-ads
 ###text-linkAD
 ###textAd
@@ -9463,24 +6637,13 @@ _800x80_
 ###text_advert
 ###textad
 ###textad3
-###textad_block
 ###textlink-advertisement
-###textlink_ads_placeholder
 ###textsponsor
 ###tfm_admanagerTeaser
-###theotherads
-###third_party_ads
-###thisisnotanad
 ###thistad
-###thread-ad
-###ti-sway-ad
 ###tile-ad
 ###tileAds
 ###tmInfiniteAd
-###tmglBannerAd
-###tmn_ad_1
-###tmn_ad_2
-###tmn_ad_3
 ###toaster_ad
 ###top-ad
 ###top-ad-area
@@ -9491,11 +6654,7 @@ _800x80_
 ###top-ad-div
 ###top-ad-google
 ###top-ad-iframe
-###top-ad-left-spot
-###top-ad-menu
-###top-ad-position-inner
 ###top-ad-rect
-###top-ad-right-spot
 ###top-ad-slot
 ###top-ad-slot-0
 ###top-ad-slot-1
@@ -9507,7 +6666,6 @@ _800x80_
 ###top-ads-1
 ###top-ads-contain
 ###top-ads-container
-###top-ads-tabs
 ###top-adspot
 ###top-advert
 ###top-advertisement
@@ -9524,21 +6682,15 @@ _800x80_
 ###top-not-ads
 ###top-right-ad
 ###top-right-ad-slot
-###top-search-ad-wrapper
 ###top-skin-ad
 ###top-skin-ad-bg
 ###top-sponsor-ad
 ###top-story-ad
 ###top-story-ad-0
-###top100_ad300right
-###top100_ad300rightbottom
-###top2_ads
 ###top300x250ad
-###top3_ads
 ###top728ad
 ###topAD
 ###topAd
-###topAd300x250_
 ###topAd728x90
 ###topAdArea
 ###topAdBanner
@@ -9639,8 +6791,6 @@ _800x80_
 ###topadsense
 ###topadspace
 ###topadvert
-###topadvertisements
-###topadvertisementwrapper
 ###topadwrap
 ###topadz
 ###topadzone
@@ -9650,15 +6800,12 @@ _800x80_
 ###topbanneradtitle
 ###topbar-ad
 ###topbarAd
-###topbar_Adc1_AdContainer
 ###topbarad
 ###topbarads
 ###topcustomad
 ###topheader_ads
-###topicPageAdsense
 ###topleaderAd
 ###topleaderboardad
-###topnav-ad-shell
 ###topnavad
 ###toppannonse
 ###topright-ad
@@ -9675,13 +6822,8 @@ _800x80_
 ###towerAdContainer
 ###towerad
 ###tpl_advertising
-###tr-adv-banner
-###trafficrevenue2
 ###transparentad
 ###trc_google_ad
-###trendex-sponsor-ad
-###trib2-footer-ad-back
-###trib2-leaderboard-ad-back
 ###txtAdHeader
 ###upper-ads
 ###upperMpu
@@ -9692,9 +6834,6 @@ _800x80_
 ###upperad
 ###vc-maincontainer-ad
 ###vc-maincontainer-midad
-###vdiAd
-###vdls-adv
-###vdls-advs
 ###vert-ads
 ###vertAd2
 ###vert_ad
@@ -9705,19 +6844,12 @@ _800x80_
 ###vertical_ad
 ###vertical_ads
 ###verticalads
-###vhDivAdSlot300x250
-###vid-left-ad
-###vid-right-ad
-###vidAdBottom
-###vidAdRight
-###vidAdTop
 ###video-ad
+###video-ad-companion-rectangle
 ###video-adv
-###video-adv-300
 ###video-adv-wrapper
 ###video-advert
 ###video-embed-ads
-###video-header-advert
 ###video-in-player-ad
 ###video-side-adv
 ###video-sponsor-links
@@ -9729,7 +6861,6 @@ _800x80_
 ###videoOverAd
 ###videoOverAd300
 ###videoPauseAd
-###videoPlayerAdLayer
 ###video_adv
 ###video_advert
 ###video_advert_top
@@ -9739,39 +6870,19 @@ _800x80_
 ###videoad
 ###videoad-script-cnt
 ###videoads
-###videopageadblock
-###view-photo-ad
 ###viewAd1
-###view_ads_bottom_bg
-###view_ads_bottom_bg_middle
-###view_ads_content_bg
-###view_ads_top_bg
-###view_ads_top_bg_middle
-###view_adtop
 ###viewabilityAdContainer
-###viewer-ad-bottom
-###viewer-ad-top
-###viewer_ads_wrapper
 ###visual-ad
-###votvAds_inner
-###vsw-ads
-###vsw_ad
+###vuukle-quiz-and-ad
 ###vuukle_ads_square2
-###vz_im_ad
 ###wTopAd
-###waldo-sticky-footer-wrapper
 ###wallAd
 ###wall_advert
-###walltopad
-###watch-now-ad
-###watch_sponsored
 ###wd-sponsored
-###wd_ads
 ###weather-ad
 ###weather_sponsor
 ###weatherad
 ###welcome_ad
-###welcomeadMask
 ###wg_ads
 ###wgtAd
 ###whitepaper-ad
@@ -9796,7 +6907,6 @@ _800x80_
 ###widgetwidget_adserve
 ###widgetwidget_adserve2
 ###wl-pencil-ad
-###wog-300x250-ads
 ###wow-ads
 ###wp-insert-ad-widget-1
 ###wp-topAds
@@ -9829,20 +6939,14 @@ _800x80_
 ###wrapper_sponsoredlinks
 ###wrapper_topad
 ###wtopad
-###y-ad-units
-###yahoo-ads
-###yahoo-ads-content
 ###yahoo-sponsors
 ###yahooAdsBottom
 ###yahooSponsored
 ###yahoo_ads
 ###yahoo_text_ad
-###yahooad-tbl
 ###yahooads
 ###yandex_ad
 ###yatadsky
-###ylf-lrec
-###ylf-lrec2
 ###yrail_ads
 ###yreSponsoredLinks
 ###ysm_ad_iframe
@@ -9861,17 +6965,12 @@ _800x80_
 ##.AD-POST
 ##.AD300
 ##.AD300Block
-##.AD300x250
-##.AD300x250A
 ##.AD355125
 ##.AD728
-##.AD728x90L
 ##.ADBAR
 ##.ADBnrArea
 ##.ADBox
-##.ADCLOUD
 ##.ADFooter
-##.ADITION
 ##.ADInfo
 ##.ADLeader
 ##.ADMiddle1
@@ -9963,8 +7062,8 @@ _800x80_
 ##.AdUnit
 ##.AdUnit300
 ##.AdUnit300x250
-##.AdUnit300x600
 ##.AdUnitBox
+##.AdWidget_ImageWidget
 ##.AdWrapper--sticky-block
 ##.Ad_C
 ##.Ad_D
@@ -9976,8 +7075,10 @@ _800x80_
 ##.Adgrid_right_rail
 ##.Ads--center
 ##.Ads-768x90
+##.Ads-background
 ##.Ads-leaderboard
 ##.Ads-slot
+##.Ads-sticky
 ##.AdsBottom
 ##.AdsBox
 ##.AdsBoxBottom
@@ -10109,6 +7210,7 @@ _800x80_
 ##.MiddleRightRadvertisement
 ##.NA_ad
 ##.NR-Ads
+##.NativeAdContainerRegion
 ##.NavBarAd
 ##.Normal-add
 ##.OAS_wrap
@@ -10136,14 +7238,10 @@ _800x80_
 ##.RightAd1
 ##.RightAd2
 ##.RightAdvertisement
-##.RightBannerAd350x250
 ##.RightGoogleAd
 ##.RightRailAd
 ##.RightRailAds
 ##.RightTowerAd
-##.SAAG-promoAdContainer
-##.SPMADS
-##.SRPads
 ##.STR_AdBlock
 ##.SecondaryAd
 ##.SecondaryAdLink
@@ -10162,6 +7260,7 @@ _800x80_
 ##.SkyAdContainer
 ##.SkyAdContent
 ##.SkyScraperAd
+##.SovrnAd
 ##.Sponsor-container
 ##.SponsorHeader
 ##.SponsorIsland
@@ -10217,15 +7316,9 @@ _800x80_
 ##.WidthAd
 ##.WikiaTopAds
 ##.XEad
-##._300_ad
 ##._SummaryPageHeaderAdView
 ##._SummaryPageSidebarStickyAdView
-##.___top-ad-wrap
-##.__hub--ad
 ##.__isboostOverContent
-##.__lg-ad
-##.__small-ad
-##.__wide-ad
 ##._ads
 ##._ads-full
 ##._ap_adrecover_ad
@@ -10239,7 +7332,6 @@ _800x80_
 ##._popIn_recommend_article_ad
 ##._popIn_recommend_article_ad_reserved
 ##._table_ad_div_wide
-##._top_ad_wrapper
 ##.a-ad
 ##.a-ad--aside
 ##.a-ad--leaderboard
@@ -10248,7 +7340,6 @@ _800x80_
 ##.a-d-250
 ##.a-d-container
 ##.a-d-holder-container
-##.a-d-rotate_widgets
 ##.a-dserver
 ##.a-dserver_text
 ##.a-sponsor
@@ -10259,7 +7350,6 @@ _800x80_
 ##.aadsection_b1
 ##.aadsection_b2
 ##.aarpe-ad-wrapper
-##.aarpe-fixed-ad
 ##.ab-ad_placement-article
 ##.abBoxAd
 ##.abMessage
@@ -10282,9 +7372,6 @@ _800x80_
 ##.ad--728x90
 ##.ad--970-750-336-300
 ##.ad--970-90
-##.ad--BANNER
-##.ad--MAIN
-##.ad--adverskinleaderboard
 ##.ad--article
 ##.ad--article-top
 ##.ad--articlemodule
@@ -10318,16 +7405,12 @@ _800x80_
 ##.ad--google
 ##.ad--halfpage
 ##.ad--header
-##.ad--homepage-mrec
 ##.ad--homepage-top
-##.ad--horseshoe
-##.ad--horseshoe__content
 ##.ad--in-article
 ##.ad--in-content
 ##.ad--inArticleBanner
 ##.ad--inline
 ##.ad--inner
-##.ad--just-in-feed
 ##.ad--large
 ##.ad--leaderboard
 ##.ad--loading
@@ -10424,7 +7507,6 @@ _800x80_
 ##.ad-160x600x2
 ##.ad-160x600x3
 ##.ad-194
-##.ad-195x90
 ##.ad-2
 ##.ad-200
 ##.ad-200-big
@@ -10457,10 +7539,10 @@ _800x80_
 ##.ad-300x
 ##.ad-300x100
 ##.ad-300x200
+##.ad-300x250
 ##.ad-300x250-first
 ##.ad-300x250-home
 ##.ad-300x250-right0
-##.ad-300x250-section
 ##.ad-300x250-singlepost
 ##.ad-300x250_600x250
 ##.ad-300x600
@@ -10532,11 +7614,11 @@ _800x80_
 ##.ad-ab
 ##.ad-abc
 ##.ad-above-header
-##.ad-above-mod-dl-btn
 ##.ad-accordion
 ##.ad-active
 ##.ad-adSense
 ##.ad-adcode
+##.ad-adhesion
 ##.ad-adlink-bottom
 ##.ad-adlink-side
 ##.ad-adsense
@@ -10612,7 +7694,6 @@ _800x80_
 ##.ad-block
 ##.ad-block--300
 ##.ad-block--leader
-##.ad-block--leader-extra
 ##.ad-block-300
 ##.ad-block-banner-container
 ##.ad-block-big
@@ -10630,9 +7711,6 @@ _800x80_
 ##.ad-block-wk
 ##.ad-block-wrapper
 ##.ad-block-wrapper-dev
-##.ad-block__ad300
-##.ad-block__inner
-##.ad-blog2biz
 ##.ad-blogads
 ##.ad-bnr
 ##.ad-body
@@ -10643,7 +7721,6 @@ _800x80_
 ##.ad-bot
 ##.ad-bottom
 ##.ad-bottom-container
-##.ad-bottom-margin
 ##.ad-bottom-right-container
 ##.ad-bottom728x90
 ##.ad-bottomLeft
@@ -10687,6 +7764,7 @@ _800x80_
 ##.ad-calendar
 ##.ad-call-300x250
 ##.ad-callout
+##.ad-callout-wrapper
 ##.ad-caption
 ##.ad-card
 ##.ad-card-container
@@ -10707,14 +7785,11 @@ _800x80_
 ##.ad-close-button
 ##.ad-cls
 ##.ad-cls-fix
-##.ad-cluster
-##.ad-cluster-container
 ##.ad-cnt
 ##.ad-code
 ##.ad-codes
 ##.ad-col
 ##.ad-col-02
-##.ad-collapsible-container
 ##.ad-colour
 ##.ad-column
 ##.ad-comment
@@ -10741,7 +7816,6 @@ _800x80_
 ##.ad-container-bot
 ##.ad-container-bottom
 ##.ad-container-box
-##.ad-container-dk
 ##.ad-container-embedded
 ##.ad-container-header
 ##.ad-container-inner
@@ -10776,6 +7850,7 @@ _800x80_
 ##.ad-context
 ##.ad-cover
 ##.ad-critical
+##.ad-cta
 ##.ad-ctn
 ##.ad-current
 ##.ad-curtain
@@ -10809,7 +7884,6 @@ _800x80_
 ##.ad-dog__ratio-16x9
 ##.ad-dt
 ##.ad-dx_wrp
-##.ad-dynamic-showcase-top
 ##.ad-e
 ##.ad-element
 ##.ad-enabled
@@ -10872,6 +7946,7 @@ _800x80_
 ##.ad-grid-container
 ##.ad-group
 ##.ad-grp
+##.ad-h
 ##.ad-h-250
 ##.ad-h-60
 ##.ad-halfpage
@@ -10906,7 +7981,6 @@ _800x80_
 ##.ad-holder-center
 ##.ad-holder-mob-300
 ##.ad-home-bottom
-##.ad-home-featured-files
 ##.ad-home-leaderboard-placeholder
 ##.ad-home-right
 ##.ad-homeleaderboard
@@ -10916,6 +7990,7 @@ _800x80_
 ##.ad-homepage-one
 ##.ad-hor
 ##.ad-horizontal
+##.ad-horizontal-large
 ##.ad-horizontal-top
 ##.ad-horizontal-top-wrapper
 ##.ad-house-btac
@@ -10945,12 +8020,10 @@ _800x80_
 ##.ad-inline
 ##.ad-inline-article
 ##.ad-inline-block
-##.ad-inline-mod
 ##.ad-inner
 ##.ad-inner-container
 ##.ad-inner-container-background
 ##.ad-innr
-##.ad-inpage-video-top
 ##.ad-insert
 ##.ad-inserter-widget
 ##.ad-inside
@@ -10958,7 +8031,6 @@ _800x80_
 ##.ad-internal
 ##.ad-interruptor
 ##.ad-interstitial
-##.ad-intromercial
 ##.ad-island
 ##.ad-item
 ##.ad-item-related
@@ -11002,7 +8074,6 @@ _800x80_
 ##.ad-leadtop
 ##.ad-left-1
 ##.ad-left-top
-##.ad-left3
 ##.ad-leftrail
 ##.ad-lib-div
 ##.ad-line
@@ -11033,7 +8104,6 @@ _800x80_
 ##.ad-manager-wrapper
 ##.ad-margin
 ##.ad-marketplace
-##.ad-marketplace-horizontal
 ##.ad-marketswidget
 ##.ad-marquee
 ##.ad-masthead
@@ -11044,15 +8114,11 @@ _800x80_
 ##.ad-med-rec
 ##.ad-med-rect
 ##.ad-med-rect-tmp
-##.ad-medRec
-##.ad-media-marquee
-##.ad-media-marquee-btn
 ##.ad-medium
 ##.ad-medium-container
 ##.ad-medium-content
 ##.ad-medium-rectangle
 ##.ad-medium-rectangle-base
-##.ad-medium-rectangle-item
 ##.ad-medium-two
 ##.ad-medium-widget
 ##.ad-medrect
@@ -11060,7 +8126,6 @@ _800x80_
 ##.ad-message
 ##.ad-messaging
 ##.ad-microsites
-##.ad-mid-article-container
 ##.ad-midleader
 ##.ad-mobile
 ##.ad-mobile--sticky
@@ -11116,7 +8181,6 @@ _800x80_
 ##.ad-one
 ##.ad-other
 ##.ad-outer
-##.ad-outer-container
 ##.ad-outlet
 ##.ad-outline
 ##.ad-output-middle
@@ -11135,11 +8199,8 @@ _800x80_
 ##.ad-panel__container--styled
 ##.ad-panel__googlead
 ##.ad-panorama
-##.ad-panorama-outer-container
 ##.ad-parallax
-##.ad-parallax-wrap
 ##.ad-parent-class
-##.ad-parent-hockey
 ##.ad-pb
 ##.ad-peg
 ##.ad-pencil-margin
@@ -11179,7 +8240,6 @@ _800x80_
 ##.ad-position
 ##.ad-position-1
 ##.ad-position-2
-##.ad-position-especial
 ##.ad-poss
 ##.ad-post
 ##.ad-post-footer
@@ -11197,8 +8257,6 @@ _800x80_
 ##.ad-program-list
 ##.ad-program-top
 ##.ad-promo
-##.ad-promoted-game
-##.ad-promotion-native
 ##.ad-pub
 ##.ad-push
 ##.ad-pushdown
@@ -11208,7 +8266,6 @@ _800x80_
 ##.ad-rail-wrapper
 ##.ad-ratio
 ##.ad-rb-hover
-##.ad-reader
 ##.ad-reader-con-item
 ##.ad-rect
 ##.ad-rect-atf-01
@@ -11230,7 +8287,6 @@ _800x80_
 ##.ad-related
 ##.ad-relatedbottom
 ##.ad-render-space
-##.ad-resource-center-top
 ##.ad-responsive
 ##.ad-responsive-slot
 ##.ad-responsive-wide
@@ -11254,7 +8310,6 @@ _800x80_
 ##.ad-row-viewport
 ##.ad-s
 ##.ad-s-rendered
-##.ad-salutations
 ##.ad-sample
 ##.ad-script-processed
 ##.ad-scroll
@@ -11270,7 +8325,6 @@ _800x80_
 ##.ad-sense-ad
 ##.ad-sep
 ##.ad-separator
-##.ad-sharethrough-top
 ##.ad-shifted
 ##.ad-show-label
 ##.ad-showcase
@@ -11304,8 +8358,6 @@ _800x80_
 ##.ad-skyscraper3
 ##.ad-slider
 ##.ad-slot
-##.ad-slot--billboard--article--wrapper
-##.ad-slot--container-inline
 ##.ad-slot--inline
 ##.ad-slot--leaderboard--article--wrapper
 ##.ad-slot--mostpop
@@ -11365,7 +8417,6 @@ _800x80_
 ##.ad-space-topbanner
 ##.ad-spacing
 ##.ad-span
-##.ad-special-article
 ##.ad-speedbump
 ##.ad-splash
 ##.ad-sponsor
@@ -11418,18 +8469,13 @@ _800x80_
 ##.ad-takeover
 ##.ad-takeover-homepage
 ##.ad-tall
-##.ad-target2-wrapper
 ##.ad-tech-widget
 ##.ad-temp
 ##.ad-text
-##.ad-text-blockA01
-##.ad-text-blockB01
 ##.ad-text-centered
 ##.ad-text-label
 ##.ad-text-link
 ##.ad-text-links
-##.ad-text-placeholder-3
-##.ad-textG01
 ##.ad-textads
 ##.ad-textlink
 ##.ad-thanks
@@ -11438,7 +8484,6 @@ _800x80_
 ##.ad-title
 ##.ad-tl1
 ##.ad-top
-##.ad-top-1-wrapper
 ##.ad-top-300x250
 ##.ad-top-728
 ##.ad-top-728x90
@@ -11474,11 +8519,11 @@ _800x80_
 ##.ad-two
 ##.ad-twos
 ##.ad-txt
+##.ad-txt-red
 ##.ad-type
 ##.ad-type-branding
 ##.ad-type-cube
 ##.ad-type-flex-leaderboard
-##.ad-type-ranking
 ##.ad-unit
 ##.ad-unit--leaderboard
 ##.ad-unit-2
@@ -11488,7 +8533,6 @@ _800x80_
 ##.ad-unit-horisontal
 ##.ad-unit-inline-center
 ##.ad-unit-label
-##.ad-unit-medium-retangle
 ##.ad-unit-mpu
 ##.ad-unit-panel
 ##.ad-unit-secondary
@@ -11501,6 +8545,7 @@ _800x80_
 ##.ad-units-single-header-wrapper
 ##.ad-update
 ##.ad-us
+##.ad-v
 ##.ad-vert
 ##.ad-vertical
 ##.ad-vertical-container
@@ -11513,7 +8558,6 @@ _800x80_
 ##.ad-w-970
 ##.ad-w300
 ##.ad-wallpaper-panorama-container
-##.ad-wap
 ##.ad-warning
 ##.ad-warp
 ##.ad-watermark
@@ -11538,8 +8582,7 @@ _800x80_
 ##.ad-wp
 ##.ad-wp-720
 ##.ad-wrap
-##.ad-wrap--leaderboard
-##.ad-wrap--mrec
+##.ad-wrap-leaderboard
 ##.ad-wrap-transparent
 ##.ad-wrap_wallpaper
 ##.ad-wrapp
@@ -11558,7 +8601,6 @@ _800x80_
 ##.ad-wrapper-top
 ##.ad-wrapper-with-text
 ##.ad-wrapper__ad-slug
-##.ad-x10x20x30
 ##.ad-xs-title
 ##.ad-zone
 ##.ad-zone-ajax
@@ -11584,12 +8626,8 @@ _800x80_
 ##.ad.middlerect
 ##.ad.module
 ##.ad.monsterboard
-##.ad.native_story_1
-##.ad.native_story_2
-##.ad.native_story_3
 ##.ad.netboard
 ##.ad.post-area
-##.ad.preroll
 ##.ad.promotion
 ##.ad.rectangle
 ##.ad.rectangle_2
@@ -11602,11 +8640,8 @@ _800x80_
 ##.ad.small-mpu
 ##.ad.small-teaser
 ##.ad.super
-##.ad.top_article_leadeboard
-##.ad.wideboard
 ##.ad.wideboard_tablet
 ##.ad.widget
-##.ad01-obj
 ##.ad02
 ##.ad03
 ##.ad04
@@ -11665,14 +8700,9 @@ _800x80_
 ##.ad236x62
 ##.ad240
 ##.ad250
-##.ad250-h1
-##.ad250-h2
-##.ad250_250
-##.ad250c
 ##.ad250wrap
 ##.ad250x250
 ##.ad250x300
-##.ad257
 ##.ad260
 ##.ad260x60
 ##.ad284x134
@@ -11691,7 +8721,6 @@ _800x80_
 ##.ad300_ver2
 ##.ad300b
 ##.ad300banner
-##.ad300mrec1
 ##.ad300px
 ##.ad300shows
 ##.ad300top
@@ -11725,6 +8754,7 @@ _800x80_
 ##.ad300x40
 ##.ad300x50-right
 ##.ad300x600
+##.ad300x600cat
 ##.ad300x600post
 ##.ad300x77
 ##.ad300x90
@@ -11768,7 +8798,6 @@ _800x80_
 ##.ad644
 ##.ad650x140
 ##.ad652
-##.ad68570
 ##.ad70
 ##.ad728
 ##.ad72890
@@ -11842,7 +8871,6 @@ _800x80_
 ##.adChrome
 ##.adClose
 ##.adCode
-##.adColBgBottom
 ##.adColumn
 ##.adColumnLeft
 ##.adColumnRight
@@ -11860,9 +8888,7 @@ _800x80_
 ##.adCube
 ##.adDefRect
 ##.adDetails_ad336
-##.adDialog
 ##.adDiv
-##.adDomInner
 ##.adDrawer
 ##.adDyn
 ##.adElement
@@ -11871,14 +8897,9 @@ _800x80_
 ##.adFrame
 ##.adFrameCnt
 ##.adFrameContainer
-##.adFrameMobile
 ##.adFrames
-##.adFtr
 ##.adFuel-label
 ##.adFull
-##.adFullWidth
-##.adFullWidthBottom
-##.adFullWidthMiddle
 ##.adFullbanner
 ##.adGlobalHeader
 ##.adGoogle
@@ -11956,7 +8977,6 @@ _800x80_
 ##.adMediaMiddle
 ##.adMediumRectangle
 ##.adMessage
-##.adMgsBanner
 ##.adMiddle
 ##.adMinHeight280
 ##.adMinHeight313
@@ -11997,6 +9017,7 @@ _800x80_
 ##.adRect
 ##.adRectangle
 ##.adRectangle-pos-large
+##.adRectangle-pos-medium
 ##.adRectangle-pos-small
 ##.adRectangleBanner
 ##.adRectangleUnit
@@ -12237,14 +9258,11 @@ _800x80_
 ##.ad__content
 ##.ad__create
 ##.ad__desk
-##.ad__disclosure
 ##.ad__full--width
 ##.ad__gapfix
 ##.ad__header
 ##.ad__holder
 ##.ad__image
-##.ad__in-loop
-##.ad__in-loop--desktop
 ##.ad__in_article
 ##.ad__inline
 ##.ad__item
@@ -12266,7 +9284,6 @@ _800x80_
 ##.ad__window
 ##.ad__wrapper
 ##.ad__wrapper-element
-##.ad_a
 ##.ad_adInfo
 ##.ad_ad_160
 ##.ad_ad_300
@@ -12284,6 +9301,7 @@ _800x80_
 ##.ad_avu_300x250
 ##.ad_back
 ##.ad_background
+##.ad_background_1
 ##.ad_background_true
 ##.ad_bank_wrapper
 ##.ad_banner
@@ -12308,6 +9326,7 @@ _800x80_
 ##.ad_block
 ##.ad_block_1
 ##.ad_block_2
+##.ad_block_widget
 ##.ad_body
 ##.ad_border
 ##.ad_botbanner
@@ -12333,10 +9352,10 @@ _800x80_
 ##.ad_break_container
 ##.ad_btf
 ##.ad_btn
+##.ad_btn-white
 ##.ad_btn1
 ##.ad_btn2
 ##.ad_by
-##.ad_c
 ##.ad_callout
 ##.ad_caption
 ##.ad_center
@@ -12475,7 +9494,6 @@ _800x80_
 ##.ad_masthead
 ##.ad_med
 ##.ad_medium_rectangle
-##.ad_medium_wg
 ##.ad_medrec
 ##.ad_medrect
 ##.ad_megabanner
@@ -12484,8 +9502,6 @@ _800x80_
 ##.ad_mid_post_body
 ##.ad_middle
 ##.ad_middle_banner
-##.ad_middle_hub_page
-##.ad_mnu
 ##.ad_mobile
 ##.ad_mod
 ##.ad_module
@@ -12495,19 +9511,10 @@ _800x80_
 ##.ad_mpu_top
 ##.ad_mr
 ##.ad_mrec
-##.ad_mrec_title_article
-##.ad_mrect
-##.ad_mrectangle
-##.ad_msg
-##.ad_multiad_lbsl
 ##.ad_native
 ##.ad_native_xrail
-##.ad_network_content
-##.ad_new_box01
-##.ad_new_box02
 ##.ad_news
 ##.ad_news_text
-##.ad_newsstream
 ##.ad_no_border
 ##.ad_note
 ##.ad_notice
@@ -12521,11 +9528,10 @@ _800x80_
 ##.ad_p360
 ##.ad_pagebody
 ##.ad_panel
-##.ad_panorama_extra
+##.ad_paragraphs_desktop_container
 ##.ad_partner
 ##.ad_partners
 ##.ad_pause
-##.ad_perma-panorama
 ##.ad_pic
 ##.ad_place
 ##.ad_placeholder
@@ -12535,21 +9541,15 @@ _800x80_
 ##.ad_placement
 ##.ad_placement_300x250
 ##.ad_placement_small
-##.ad_plane_336
 ##.ad_plus
-##.ad_policy_link_br
-##.ad_poll
 ##.ad_position
 ##.ad_post
-##.ad_posttop
-##.ad_power
 ##.ad_primary
 ##.ad_promo
 ##.ad_promo1
 ##.ad_promo_spacer
 ##.ad_push
 ##.ad_r
-##.ad_r1_menu
 ##.ad_rakuten
 ##.ad_rakuten_wrapper
 ##.ad_rec
@@ -12563,7 +9563,7 @@ _800x80_
 ##.ad_regular2
 ##.ad_regular3
 ##.ad_reminder
-##.ad_report_btn
+##.ad_response
 ##.ad_rhs
 ##.ad_right
 ##.ad_rightSky
@@ -12689,6 +9689,7 @@ _800x80_
 ##.ad_w_us_a300
 ##.ad_warn
 ##.ad_warning
+##.ad_watch_now
 ##.ad_watermark
 ##.ad_wid300
 ##.ad_wide
@@ -12842,7 +9843,6 @@ _800x80_
 ##.adbutton
 ##.adbutton-block
 ##.adbuttons
-##.adbygoogle
 ##.adcard
 ##.adcasing
 ##.adcenter
@@ -12871,25 +9871,13 @@ _800x80_
 ##.adcontainer300x250l
 ##.adcontainer300x250r
 ##.adcontainer_footer
-##.adcontent_box
-##.adcontenttop
-##.adcontn
 ##.adcopy
-##.adcrt980x250
-##.adctr
-##.add-970-90
-##.add-column2
-##.add-header-area
 ##.add-position-right
 ##.add-sidebar
 ##.add300
 ##.add300top
 ##.add300x250
-##.add768
 ##.addAdvertContainer
-##.addResources
-##.add_300_250
-##.add_300x250
 ##.add_topbanner
 ##.addarea
 ##.addarearight
@@ -12897,7 +9885,6 @@ _800x80_
 ##.addboxRight
 ##.addisclaimer
 ##.addiv
-##.addivwhite
 ##.adds2
 ##.adds300x250
 ##.adds620x90
@@ -12907,12 +9894,9 @@ _800x80_
 ##.adengageadzone
 ##.adenquire
 ##.adex-ad-text
-##.adexpl
-##.adf_tisers
 ##.adfbox
 ##.adfeedback
 ##.adfeeds
-##.adfieldbg
 ##.adfix
 ##.adflag
 ##.adflexi
@@ -12923,6 +9907,7 @@ _800x80_
 ##.adform__topbanner
 ##.adfoxly-overlay
 ##.adfoxly-place-delay
+##.adfoxly-wrapper
 ##.adframe
 ##.adframe2
 ##.adframe_banner
@@ -12932,8 +9917,6 @@ _800x80_
 ##.adfront-head
 ##.adfrp
 ##.adfull
-##.adg-rects
-##.adg_native_home
 ##.adgear
 ##.adgmleaderboard
 ##.adhalfhome
@@ -12947,6 +9930,7 @@ _800x80_
 ##.adhesion-block
 ##.adhesion-header
 ##.adhesiveAdWrapper
+##.adhesiveWrapper
 ##.adhesive_holder
 ##.adhi
 ##.adhide
@@ -12967,12 +9951,10 @@ _800x80_
 ##.adinsert160
 ##.adinside
 ##.adintext
-##.adintext-unten
 ##.adintro
 ##.adisclaimer
 ##.adisland
 ##.adits
-##.adjimage2
 ##.adjlink
 ##.adk-slot
 ##.adkicker
@@ -13019,7 +10001,6 @@ _800x80_
 ##.admputop
 ##.admz
 ##.adnSpot
-##.adnSpotaa
 ##.adname
 ##.adnet_area
 ##.adnotecenter
@@ -13072,7 +10053,6 @@ _800x80_
 ##.ads--desktop
 ##.ads--full
 ##.ads--insertor-casper
-##.ads--menu-principal
 ##.ads--no-preload
 ##.ads--sidebar
 ##.ads--single
@@ -13104,6 +10084,7 @@ _800x80_
 ##.ads-728by90
 ##.ads-728x90
 ##.ads-970-250-show
+##.ads-980x90
 ##.ads-above-comments
 ##.ads-ad
 ##.ads-ads-top
@@ -13127,6 +10108,7 @@ _800x80_
 ##.ads-between-comments
 ##.ads-bg
 ##.ads-bigbox
+##.ads-bilboards
 ##.ads-bing-belly
 ##.ads-bing-bottom
 ##.ads-bing-top
@@ -13146,6 +10128,7 @@ _800x80_
 ##.ads-bottom-right
 ##.ads-box
 ##.ads-box-border
+##.ads-box-cont
 ##.ads-bt
 ##.ads-btm
 ##.ads-by
@@ -13170,6 +10153,7 @@ _800x80_
 ##.ads-decorator
 ##.ads-desktop
 ##.ads-div
+##.ads-end-content
 ##.ads-express
 ##.ads-favicon
 ##.ads-feed
@@ -13183,6 +10167,7 @@ _800x80_
 ##.ads-google
 ##.ads-google-bottom
 ##.ads-google-top
+##.ads-grp
 ##.ads-half
 ##.ads-header
 ##.ads-header-desktop
@@ -13236,6 +10221,7 @@ _800x80_
 ##.ads-mini-3rows
 ##.ads-mobile
 ##.ads-module
+##.ads-module-alignment
 ##.ads-movie
 ##.ads-mpu
 ##.ads-narrow
@@ -13337,21 +10323,12 @@ _800x80_
 ##.ads-wrapper
 ##.ads-wrapper-top
 ##.ads-x1
-##.ads-x1-super
 ##.ads-zone
-##.ads.MREC
-##.ads.MREC1
-##.ads.MREC2
-##.ads.MREC3
-##.ads.MREC4
 ##.ads.bottom
 ##.ads.box
 ##.ads.cell
 ##.ads.cta
 ##.ads.grid-layout
-##.ads.rectangle160
-##.ads.rectangle300
-##.ads.skyscraper160
 ##.ads.square
 ##.ads.top
 ##.ads.widget
@@ -13386,7 +10363,6 @@ _800x80_
 ##.ads300nb
 ##.ads300x
 ##.ads300x100
-##.ads300x250-thumb
 ##.ads300x600
 ##.ads315
 ##.ads320x100
@@ -13404,7 +10380,6 @@ _800x80_
 ##.ads728b
 ##.ads728x90
 ##.ads728x90-1
-##.ads728x90-thumb
 ##.ads970
 ##.adsAdvert
 ##.adsArea
@@ -13432,6 +10407,7 @@ _800x80_
 ##.adsHeading
 ##.adsHeight300x250
 ##.adsHeight720x90
+##.adsHome-full
 ##.adsImages
 ##.adsInner
 ##.adsLabel
@@ -13456,8 +10432,6 @@ _800x80_
 ##.adsSectionRL
 ##.adsSpacing
 ##.adsSticky
-##.adsStickyLeft
-##.adsStickyRight
 ##.adsTag
 ##.adsText
 ##.adsTop
@@ -13477,9 +10451,6 @@ _800x80_
 ##.ads_300_250
 ##.ads_300x250
 ##.ads_300x600
-##.ads_305
-##.ads_320
-##.ads_330
 ##.ads_4
 ##.ads_468
 ##.ads_468x60
@@ -13623,6 +10594,7 @@ _800x80_
 ##.ads_under_data
 ##.ads_unit
 ##.ads_up
+##.ads_video
 ##.ads_wide
 ##.ads_widesky
 ##.ads_widget
@@ -13774,6 +10746,7 @@ _800x80_
 ##.adsenseframe
 ##.adsenseleaderboard
 ##.adsensemobile
+##.adsenvelope
 ##.adsep
 ##.adserve_728
 ##.adserverBox
@@ -13787,9 +10760,7 @@ _800x80_
 ##.adsghori
 ##.adsgrd
 ##.adsgvert
-##.adsh
 ##.adsheight-250
-##.adshl
 ##.adshome
 ##.adshowbig
 ##.adshowcase
@@ -13902,6 +10873,7 @@ _800x80_
 ##.adspace_2
 ##.adspace_bottom
 ##.adspace_buysell
+##.adspace_right
 ##.adspace_rotate
 ##.adspace_skyscraper
 ##.adspace_top
@@ -13940,6 +10912,7 @@ _800x80_
 ##.adssmall
 ##.adssquare
 ##.adssquare2
+##.adsterra
 ##.adstext
 ##.adstextpad
 ##.adstipt
@@ -13967,12 +10940,13 @@ _800x80_
 ##.adtech-ad-widget
 ##.adtech-banner
 ##.adtech-boxad
-##.adtech-top-ad
+##.adtech-copy
 ##.adtech-video-2
 ##.adtech-wrapper
 ##.adtechMobile
 ##.adtech_wrapper
 ##.adtester-container
+##.adtext-bg
 ##.adtext_gray
 ##.adtext_horizontal
 ##.adtext_onwhite
@@ -13990,7 +10964,6 @@ _800x80_
 ##.adthrive-placeholder-static-sidebar
 ##.adthrive-video-player
 ##.adthrive_custom_ad
-##.adthx
 ##.adtile
 ##.adtips
 ##.adtips1
@@ -14070,7 +11043,6 @@ _800x80_
 ##.adv-background
 ##.adv-banner
 ##.adv-bar
-##.adv-before-news-body
 ##.adv-block
 ##.adv-block-container
 ##.adv-border
@@ -14137,7 +11109,6 @@ _800x80_
 ##.adv300-250
 ##.adv300-250-2
 ##.adv300-70
-##.adv300_100
 ##.adv300left
 ##.adv300x100
 ##.adv300x250
@@ -14149,7 +11120,6 @@ _800x80_
 ##.adv468
 ##.adv468x90
 ##.adv728
-##.adv728_90
 ##.adv728x90
 ##.advBottom
 ##.advBottomHome
@@ -14187,10 +11157,7 @@ _800x80_
 ##.adv_90
 ##.adv_PageTop
 ##.adv__box
-##.adv__container--300x250
-##.adv__container--728x90
 ##.adv__leaderboard
-##.adv__text
 ##.adv__wrapper
 ##.adv_aff
 ##.adv_amazon_single
@@ -14204,7 +11171,6 @@ _800x80_
 ##.adv_hed
 ##.adv_here
 ##.adv_img
-##.adv_jump
 ##.adv_leaderboard
 ##.adv_left
 ##.adv_link
@@ -14222,10 +11188,8 @@ _800x80_
 ##.adv_side1
 ##.adv_side2
 ##.adv_sidebar
-##.adv_td
 ##.adv_title
 ##.adv_top
-##.adv_tr
 ##.adv_txt
 ##.adv_under_menu
 ##.advads-background
@@ -14352,7 +11316,6 @@ _800x80_
 ##.advert-stub
 ##.advert-text
 ##.advert-three
-##.advert-tile
 ##.advert-title
 ##.advert-top
 ##.advert-top-footer
@@ -14637,7 +11600,6 @@ _800x80_
 ##.advertising728_3
 ##.advertisingBanner
 ##.advertisingBlock
-##.advertisingFooterXL
 ##.advertisingLabel
 ##.advertisingLegend
 ##.advertisingLrec
@@ -14734,7 +11696,6 @@ _800x80_
 ##.advr_top
 ##.advrectangle
 ##.advrst
-##.advskin
 ##.advslideshow
 ##.advspot
 ##.advt
@@ -14869,16 +11830,10 @@ _800x80_
 ##.am-bazaar-ad
 ##.amAdvert
 ##.am_ads
+##.amazon-auto-links
 ##.amazon_ad
 ##.amazonads
 ##.amis-advert
-##.amp-ad
-##.amp-ad__wrapper
-##.amp-ads
-##.amp-ads-container
-##.amp-adv-wrapper
-##.amp-sticky-ad-custom
-##.amp-sticky-ads
 ##.amp-unresolved
 ##.ampFlyAdd
 ##.ampforwp-sticky-custom-ad
@@ -14890,6 +11845,7 @@ _800x80_
 ##.another-ad
 ##.anyad
 ##.anzeige_banner
+##.aoa_overlay
 ##.ap-ad-block
 ##.apadam-ads
 ##.ape-ads-container
@@ -14898,7 +11854,6 @@ _800x80_
 ##.apiAds
 ##.apiButtonAd
 ##.app-ad
-##.app-advertisements
 ##.app-leaderboard-ad-container
 ##.app_ad_unit
 ##.app_advertising_skyscraper
@@ -14940,6 +11895,7 @@ _800x80_
 ##.article-ad-legend
 ##.article-ad-main
 ##.article-ad-placeholder
+##.article-ad-placement
 ##.article-ad-primary
 ##.article-ad-row
 ##.article-ad-row-inner
@@ -14950,8 +11906,7 @@ _800x80_
 ##.article-advert-container
 ##.article-advert-dfp
 ##.article-aside-ad
-##.article-body-affiliate-box
-##.article-body__suppl_content--inline-ad
+##.article-aside-top-ad
 ##.article-content-ad
 ##.article-content-adwrap
 ##.article-first-ad
@@ -14960,7 +11915,6 @@ _800x80_
 ##.article-footer__ad
 ##.article-footer__ads
 ##.article-google-adsense
-##.article-grid__item--advert
 ##.article-header-ad
 ##.article-header__railAd
 ##.article-inline-ad
@@ -15121,6 +12075,7 @@ _800x80_
 ##.banner-advertising
 ##.banner-adverts
 ##.banner-buysellads
+##.banner-sponsorship
 ##.banner-top-ads
 ##.banner120x600
 ##.banner160
@@ -15142,7 +12097,6 @@ _800x80_
 ##.bannerAd-module
 ##.bannerAd3
 ##.bannerAdContainer
-##.bannerAdHHP
 ##.bannerAdLeaderboard
 ##.bannerAdRectangle
 ##.bannerAdSearch
@@ -15164,7 +12118,6 @@ _800x80_
 ##.banner_468x60
 ##.banner_728_90
 ##.banner_728x90
-##.banner_ad
 ##.banner_ad-728x90
 ##.banner_ad_300x250
 ##.banner_ad_728x90
@@ -15173,6 +12126,7 @@ _800x80_
 ##.banner_ad_full
 ##.banner_ad_leaderboard
 ##.banner_ad_link
+##.banner_ad_wrapper
 ##.banner_ads
 ##.banner_ads1
 ##.banner_ads_300x250
@@ -15211,7 +12165,6 @@ _800x80_
 ##.bb-adv-160x600
 ##.bb-adv-300x250
 ##.bb-article-sponsor
-##.bb-md-adv7
 ##.bbccom-advert
 ##.bbccom_advert
 ##.bbsTopAd
@@ -15232,7 +12185,6 @@ _800x80_
 ##.belt_ad
 ##.best_project_ad
 ##.bg-ad-gray
-##.bg-ad-top
 ##.bg-ads
 ##.bg-ads-space
 ##.bgAdBlue
@@ -15241,7 +12193,6 @@ _800x80_
 ##.bgcolor_ad
 ##.bgnavad
 ##.bgr-ad-leaderboard
-##.bgr_adv_div
 ##.bh-ads
 ##.bh_ad_container
 ##.bi-ads-300x250
@@ -15289,6 +12240,7 @@ _800x80_
 ##.billboard__advert
 ##.billboard_ad
 ##.billboard_ad_desktop
+##.billboard_ad_wrap
 ##.billboard_adwrap
 ##.bin-ads
 ##.bing-ads-wrapper
@@ -15354,9 +12306,6 @@ _800x80_
 ##.block-itg-ads
 ##.block-ltadvertising
 ##.block-maniad
-##.block-module-ad
-##.block-module-ad-300x250
-##.block-module-ad-300x600
 ##.block-nyx-ads-ninja
 ##.block-nyx-ads-ninja-ad-block
 ##.block-openads
@@ -15512,26 +12461,17 @@ _800x80_
 ##.bottombarad
 ##.bottomgooglead
 ##.bottomleader
-##.bottomleader-ad-wrapper
-##.bottomrightrailAd
-##.bottomvidad
 ##.botton_advertisement
 ##.box-ad
 ##.box-ad-a
 ##.box-ad-grey
 ##.box-ad-middle
-##.box-ad-mr1
 ##.box-ad-right-column
-##.box-ad-unit-j
-##.box-ad-wsr
 ##.box-ads
 ##.box-ads-header-home
 ##.box-ads-small
 ##.box-adsense
 ##.box-adsense-top
-##.box-adv-300-home
-##.box-adv-300-text-bottom
-##.box-adv-social
 ##.box-advert
 ##.box-advert-sponsored
 ##.box-advertisement
@@ -15542,7 +12482,6 @@ _800x80_
 ##.box-entry-detail--ad
 ##.box-fixed-ads
 ##.box-footer-ad
-##.box-google-text-ad
 ##.box-radvert
 ##.box-recommend-ad
 ##.boxAd
@@ -15570,8 +12509,6 @@ _800x80_
 ##.box_adv_new
 ##.box_advert
 ##.box_advertising
-##.box_advertising_info
-##.box_advertisment_62_border
 ##.box_content_ad
 ##.box_content_ads
 ##.box_layout_ad
@@ -15600,11 +12537,9 @@ _800x80_
 ##.br-ad-wrapper
 ##.br-banner-ad
 ##.br-right-rail-ad
-##.brand_ad
 ##.branded-sponsored-result
 ##.branding-ad-gallery
 ##.branding-ad-wrapper
-##.bravo-ad
 ##.breadads
 ##.breadcumbad
 ##.break-ads
@@ -15625,9 +12560,11 @@ _800x80_
 ##.browse-by-make-ad
 ##.browse-inline-ad
 ##.browser_boot_ad
+##.browsi-ad
 ##.bs-ad
 ##.bsAdvert
 ##.bsa-in-post-ad-125-125
+##.bsaProCarousel
 ##.bsaProContainer
 ##.bsaProContainerNew
 ##.bsa_ads
@@ -15712,6 +12649,8 @@ _800x80_
 ##.c-adOmnibar
 ##.c-adSense
 ##.c-adSkyBox
+##.c-adbutler-ad
+##.c-adbutler-ad__wrapper
 ##.c-adcontainer
 ##.c-ads
 ##.c-adunit
@@ -15743,23 +12682,13 @@ _800x80_
 ##.c-res-ad
 ##.c-sitenav-adslot
 ##.c-sitenavPlaceholder__ad
-##.c-teaser__advertising
-##.cA-adStack
-##.cA-adStrap
-##.cColumn-TextAdsBox
-##.cLeftTextAdUnit
-##.c_adsky
 ##.c_nt_ad
 ##.cableads
 ##.cactus-ads
 ##.cactus-header-ads
-##.cafemedia-ad-slot-right1
-##.cafemedia-ad-slot-top
 ##.caja_ad
-##.calendarAd
 ##.california-ad
 ##.california-sidebar-ad
-##.callout-a-ad-box
 ##.calloutAd
 ##.carbon-ad
 ##.carbon_ads
@@ -15767,26 +12696,17 @@ _800x80_
 ##.carbonad-tag
 ##.card--ad
 ##.card--article-ad
-##.card--type-html-native-ad
 ##.card-ad
 ##.card-ads
 ##.card-article-ads
 ##.card-productads
 ##.cardAd
-##.carouselbannersad
-##.catalog-listing-ad-item
 ##.catalog_ads
-##.cate_right_ad
 ##.category-ad:not(html):not(body):not(.post)
 ##.category-ads:not(html):not(body):not(.post)
 ##.category-advertorial
-##.category-top-ads
 ##.categoryMosaic-advertising
 ##.categoryMosaic-advertisingText
-##.categorySponsorAd
-##.categoryfirstad
-##.categoryfirstadwrap
-##.catfish_ad
 ##.cazAd
 ##.cb-ad-banner
 ##.cb-ad-container
@@ -15794,48 +12714,21 @@ _800x80_
 ##.cbd_ad_manager
 ##.cbs-ad
 ##.cc-advert
-##.ccAdbottom
-##.ccAdsize
-##.ccAdtop
-##.cct-tempskinad
-##.cdAdContainer
-##.cdLanderAd
-##.cdc-ad
 ##.center-ad
-##.center-ad-banner
 ##.center-ad-long
-##.center-content-ad
-##.center-content-ads
-##.center-gray-ad-txt
 ##.center-tag-rightad
-##.center-tag-rightadbottom
 ##.centerAD
 ##.centerAd
-##.centerAd768
-##.centerAdBar
 ##.centerAds
-##.centerAdvHeader
 ##.center_ad
 ##.center_add
 ##.center_ads
-##.center_adsense
 ##.center_inline_ad
 ##.centerad
 ##.centerads
 ##.centeradv
 ##.centered-ad
-##.centered-align-ad
-##.centered_wide_ad
-##.centralizer-adx
-##.cerrar_bloque_ads
-##.cerrar_bloque_ads2
-##.cg_ad_slug
-##.cgs-ad-spot
 ##.ch-ad-item
-##.ch_advertisement
-##.change-ad-h-btn
-##.change_AdContainer
-##.changeableadzone
 ##.channel--ad
 ##.channel-ad
 ##.channel-adv
@@ -15844,43 +12737,24 @@ _800x80_
 ##.channel-sidebar-big-box-ad
 ##.channelBoxAds
 ##.channel_ad_2016
-##.channel_brand_ad
 ##.chapter-bottom-ads
 ##.chapter-top-ads
 ##.chart_ads
 ##.chartad
 ##.chitika-ad
-##.chitikaAdBlock
-##.chitikaAdCopy
-##.chrt-subheader__adv
-##.cinemabotad
-##.ck-ad
 ##.ck_adv-box
 ##.cl-ad-billboard
-##.clHeader_Ad
-##.clearerad
+##.clAdPlacementAnchorWrapper
 ##.clever-core-ads
-##.clickads
 ##.clickforceads
+##.clickio-side-ad
 ##.client-ad
-##.client-ad-container
-##.close-ad-wrapper
 ##.cls_placeholder_adimg
 ##.clsy-c-advsection
-##.cm_ads
-##.cmc-sidebar-ad
-##.cmg-ads
-##.cms-Advert
 ##.cms-ad
 ##.cn-advertising
 ##.cnbcHeaderAd
 ##.cnc-ads
-##.cnnAd
-##.cnnStoreAd
-##.cnn_adbygbin
-##.cnn_adtitle
-##.cntAd
-##.cnt_ad
 ##.coinzilla-ad
 ##.coinzilla-ad--mobile
 ##.col-ad
@@ -15893,7 +12767,6 @@ _800x80_
 ##.colBoxDisplayAd
 ##.col_ad
 ##.colads
-##.collapse-ad-mob-wrapper
 ##.collapsed-ad
 ##.colombiaAd
 ##.column-ad
@@ -15912,10 +12785,7 @@ _800x80_
 ##.companion-ads
 ##.companionAd
 ##.companion_ad
-##.compareBrokersAds
 ##.complex-ad
-##.complex-ad-container
-##.complex-ad-wrapper
 ##.component-ads-by-google
 ##.component-ar-horizontal-bar-ad
 ##.component-header-sticky-ad
@@ -15924,8 +12794,11 @@ _800x80_
 ##.con_ads
 ##.connatix
 ##.connatix-container
+##.connatix-hodler
 ##.connatix-holder
+##.connatix-main-container
 ##.connatix-wrapper
+##.connatix-wysiwyg-container
 ##.consoleAd
 ##.cont-ad
 ##.contads_middle
@@ -15937,14 +12810,13 @@ _800x80_
 ##.container--ads-leaderboard-atf
 ##.container--advert
 ##.container--bannerAd
-##.container--header-ads
 ##.container-ad-600
 ##.container-ad-left
-##.container-adbanner-global
 ##.container-adds
 ##.container-adrotate
 ##.container-ads
 ##.container-adwords
+##.container-banner-ads
 ##.container-bottom-ad
 ##.container-first-ads
 ##.container-lower-ad
@@ -15957,9 +12829,7 @@ _800x80_
 ##.container__box--ads
 ##.container_ad
 ##.container_ad_v
-##.container_ads_in_article
 ##.container_publicidad
-##.container_row_ad
 ##.containerads
 ##.contains-ad
 ##.contains-advertisment
@@ -15979,7 +12849,6 @@ _800x80_
 ##.content-advertisment
 ##.content-bottom-ad
 ##.content-bottom-mpu
-##.content-box-inner-adsense
 ##.content-cliff__ad
 ##.content-cliff__ad-container
 ##.content-contentad
@@ -15990,20 +12859,15 @@ _800x80_
 ##.content-kuss-ads
 ##.content-leaderboard-ad
 ##.content-leaderboard-ads
-##.content-list__ad-label
-##.content-module.ad
 ##.content-page-ad_wrap
 ##.content-result-ads
-##.content-sponsor-img-border
 ##.content-top-ad-item
 ##.content-top-mpu
-##.content-type-adv-desktop
 ##.content-unit-ad
 ##.content1-ad
 ##.content2-ad
 ##.contentAd
 ##.contentAd--sb1
-##.contentAd510
 ##.contentAdBox
 ##.contentAdContainer
 ##.contentAdFoot
@@ -16012,11 +12876,9 @@ _800x80_
 ##.contentAdsCommon
 ##.contentAdsWrapper
 ##.contentAdvertisement
-##.contentBody-advert
 ##.contentTopAd
 ##.contentTopAdSmall
 ##.contentTopAds
-##.content_468_ad
 ##.content__ad
 ##.content__ad__content
 ##.content_ad
@@ -16024,19 +12886,15 @@ _800x80_
 ##.content_ad_head
 ##.content_ad_side
 ##.content_ads
-##.content_ads_index
 ##.content_adsense
 ##.content_adsq
 ##.content_advert
 ##.content_advertising
 ##.content_advt
 ##.content_bottom_adsense
-##.content_column2_ad
 ##.content_gpt_top_ads
 ##.content_inner_ad
 ##.content_left_advert
-##.content_middle_adv
-##.content_tagsAdTech
 ##.contentad
 ##.contentad-end
 ##.contentad-home
@@ -16051,70 +12909,34 @@ _800x80_
 ##.contentadleft
 ##.contentads1
 ##.contentads2
-##.contentadstartpage
-##.contentadstop1
-##.contentadvside
 ##.contentbox_ad
 ##.contentleftad
-##.contentpage_searchad
 ##.contents-ads-bottom-left
-##.contenttextad
-##.contentwellad
-##.contentwidgetads
 ##.contest_ad
 ##.context-ads
 ##.contextualAds
 ##.contextual_ad_unit
-##.converter-ad
-##.copy-adChoices
-##.core-adplace
 ##.coreAdsPlacer
 ##.cornerad
-##.cpg-ad-placeholder-desktop
-##.cpg-ad-placeholder-mobile
 ##.cpmstarHeadline
 ##.cpmstarText
-##.cpoma-adlabel
-##.cpp-text-ad
-##.cr_ad
 ##.crain-advertisement
-##.criAdv
 ##.criteo-ad
 ##.crm-adcontain
 ##.crumb-ad
 ##.cs-adv-wrapper
-##.cs-mpu
-##.csa-adsense
-##.cscTextAd
-##.cse_ads
-##.csiAd_medium
 ##.cspAd
 ##.css--ad
-##.css-live-widget_googleAdBlock
-##.csw-ae-wrapper
-##.ct-ad-article
-##.ct-ad-article-wrapper
 ##.ct-ads
 ##.ct-advert
 ##.ct-advertising-footer
 ##.ct-bottom-ads
 ##.ct_ad
 ##.cta-ad
-##.ctg-ad
-##.ctips-ad-unit
-##.ctn-advertising
-##.ctnAdSkyscraper
-##.ctnAdSquare300
-##.ctn_ads_rhs
-##.ctn_ads_rhs_organic
-##.ctpl-duplicated-ad
-##.ctr-tss-ads
 ##.cube-ad
 ##.cubeAd
 ##.cube_ad
 ##.cube_ads
-##.cubead-widget
-##.currency_ad
 ##.custom-ad
 ##.custom-ad-1
 ##.custom-ad-area
@@ -16178,6 +13000,7 @@ _800x80_
 ##.deckAd
 ##.deckads
 ##.default-teaser__adv
+##.demand-supply
 ##.demo-advert
 ##.desktop-ad
 ##.desktop-ad-banner
@@ -16264,6 +13087,7 @@ _800x80_
 ##.dfpAdspot
 ##.dfpAdvert
 ##.dfp_ATF_wrapper
+##.dfp_ad--outbrain
 ##.dfp_ad_block
 ##.dfp_ad_caption
 ##.dfp_ad_content_bottom
@@ -16287,6 +13111,7 @@ _800x80_
 ##.dfx-adBlock1Wrapper
 ##.dg-gpt-ad-container
 ##.dianomi-ad
+##.dianomi-container
 ##.dianomi-embed
 ##.dianomiScriptContainer
 ##.dianomi_context
@@ -16309,6 +13134,7 @@ _800x80_
 ##.div-insticator-ad
 ##.divAd
 ##.divAdright
+##.divAds
 ##.divAdsBanner
 ##.divAdsLeft
 ##.divAdsRight
@@ -16395,6 +13221,7 @@ _800x80_
 ##.dynamicad2
 ##.e-ad
 ##.e-advertise
+##.eaa-ad
 ##.eads
 ##.easy-ads
 ##.easyAdsBox
@@ -16402,7 +13229,6 @@ _800x80_
 ##.ebayads
 ##.ebm-ad-target__outer
 ##.ecommerce-ad
-##.econo-ads1
 ##.ecosia-ads
 ##.eddy-adunit
 ##.editor_ad
@@ -16443,6 +13269,8 @@ _800x80_
 ##.esv-ads
 ##.etn-ad-text
 ##.eu-advertisment1
+##.evo-ads-widget
+##.evolve-ad
 ##.ex_pu_iframe
 ##.exo-ad-ins-container
 ##.exo_wrapper
@@ -16454,13 +13282,13 @@ _800x80_
 ##.ezo_ad
 ##.ezoic-ad
 ##.ezoic-ad-adaptive
+##.ezoic-adpicker-ad
 ##.ezoic-floating-bottom
 ##.f-ad
 ##.f-item-ad
 ##.f-item-ad-inhouse
 ##.fallbackMidArticleAd
 ##.fbs-ad--ntv-home-wrapper
-##.fbs-ad--progressive
 ##.fbs-ad--top-wrapper
 ##.fbs-ad--topx-wrapper
 ##.fc_clmb_ad
@@ -16635,14 +13463,11 @@ _800x80_
 ##.framead
 ##.free-start-ads-block
 ##.freedownload_ads
-##.freegame_bottomad
 ##.freestar-ad-container
 ##.freestar-ad-sidebar-container
 ##.freestar-ad-wide-container
 ##.freestar-incontent-ad
-##.freewheelDEAdLocation
 ##.frn_adbox
-##.frn_adbox_placeholder
 ##.frn_contAdHead
 ##.frn_cont_adbox
 ##.fromoursponsor
@@ -16653,13 +13478,13 @@ _800x80_
 ##.frontendAd
 ##.frontone_ad
 ##.frontpage-google-ad
-##.frontpage-mpu-section-ad
 ##.frontpage-right-ad
 ##.frontpage-right-ad-hide
 ##.frontpage__article--ad
 ##.frontpage_ads
 ##.fs-ad-block
 ##.fsAdContainer
+##.fs_ad
 ##.fs_ads
 ##.fsrads
 ##.ft-ad
@@ -16679,7 +13504,6 @@ _800x80_
 ##.fullSizeAd
 ##.fullWidthAd
 ##.full_AD
-##.full_ad
 ##.full_ad_box
 ##.full_ad_row
 ##.full_width_ad
@@ -16763,7 +13587,6 @@ _800x80_
 ##.gallery-ad-holder
 ##.gallery-ad-lazyload-placeholder
 ##.gallery-ad-overlay
-##.gallery-ad-wrapper
 ##.gallery-adslot-top
 ##.gallery-injectedAd
 ##.gallery-sidebar-ad
@@ -16793,32 +13616,22 @@ _800x80_
 ##.gameplayads
 ##.games-ad-wrapper
 ##.games-ad300
-##.gamesPage_ad_container
-##.gamesPage_ad_content
-##.gamezebo_ad
-##.gamezebo_ad_info
 ##.gb-ad-top
 ##.gbl_adstruct
 ##.gbl_advertisement
 ##.gc-deck--is-ad
 ##.gd_ad_label
-##.gdgt-header-advertisement
-##.gdgt-postb-advertisement
 ##.gdm-ad
-##.geeky_ad
 ##.gels-inlinead
 ##.gen_side_ad
 ##.general-ad
 ##.general-adv-container
-##.general-adzone
 ##.general_banner_ad
 ##.generic-ad-module
 ##.generic-ad-title
 ##.genericAds
 ##.generic_300x250_ad
 ##.geoAd
-##.getridofAds
-##.getridofAdsBlock
 ##.gfp-banner
 ##.ggads
 ##.ggadwrp
@@ -16882,10 +13695,8 @@ _800x80_
 ##.google-ad-sidebar
 ##.google-ad-space
 ##.google-ad-space-vertical
-##.google-ad-square-sidebar
 ##.google-ad-top-outer
 ##.google-ad-widget
-##.google-ad-wrapper-ui
 ##.google-ads
 ##.google-ads-billboard
 ##.google-ads-bottom
@@ -16893,14 +13704,11 @@ _800x80_
 ##.google-ads-container
 ##.google-ads-footer-01
 ##.google-ads-footer-02
-##.google-ads-group
 ##.google-ads-in_article
 ##.google-ads-leaderboard
 ##.google-ads-long
-##.google-ads-obj
 ##.google-ads-responsive
 ##.google-ads-right
-##.google-ads-rodape
 ##.google-ads-sidebar
 ##.google-ads-slim
 ##.google-ads-widget
@@ -16909,11 +13717,8 @@ _800x80_
 ##.google-adsbygoogle
 ##.google-adsense
 ##.google-advert-sidebar
-##.google-advertisement
-##.google-advertisement_txt
 ##.google-afc-wrapper
 ##.google-bottom-ads
-##.google-csi-ads
 ##.google-dfp-ad-caption
 ##.google-dfp-ad-label
 ##.google-dfp-ad-wrapper
@@ -16929,51 +13734,31 @@ _800x80_
 ##.google-text-ads
 ##.google-user-ad
 ##.google300x250
-##.google300x250BoxFooter
-##.google300x250TextFooter
 ##.google468
 ##.google468_60
 ##.google728x90
-##.google728x90TextDetailTop
 ##.googleAd
 ##.googleAd-content
 ##.googleAd-list
-##.googleAd300x250
-##.googleAd300x250_wrapper
-##.googleAd728OuterTopAd
 ##.googleAdBox
 ##.googleAdContainer
-##.googleAdContainerSingle
 ##.googleAdFoot
 ##.googleAdSearch
 ##.googleAdSense
-##.googleAdSenseModule
-##.googleAdTopTipDetails
 ##.googleAdWrapper
-##.googleAd_160x600
-##.googleAd_1x1
-##.googleAd_728x90
-##.googleAd_body
 ##.googleAdd
 ##.googleAds
 ##.googleAds336
 ##.googleAds728
 ##.googleAdsContainer
 ##.googleAdsSquare
-##.googleAds_article_page_above_comments
 ##.googleAdsense
-##.googleAdsense468x60
 ##.googleAdsenseMiddle
 ##.googleAdv
-##.googleAdv1
 ##.googleBannerWrapper
 ##.googleContentAds
 ##.googleInsideAd
-##.googleLeftSkyScrapper
 ##.googleLgRect
-##.googleProfileAd
-##.googleSearchAd_content
-##.googleSearchAd_sidebar
 ##.googleSideAd
 ##.googleSkyWrapper
 ##.googleSubjectAd
@@ -17061,7 +13846,6 @@ _800x80_
 ##.greyad
 ##.grid-ad
 ##.grid-ad-col__big
-##.grid-ad-section
 ##.grid-advertisement
 ##.grid-block-ad
 ##.grid-item-ad
@@ -17156,8 +13940,6 @@ _800x80_
 ##.header-ad-wrap
 ##.header-ad-wrapper
 ##.header-ad-zone
-##.header-ad234x60left
-##.header-ad234x60right
 ##.header-adbanner
 ##.header-adbox
 ##.header-adcode
@@ -17334,7 +14116,6 @@ _800x80_
 ##.home_advertisement
 ##.home_advertorial
 ##.home_box_latest_ads
-##.home_iframead
 ##.home_mrec_ad
 ##.home_offer_adv
 ##.home_sidebar_ads
@@ -17371,10 +14152,6 @@ _800x80_
 ##.homepageMPU
 ##.homepage_ad_half
 ##.homepage_ads
-##.homepage_ads_firstrow
-##.homepage_ads_fourthrow
-##.homepage_ads_secondrow
-##.homepage_ads_thirdrow
 ##.homepage_ads_topspot
 ##.homepage_block_ad
 ##.homesmallad
@@ -17604,6 +14381,7 @@ _800x80_
 ##.internalAd
 ##.internal_ad
 ##.interstitial-ad
+##.intext-ads
 ##.intra-article-ad
 ##.intro-ad
 ##.ion-ad
@@ -17652,12 +14430,10 @@ _800x80_
 ##.j-ad
 ##.jLinkSponsored
 ##.jannah_ad
-##.jeg_ad
-##.jeg_ad_top
 ##.jg-ad-5
 ##.jg-ad-970
 ##.jl-ads-leaderboard
-##.jnews_header_top_ads
+##.jobbioapp
 ##.jobs-ad-box
 ##.jobs-ad-marker
 ##.joead728
@@ -17706,6 +14482,7 @@ _800x80_
 ##.js-gptAd
 ##.js-header-ad
 ##.js-header-ad-wrapper
+##.js-lazy-ad
 ##.js-mapped-ad
 ##.js-mpu
 ##.js-native-ad
@@ -17741,6 +14518,7 @@ _800x80_
 ##.js_preheader-ad-container
 ##.js_slideshow-full-width-ad
 ##.js_slideshow-sidebar-ad
+##.js_sticky-top-ad
 ##.jsx-adcontainer
 ##.juicyads_300x250
 ##.jumboAd
@@ -17855,6 +14633,7 @@ _800x80_
 ##.leaderboard-ads-text
 ##.leaderboard-advert
 ##.leaderboard-advertisement
+##.leaderboard-main-ad
 ##.leaderboard-top-ad
 ##.leaderboard-top-ad-wrapper
 ##.leaderboard.advert
@@ -17926,9 +14705,7 @@ _800x80_
 ##.ligatus
 ##.lightad
 ##.lijit-ad
-##.lineList_ad
 ##.linead
-##.linelist-item-ad
 ##.linkAD
 ##.linkAds
 ##.link_ad
@@ -17949,7 +14726,6 @@ _800x80_
 ##.lite-page-ad
 ##.literatumAd
 ##.live-ad
-##.liveblog__highlights__ad
 ##.ljad
 ##.ln-home-feed-ad
 ##.ln-sidebar-ads
@@ -17986,6 +14762,7 @@ _800x80_
 ##.lr-pack-ad
 ##.lr_skyad
 ##.lrec-container
+##.lst_ads
 ##.luxeAd
 ##.lv-Adunit
 ##.lyrics-inner-ad-wrap
@@ -18266,7 +15043,6 @@ _800x80_
 ##.mod-amazon-btn
 ##.mod-big-banner-ad
 ##.mod-google-ads
-##.mod-home-mid-advertisement
 ##.mod-horizontal-ad
 ##.mod-sponsored-links
 ##.mod-trbad
@@ -18429,9 +15205,9 @@ _800x80_
 ##.mw-ad
 ##.my-ads
 ##.myAds
-##.myAdsBox
 ##.myAdsGroup
 ##.myTestAd
+##.my__container__ad
 ##.myadmid
 ##.myinarticlead
 ##.narrow_ad_unit
@@ -18459,6 +15235,7 @@ _800x80_
 ##.native_ad
 ##.native_ad_inline
 ##.native_ad_wrap
+##.native_ads
 ##.nativead
 ##.nativeadasideplaceholder
 ##.nativeads-unt
@@ -18496,7 +15273,6 @@ _800x80_
 ##.network-ad-two
 ##.new-ad-box
 ##.new-ads-scroller
-##.newArv_2nd_adv_blk
 ##.newHeaderAd
 ##.newPageAd
 ##.newPex_forumads
@@ -18519,12 +15295,11 @@ _800x80_
 ##.news-home-block-ad
 ##.news-item--ad
 ##.news-place-ad-info
-##.newsAd
 ##.news_ad_box
 ##.news_article_ad_google
-##.news_article_ads
 ##.news_footer_ad_container
 ##.news_imgad
+##.news_vibrant_ads_banner
 ##.newsad
 ##.newsblock-ads
 ##.newsfeed_adunit
@@ -18580,6 +15355,8 @@ _800x80_
 ##.nu2ad
 ##.nuffnangad
 ##.nui-ad-layout
+##.nuk-ad-placeholder
+##.nv-ads-wrapper
 ##.nw-ad
 ##.nw-ad-468x60
 ##.nw-ad-label
@@ -18658,6 +15435,8 @@ _800x80_
 ##.p-ad-outbreak
 ##.p-ad-rectangle
 ##.p-ad-thumbnail-txt
+##.p-ads-billboard
+##.p-ads-rec
 ##.p-post-ad
 ##.p2_right_ad
 ##.p75_sidebar_ads
@@ -18701,6 +15480,7 @@ _800x80_
 ##.pagead
 ##.pageclwideadv
 ##.pagefair-acceptable
+##.pagepusheradATF
 ##.pages__ad
 ##.pane-ad-pane
 ##.pane-ads
@@ -18724,6 +15504,7 @@ _800x80_
 ##.parent-ad-desktop
 ##.partial-ad
 ##.partner-ad
+##.partner-ad-module-wrapper
 ##.partner-ads-list
 ##.partner-adsonar
 ##.partnerAd
@@ -18906,7 +15687,6 @@ _800x80_
 ##.promoted_content_ad
 ##.promotionAdContainer
 ##.promotionTextAd
-##.promotional-feature-ads
 ##.proof_ad
 ##.propel-ad
 ##.proper-ad-insert
@@ -18917,7 +15697,6 @@ _800x80_
 ##.pt-ad--scroll
 ##.pt_ad03
 ##.pt_col_ad02
-##.pubDesk
 ##.pub_ads
 ##.publication-ad
 ##.publication-instream-ad-container
@@ -18936,7 +15715,6 @@ _800x80_
 ##.push--ad
 ##.push-ad
 ##.push-adv
-##.push-item--advertisement
 ##.pushDownAd
 ##.pushdown-ad
 ##.pushdownAd
@@ -18966,7 +15744,6 @@ _800x80_
 ##.railad
 ##.railadspace
 ##.ray-floating-ads-container
-##.razon_stickyad
 ##.rc-sponsored
 ##.rcom-freestar-ads-widget
 ##.re-AdTop1Container
@@ -19000,7 +15777,6 @@ _800x80_
 ##.red-adv
 ##.redads_cont
 ##.reedwan_adds300x250_widget
-##.reference-article-side-advert-inner-wrapper
 ##.referrerDetailAd
 ##.refreshAds
 ##.refreshInarticleAd
@@ -19017,11 +15793,9 @@ _800x80_
 ##.region-footer-ad-full
 ##.region-header-ad
 ##.region-header-ads
-##.region-interstitial-ads
 ##.region-middle-ad
 ##.region-top-ad
 ##.region-top-ad-block
-##.region-top-advertisement
 ##.region-widget-ad-top-0
 ##.regular-ads
 ##.regular-advert-outer-wrapper
@@ -19132,6 +15906,7 @@ _800x80_
 ##.right-adsense
 ##.right-adv
 ##.right-advert
+##.right-advertisement
 ##.right-col-ad
 ##.right-column-ad
 ##.right-column-ads
@@ -19263,7 +16038,6 @@ _800x80_
 ##.rotator_ad_overlay
 ##.round_box_advert
 ##.roundedCornersAd
-##.roundingrayboxads
 ##.row--gh-ad
 ##.row-ad
 ##.row-ad-leaderboard
@@ -19282,106 +16056,52 @@ _800x80_
 ##.rs-advert
 ##.rs-advert__container
 ##.rs_ad_block
-##.rs_ad_bot
 ##.rs_ad_top
 ##.rside_adbox
-##.rt-ad
-##.rt-ad-body
-##.rt-ad-flash
-##.rt-ad-inline
-##.rt-ad-leaderboard
-##.rt-ad-mb
-##.rt-ad-related
-##.rt-ad-side
-##.rtAdFtr
-##.rtAd_bx
-##.rtSideHomeAd
 ##.rt_ad
-##.rt_ad1_300x90
-##.rt_ad_300x250
 ##.rt_ad_call
-##.rt_advert_name
-##.rt_el_advert
-##.rt_top_adv
-##.rtd_ads_text
-##.rtkadunit-wrapper
 ##.rtmad
-##.rtmm_right_ad
-##.runner-ad
 ##.rw-advert
 ##.rwSideAd
 ##.rw_ad
-##.rwdArticleOuterAdBlock
 ##.s-ad
 ##.s-ads
 ##.s-ads-metrics
 ##.s-body-ad
 ##.s-hidden-sponsored-item
-##.s2k_ad
-##.s9_productAds
-##.sType-ad
-##.s_ad
-##.s_ad2
-##.s_ad_160x600
-##.s_ad_300x250
 ##.s_ads
 ##.s_ads_label
-##.s_layouts_articleAdWrapper
 ##.s_sponsored_ads
 ##.sa-mainad
-##.sa_AdAnnouncement
 ##.sabavision-ads
 ##.sad_posterad
 ##.sadvert
 ##.sagreklam
 ##.sal-adv-gpt
-##.salty-bottom-ad
 ##.sam_ad
-##.savvyad_unit
-##.say-center-contentad
 ##.sb-ad
 ##.sb-ad-margin
-##.sb-ad-sq-bg
-##.sb-ad2
-##.sb-ad3
 ##.sb-ads
-##.sb-ads-here
 ##.sb-top-sec-ad
 ##.sbAd
 ##.sbAdUnitContainer
 ##.sbTopadWrapper
 ##.sb_ad
 ##.sb_ad_holder
-##.sb_adsN
-##.sb_adsNv2
-##.sb_adsW
-##.sb_adsWv2
 ##.sc-ad
-##.sc_ad
-##.sc_iframe_ad
 ##.scad
-##.scads-ad-placed
-##.scaffold-layout__ad
 ##.scanAd
 ##.scb-ad
-##.scc_adbar
-##.scc_advert
 ##.scoopads
-##.screen-ad-250x250
-##.screenshots_ads
 ##.script-ad
 ##.scroll-ad-item-container
 ##.scroll-ads
-##.scrollableArticleAds
-##.scroller-ad-place-holder
 ##.scrolling-ads
 ##.sda_adbox
 ##.sdc-advert__top-1
 ##.se-ligatus
 ##.search-ad
-##.search-ad-no-ratings
 ##.search-advertisement
-##.search-result--sponsored-ad
 ##.search-result-list-item--sidebar-ad
 ##.search-result-list-item--topad
 ##.search-result-sponsored
@@ -19392,15 +16112,6 @@ _800x80_
 ##.searchAd
 ##.searchAdTop
 ##.searchAds
-##.searchCenterBottomAds
-##.searchCenterTopAds
-##.searchResultAd
-##.searchRightBottomAds
-##.searchRightMiddleAds
-##.searchRightTopAds
-##.searchSponsorItem
-##.search_inline_web_ad
-##.search_results_ad
 ##.searchad
 ##.searchads
 ##.secondary-ad-widget
@@ -19417,49 +16128,32 @@ _800x80_
 ##.section-adv
 ##.section-advert-banner
 ##.section-advertisement
-##.section-aside-ad
-##.section-aside-ad2
 ##.section-sponsor
 ##.section_ad
 ##.section_ad_left
 ##.section_adarea
 ##.section_ads
-##.section_google-adsense
-##.section_mpu_wrapper
-##.sector-widget__tiny-ad
 ##.selfServeAds
 ##.sense-adhesion
 ##.seoAdWrapper
 ##.seoTopAds
 ##.sepContentAd
 ##.series-ad
-##.serp-adv-item
-##.serp-adv__head
-##.serp_sponsored
 ##.servedAdlabel
 ##.serversidenativead
 ##.serviceAd
-##.servsponserLinks
 ##.set_ad
 ##.sexunder_ads
 ##.sf-advert
 ##.sf_ad_box
-##.sfadSlot
-##.sfsp_adadvert
 ##.sg-adblock
 ##.sgAd
 ##.sh-ad-box
 ##.sh-ad-section
-##.sh-leftAd
 ##.sh-section-ad
 ##.shadvertisment
 ##.sheknows-infuse-ad
 ##.shift-ad
-##.shoppingGoogleAdSense
-##.short-ad
-##.short-sidebar-ad-bottom
-##.short-sidebar-ad-component
-##.short-sidebar-ad-sticky
 ##.shortads
 ##.shortadvertisement
 ##.show-desk-ad
@@ -19469,8 +16163,6 @@ _800x80_
 ##.showads
 ##.showcaseAd
 ##.showcasead
-##.showheroes-ad-slot
-##.si-adRgt
 ##.sics-component__sticky-ad-placeholder
 ##.sidbaread
 ##.side-ad
@@ -19480,9 +16172,6 @@ _800x80_
 ##.side-ad-container
 ##.side-ad-inner
 ##.side-ad-top
-##.side-ad1
-##.side-ad2
-##.side-ad3
 ##.side-ads
 ##.side-ads-block
 ##.side-ads-container
@@ -19508,7 +16197,6 @@ _800x80_
 ##.sideBoxAd
 ##.sideBoxM1ad
 ##.sideBoxMiddleAd
-##.sideBoxStackedAdWrap
 ##.side__ad
 ##.side__ad-box
 ##.side_ad
@@ -19524,9 +16212,6 @@ _800x80_
 ##.side_ads
 ##.side_adsense
 ##.side_adv
-##.side_adv_01
-##.side_adv_left
-##.side_adv_right
 ##.side_col_ad_wrap
 ##.side_float_ad
 ##.sidead
@@ -19549,14 +16234,10 @@ _800x80_
 ##.sidebar-ad-area
 ##.sidebar-ad-b
 ##.sidebar-ad-box
-##.sidebar-ad-box-caption
 ##.sidebar-ad-c
 ##.sidebar-ad-component
 ##.sidebar-ad-cont
 ##.sidebar-ad-container
-##.sidebar-ad-container-1
-##.sidebar-ad-container-2
-##.sidebar-ad-container-3
 ##.sidebar-ad-div
 ##.sidebar-ad-label
 ##.sidebar-ad-rect
@@ -19646,9 +16327,6 @@ _800x80_
 ##.sidebarboxad
 ##.sidebox-ad
 ##.sidebox_ad
-##.sideheadnarrowad
-##.sideheadsponsorsad
-##.sidelist_ad
 ##.sideright_ads
 ##.sideskyad
 ##.signad
@@ -19666,7 +16344,6 @@ _800x80_
 ##.single-bottom-ads
 ##.single-component__ad
 ##.single-google-ad
-##.single-item-page-ads
 ##.single-mpu
 ##.single-post-ad
 ##.single-post-ads
@@ -19681,9 +16358,7 @@ _800x80_
 ##.single_ad_300x250
 ##.single_advert
 ##.single_bottom_ad
-##.single_fm_ad_bottom
 ##.single_page_ads_header
-##.single_post_ads_cont
 ##.single_top_ad
 ##.singlead
 ##.singleads
@@ -19700,20 +16375,16 @@ _800x80_
 ##.site-head-ads
 ##.site-header--sponsored
 ##.site-header-ad
+##.site-header__ads
 ##.site-top-ad
 ##.siteWideAd
 ##.site_ad
 ##.site_ad--gray
 ##.site_ad--label
-##.site_ad--wrapper
-##.site_ad_120_600
-##.site_ad_300x250
 ##.site_ads
 ##.site_ads_home
 ##.site_sponsers
 ##.sitesponsor
-##.sitesprite_ads
-##.sitewide-leaderboard-ad
 ##.skinAd
 ##.sky-ad
 ##.sky-ad1
@@ -19933,14 +16604,9 @@ _800x80_
 ##.sponsored-result
 ##.sponsored-results
 ##.sponsored-right
-##.sponsored-right-border
-##.sponsored-rule
 ##.sponsored-slot
 ##.sponsored-tag
 ##.sponsored-text
-##.sponsored-text-links
-##.sponsored-text-links__ads
-##.sponsored-title
 ##.sponsored-top
 ##.sponsored-widget
 ##.sponsoredAd
@@ -20099,6 +16765,7 @@ _800x80_
 ##.sticky-bottom-ad
 ##.sticky-footer-ad
 ##.sticky-footer-ad-container
+##.sticky-navbar-ad-container
 ##.sticky-rail-ad-container
 ##.sticky-side-ad
 ##.sticky-sidebar-ad
@@ -20158,7 +16825,6 @@ _800x80_
 ##.sudoku-ad
 ##.sugarad
 ##.suggAd
-##.sunfw-pos-all_adv_728_90_nm
 ##.super-ad
 ##.super-section__ads-wrapper
 ##.super-section__header-ad-slot-wrapper
@@ -20185,6 +16851,7 @@ _800x80_
 ##.tcf-ad
 ##.td-a-ad
 ##.td-a-rec-id-custom_ad_1
+##.td-a-rec-id-custom_ad_2
 ##.td-a-rec-id-custom_ad_3
 ##.td-a-rec-id-custom_ad_4
 ##.td-a-rec-id-custom_ad_5
@@ -20231,20 +16898,13 @@ _800x80_
 ##.text_adv
 ##.textad
 ##.textadContainer
-##.textad_headline
 ##.textadbox
-##.textadheadline
 ##.textadlink
-##.textads_left
-##.textads_right
 ##.textadscontainer
 ##.textadsds
 ##.textadsfoot
 ##.textadtext
-##.textbanner-ad
 ##.textlinkads
-##.tf_page_ad_search
-##.tgads-box
 ##.th-ad
 ##.thb_ad_before_header
 ##.thb_ad_header
@@ -20254,7 +16914,6 @@ _800x80_
 ##.themonic-ad1
 ##.themonic-ad2
 ##.themonic-ad3
-##.third-box-ad
 ##.third-party-ad
 ##.thumb-ads
 ##.thumb_ad
@@ -20290,7 +16949,6 @@ _800x80_
 ##.top-ad
 ##.top-ad-728
 ##.top-ad-970x90
-##.top-ad-above-header
 ##.top-ad-anchor
 ##.top-ad-area
 ##.top-ad-banner-wrapper
@@ -20305,7 +16963,6 @@ _800x80_
 ##.top-ad-horizontal
 ##.top-ad-inside
 ##.top-ad-module
-##.top-ad-multiplex
 ##.top-ad-recirc
 ##.top-ad-right
 ##.top-ad-sidebar
@@ -20345,8 +17002,6 @@ _800x80_
 ##.top-bar-ad-related
 ##.top-box-right-ad
 ##.top-content-adplace
-##.top-fbs-ad
-##.top-fbs-ad-sticky
 ##.top-fixed-ad
 ##.top-half-page-ad
 ##.top-header-ad
@@ -20356,14 +17011,9 @@ _800x80_
 ##.top-item-ad
 ##.top-leaderboard-ad
 ##.top-left-ad
-##.top-left-adrotate
-##.top-left-nav-ad
 ##.top-menu-ads
-##.top-nav-ad
-##.top-outer-ad-container
 ##.top-post-ad
 ##.top-post-ads
-##.top-primary-sponsored
 ##.top-right-ad
 ##.top-side-advertisement
 ##.top-sidebar-ad
@@ -20371,9 +17021,7 @@ _800x80_
 ##.top-site-ad
 ##.top-sponsored-header
 ##.top-story-ad
-##.top-story__ads
 ##.top-topics__ad
-##.top-treehouse-ad
 ##.top-wide-ad-container
 ##.top.ad
 ##.top250Ad
@@ -20394,9 +17042,6 @@ _800x80_
 ##.topAdWrapper
 ##.topAdd
 ##.topAds
-##.topAdsLeftMid2
-##.topAdsRight
-##.topAdsRight2
 ##.topAdsWrappper
 ##.topAdvBox
 ##.topAdvert
@@ -20516,12 +17161,6 @@ _800x80_
 ##.tpd-banner-ad-container
 ##.tpd-banner-desktop
 ##.tpd-box-ad-d
-##.trafficAdSpot
-##.trafficjunky-ad
-##.trb_gptAd
-##.trb_masthead_adBanner
-##.trb_pageAdHolder
-##.trb_soh
 ##.trc-content-sponsored
 ##.trc-content-sponsoredUB
 ##.trend-card-advert
@@ -20539,8 +17178,7 @@ _800x80_
 ##.u-ads
 ##.u-lazy-ad-wrapper
 ##.udn-ads
-##.ui-advertising__container
-##.ui-advertising_position1
+##.ue-c-ad
 ##.ult_vp_videoPlayerAD
 ##.under-header-ad
 ##.under-player-ad
@@ -20553,19 +17191,13 @@ _800x80_
 ##.unionAd
 ##.unit-ad
 ##.unspoken-adplace
-##.upcloo-adv-content
 ##.upper-ad-box
 ##.upper-ad-space
 ##.upper_ad
 ##.upx-ad-placeholder
-##.urban-ad-rect
-##.urban-ad-top
-##.us-advertisement
-##.us-txt-ad
 ##.us_ad
 ##.uvs-ad-full-width
 ##.v-ad
-##.vAds
 ##.vadvert
 ##.variable-ad
 ##.variableHeightAd
@@ -20618,15 +17250,11 @@ _800x80_
 ##.videoad
 ##.videoad-base
 ##.videoad2
-##.videootv
 ##.videos-ad
 ##.videos-ad-wrap
 ##.view-Advertisment
 ##.view-ad
 ##.view-ads
-##.view-ads-header-top-block
-##.view-ads-sidebar-block
-##.view-ads-under-the-slider
 ##.view-advertisement
 ##.view-advertisements
 ##.view-advertorials
@@ -20635,9 +17263,6 @@ _800x80_
 ##.view-homepage-center-ads
 ##.view-id-Advertisment
 ##.view-id-ads
-##.view-id-ads_header_top_block
-##.view-id-ads_sidebar_block
-##.view-id-ads_under_the_slider
 ##.view-id-advertisement
 ##.view-image-ads
 ##.view-site-ads
@@ -20646,7 +17271,6 @@ _800x80_
 ##.view_rig_ad
 ##.views-field-field-ad
 ##.views-field-field-html-ad
-##.views-field-field-image-ad
 ##.visibleAd
 ##.vjs-ad-iframe
 ##.vjs-ad-overlay
@@ -20669,9 +17293,6 @@ _800x80_
 ##.vuukle-ad-block
 ##.vuukle-ads
 ##.vw-header__ads
-##.vw-single-header-ads
-##.vxp_adContainer
-##.w-Ads-small
 ##.w-ad-box
 ##.w-content--ad
 ##.wAdvert
@@ -20683,6 +17304,7 @@ _800x80_
 ##.wahAdRight
 ##.waldo-display-unit
 ##.waldo-placeholder
+##.waldo-placeholder-bottom
 ##.wall-ads-control
 ##.wall-ads-right
 ##.wallAd
@@ -20690,13 +17312,10 @@ _800x80_
 ##.wall_ad_hd
 ##.wallad
 ##.wallpaper-ad-top
-##.wantads
-##.waterfall-ad-anchor
 ##.wc-adblock-wrap
 ##.wcAd
 ##.wcfAdLocation
 ##.wd-adunit
-##.wd_ads
 ##.wdca_ad_item
 ##.wdca_custom_ad
 ##.wdp_ad
@@ -20822,12 +17441,12 @@ _800x80_
 ##.widget_cpxadvert_widgets
 ##.widget_customad_widget
 ##.widget_customadvertising
-##.widget_cxad
 ##.widget_dfp
 ##.widget_dfp_lb-widget
 ##.widget_doubleclick_widget
 ##.widget_ep_rotating_ad_widget
 ##.widget_epcl_ads_fluid
+##.widget_evolve_ad_gpt_widget
 ##.widget_html_snippet_ad_widget
 ##.widget_ima_ads
 ##.widget_ione-dart-ad
@@ -20839,7 +17458,6 @@ _800x80_
 ##.widget_openxwpwidget
 ##.widget_plugrush_widget
 ##.widget_pmc-ads-widget
-##.widget_po_ads_widget
 ##.widget_quads_ads_widget
 ##.widget_rdc_ad_widget
 ##.widget_sej_sidebar_ad
@@ -20907,12 +17525,6 @@ _800x80_
 ##.yahooad
 ##.yahooads
 ##.yan-sponsored
-##.yayoi_ad_box2
-##.yb-floorad
-##.yobee-adv
-##.z-ad-mypillow-inline
-##.zc-grid-ad
-##.zc-grid-position-ad
 ##.zeus-ad
 ##.zeusAdWrapper
 ##.zeusAd__container
@@ -20927,7 +17539,6 @@ _800x80_
 ##.zox_adv_widget
 ##AD-SLOT
 ##AD-TRIPLE-BOX
-##ADS-RIGHT
 ##DFP-AD
 ##[class^="adDisplay-module"]
 ##[class^="amp-ad-"]
@@ -20935,6 +17546,7 @@ _800x80_
 ##[data-ad-cls]
 ##[data-ad-manager-id]
 ##[data-ad-module]
+##[data-ad-name]
 ##[data-ad-width]
 ##[data-adblockkey]
 ##[data-adbridg-ad-class]
@@ -20953,6 +17565,9 @@ _800x80_
 ##[data-revive-zoneid]
 ##[data-role="tile-ads-module"]
 ##[data-template-type="nativead"]
+##[data-testid="ad_testID"]
+##[data-type="ad-vertical"]
+##[href="//jjgirls.com/sex/ChaturbateCams"]
 ##[href="//sexcams.plus/"]
 ##[href="https://jdrucker.com/gold"] > img
 ##[href="https://masstortfinancing.com"] img
@@ -20986,6 +17601,7 @@ _800x80_
 ##[href^="https://detachedbates.com/"]
 ##[href^="https://engine.gettopple.com/"]
 ##[href^="https://glersakr.com/"]
+##[href^="https://gmxvmvptfm.com/"]
 ##[href^="https://go.4rabettraff.com/"]
 ##[href^="https://go.affiliatexe.com/"]
 ##[href^="https://go.astutelinks.com/"]
@@ -20993,7 +17609,6 @@ _800x80_
 ##[href^="https://goldcometals.com/clk.trk"]
 ##[href^="https://goldforyourfuture.com/clk.trk"] img
 ##[href^="https://ilovemyfreedoms.com/landing-"]
-##[href^="https://infinitytrk.com/"]
 ##[href^="https://istlnkcl.com/"]
 ##[href^="https://join.girlsoutwest.com/"]
 ##[href^="https://join.playboyplus.com/track/"]
@@ -21014,6 +17629,7 @@ _800x80_
 ##[href^="https://shrugartisticelder.com"]
 ##[href^="https://stvkr.com/"]
 ##[href^="https://totlnkcl.com/"]
+##[href^="https://track.aftrk1.com/"]
 ##[href^="https://track.fiverr.com/visit/"] > img
 ##[href^="https://trackfin.asia/"]
 ##[href^="https://traffserve.com/"]
@@ -21042,15 +17658,17 @@ _800x80_
 ##[onclick^="location.href='http://www.reimageplus.com"]
 ##a-ad
 ##a[href*=".engine.adglare.net/"]
+##a[href*=".g2afse.com/"]
 ##a[href*="//lkstrck2.com/"]
 ##a[href^="//a.bestcontentfare.top/"]
+##a[href^="//ardslediana.com/"]
 ##a[href^="//go.eabids.com/"]
 ##a[href^="//pubads.g.doubleclick.net/"]
+##a[href^="//s.st1net.com/splash.php"]
 ##a[href^="//whulsaux.com/"]
 ##a[href^="//zunsoach.com/"]
 ##a[href^="http://ad.doubleclick.net/"]
-##a[href^="http://adf.ly/?id="]
-##a[href^="http://adultfriendfinder.com/go/page/landing"]
+##a[href^="http://adultfriendfinder.com/go/"]
 ##a[href^="http://adultgames.xxx/"]
 ##a[href^="http://affiliate.glbtracker.com/"]
 ##a[href^="http://affiliates.thrixxx.com/"]
@@ -21063,6 +17681,8 @@ _800x80_
 ##a[href^="http://d2.zedo.com/"]
 ##a[href^="http://go.xtbaffiliates.com/"]
 ##a[href^="http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click"]
+##a[href^="http://li.blogtrottr.com/click?"]
+##a[href^="http://m.hue2m.com/"]
 ##a[href^="http://partners.etoro.com/"]
 ##a[href^="http://static.fleshlight.com/images/banners/"]
 ##a[href^="http://tc.tradetracker.net/"] > img
@@ -21074,11 +17694,16 @@ _800x80_
 ##a[href^="http://www.adultempire.com/unlimited/promo?"][href*="&partner_id="]
 ##a[href^="http://www.friendlyduck.com/AF_"]
 ##a[href^="http://www.gfrevenge.com/landing/"]
+##a[href^="http://www.h4trck.com/"]
+##a[href^="http://www.iyalc.com/"]
 ##a[href^="http://www.mrskin.com/tour"]
 ##a[href^="http://www.onclickmega.com/jump/next.php?"]
 ##a[href^="http://www.onwebcam.com/random?t_link="]
+##a[href^="https://1betandgonow.com/"]
 ##a[href^="https://1startfiledownload1.com/"]
+##a[href^="https://STaRTgamINg.net/tienda/"]
 ##a[href^="https://STaRtgAmInG.net/tienda/"]
+##a[href^="https://StarTGAminG.net/tienda/"]
 ##a[href^="https://a-ads.com/"]
 ##a[href^="https://a.adtng.com/"]
 ##a[href^="https://a.bestcontentfood.top/"]
@@ -21086,6 +17711,7 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://a.bestcontentweb.top/"]
 ##a[href^="https://a.medfoodhome.com/"]
 ##a[href^="https://a2.adform.net/"]
+##a[href^="https://ab.advertiserurl.com/aff/"]
 ##a[href^="https://ad.doubleclick.net/"]
 ##a[href^="https://ad.kubiccomps.icu/"]
 ##a[href^="https://ad.zanox.com/ppc/"] > img
@@ -21098,28 +17724,29 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://ads.planetwin365affiliate.com/redirect.aspx?"]
 ##a[href^="https://adserver.adreactor.com/"]
 ##a[href^="https://adsrv4k.com/"]
-##a[href^="https://adswick.com/"]
-##a[href^="https://adultfriendfinder.com/go/page/landing"]
+##a[href^="https://adultfriendfinder.com/go/"]
 ##a[href^="https://affcpatrk.com/"]
 ##a[href^="https://affpa.top/"]
 ##a[href^="https://agacelebir.com/"]
+##a[href^="https://ak.hauchiwu.com/"]
 ##a[href^="https://ak.psaltauw.net/"]
 ##a[href^="https://albionsoftwares.com/"]
-##a[href^="https://awentw.com/"]
 ##a[href^="https://aweptjmp.com/"]
 ##a[href^="https://awptjmp.com/"]
-##a[href^="https://axdsz.pro/"]
 ##a[href^="https://azpresearch.club/"]
 ##a[href^="https://banners.livepartners.com/"]
 ##a[href^="https://batheunits.com/"]
 ##a[href^="https://bc.game/"]
 ##a[href^="https://black77854.com/"]
 ##a[href^="https://bluedelivery.pro/"]
+##a[href^="https://bngprm.com/"]
 ##a[href^="https://bngpt.com/"]
+##a[href^="https://bodelen.com/"]
 ##a[href^="https://bongacams10.com/track?"]
 ##a[href^="https://bongacams2.com/track?"]
 ##a[href^="https://brightadnetwork.com/"]
 ##a[href^="https://bs.serving-sys.com"]
+##a[href^="https://buqkrzbrucz.com/"]
 ##a[href^="https://cam4com.go2cloud.org/"]
 ##a[href^="https://camfapr.com/landing/click/"]
 ##a[href^="https://cams.imagetwist.com/in/?track="]
@@ -21135,15 +17762,17 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://clicks.pipaffiliates.com/"]
 ##a[href^="https://clixtrac.com/"]
 ##a[href^="https://clk.wrenchsound.store/"]
+##a[href^="https://consali.com/"]
 ##a[href^="https://convertmb.com/"]
 ##a[href^="https://cpmspace.com/"]
+##a[href^="https://ctosrd.com/"]
 ##a[href^="https://datingoffers30.info/"]
 ##a[href^="https://dl-protect.net/"]
 ##a[href^="https://engine.blueistheneworanges.com/"]
 ##a[href^="https://engine.phn.doublepimp.com/"]
 ##a[href^="https://engine.trackingdesks.com/"]
 ##a[href^="https://fc.lc/ref/"]
-##a[href^="https://fertilitycommand.com/"]
+##a[href^="https://femglobal.app/"]
 ##a[href^="https://financeads.net/tc.php?"]
 ##a[href^="https://fleshlight.sjv.io/"]
 ##a[href^="https://flirtandsweets.life/"]
@@ -21151,6 +17780,7 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://frameworkdeserve.com/"]
 ##a[href^="https://funkydaters.com/"]
 ##a[href^="https://geniusdexchange.com/"]
+##a[href^="https://ggbetpromo.com/"]
 ##a[href^="https://go.247traffic.com/"]
 ##a[href^="https://go.admjmp.com/"]
 ##a[href^="https://go.cmtaffiliates.com/"]
@@ -21179,18 +17809,23 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://go.xxxjmp.com"]
 ##a[href^="https://go.zybrdr.com"]
 ##a[href^="https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click"]
+##a[href^="https://hot-growngames.life/"]
+##a[href^="https://hotplaystime.life/"]
 ##a[href^="https://iactrivago.ampxdirect.com/"]
 ##a[href^="https://incisivetrk.cvtr.io/click?"]
 ##a[href^="https://intenseaffiliates.com/redirect/"]
 ##a[href^="https://iqbroker.com/"][href*="?aff="]
 ##a[href^="https://ismlks.com/"]
+##a[href^="https://italarizege.xyz/"]
 ##a[href^="https://itubego.com/video-downloader/?affid="]
+##a[href^="https://jaxofuna.com/"]
 ##a[href^="https://join.dreamsexworld.com/"]
 ##a[href^="https://join.sexworld3d.com/track/"]
 ##a[href^="https://join.virtuallust3d.com/"]
 ##a[href^="https://join.virtualtaboo.com/track/"]
 ##a[href^="https://juicyads.in/"]
 ##a[href^="https://k2s.cc/pr/"]
+##a[href^="https://kiksajex.com/"]
 ##a[href^="https://l.hyenadata.com/"]
 ##a[href^="https://land.brazzersnetwork.com/landing/"]
 ##a[href^="https://landing.brazzersnetwork.com/"]
@@ -21205,6 +17840,7 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://maymooth-stopic.com/"]
 ##a[href^="https://mediaserver.entainpartners.com/renderBanner.do?"]
 ##a[href^="https://mediaserver.gvcaffiliates.com/renderBanner.do?"]
+##a[href^="https://mercurybest.com/"]
 ##a[href^="https://misspkl.com/"]
 ##a[href^="https://mityneedn.com/"]
 ##a[href^="https://mmwebhandler.aff-online.com/"]
@@ -21213,6 +17849,7 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://newbinotracs.com/"]
 ##a[href^="https://oackoubs.com/"]
 ##a[href^="https://ovb.im/"]
+##a[href^="https://pb-imc.com/"]
 ##a[href^="https://pb-track.com/"]
 ##a[href^="https://porngames.adult/?SID="]
 ##a[href^="https://porntubemate.com/"]
@@ -21220,18 +17857,30 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://prf.hn/click/"][href*="/camref:"] > img
 ##a[href^="https://prf.hn/click/"][href*="/creativeref:"] > img
 ##a[href^="https://promo-bc.com/"]
+##a[href^="https://pubads.g.doubleclick.net/"]
 ##a[href^="https://refpa.top/"]
 ##a[href^="https://refpa4903566.top/"]
 ##a[href^="https://refpazkjixes.top/"]
 ##a[href^="https://reinstandpointdumbest.com/"]
 ##a[href^="https://s.optzsrv.com/"]
+##a[href^="https://s.zlinkb.com/"]
 ##a[href^="https://s.zlinkc.com/"]
-##a[href^="https://see.kmisln.com/"]
+##a[href^="https://s.zlinkd.com/"]
+##a[href^="https://sTARtgamIng.net/tienda/"]
+##a[href^="https://sTaRTgamInG.net/tienda/"]
+##a[href^="https://sTaRtGAMing.net/tienda/"]
+##a[href^="https://sTartGAMiNG.net/tienda/"]
+##a[href^="https://sTartGAMinG.net/tienda/"]
+##a[href^="https://sTartgAminG.net/tienda/"]
+##a[href^="https://safesurfingtoday.com/"][href*="?skip="]
 ##a[href^="https://serve.awmdelivery.com/"]
+##a[href^="https://slkmis.com/"]
+##a[href^="https://spo-play.live/"]
 ##a[href^="https://spygasm.com/track?"]
 ##a[href^="https://staRTgamIng.net/tienda/"]
 ##a[href^="https://staRTgaming.net/tienda/"]
 ##a[href^="https://startgAming.net/tienda/"]
+##a[href^="https://startgamIng.Net/tienda/"]
 ##a[href^="https://static.fleshlight.com/images/banners/"]
 ##a[href^="https://streamate.com/landing/click/"]
 ##a[href^="https://syndication.dynsrvtbg.com/"]
@@ -21255,17 +17904,17 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://tracker.loropartners.com/"]
 ##a[href^="https://tracking.avapartner.com/"]
 ##a[href^="https://traffdaq.com/"]
-##a[href^="https://traffic.bannerator.com/"]
-##a[href^="https://transfer.xe.com/signup/track/redirect?"]
 ##a[href^="https://trk.nfl-online-streams.club/"]
 ##a[href^="https://trk.softonixs.xyz/"]
 ##a[href^="https://trk.sportsflix4k.club/"]
 ##a[href^="https://tsartech.g2afse.com/"]
+##a[href^="https://tweakostensibleinstaller.com/"]
 ##a[href^="https://twinrdsrv.com/"]
 ##a[href^="https://twinrdsyn.com/"]
 ##a[href^="https://u.expresstech.io/"]
-##a[href^="https://wantopticalfreelance.com/"]
+##a[href^="https://visit-website.com/"]
 ##a[href^="https://webroutetrk.com/"]
+##a[href^="https://wirewar.website/"]
 ##a[href^="https://wittered-mainging.com/"]
 ##a[href^="https://www.5mno3.com/"]
 ##a[href^="https://www.adskeeper.com"]
@@ -21292,9 +17941,9 @@ _800x80_
 ##a[href^="https://www.sheetmusicplus.com/?aff_id="]
 ##a[href^="https://www.sugarinstant.com/?partner_id="]
 ##a[href^="https://yogacomplyfuel.com/"]
+##a[href^="https://yourperfectdating.life/"]
+##a[style="width:100%;height:100%;z-index:10000000000000000;position:absolute;top:0;left:0;"]
 ##ad-shield-ads
-##amp-ad-custom
-##amp-connatix-player
 ##app-ad
 ##app-advertisement
 ##app-large-ad
@@ -21348,6 +17997,7 @@ _800x80_
 ##div[id^="gpt_ad_"]
 ##div[id^="lazyad-"]
 ##div[id^="optidigital-adslot"]
+##div[id^="pa_sticky_ad_box_middle_"]
 ##div[id^="rc-widget-"]
 ##div[id^="sticky_ad_"]
 ##div[id^="vuukle-ad-"]
@@ -21357,9 +18007,23 @@ _800x80_
 ##guj-ad
 ##hl-adsense
 ##img[src^="https://images.purevpnaffiliates.com"]
+##ps-connatix-module
+##span[data-ez-ph-id]
 ##span[id^="ezoic-pub-ad-placeholder-"]
 ##topadblock
 ##zeus-ad
+! actvid.com,f2movies.to,fmovies.ink,fmovies.ps,fmoviesto.cc,himovies.to,movies2watch.tv,moviesjoy.to,soap2day.rs
+###hgiks-middle
+###hgiks-top
+! flashscore.co.uk,soccer24.com,flashscore.it
+##.boxOverContent__banner
+! https://publicwww.com/websites/%22happy-under-player%22/
+##.happy-under-player
+! https://github.com/easylist/easylist/pull/16654
+##.mntl-leaderboard-header
+##.mntl-leaderboard-spacer
+! shopee.cl,shopee.cn,shopee.co.id,shopee.co.th.. https://github.com/easylist/easylist/pull/16659
+##.shopee-search-user-brief
 ! Ads for parked domains https://github.com/easylist/easylist/commit/f96a71b82c
 ##a[href*=".cfm?fp="][href*="&maxads="]
 ! CitrusAd
@@ -21388,7 +18052,7 @@ _800x80_
 ! https://github.com/easylist/easylist/issues/9308
 ##[href^="https://freecourseweb.com/"] > .sitefriend
 ! local12.com/bakersfieldnow.com/katv.com
-##.index-module_adBeforeContent__LLBk
+##.index-module_adBeforeContent__UYZT
 ##.interstory_first_mobile
 ##.interstory_second_mobile
 ! Gannett https://github.com/easylist/easylist/issues/13015
@@ -21408,6 +18072,7 @@ _800x80_
 ###mplayer-embed
 ###primis-holder
 ###primis_intext
+###vidazoo-player
 ##.GRVPrimisVideo
 ##.GRVVideo
 ##.ac-lre-desktop
@@ -21423,6 +18088,7 @@ _800x80_
 ##.card-captioned.crd > .crd--cnt > .s2nPlayer
 ##.ck-anyclips
 ##.ck-anyclips-article
+##.exco-container
 ##.ez-sidebar-wall-ad
 ##.ez-video-wrap
 ##.inline-iframe.article--content-embed
@@ -21437,10 +18103,12 @@ _800x80_
 ##.playwire-article-leaderboard-ad
 ##.pmc-contextual-player
 ##.pop-out-eplayer-container
+##.primis-ad
 ##.primis-ad-wrap
 ##.primis-custom
 ##.primis-player
 ##.primis-player__container
+##.primis-video-player
 ##.primis_1
 ##.s2nContainer
 ##.send-to-news
@@ -21483,14 +18151,9 @@ _800x80_
 ##div[id*="ScriptRoot"]
 ! ezoic
 ###ezmob_footer
-! Trust zone
-##a[href*=".trust.zone"]
 ! Adreclaim
-###rc-row-container
 ##.impo-b-overlay
 ##.impo-b-stitial
-##.rc-cta[data-target]
-##.rc-item-wrapper
 ##.rec-sponsored
 ##.rec_article_footer
 ##.rec_article_right
@@ -21500,9 +18163,18 @@ _800x80_
 ##.rec_title_footer
 ##[onclick*="content.ad/"]
 ! ampproject
+##.amp-ad
+##.amp-ad-container
+##.amp-ad__wrapper
+##.amp-ads
+##.amp-ads-container
 ##.amp-adv-container
+##.amp-adv-wrapper
 ##.amp-article-ad-element
 ##.amp-flying-carpet-text-border
+##.amp-sticky-ad-custom
+##.amp-sticky-ads
+##.amp-unresolved
 ##.amp_ad_1
 ##.amp_ad_header
 ##.amp_ad_wrapper
@@ -21510,10 +18182,13 @@ _800x80_
 ##.ct_ampad
 ##.spotim-amp-list-ad
 ##AMP-AD
+##amp-ad
+##amp-ad-custom
+##amp-connatix-player
 ##amp-fx-flying-carpet
 ! Genric mobile element
 ###mobile-swipe-banner
-! Sinclair Broadcast Group
+! Sinclair Broadcast Group (ktul.com/komonews.com)
 ###banner_pos1_ddb_0
 ###banner_pos2_ddb_0
 ###banner_pos3_ddb_0
@@ -21525,10 +18200,7 @@ _800x80_
 ###rightrail_top_ddb_0
 ###story_bottom_ddb_0
 ###story_top_ddb_0
-##.component-ddb-300x250-v2
-##.component-ddb-728x90-v1
-##.component-ddb-728x90-v2
-##.ddb
+##.premium_PremiumPlacement__2dEp0
 ! In video div
 ###ultimedia_wrapper
 ! In advert promo
@@ -21551,6 +18223,7 @@ _800x80_
 ###outbrain_vertical
 ###sponsored-outbrain-1
 ##.Cheat__outbrain
+##.OUTBRAIN[data-widget-id^="FMS_REELD_"]
 ##.adv_outbrain
 ##.ht_outbrain
 ##.js-outbrain-container
@@ -21601,6 +18274,7 @@ _800x80_
 ###taboola-footer-ad
 ###taboola-main-container
 ###taboola-mid-article-thumbnails
+###taboola-mid-article-thumbnails-ii
 ###taboola-mobile-article-thumbnails
 ###taboola-placeholder
 ###taboola-right-rail
@@ -21649,6 +18323,7 @@ _800x80_
 ##.tbl-floating-unit
 ##.tncls_taboola
 ##.trb_taboola
+##.trc_excludable.syndicatedItem
 ##.trc_rbox .syndicatedItem
 ##.trc_rbox_border_elm .syndicatedItem
 ##.trc_rbox_div .syndicatedItem
@@ -21694,7 +18369,8 @@ _800x80_
 ##display-ad-component
 ##div[id^="zergnet-widget"]
 ! Kayak
-###searchResultsList > div > div[onclick$="'inline.ad'});"]
+##.resultsList > div > div > div > div.G-5c[role="tab"][tabindex="0"] > .yuAt-pres-rounded
+##.resultsList > div > div > div > div[data-resultid$="-sponsored"]
 ! *** easylist:easylist/easylist_allowlist_general_hide.txt ***
 dez.ro#@##ad-carousel
 so-net.ne.jp#@##ad-p3
@@ -21702,13 +18378,20 @@ so-net.ne.jp#@##ad-p3
 techymedies.com#@##ad-top
 afterdawn.com,download.fi,edukas.fi#@##ad-top-banner-placeholder
 ufoevidence.org#@##ad-wrapper
+sdf-event.sakura.ne.jp#@##ad_1
+sdf-event.sakura.ne.jp#@##ad_2
+sdf-event.sakura.ne.jp#@##ad_3
+sdf-event.sakura.ne.jp#@##ad_4
 streetinsider.com#@##ad_space
 adtunes.com#@##ad_thread_first_post_content
+linuxtracker.org#@##adbar
 pyfunceble.readthedocs.io#@##adblock
 lalovings.com#@##adcontainer
 about.com#@##adcontainer1
 guloggratis.dk#@##adcontent
 lifeinvader.com#@##ads-col
+ads.nipr.ac.jp#@##ads-header
+ads.nipr.ac.jp#@##ads-menu
 herstage.com#@##ads-wrapper
 mafagames.com#@##adsContainer
 video.tv-tokyo.co.jp#@##adspace
@@ -21729,16 +18412,20 @@ suntory.co.jp#@##page_ad
 box10.com#@##prerollAd
 spjai.com#@##related_ads
 eva.vn#@##right_ads
-techeyesonline.com#@##side-ad
-tubefilter.com#@##topAd
+39.benesse.ne.jp,techeyesonline.com#@##side-ad
+jansatta.com#@##taboola-below-article-1
+azclick.jp,tubefilter.com#@##topAd
 soundandvision.com,stereophile.com#@##topbannerad
 gamingcools.com#@#.Adsense
 m.motonet.fi#@#.ProductAd
+flightview.com#@#.ad-160-600
 job.inshokuten.com#@#.ad-area
 kincho.co.jp,niji-gazo.com#@#.ad-block
+ikkaku.net#@#.ad-bottom
 job.inshokuten.com,sexgr.net,webbtelescope.org#@#.ad-box
 dbook.docomo.ne.jp,dmagazine.docomo.ne.jp#@#.ad-button
 livedoorblogstyle.jp#@#.ad-center
+newegg.com#@#.ad-click
 backcar.fr,flat-ads.com,job.inshokuten.com#@#.ad-content
 dbook.docomo.ne.jp,dmagazine.docomo.ne.jp#@#.ad-cover
 wallpapers.com#@#.ad-enabled
@@ -21762,21 +18449,27 @@ leffatykki.com#@#.ad728x90
 cw.com.tw#@#.adActive
 thoughtcatalog.com#@#.adChoicesLogo
 dailymail.co.uk,namesecure.com#@#.adHolder
+ikkaku.net#@#.adImg
 hdfcbank.com#@#.adLink
 seznam.cz#@#.adMiddle
 aggeliestanea.gr,infotel.ca#@#.adResult
-news24.jp#@#.adText
+macys.com,news24.jp#@#.adText
 clien.net#@#.ad_banner
 sozai-good.com#@#.ad_block
 panarmenian.net#@#.ad_body
 joins.com,jtbc.co.kr#@#.ad_bottom
-m.nettiauto.com,m.nettikaravaani.com,m.nettikone.com,m.nettimarkkina.com,m.nettimokki.com,m.nettimoto.com,m.nettivaraosa.com,m.nettivene.com#@#.ad_caption
+ienohikari.net#@#.ad_btn
+m.nettiauto.com,m.nettikaravaani.com,m.nettikone.com,m.nettimarkkina.com,m.nettimoto.com,m.nettivaraosa.com,m.nettivene.com,nettimokki.com#@#.ad_caption
 classy-online.jp,thelocal.at,thelocal.ch,thelocal.de,thelocal.dk,thelocal.es,thelocal.fr,thelocal.it,thelocal.no,thelocal.se#@#.ad_container
+walkingclub.org.uk#@#.ad_div
+admanager.line.biz#@#.ad_frame
 modelhorseblab.com#@#.ad_global_header
 myhouseabroad.com,njuskalo.hr,starbuy.sk.data10.websupport.sk#@#.ad_item
 huffingtonpost.co.uk#@#.ad_spot
 kpanews.co.kr#@#.ad_top
 genshinimpactcalculator.com#@#.adban
+weatherwx.com#@#.adbutton
+boots.com#@#.adcard
 mediance.com#@#.adcenter
 insomnia.gr,kingsinteriors.co.uk#@#.adlink
 ascii.jp#@#.adrect
@@ -21789,6 +18482,7 @@ heatware.com#@#.ads-image
 t3.com#@#.ads-inline
 hatenacorp.jp,milf300.com#@#.ads-link
 forbes.com#@#.ads-loaded
+fireload.com#@#.ads-mobile
 juicesky.com#@#.ads-title
 pop-music.ir#@#.ads-top
 mastersclub.jp#@#.ads.widget
@@ -21798,6 +18492,7 @@ cars.mitula.ae#@#.adsList
 trustnet.com#@#.ads_right
 search.conduit.com#@#.ads_wrapper
 alluc.org#@#.adsbottombox
+game.goo.ne.jp#@#.adsbygoogle-noablate
 copart.com#@#.adscontainer
 starbike.com#@#.adsense_wrapper
 live365.com#@#.adshome
@@ -21807,6 +18502,7 @@ gigazine.net#@#.adtag
 adamtheautomator.com,mediaite.com,packhacker.com#@#.adthrive
 mediaite.com,packhacker.com#@#.adthrive-content
 mediaite.com,packhacker.com#@#.adthrive-video-player
+kmsv.jp#@#.adtitle
 brandexperience-group.com#@#.adv-banner
 dobro.systems#@#.adv-box
 dobro.systems#@#.adv-list
@@ -21836,6 +18532,7 @@ wired.com#@#.box-radvert
 9l.pl#@#.boxAds
 canonsupports.com#@#.box_ads
 stuff.tv#@#.c-ad
+thedigestweb.com#@#.c-ad-banner
 deployhappiness.com,dmitrysotnikov.wordpress.com,faravirusi.com,freedom-shift.net,lovepanky.com,markekaizen.jp,netafull.net,photopoint.com.ua,posh-samples.com#@#.category-ad:not(html):not(body)
 business-hack.net,clip.m-boso.net,iine-tachikawa.net,meihong.work#@#.category-ads:not(html):not(body)
 studio55.fi#@#.column-ad
@@ -21845,6 +18542,7 @@ verizonwireless.com#@#.contentAds
 disk.yandex.by,disk.yandex.com,disk.yandex.kz,disk.yandex.ru,disk.yandex.uz,freevoipdeal.com,voipstunt.com,yadi.sk#@#.content_ads
 adexchanger.com,gottabemobile.com,mrmoneymustache.com,thinkcomputers.org#@#.custom-ad
 out.com#@#.dfp-tag-wrapper
+roomclip.jp#@#.display-ad
 anime-japan.jp#@#.display_ad
 thestudentroom.co.uk#@#.fixed_ad
 songlyrics.com#@#.footer-ad
@@ -21859,13 +18557,10 @@ iedrc.org#@#.home-ad
 thelincolnite.co.uk#@#.inline-ad
 elektro.info.pl,mashingup.jp#@#.is-sponsored
 magazines-download.com#@#.item-ads
-sunnewsonline.com#@#.jeg_ad
-sunnewsonline.com#@#.jeg_ad_top
-sunnewsonline.com#@#.jnews_header_top_ads
 vukajlija.com#@#.large-advert
 realgfporn.com#@#.large-right-ad
 atea.com,ateadirect.com,knowyourmobile.com,nlk.org.np#@#.logo-ad
-tubefilter.com#@#.mainAd
+doda.jp,tubefilter.com#@#.mainAd
 austurfrett.is,boards.4chan.org,boards.4channel.org#@#.middlead
 sankei.com#@#.module_ad
 seura.fi,www.msn.com#@#.nativead
@@ -21873,15 +18568,17 @@ dogva.com#@#.node-ad
 youtube.com#@#.overlay-ads
 bloomberg.com#@#.page-ad
 rottentomatoes.com#@#.page_ad
-player.ex.co#@#.pbs__player
+player.ex.co,theautopian.com#@#.pbs__player
 gumtree.com#@#.postad
-komplett.dk,komplett.no,komplett.se,komplettbedrift.no,komplettforetag.se#@#.product-ad
+komplett.dk,komplett.no,komplett.se,komplettbedrift.no,komplettforetag.se,newegg.com#@#.product-ad
+newegg.com#@#.product-ads
 ebaumsworld.com#@#.promoAd
 galaopublicidade.com#@#.publicidade
 eneuro.org,jneurosci.org#@#.region-ad-top
 offmoto.com#@#.reklama
 msn.com#@#.serversidenativead
 audioholics.com,classy-online.jp#@#.side-ad
+ekitan.com#@#.sidebar-ad
 independent.com#@#.sidebar-ads
 cadlinecommunity.co.uk#@#.sidebar_advert
 24city.cn.ua#@#.single-ads
@@ -21896,6 +18593,7 @@ outinthepaddock.com.au#@#.topads
 codedevstuff.blogspot.com,hassiweb-programming.blogspot.com#@#.vertical-ads
 ads.google.com,youtube.com#@#.video-ads
 javynow.com#@#.videos-ad
+gumtree.com.au#@#[data-ad-name]
 globsads.com#@#[href^="http://globsads.com/"]
 mypillow.com#@#[href^="http://mypillow.com/"] > img
 mypillow.com#@#[href^="http://www.mypillow.com/"] > img
@@ -21903,6 +18601,7 @@ mypatriotsupply.com#@#[href^="https://mypatriotsupply.com/"] > img
 mypillow.com#@#[href^="https://mypillow.com/"] > img
 mystore.com#@#[href^="https://mystore.com/"] > img
 noqreport.com#@#[href^="https://noqreport.com/"] > img
+sinisterdesign.net#@#[href^="https://secure.bmtmicro.com/servlets/"]
 herbanomic.com#@#[href^="https://www.herbanomic.com/"] > img
 techradar.com#@#[href^="https://www.hostg.xyz/aff_c"]
 mypatriotsupply.com#@#[href^="https://www.mypatriotsupply.com/"] > img
@@ -21911,6 +18610,7 @@ reimageplus.com#@#[href^="https://www.reimageplus.com/"]
 restoro.com#@#[href^="https://www.restoro.com/"]
 zstacklife.com#@#[href^="https://zstacklife.com/"] img
 amazon.com,cancam.jp,faceyourmanga.com,isc2.org,liverc.com,mit.edu,muscatdaily.com,olx.pl,saitama-np.co.jp,timesofoman.com,virginaustralia.com#@#[id^="div-gpt-ad"]
+ignboards.com#@#[id^="google_ads_iframe"]
 revimedia.com#@#a[href*=".revimedia.com/"]
 dr.dk,smartadserver.de#@#a[href*=".smartadserver.com"]
 slickdeals.net#@#a[href*="adzerk.net"]
@@ -21918,6 +18618,7 @@ sweetdeals.com#@#a[href*="https://www.sweetdeals.com/"] img
 legacy.com#@#a[href^="http://pubads.g.doubleclick.net/"]
 canstar.com.au,mail.yahoo.com#@#a[href^="https://ad.doubleclick.net/"]
 badoinkvr.com#@#a[href^="https://badoinkvr.com/"]
+free-avx.jp#@#a[href^="https://click.dtiserv2.com/"]
 xbdeals.net#@#a[href^="https://click.linksynergy.com/"]
 naughtyamerica.com#@#a[href^="https://natour.naughtyamerica.com/track/"]
 bookworld.no#@#a[href^="https://ndt5.net/"]
@@ -21927,12 +18628,13 @@ politico.com#@#a[onmousedown^="this.href='https://paid.outbrain.com/network/redi
 play.google.com#@#div[aria-label="Ads"]
 news.artnet.com,powernationtv.com,worldsurfleague.com#@#div[data-ad-targeting]
 cookinglight.com#@#div[data-native_ad]
+googleads.g.doubleclick.net#@#div[id^="ad_position_"]
 out.com#@#div[id^="dfp-ad-"]
 cancam.jp,saitama-np.co.jp#@#div[id^="div-gpt-"]
 xdpedia.com#@#div[id^="ezoic-pub-ad-"]
 forums.overclockers.ru#@#div[id^="yandex_ad"]
 ! ! ins.adsbygoogle
-advancedrenamer.com,androidrepublic.org,anonymousemail.me,apkmirror.com,cdromance.com,demos.krajee.com,epicbundle.com,hs-exp.jp,kadinlarkulubu.com,korail.pe.kr,nextbigtrade.com,phcorner.net,pixiz.com,spoilertv.com,teemo.gg,willyoupressthebutton.com#@#ins.adsbygoogle
+advancedrenamer.com,androidrepublic.org,anonymousemail.me,apkmirror.com,cdromance.com,demos.krajee.com,epicbundle.com,game.goo.ne.jp,kadinlarkulubu.com,korail.pe.kr,nextbigtrade.com,phcorner.net,pixiz.com,spoilertv.com,teemo.gg,willyoupressthebutton.com#@#ins.adsbygoogle
 ! ! .adslot
 apkmirror.com,tuxpi.com#@#.adslot
 ! ! .adverts
@@ -21947,56 +18649,49 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ! *** easylist:easylist/easylist_adservers.txt ***
 ! Non-flagged (Generic blocks)
 ||0-000.store^
+||0008d6ba2e.com^
+||0024ad98dd.com^
 ||004809f9da.com^
 ||0083334e84.com^
-||00aaa2d81c1d174.com^
-||0101264c3c.com^
+||00d3ed994e.com^
 ||0111d594c7.com^
+||01220b75a7.com^
+||01c70a2a06.com^
 ||01counter.com^
 ||01d0c91c0d.com^
-||01fd230c00.com^
 ||01jud3v55z.com^
-||024416cb56.com^
 ||0265331.com^
 ||028708717f.com^
 ||02953a52b0.com^
 ||02a2749187.com^
 ||02aa19117f396e9.com^
-||02b57bb965.com^
 ||0398067ebe.com^
 ||03ed9035a0801f.com^
 ||03f128fb44.com^
 ||04-f-bmf.com^
-||0439c255ac.com^
-||04663d5831.com^
-||048a7052f0.com^
-||04a5e62d40.com^
+||041353e6dd.com^
+||04cb2afab7.com^
 ||04cbf4193b.com^
-||04ce379e7a.com^
-||04fce94137.com^
-||0582880609.com^
-||05f568544e.com^
 ||05w0bq3nbq9b.top^
 ||063f828cf2.com^
 ||0676el9lskux.top^
 ||0692e14e66.com^
-||06a2b66f11.com^
-||06f5751cb2.com^
+||072c4580e8.com^
 ||07ab456fe8.com^
 ||07wr439dfait.top^
+||0819478661.com^
 ||0843741785.com^
+||08666f3ca4.com^
 ||086f39952a.com^
 ||0898hhh.com^
 ||08af0e4303.com^
 ||08bb1fn3t4.com^
-||08c395a4b7.com^
 ||08uxmg2bz7hc.top^
-||090a7ee361.com^
 ||0926a687679d337e9d.com^
 ||09399d89cc.com^
 ||095c32183c.com^
-||0963f42ebb.com^
-||09e723b254.com^
+||097be55da0.com^
+||09b074f4cf.com^
 ||0a05d34d6f.com^
 ||0a0d-d3l1vr.b-cdn.net^
 ||0a81d7e23a.com^
@@ -22004,21 +18699,19 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||0abdab4d27.com^
 ||0ac56fb52b.com^
 ||0aef09749a.com^
-||0b07d5f0b1.com^
+||0af2a962b0102942d9a7df351b20be55.com^
 ||0b19760679.com^
 ||0b4cdd5af5.com^
-||0c257610de.com^
-||0c4bc6060b.com^
+||0b73f85f92.com^
 ||0c6dd161e9.com^
 ||0cdn.xyz^
 ||0cf.io^
 ||0d356de9ef.com^
+||0d4936c8fd.com^
 ||0d68d359dc.com^
 ||0d6cirpa7nrd.top^
-||0dc77eb60d.com^
-||0dcde44a41.com^
-||0e24f9441d.com^
-||0ea0e010f8.com^
+||0e157d2cfa.com^
+||0e78376a1b.com^
 ||0ec9b365fd.com^
 ||0eijh8996i.com^
 ||0emn.com^
@@ -22026,12 +18719,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||0f659ec191.com^
 ||0f6f763bf7.com^
 ||0fc32b5283.com^
+||0fc7ac6ea7.com^
 ||0fd4e46de3.com^
-||0fd94232df.com^
 ||0fmm.com^
 ||0gw7e6s3wrao9y3q.pro^
 ||0i0i0i0.com^
-||0oaqgsk54hm5.com^
 ||0pyn37dv3m.com^
 ||0redirb.com^
 ||0redird.com^
@@ -22044,76 +18736,67 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||101m3.com^
 ||103092804.com^
 ||106c6423c3.com^
+||1090pjopm.de^
 ||109c957fb6.com^
 ||10b883b3d61d.com^
-||10c20aedf4.com^
 ||10cbc8a64e.com^
 ||10desires.com^
 ||10eafd09d6.com^
-||10fbb07a4b0.se^
-||10kasbkda100.monster^
-||10kjdbfksdf10.monster^
-||10kjdbkfsd0.monster^
-||10kjdbkfsdf10.monster^
-||10kshbdhjf10.monster^
 ||10nvejhblhha.com^
 ||10q6e9ne5.de^
-||10skdbfks010.monster^
-||10skdjbfk010.monster^
-||10skdjfbks10.monster^
+||10sdkjbfksjdf10.monster^
 ||10skhbdhjfsdf100.monster^
-||10skhdbfjsf10.monster^
 ||10skjdbfkjs10.monster^
-||110380d053f716c4.com^
-||110938bbb2.com^
+||10sn95to9.de^
 ||1111supjavcom.xyz^
-||1112d5277e.com^
+||111supjavcom.xyz^
 ||113aa22d76.com^
 ||116bea31bf.com^
 ||11f1b925c4.com^
 ||11g1ip22h.de^
-||11hrcnll.com^
+||11supjav.xyz^
 ||12112336.pix-cdn.org^
-||1219c3e1c9.com^
 ||1221e236c3f8703.com^
 ||1223f33efe.com^
 ||123-movies.bz^
+||1239feffd9.com^
 ||123camquiz.com^
 ||123feb4327.com^
 ||123movies.to^
+||123w0w.com^
 ||12573ddd51.com^
-||12805b86d6.com^
 ||12d59da1e2.com^
-||12dc71b7cb820f2a.com^
-||12place.com^
-||13646d7b78.com^
+||12ezo5v60.com^
+||130gelh8q.de^
 ||136dd8678f.com^
 ||137kfj65k.de^
+||13p76nnir.de^
 ||148dfe140d0f3d5e.com^
 ||1493c7cc8b.com^
 ||14a5cd0cd8.com^
-||14a5dfca9f.com^
 ||14badb5195.com^
 ||14cpoff22.de^
+||14fefmsjd.de^
 ||14i8trbbx4.com^
 ||15306ad0e1.com^
-||15ba8a8998.com^
+||154886c13e.com^
 ||15cacaospice63nhdk.com^
-||15e06619a4.com^
 ||16-merchant-s.com^
 ||1659d63dc0.com^
 ||16a754560b.com^
 ||16dcc05513.com^
+||16iis7i2p.de^
 ||1731d04ba1.com^
+||17772175ab.com^
 ||177c156af9.com^
+||17co2k5a.de^
+||17do048qm.de^
 ||17f0ec344c.com^
 ||18113407f3.com^
 ||181m2fscr.de^
-||1821e9a2d9.com^
 ||1847ff24f9.com^
-||188cc81551.com^
+||184c4i95p.de^
 ||18tlm4jee.de^
-||19028a7caf.com^
 ||19273817.com^
 ||194ac5b0e3.com^
 ||194b7af8c3.com^
@@ -22121,55 +18804,59 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||19528681.com^
 ||19805d2bcb.com^
 ||19fc4acebd.com^
+||1a714ee67c.com^
+||1a8f9rq9c.de^
 ||1aa3097b7b.com^
 ||1aqi93ml4.de^
 ||1b14e0ee42d5e195c9aa1a2f5b42c710.com^
+||1b264a0ca0.com^
+||1b3tmfcbq.de^
 ||1b73a49a1b.com^
+||1b9cvfi0nwxqelxu.pro^
+||1betandgonow.com^
 ||1bm3n8sld.de^
 ||1c09d36b99.com^
 ||1c174d5fe7.com^
-||1c2e32f165.com^
-||1c4786449b.com^
 ||1ca47a451d.com^
 ||1ca65f5f5b.com^
 ||1ccbt.com^
 ||1cctcm1gq.de^
 ||1ckbfk08k.de^
 ||1d27313995.com^
-||1d354c1645.com^
 ||1d5d7fb584.com^
-||1ebd555ea3.com^
+||1dtdsln1j.de^
 ||1empiredirect.com^
-||1ex4oemg99mv.com^
+||1ep2l1253.de^
 ||1f1c1d50fe.com^
 ||1f6f6bfb05.com^
-||1f95b058c0.com^
 ||1fd92n6t8.de^
-||1fr33styl3d0main.com^
-||1fr33styl3domain.com^
+||1fluxx-strean.com^
 ||1freestyl3domain.com^
-||1freex1frreee.com^
-||1frrearea1.com^
 ||1fwjpdwguvqs.com^
 ||1g46ls536.de^
 ||1gbjadpsq.de^
-||1generat3dx.com^
-||1gettherefaster1.monster^
-||1gldnstrofhkybypdsknubjobaleestranre24.com^
-||1gnyn1v3ak78.com^
-||1hx60gjebbfr.com^
+||1hbxjdhfasd1.monster^
+||1hkmr7jb0.de^
 ||1i8c0f11.de^
 ||1igare0jn.de^
+||1itot7tm.de^
+||1j771bhgi.de^
 ||1jsskipuf8sd.com^
 ||1kanz.cn^
 ||1knhg4mmq.de^
+||1lbk62l5c.de^
 ||1lj11b2ii.de^
+||1m72cfole.de^
+||1mrmsp0ki.de^
 ||1niao20230410.live^
 ||1nimo.com^
+||1nqrqa.de^
 ||1odi7j43c.de^
 ||1p1eqpotato.com^
 ||1p8ln1dtr.de^
 ||1phads.com^
+||1pqfa71mc.de^
+||1push.io^
 ||1r4g65b63.de^
 ||1r8435gsqldr.com^
 ||1redira.com^
@@ -22178,49 +18865,50 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||1rx.io^
 ||1rxntv.io^
 ||1s1r7hr1k.de^
-||1sdfjhsdvbfj1.monster^
 ||1sqfobn52.de^
+||1startfiledownload1.com^
 ||1starwarstx1.com^
 ||1talking.net^
+||1tds26q95.de^
 ||1ts03.top^
 ||1ts07.top^
 ||1ts17.top^
 ||1ts19.top^
+||1upload43ver1.monster^
 ||1web.me^
-||1xdtscudjemp.com^
+||1xlite-208883.top^
+||1xlite-503779.top^
 ||1xlite-510677.top^
+||1xlite-522762.top^
 ||1xroom.com^
 ||200088d4e2.com^
 ||2020mustang.com^
 ||2022welcome.com^
-||20239be1ae.com^
 ||2036369798.com^
 ||206ads.com^
-||2085145ac8.com^
-||20a840a14a0ef7d6.com^
 ||20dollars2surf.com^
 ||20tracks.com^
 ||2137dc12f9d8.com^
-||21550edfab.com^
 ||2158novffp.com^
 ||2175cdb850.com^
+||218emo1t.de^
 ||21c4844ee8.com^
-||21c9a53484951.com^
 ||21hn4b64m.de^
 ||21sexturycash.com^
+||22081b1c58.com^
 ||22256da88b.com^
 ||22b73ca99a.com^
 ||22blqkmkg.de^
-||22e991e711.com^
-||22filexstarted22.com^
+||22ddebb169.com^
+||22gui20230801.live^
 ||22lmsi1t5.de^
-||23.109.87.42^
 ||23182b9851.com^
-||23d097de11.com^
+||231dasda3dsd.aniyae.com^
+||234f6ce965.com^
 ||24-sportnews.com^
 ||2408987111.com^
+||249c9885c1.com^
 ||24affiliates.com^
-||24c5d070b4.com^
 ||24fea9d560.com^
 ||24hoursuptodatecdn.net^
 ||24newstech.com^
@@ -22228,43 +18916,35 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||24x7adservice.com^
 ||250f0ma86.de^
 ||254a.com^
-||2552ae430f.com^
-||258c7c3d75.com^
-||25b09661f2.com^
+||259luxu.xyz^
 ||25obpfr.de^
-||2629ff5ff5.com^
 ||2639iqjkl.de^
+||2685da0b4d.com^
 ||268stephe5en3king.com^
-||26968963.com^
 ||269b2f0e19.com^
-||26b7f00b9f.com^
 ||26q4nn691.de^
-||27417130d3.com^
-||2748cfaad3.com^
 ||2777d013fc.com^
-||277ryf6nabi0.com^
 ||27a25cc598.com^
-||27f51e5610.com^
+||27igqr8b.de^
 ||27vckaccbto7p761.pro^
 ||284767c6f7.com^
-||284d0f7c5a.com^
 ||2859933b6d.com^
 ||291hkcido.de^
 ||2932cceca4.com^
-||294e463a18.com^
-||299f70c6b2.com^
 ||29apfjmg2.de^
-||29b198e945.com^
 ||29d65cebb82ef9f.com^
 ||2a2k3aom6.de^
+||2a4snhmtm.de^
 ||2a710318ec.com^
 ||2a7955a37f.com^
 ||2ade7d2008.com^
 ||2aefgbf.de^
 ||2aus34sie6po5m.com^
 ||2b037d5d4d.com^
+||2b15b8e193.com^
 ||2b26a9e96e.com^
 ||2b28c0583e.com^
+||2b2b3adee6.com^
 ||2baa52126b.com^
 ||2be2a18b8c.com^
 ||2bps53igop02.com^
@@ -22273,7 +18953,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||2c4rrl8pe.de^
 ||2c6bcbbb82ce911.com^
 ||2cb2df849a.com^
-||2ce506d192.com^
+||2cjlj3c15.de^
 ||2cnjuh34jb.com^
 ||2cnjuh34jbhub.com^
 ||2cnjuh34jbman.com^
@@ -22281,16 +18961,19 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||2cnjuh34jbstar.com^
 ||2d12b2f25b.com^
 ||2d32e2d54e.com^
+||2d6g0ag5l.de^
 ||2d77c9dd09.com^
-||2dc9f59586.com^
-||2e3f31faae.com^
+||2df0b2e308.com^
 ||2e8dgn8n0e0l.com^
+||2eb3f134fb.com^
 ||2f09c4f4cb.com^
+||2f1969b0e8.com^
 ||2f488993d1.com^
 ||2fb8or7ai.de^
 ||2fd8c0e9fc.com^
-||2fe913d83a.com^
-||2g6gj3aojcrj.com^
+||2fgrrc9t0.de^
+||2fnptjci.de^
+||2g2kaa598.de^
 ||2gg6ebbhh.de^
 ||2go7v1nes8.com^
 ||2h6skj2da.de^
@@ -22298,154 +18981,165 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||2hisnd.com^
 ||2hpb1i5th.de^
 ||2i30i8h6i.de^
+||2i87bpcbf.de^
 ||2iiyrxk0.com^
+||2imon4qar.de^
 ||2jmis11eq.de^
 ||2jod3cl3j.de^
+||2kn40j226.de^
 ||2llmonds4ehcr93nb.com^
 ||2lqcd8s9.de^
 ||2lwlh385os.com^
 ||2m3gdt0gc.de^
 ||2m55gqleg.de^
-||2mdn.info^
-||2mdn.net^
 ||2mf9kkbhab31.com^
 ||2mke5l187.de^
 ||2mlh2fw7z62i.com^
 ||2mo3neop.de^
 ||2nn7r6bh1.de^
 ||2om93s33n.de^
+||2p1kreiqg.de^
+||2pc6q54ga.de^
 ||2ptxxjjzpy.com^
 ||2qgsjjy90x.com^
 ||2qj7mq3w4uxe.com^
 ||2re6rpip2.de^
 ||2rlgdkf7s.de^
 ||2rmifan7n.de^
-||2rr7y7gd2qrm.com^
+||2smarttracker.com^
 ||2spdo6g9h.de^
+||2tfg9bo2i.de^
+||2tlc698ma.de^
 ||2track.info^
 ||2trafficcmpny.com^
 ||2ts55ek00.de^
 ||3-mobiappu.com^
 ||300daytravel.com^
+||3034f47ff3.com^
 ||303ag0nc7.de^
 ||303marketplace.com^
-||3081862fe1.com^
 ||30929d3de9.com^
-||30a951082a.com^
 ||30b9e3a7d7e2b.com^
+||30d5shnjq.de^
 ||30f5554dd4.com^
+||30hccor10.de^
 ||30koqnlks.de^
 ||30pk41r1i.de^
 ||314d7d699d.com^
+||314gqd3es.de^
 ||316feq0nc.de^
+||31bqljnla.de^
+||31cm5fq78.de^
 ||31d6gphkr.de^
 ||31f4ea3b17.com^
-||321930e1f3.com^
 ||321naturelikefurfuroid.com^
 ||3221dkf7m2.com^
-||325d3d949f.com^
 ||329a540736.com^
-||32c7e8d9a1.com^
+||329efb045e.com^
+||32c981a85a.com^
+||330e4e8090.com^
 ||330efd3d90.com^
 ||3338635.com^
+||33sjhdfjsdf33.monster^
 ||341073be6e9db7d2.com^
 ||341k4gu76ywe.top^
 ||345f780221.com^
+||34710af267.com^
 ||349c3c0859.com^
 ||34e224a3bf.com^
 ||34pavouhj7.com^
 ||35722e75b1.com^
 ||3574fd3373.com^
+||35volitantplimsoles5.com^
 ||360popads.com^
 ||360protected.com^
 ||360yield-basic.com^
-||362b643a66026e.com^
-||364a426c46.com^
+||360yield.com^
+||366226193c.com^
 ||367207f60c.com^
-||3688e59262.com^
-||369068290f.com^
 ||369c1a9a90.com^
 ||369c83119d.com^
-||36d1ef387c.com^
-||3711c45955.com^
+||36b7ca5028.com^
+||37.44x.io^
 ||37e5693aa7.com^
 ||3819544f76.com^
 ||3841f4b0c4.com^
-||396f4a512a.com^
-||39bace7344.com^
+||38d9953876.com^
+||39f204776a.com^
 ||39irqwnzlv.com^
-||3a1be44ca9.com^
 ||3a29f8bf84.com^
 ||3a3614d13f.com^
-||3adae883b0.com^
+||3a98f4e936.com^
 ||3b0df911a8.com^
 ||3b1e3ebd27.com^
 ||3bcd202415.com^
+||3bfcfaa8c8.com^
 ||3c22db1a50.com^
-||3c92e2040f.com^
 ||3c967f3fb4.com^
+||3c96ce165a.com^
 ||3cb004e947.com^
+||3cbc749ccf.com^
 ||3cbdc47b91.com^
 ||3cf639cf20.com^
-||3d406f3a14.com^
-||3daed168ad.com^
 ||3de3ac5082.com^
 ||3dfcff2ec15099df0a24ad2cee74f21a.com^
 ||3e090c38bd.com^
+||3e72982861.com^
+||3e950d4353.com^
 ||3eb8f81779.com^
 ||3ed2b6b7c4.com^
 ||3ed671e3c0.com^
 ||3fab5e7874.com^
 ||3fdcd25c24.com^
+||3g25ko2.de^
+||3gbqdci2.de^
 ||3gporn.biz^
 ||3i1cx7b9nupt.com^
 ||3j8c56p9.de^
-||3jahsjdasd13.monster^
 ||3lift.com^
 ||3lr67y45.com^
 ||3myad.com^
+||3qfe1gfa.de^
 ||3r1kwxcd.top^
 ||3redlightfix.com^
-||3sbdjhfsdf3.monster^
-||3sjhdfjs3.monster^
 ||3sk7d418al8u.com^
 ||3wr110.net^
 ||4-interads.com^
 ||4030b44c32.com^
 ||4073284684.com^
 ||407433bfc441.com^
+||4087aa0dc1.com^
 ||40ceexln7929.com^
 ||40e82f6c27.com^
 ||40f380afa3.com^
-||40f7d44ed7.com^
 ||413dfe9f11.com^
 ||4140690839.com^
 ||41df76c67812005c.com^
 ||41f6f373a2.com^
-||41fcd2b939.com^
-||421npyd4nd.com^
 ||42a5d530ec972d8994.com^
 ||42d61f012e27b36d53.com^
+||42e228ef6f.com^
 ||42e44b2b6e.com^
 ||43137c93a82b0e81da.com^
 ||435a63dad5.com^
 ||43bb528775.com^
 ||43t53c9e.de^
 ||441a8a5527.com^
+||44288fa514.com^
 ||445c1f5df9.com^
-||445d4cf110.com^
-||4484986022.com^
+||445d1bd01a.com^
+||44a9217f10.com^
 ||44afd3eae5.com^
+||44ffd27303.com^
 ||452tapgn.de^
 ||45a8826890.com^
-||45eijvhgj2.com^
 ||46186911.vtt^
+||463fca0d34.com^
 ||4690y10pvpq8.com^
 ||46d84abb3a.com^
 ||46d983eade.com^
 ||47-ecommercet.com^
 ||4721a999e5.com^
-||4763e0a8e9.com^
 ||479457698a.com^
 ||47daeb1eac.com^
 ||47e0aaed8a.com^
@@ -22453,39 +19147,43 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||480a70b554.com^
 ||48cf8d95a3.com^
 ||48da4009ba.com^
+||4901967b4b.com^
 ||493b98cce8bc1a2dd.com^
 ||495affa75e.com^
 ||49af7cee19.com^
-||49n7wqynho5u.top^
-||4a23cbe845.com^
+||4a136c118e.com^
+||4a167ec12d.com^
 ||4a956e69ff.com^
 ||4b05b6a5e7.com^
+||4b215e3bcf.com^
 ||4b31707500.com^
+||4b41484f8e.com^
 ||4b6994dfa47cee4.com^
 ||4bb6jls06l.com^
-||4c03e217f8.com^
 ||4c329124bb.com^
 ||4c935d6a244f.com^
 ||4cd6c4dceb.com^
 ||4d2a483049.com^
+||4d3278a1fa.com^
 ||4d3dc84aec.com^
 ||4dex.io^
 ||4dfdf752cc.com^
 ||4dsbanner.net^
 ||4dtrk.com^
-||4e37b45877.com^
 ||4eb28685b6.com^
+||4ec2e6f324.com^
 ||4ee03689e6.com^
-||4f0b6fddef.com^
 ||4f2sm1y1ss.com^
 ||4f369824ed.com^
-||4f370501ac.com^
+||4f4e1936f7.com^
+||4fef80eb73.com^
 ||4hfchest5kdnfnut.com^
 ||4i-app-mobile.com^
+||4jhsbdjhfsdf4.monster^
+||4jhsvdjfsdf4.monster^
 ||4kmovies.online^
 ||4luckyf.com^
 ||4p74i5b6.de^
-||4prgkoj870j9.com^
 ||4rabettraff.com^
 ||4tnui5r06j62.com^
 ||4wnet.com^
@@ -22493,26 +19191,32 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||5-internads-7.com^
 ||5-n-appmobile.com^
 ||50382fd2f1.com^
+||506f94d3ef.com^
+||50745a9d63.com^
 ||508ec56533e3937e.com^
 ||50bcea469a.com^
 ||51629c3667.com^
 ||5176cedcbf.com^
-||519e29cfed.com^
-||51cf9c517a.com^
 ||521bec59f1.com^
+||5236b66b81.com^
 ||52c9f48b14.com^
+||52ee3dc5fe.com^
 ||530bc37e10.com^
 ||532xcxypmpnp.com^
 ||535a855e66.com^
+||539f346355.com^
 ||53c2dtzsj7t1.top^
 ||54ec30c53d.com^
+||54y3eh34y3wh34y3h.com^
 ||550b3ikb9j.com^
 ||550c970411.com^
-||5534edee5a.com^
 ||55706cc809.com^
 ||5608bd4f7e.com^
 ||560fe03925.com^
+||561e861cb4.com^
 ||562i7aqkxu.com^
+||5661361104.com^
+||5685dceb1b.com^
 ||56bfc388bf12.com^
 ||56efa4d7b7.com^
 ||56rt2692.de^
@@ -22521,202 +19225,192 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||5778d0b296.com^
 ||57debc89a6.com^
 ||57fd2911f09b76.com^
+||58802ce8d9.com^
 ||5886316040.com^
 ||58915e0a30.com^
+||589aa99d18.com^
 ||58gs7b32jy.com^
 ||590578zugbr8.com^
 ||5913757eb5.com^
-||5937081273.com^
-||597437c124.com^
+||592749d456.com^
 ||59987d951d.com^
 ||59a3e34c69.com^
+||59e5e13578.com^
 ||59e6ea7248001c.com^
+||59eb44884d.com^
 ||5advertise.com^
 ||5afc8f3239.com^
-||5b20a42861.com^
 ||5b541f17b1.com^
 ||5b955d4c78.com^
+||5bjsdhfsdf55.monster^
 ||5btekl14.de^
+||5c01ad4cb7.com^
 ||5c3a967126.com^
 ||5c4a902f7e.com^
 ||5c577fc74618431b.com^
+||5c58619ab5.com^
 ||5c8877b0af.com^
 ||5c88c350e2.com^
 ||5c8ac0803b.com^
+||5ca59a669a.com^
+||5caa478343.com^
 ||5d2d04464c.com^
 ||5d4170700c.com^
 ||5d63ec2d2f.com^
 ||5d69ce1b7a.com^
+||5d8dd0486a.com^
 ||5da55619e0.com^
-||5daf6a375c.com^
 ||5dd044e588.com^
 ||5dec6805a0.com^
 ||5df20e46f3.com^
-||5e00bd6c36.com^
 ||5eb6d14cbe.com^
 ||5ee16260b9.com^
-||5ef80ae889.com^
-||5eff011dd5.com^
 ||5f21e7ac93.com^
-||5f249e1d30.com^
 ||5f450dbe81.com^
 ||5f6dmzflgqso.com^
-||5fcc5e7d92.com^
+||5fet4fni.de^
+||5h3oyhv838.com^
+||5icim50.de^
 ||5jdhbfjdfg4.monster^
+||5jhsbdjfsdf5.monster^
 ||5nfc.net^
-||5nhsdvhfsdf5.monster^
 ||5nt1gx7o57.com^
+||5o0ob.top^
 ||5o8aj5nt.de^
 ||5odjin7ipi.com^
 ||5ovrmmmoubi71efvatfd.com^
 ||5pi13h3q.de^
-||5qg9ibt1a6.com^
 ||5toft8or7on8tt.com^
 ||5umpz4evlgkm.com^
-||5vcl2z9la7.com^
 ||5vpbnbkiey24.com^
 ||5wuefo9haif3.com^
 ||5xd3jfwl9e8v.com^
 ||600z.com^
 ||6016799644.com^
-||6064cb4b81.com^
 ||6068a17eed25.com^
-||60d4631eb3.com^
-||60e19222e9.com^
+||606943792a.com^
 ||61-nmobads.com^
-||611566a7a1.com^
 ||6136100d2a.com^
 ||61739011039d41a.com^
 ||61b6eab774.com^
 ||61ba68472f.com^
 ||61c3007cf3.com^
-||620c663bca9a4.com^
+||6207684432.com^
 ||6244db039f.com^
 ||625c9289e60793.com^
 ||62b70ac32d4614b.com^
 ||62f9bb0bbc.com^
+||62h.site^
 ||6347032d45.com^
-||6374870abd.com^
-||63c4861697.com^
 ||63r2vxacp0pr.com^
 ||63voy9ciyi14.com^
 ||641198810fae7.com^
 ||64134c91b6.com^
 ||645f89f33c.com^
 ||6472bb8689.com^
-||64ffcfdec2.com^
-||6521d79e42.com^
+||648c44a31f.com^
+||648d969d69.com^
+||6593167243.com^
 ||65mjvw6i1z.com^
 ||65vk1fba34.com^
 ||660cba7db1.com^
 ||669fb3128e4b4.com^
-||66e7b94f96.com^
-||66f66dd865.com^
 ||6740e9369b.com^
 ||6775afc540.com^
-||680566accf.com^
+||68109deb96.com^
+||6810f7dd2b.com^
 ||684d203fe1.com^
 ||68728e8ec6.com^
 ||688de7b3822de.com^
 ||68amt53h.de^
-||68d97476e6.com^
 ||6916508c78.com^
 ||69852b1734.com^
 ||69c28fb7f4.com^
-||69ed4fcc9d.com^
 ||69i.club^
 ||69oxt4q05.com^
 ||69v.club^
 ||6a21c55f67.com^
 ||6a288eb054.com^
-||6a4b31ec3b.com^
 ||6ab77a3dad.com^
 ||6af461b907c5b.com^
-||6ahbja66.monster^
 ||6b5dfbc74e.com^
 ||6bbd7f9440.com^
 ||6bgaput9ullc.com^
 ||6cadb63a7a.com^
 ||6ce0a3adc4.com^
 ||6d789c3692.com^
-||6d79qh7j.com^
 ||6db7837ac4.com^
 ||6dd4a8313e.com^
-||6dnw7hfg.xyz^
 ||6e3ee87ff2.com^
-||6f0a737559.com^
-||6f2tjr26.top^
-||6fe24753fb.com^
+||6ef2279e3d.com^
+||6f752f73ce.com^
 ||6fxtpu64lxyt.com^
 ||6glece4homah8dweracea.com^
+||6jhsbjdfsdf66.monster^
 ||6kportot.com^
+||6ksjekfsdf66.monster^
 ||6l1twlw9fy.com^
 ||6ped2nd3yp.com^
 ||6qu5dcmyumtw.com^
-||6shdbjfsdf66.monster^
-||6sjhdbjfs66.monster^
 ||6snjvxkawrtolv2x.pro^
 ||6ujk8x9soxhm.com^
-||6yag4bmwyhs4.com^
 ||6zy9yqe1ew.com^
 ||7-7-7-partner.com^
 ||7-itrndsbrands.com^
 ||702f5434c8.com^
 ||709861d049.com^
-||711f421280.com^
-||713661e535.com^
 ||714b1bd263.com^
 ||71692fai4cc0.com^
 ||71a30cae934e.com^
 ||71d7511a4861068.com^
-||729dcbaa57e80c1e.com^
-||72d77336c1.com^
+||71ec0646e6.com^
+||7253d56acf.com^
 ||72hdgb5o.de^
 ||73-j-pinnable.com^
+||734b84bb92.com^
 ||7452472e76.com^
 ||749cad1027.com^
-||74b1447c32.com^
 ||74c5a46eeb.com^
+||751685e7fa.com^
 ||754999acdc.com^
-||75abf77682.com^
-||75f7e171e0.com^
 ||7618590057.com^
 ||7676f1cc6c.com^
 ||76a7doiet256.com^
 ||76b9011198.com^
-||76d1f732d1.com^
-||77176d9509.com^
-||774e14a837.com^
 ||777seo.com^
 ||778669.com^
+||78359c0779.com^
+||788aefb4ed.com^
+||78a3dd3c86.com^
 ||78bk5iji.de^
+||78e70720f2.com^
 ||799f57f5cc.com^
+||79b1c4498b.com^
 ||79c13962d1.com^
 ||79c4215c89.com^
-||79cedd0043.com^
 ||79k52baw2qa3.com^
 ||79xmz3lmss.com^
 ||7a04a2ab7d.com^
 ||7a07c25a29.com^
-||7a6a4e9e27.com^
 ||7a75ebcbd7.com^
 ||7a7f07591f.com^
+||7abf0af03c.com^
 ||7anfpatlo8lwmb.com^
 ||7b3937119b.com^
+||7b763dbdf3.com^
 ||7bchhgh.de^
 ||7c0616849b.com^
 ||7c1ecc72c0.com^
 ||7c33690bea.com^
 ||7ca78m3csgbrid7ge.com^
 ||7cc70.com^
-||7d0feff074.com^
-||7d9bbf7e5b.com^
+||7d3656bee3.com^
+||7da3a14504.com^
 ||7db44be9a6.com^
-||7e1e8f3eba.com^
+||7df1f04330.com^
+||7dshfewr-0ewfivjkys.xyz^
 ||7e625f490775b155.com^
 ||7e7574cea0.com^
-||7f403e402a.com^
-||7fb60feaa4.com^
 ||7fc0966988.com^
 ||7ff83b4a34.com^
 ||7fkm2r4pzi.com^
@@ -22727,37 +19421,36 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||7jrahgc.de^
 ||7lyonline.com^
 ||7me0ssd6.de^
+||7mediaxx-ai.com^
 ||7mmtv.top^
+||7nt9p4d4.de^
 ||7oc5b1i3v4iu.top^
 ||80055404.vtt^
 ||800c7864eb.com^
 ||806b781310.com^
 ||8170a1da9e.com^
 ||81ac5b609b.com^
-||81f49d8375.com^
+||82308721ac.com^
 ||823bc1a6cd3f1657.com^
 ||82448dceaaa13034.com^
 ||824fde6e63.com^
 ||827fa7c868b4b.com^
 ||82a89f6527.com^
-||82dbb7897b.com^
+||82b5cc6199.com^
 ||83032d92a4.com^
 ||830ea3f4ac.com^
 ||8353e36c2a.com^
-||8429a46b31.com^
+||83u7q.top^
 ||843acfbeb0.com^
 ||847h7f51.de^
 ||8499583.com^
-||84a196ebc5.com^
-||84d5acbe01.com^
+||84c08fdae0.com^
+||84cd8c4d7e.com^
 ||84de26794f.com^
-||851ae974fe.com^
-||856f639e2a.com^
+||8509717d76.com^
 ||8592fb1c1d.com^
 ||85b4ff59c0.com^
 ||85c0a6a0ea.com^
-||85c485513f.com^
-||860d713f6e.com^
 ||864feb57ruary.com^
 ||86521e18d4.com^
 ||8659c84895.com^
@@ -22769,54 +19462,66 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||874af125b4.com^
 ||8761f9f83613.com^
 ||87c5ce40f8.com^
-||88035affc1.com^
-||8858de83b4.com^
 ||888promos.com^
-||888x.cyou^
 ||889433.com^
 ||88b96b9c4d.com^
 ||88d7b6aa44fb8eb.com^
 ||88eq7spm.de^
 ||88ksbdhjfsdf88.monster^
-||89522f8d3f.com^
+||8964c6de00.com^
 ||89968199c6.com^
+||899h3.top^
+||8a00fb3fc1.com^
 ||8a6549cded.com^
 ||8aaee039a0.com^
 ||8abf43d6ad.com^
-||8b96142da5.com^
 ||8b98b1a05a.com^
+||8bb92fbed8.com^
 ||8bc4888880.com^
-||8d26e3a7f3.com^
+||8c771f7ea1.com^
+||8d1dce99ab.com^
 ||8d3e6ea132.com^
 ||8d68be1445.com^
 ||8de2448875.com^
+||8dfc9560e0.com^
 ||8e41249557.com^
+||8e6d77310c.com^
 ||8e9d62ac9b.com^
 ||8f2587daa3.com^
 ||8f28049c79.com^
+||8f72931b99.com^
 ||8f74e1229c.com^
 ||8fc511071c.com^
 ||8gs4unh05aq6.com^
+||8j1f0af5.de^
 ||8jay04c4q7te.com^
+||8kbasjkda898.monster^
 ||8kj1ldt1.de^
-||8mdphsb8fm.com^
 ||8po6fdwjsym3.com^
 ||8s32e590un.com^
 ||8sbdjfsdf88.monster^
+||8sjhdvfhjsdf88.monster^
+||8skjdnkfsdf88.monster^
+||8stream-ai.com^
 ||8ue9q7i.com^
 ||8wtkfxiss1o2.com^
 ||9001476746.com^
 ||90935ff0ea.com^
+||90f2a627a3.com^
+||9159f9a13d.com^
+||91cd3khn.de^
 ||92245a1d7e.com^
 ||92f77b89a1b2df1b539ff2772282e19b.com^
 ||92f83e092d.com^
 ||9376ec23d50b1.com^
 ||938baa1f72.com^
+||93c398a59e.com^
 ||93savmobile-m.com^
 ||9403d738ec.com^
 ||943e401be2.com^
-||944e66f8683ac43c.com^
 ||9522faf9d6.com^
+||95a056626e.com^
+||95f39c9d5f.com^
 ||95p5qep4aq.com^
 ||95ppq87g.de^
 ||95urbehxy2dh.top^
@@ -22825,22 +19530,25 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||96a0af5e81.com^
 ||96a8b5ac22.com^
 ||9738624519.com^
+||973e017e67.com^
+||97480d58c4.com^
 ||97d73lsi.com^
 ||97e4ef7bf5.com^
 ||9857047066.com^
-||986808cb44.com^
 ||98a54df250.com^
 ||9996777888.com^
-||99dc6ef64c.com^
-||99e83e3024.com^
+||9a0569b55e.com^
 ||9a363a4900.com^
 ||9a51e032d8.com^
+||9a52364ae8.com^
 ||9a5cb35bf2.com^
 ||9a63a7ab4d.com^
+||9a7c81f58e.com^
 ||9ac0da939a.com^
 ||9ads.mobi^
 ||9af022123c.com^
-||9af7e8a8cc.com^
+||9akjsbjkdasd99.monster^
+||9analytics.live^
 ||9ba159e355.com^
 ||9bbd72928f.com^
 ||9bc94f7305.com^
@@ -22849,26 +19557,28 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||9c40a04e9732e6a6.com^
 ||9c4fa152a6.com^
 ||9c56fb6868.com^
+||9ca976adbb.com^
 ||9cbj41a5.de^
 ||9cc200fd2f.com^
 ||9cd76b4462bb.com^
 ||9content.com^
 ||9d36cf3402.com^
+||9d407e803d.com^
 ||9dmnv9z0gtoh.com^
 ||9eb10b7a3d04a.com^
-||9f3f61c6a1.com^
+||9f50508b3c.com^
 ||9f62b6f6bf.com^
 ||9f84a22351.com^
 ||9fa16f5df4.com^
 ||9gg23.com^
-||9itmr1lzaltn.com^
 ||9japride.com^
 ||9kjabjksdas00.monster^
-||9kkf51ovqex1.com^
 ||9purdfe9xg.com^
 ||9r7i9bo06157.top^
 ||9rendezvous-l.com^
 ||9s4l9nik.de^
+||9sjdnkfsdf99.monster^
+||9skdjbfjksd99.monster^
 ||9t5.me^
 ||9tp9jd4p.de^
 ||9tumza4dp4o9.com^
@@ -22880,74 +19590,80 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||a-b-c-d.xyz^
 ||a-mo.net^
 ||a-waiting.com^
-||a050fa4308.com^
-||a0675c1160de6c6.com^
 ||a06bbd98194c252.com^
 ||a07d30aaf0.com^
 ||a0e54ba172.com^
+||a11k.com^
 ||a14refresh.com^
 ||a14tdsa.com^
 ||a15c5009bcbe272.com^
 ||a1hosting.online^
 ||a26662f21f.com^
 ||a2914c746a.com^
-||a2cfb6f626.com^
 ||a2d3d13c41.com^
 ||a2nn5eri7ce.com^
 ||a2tw6yoodsag.com^
 ||a306b8f66f.com^
 ||a3141de4a0.com^
 ||a317654204.com^
+||a356ff8a25.com^
 ||a3595ccd38.com^
 ||a39fa0bea6.com^
 ||a3b8be1b5b.com^
 ||a3ion.com^
 ||a3yqjsrczwwp.com^
+||a41bd55af8.com^
 ||a4334cc1ec.com^
-||a43fba7878.com^
 ||a44c39fc52.com^
-||a4fbb.xyz^
 ||a4mt150303tl.com^
 ||a533857c63.com^
 ||a57e6264ed.com^
 ||a5ca949458.com^
-||a5e04df959f1af34.com^
+||a5ff528ff9.com^
+||a5g.oves.biz^
+||a5game.win^
+||a5jogo.biz^
+||a5jogo.club^
+||a6436650df.com^
+||a64x.com^
 ||a67z.com^
+||a69i.com^
 ||a6c606db45.com^
 ||a7165aaaf6.com^
-||a752b63c6b.com^
+||a718917a44.com^
 ||a81ae971fb.com^
 ||a8858f6631.com^
+||a899228ebf.com^
 ||a8rm1m4msbbh.com^
-||a96a79a34e.com^
 ||a9df6a2fb3.com^
 ||a9e8387c9e.com^
 ||aa53df329975c325.com^
-||aa9deed09e.com^
 ||aaa.vidox.net^
 ||aaaaaco.com^
 ||aaacompany.net^
 ||aab-check.me^
+||aabbfwupxfbcrz.com^
 ||aabproxydomaintests.top^
 ||aabproxytests.top^
 ||aabproxytestsdomain.top^
+||aabtestsproxydomain.top^
+||aaf26c0e6a.com^
 ||aafdcq.com^
-||aagbvpgc.com^
 ||aagm.link^
-||aahimxmfr.com^
-||aamnpekfrpfvv.com^
 ||aaojcdihr.com^
 ||aarghwoning.digital^
 ||aarswtcnoz.com^
 ||aasrs.info^
-||aatmrsfkve.com^
 ||aaxads.com^
+||aayeuxotc.com^
 ||ab08706bb4.com^
 ||ab1n.net^
 ||ab3yssin4i6an.com^
 ||ab4tn.com^
+||ab86b.top^
 ||ab913aa797e78b3.com^
 ||ab93t2kc.de^
+||ab97114bda.com^
 ||abacaxiraptors.com^
 ||abandonrecommendationwars.com^
 ||abange.com^
@@ -22956,90 +19672,110 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||abasgimental.com^
 ||abashfireworks.com^
 ||abashinstructor.com^
+||abasshowish.guru^
 ||abateall.com^
 ||abattoirpleatsprinkle.com^
+||abayfliffus.com^
 ||abazelfan.com^
 ||abbagh.com^
+||abberantbeefy.com^
+||abberantdoggie.com^
 ||abbeyintervalfetched.com^
-||abbeyleefeet.com^
 ||abbeyoverdue.com^
 ||abbgrysbok.store^
-||abbp1.pw^
-||abbreviateprejudice.com^
+||abbotpredicateemma.com^
 ||abbronzongor.com^
-||abbtqpfro.com^
+||abbtrupp.com^
 ||abburmyer.com^
+||abcconducted.com^
 ||abclefabletor.com^
+||abcogzozbk.com^
 ||abcporntube.com^
 ||abdalitroilus.com^
 ||abdely.com^
+||abdicatehorrified.com^
+||abdict.com^
 ||abdlnk.com^
 ||abdlnkjs.com^
+||abdomscrae.com^
+||abdsp.com^
 ||abdurantom.com^
-||abeapfyutwhm.com^
 ||abedbudgetserenity.com^
+||abedgobetweenbrittle.com^
 ||abedwest.com^
+||abeenrwvyrew.top^
 ||abevc.club^
 ||abgeobalancer.com^
 ||abgligarchan.com^
 ||abh.jp^
 ||abhorboring.com^
 ||abhorcarious.com^
+||abidedfloria.website^
 ||abidepeachy.com^
 ||abiderestless.com^
 ||abjectionblame.com^
+||abjectionomnipresent.com^
 ||abjectionremarksdisarm.com^
 ||abjurecurfs.website^
-||abjvrdekgblem.com^
 ||abkoxlikbzs.com^
 ||abkynrclyom.com^
 ||ablatesgascon.cam^
-||ablesasmetotr.monster^
+||ableandworld.info^
 ||ablitleoor.com^
+||abluentshinny.com^
 ||abluvdiscr.com^
 ||ablybeastssarcastic.com^
-||ablyfought.com^
-||abnegatedigging.com^
+||abmunnaa.com^
 ||abnegationbanquet.com^
 ||abnegationsnuff.com^
 ||abnetfriths.com^
 ||abnormalwidth.com^
 ||abnqakazxof.com^
+||abnrkespuk.com^
 ||aboaordhisis.xyz^
-||aboardcarr.com^
 ||aboardhotdog.com^
+||aboarea.com^
+||abochro.com^
+||aboenab.com^
+||abohara.com^
+||abolaed.com^
 ||abolid.com^
-||abolishcareful.com^
+||abolishmentengaged.com^
 ||abolishmentglum.com^
+||abombu.com^
+||abomisi.com^
 ||abonnementpermissiveenliven.com^
+||abopeol.com^
 ||abordy.com^
 ||aboriginalhubby.com^
 ||aborld.com^
-||abortmaydesirable.com^
 ||abothe.com^
 ||aboucaih.com^
 ||aboung.com^
-||abouzune.net^
 ||aboveredirect.top^
 ||abovethecityo.com^
+||abpicsrc.com^
 ||abpjs23.com^
-||abrashteresa.com^
+||abqmfewisf.com^
 ||abrasivematch.com^
 ||abridgeoverwhelmfireball.com^
 ||abrinchapper.com^
-||abrjsiuuhet.com^
 ||abroniamarkup.com^
-||abroodeuripi.com^
 ||abruptcompliments.com^
 ||abruptlyinstitution.com^
+||abruptlyretortedbat.com^
 ||abruptnesscarrier.com^
+||abruptradishnotwithstanding.com^
+||abruth.com^
 ||abseelon.com^
 ||absentlygratefulcamomile.com^
+||absentlymoreoverwell.com^
+||absentlyrindbulk.com^
 ||absentsphonies.com^
-||absenttaxpayer.com^
 ||abservinean.com^
 ||abseydeveled.com^
 ||abskursin.com^
+||absolute-honey.pro^
 ||absolutechapelequation.com^
 ||absolutelytowns.com^
 ||absoluteroute.com^
@@ -23047,43 +19783,50 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||absolvecarriagenotify.com^
 ||absolvehostkilled.com^
 ||absolveparticlesanti.com^
-||absorbedexistence.com^
 ||absorbedswept.com^
 ||absorbingconstitution.com^
 ||absorbinginject.com^
 ||absors.com^
+||abstaininquisitive.com^
 ||absump.com^
 ||abtaurosa.club^
+||abtyroguean.com^
 ||abtyroguer.com^
-||abundanceforfeit.com^
-||abundantshells.com^
+||abuleiasafflow.com^
+||abundantsurroundvacation.com^
 ||abundled.club^
 ||abuqxvuy.com^
 ||abusedbabysitters.com^
+||abusedthrown.com^
 ||abuseewarlock.com^
 ||abusiveserving.com^
-||abvwyuaskikol.com^
+||abwattfrutex.com^
 ||abwhyag.com^
 ||abyamaskor.com^
-||abyssesbathman.com^
+||abyescaplock.guru^
 ||acacdn.com^
 ||acacdn.xyz^
 ||acaciaarraydebate.com^
 ||academyblocked.com^
 ||academyenrage.com^
 ||acalraiz.xyz^
-||acareewitu.com^
-||acaupail.net^
 ||acaussee.net^
+||acbbpadizl.com^
 ||acc5a261f3.com^
+||accahurkaru.com^
+||acce3bc0f4.com^
+||accedeethnic.com^
 ||accedenonre.club^
 ||accedenonre.xyz^
 ||acceleratedrummer.com^
+||acceleratemouse.com^
 ||accentamong.com^
 ||accentneglectporter.com^
+||acceptable-progress.pro^
 ||acceptablearablezoological.com^
-||acceptabletally.com^
+||access-mc.com^
 ||access.vidox.net^
+||accessdatatrack.com^
 ||accesshomeinsurance.co^
 ||accessiblescopevisitor.com^
 ||accessorydistantdepths.com^
@@ -23091,108 +19834,113 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||accidentallyrussian.com^
 ||accids.com^
 ||acclaimcraftsman.com^
+||accmgr.com^
 ||accoladethoroughly.com^
 ||accommodatingremindauntie.com^
-||accompanimentcouldsurprisingly.com^
 ||accompanycollapse.com^
-||accomplishedgradual.com^
+||accompanyingjean.com^
+||accomplicepeach.com^
+||accomplishedacquaintedbungalow.com^
 ||accomplishmentailmentinsane.com^
 ||accomplishmentformation.com^
 ||accomplishmentmentalresurrection.com^
 ||accomplishmentstrandedcuddle.com^
 ||accomplishobserved.com^
 ||accordaudienceeducational.com^
-||accordinglyvenisonelse.com^
-||accountsadultssane.com^
+||accountdolphinframe.com^
 ||accountsdead.com^
 ||accruefierceheartache.com^
 ||accruerkopecks.com^
-||accusationankle.com^
 ||accusationcollegeload.com^
-||accusationloop.com^
 ||accustomedinaccessible.com^
 ||accustomreview.com^
 ||acdbidoxmfu.com^
 ||acdcdn.com^
 ||acdn01.vidox.net^
 ||acediscover.com^
+||acedtousles.com^
 ||acelacien.com^
 ||acendantoftheq.xyz^
 ||aceporntube.com^
 ||acerbictierer.com^
 ||acerbityjessamy.com^
 ||acertb.com^
-||acfc8b5ca7.com^
 ||acfsxqoa.com^
 ||acgqanakrna.com^
 ||achaipheegly.com^
 ||achcdn.com^
+||achecaskmeditate.com^
 ||achelessintegralsigh.com^
 ||acheworry.com^
-||achiersawman.com^
 ||achievablecpmrevenue.com^
+||achievebeneficial.com^
 ||achievehardboiledheap.com^
 ||achilles-par.com^
+||achmic.com^
 ||achnic.com^
-||achunogo.com^
 ||achuphaube.com^
+||achurt.com^
 ||achyrepeatitchy.com^
-||acidacorn.com^
 ||acidpigs.com^
 ||acinicmislaid.com^
-||acirtpkh.com^
-||acjiqbfenafre.com^
 ||acjkuejxcqfp.com^
 ||ackcdn.net^
-||ackuotagowr.com^
-||aclcdxkukaa.com^
 ||aclickads.com^
+||aclktrkr.com^
 ||acloudvideos.com^
+||acmaknoxwo.com^
 ||acme.vidox.net^
 ||acmoldhuwsi.com^
+||acocpcvm.com^
 ||acofrnsr44es3954b.com^
 ||acollo.info^
-||acpwmktsfhtep.com^
+||acoolreknit.com^
 ||acquaintanceexemptspinach.com^
+||acquaintanceinsaneinaudible.com^
 ||acquaintedexpectations.com^
 ||acquaintedpostman.com^
-||acquawes.xyz^
 ||acquirethem.com^
 ||acquitfigreside.com^
 ||acrakjrzonm.com^
+||acrepantherrecite.com^
 ||acrevenene.com^
-||acridylpinhold.com^
-||acronycgrimes.com^
+||acridtubsource.com^
 ||acrossbrittle.com^
 ||acrosscrash.com^
+||acrossgigantic.com^
 ||acrossheadquartersanchovy.com^
 ||acrote.com^
 ||acrowl.com^
 ||acscdn.com^
 ||acsshufxnu.com^
 ||acsxpbhbsuk.com^
+||actiflex.org^
 ||actio.systems^
 ||activatestoolpoise.com^
-||activedifferentfaithful.com^
 ||activelysmileintimate.com^
 ||activemetering.com^
 ||activeoffbracelet.com^
 ||activephilosophy.pro^
+||activepoststale.com^
 ||activitytonic.com^
+||actpx.com^
 ||actressact.com^
 ||actrkn.com^
 ||actuallyfrustration.com^
 ||actuallyhierarchyjudgement.com^
 ||actuallysheep.com^
+||actualprocedureswaver.com^
+||actualreflection.com^
 ||actyle.com^
 ||actyot.com^
+||acuityplatform.com^
+||aculturerpa.info^
 ||acutepropose.com^
 ||acvhfltsolocor.xyz^
-||acwislrmwtetkuj.com^
+||acvx.host^
 ||ad-back.net^
 ||ad-balancer.net^
 ||ad-bay.com^
-||ad-cdn.name^
 ||ad-cheers.com^
 ||ad-clicks.com^
 ||ad-delivery.net^
@@ -23208,10 +19956,12 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||ad-server.co.za^
 ||ad-serverparc.nl^
 ||ad-srv.net^
+||ad-stir.com^
 ||ad-vice.biz^
 ||ad-vortex.com^
 ||ad-wheel.com^
 ||ad.gt^
+||ad.guru^
 ||ad.linksynergy.com^
 ||ad.mox.tv^
 ||ad120m.com^
@@ -23226,11 +19976,10 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||ad6011520d.com^
 ||ad64463ef9.com^
 ||ad7f10c608.com^
-||ad97da966d.com^
 ||ad999.biz^
 ||adactioner.com^
 ||adaptationbodilypairs.com^
-||adaptonnerve.xyz^
+||adaptcunning.com^
 ||adaranth.com^
 ||adaround.net^
 ||adarutoad.com^
@@ -23242,6 +19991,8 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adblock-one-protection.com^
 ||adblock-pro-download.com^
 ||adblock-pro.org^
+||adblock-zen-download.com^
+||adblock-zen.com^
 ||adblockanalytics.com^
 ||adblockers.b-cdn.net^
 ||adblockervideo.com^
@@ -23255,7 +20006,6 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adbuddiz.com^
 ||adbuff.com^
 ||adbuka.com.ng^
-||adbukaserver.com^
 ||adbull.com^
 ||adbureau.net^
 ||adbutler-fermion.com^
@@ -23270,6 +20020,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adchap.com^
 ||adchemical.com^
 ||adcl1ckspr0f1t.com^
+||adclaqbhad.com^
 ||adclerks.com^
 ||adclick.pk^
 ||adclickmedia.com^
@@ -23281,32 +20032,35 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adcrax.com^
 ||adcron.com^
 ||addelive.com^
-||addictedsweetness.com^
+||addin.icu^
 ||addinginstancesroadmap.com^
 ||addiply.com^
 ||additionalcasualcabinet.com^
 ||additionalmedia.com^
 ||additionfeud.com^
 ||additionsmiracle.com^
-||additionsselfemployedpeachy.com^
 ||additionssurvivor.com^
 ||additiontreason.com^
+||addizhi.top^
 ||addkt.com^
 ||addoer.com^
 ||addonsmash.com^
 ||addotnet.com^
+||addresseeboldly.com^
 ||addresseepaper.com^
 ||addresseetransportationsyndrome.com^
 ||addressen.club^
 ||addresshisselephant.com^
+||addresslegbreathless.com^
+||addresssupernaturalwitchcraft.com^
 ||addroplet.com^
-||addtakingcontinuous.com^
 ||addthief.com^
 ||adeepado.xyz^
 ||adenza.dev^
-||adeptexcessivewatches.com^
 ||adeptfleamisjudge.com^
 ||aderymuchadmir.com^
+||adethemos.one^
+||adevbom.com^
 ||adex.media^
 ||adexchange.io^
 ||adexchangecloud.com^
@@ -23321,8 +20075,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adexprt.com^
 ||adexprts.com^
 ||adf4fdd723.com^
+||adfburwubd.com^
 ||adfeedstrk.com^
 ||adffihcuqax.com^
+||adfgetlink.net^
+||adfgfeojqx.com^
 ||adfootprints.com^
 ||adforcast.com^
 ||adforgeinc.com^
@@ -23334,7 +20091,6 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adg99.com^
 ||adgardener.com^
 ||adgebra.co.in^
-||adgila.com^
 ||adglare.net^
 ||adglare.org^
 ||adglaze.com^
@@ -23343,17 +20099,16 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adgsdchh.xyz^
 ||adhealers.com^
 ||adherenceenmitycentury.com^
-||adherencestated.com^
 ||adhoc4.net^
 ||adhub.digital^
-||adhwxdnpiyohe.com^
 ||adiquity.com^
 ||adirtlseividwhik.xyz^
+||aditsafeweb.com^
 ||adjectivedollaralmost.com^
-||adjmpfrbhed.com^
 ||adjoincomprise.com^
-||adjoiningfoolish.com^
+||adjoincultivatedrussian.com^
 ||adjoiningrolesuspicious.com^
+||adjs.media^
 ||adjthyohxam.com^
 ||adjustbedevilsweep.com^
 ||adjustcolonyfaintest.com^
@@ -23362,7 +20117,8 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adjustmentstraightenstartle.com^
 ||adjux.com^
 ||adkaora.space^
-||adkfqujckkaskn.xyz^
+||adkernel.com^
+||adklimages.com^
 ||adl-hunter.com^
 ||adlane.info^
 ||adligature.com^
@@ -23370,36 +20126,43 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adlserq.com^
 ||adltserv.com^
 ||admachina.com^
+||admanmedia.com^
 ||admavvex.com^
+||admax.network^
 ||adme-net.com^
-||admenhost.com^
+||admedia.network^
+||admeme.net^
 ||admeridianads.com^
 ||admez.com^
 ||admicro.vn^
 ||admidainsight.com^
-||administrationpreviewfoolproof.com^
-||administratorclassy.com^
-||admirableviolinniece.com^
-||admiralbrace.com^
 ||admiredexcrete.com^
-||admiredexpansioncollege.com^
 ||admiredinde.com^
 ||admiringinsightstops.com^
+||admission.net^
 ||admissionreceipt.com^
+||admitad-connect.com^
 ||admitad.com^
+||admith.com^
 ||admitoutspokensupreme.com^
 ||admittancehubbyfirm.com^
 ||admittancetoy.com^
+||admixer.net^
+||admjmp.com^
 ||admob.com^
 ||admobe.com^
 ||admothreewallent.com^
+||adnami2.io^
 ||adnetworkme.com^
 ||adnetworkperformance.com^
 ||adneutralads.com^
 ||adnext.fr^
 ||adngin.com^
+||adnico.jp^
 ||adnigma.com^
 ||adnimo.com^
+||adnotebook.com^
+||adnqdnxclmml.com^
 ||adnxs-simple.com^
 ||adnxs.com^
 ||adnxs.net^
@@ -23407,6 +20170,8 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adocean.pl^
 ||adohana.com^
 ||adojobless.com^
+||adolescentcounty.pro^
+||adolescentshirt.com^
 ||adomic.com^
 ||adonion.com^
 ||adonweb.ru^
@@ -23415,40 +20180,59 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adop.pw^
 ||adoperatorx.com^
 ||adopexchange.com^
+||adoptdischarged.com^
 ||adoptum.net^
-||adorablecaravandominion.com^
 ||adorableold.com^
 ||adorablespace.pro^
+||adorerabid.com^
 ||adorika.net^
+||adornenveloperecognize.com^
 ||adornmadeup.com^
 ||adotic.com^
 ||adotmob.com^
+||adotone.com^
 ||adotube.com^
 ||adovr.com^
 ||adpacks.com^
+||adpartner.pro^
+||adparty.click^
 ||adpass.co.uk^
 ||adpatrof.com^
 ||adperium.com^
 ||adpinion.com^
 ||adpionier.de^
-||adplexo.com^
 ||adplxmd.com^
 ||adpmbglobal.com^
 ||adpod.in^
 ||adpointrtb.com^
+||adpone.com^
 ||adprosrv.com^
+||adqapvtrad.com^
+||adquery.io^
 ||adquet.com^
+||adrcdn.com^
+||adreadytractions.com^
+||adrealclick.com^
 ||adrecreate.com^
 ||adrenalpop.com^
 ||adrenovate.com^
 ||adrent.net^
+||adrevenueclone.com^
 ||adrevenuerescue.com^
+||adrglife.com^
+||adrgyouguide.com^
+||adright.co^
 ||adro.pro^
+||adroitontoconstraint.com^
 ||adrokt.com^
 ||adrunnr.com^
 ||ads-delivery.b-cdn.net^
+||ads-static.conde.digital^
 ||ads-twitter.com^
+||ads.lemmatechnologies.com^
 ||ads.rd.linksynergy.com^
+||ads1-adnow.com^
+||ads2-adnow.com^
 ||ads2550.bid^
 ||ads2ads.net^
 ||ads3-adnow.com^
@@ -23461,6 +20245,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adsalo.com^
 ||adsame.com^
 ||adsandcomputer.com^
+||adsbar.online^
 ||adsbeard.com^
 ||adsblocker-ultra.com^
 ||adsblockersentinel.info^
@@ -23468,6 +20253,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adscale.de^
 ||adscampaign.net^
 ||adschill.com^
+||adscienceltd.com^
 ||adsco.re^
 ||adscreendirect.com^
 ||adscustsrv.com^
@@ -23481,7 +20267,6 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adserved.net^
 ||adserverplus.com^
 ||adserverpub.com^
-||adservi.com^
 ||adservicemedia.dk^
 ||adservon.com^
 ||adservr.de^
@@ -23495,7 +20280,6 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adsfan.net^
 ||adsfcdn.com^
 ||adsforcomputercity.com^
-||adsforfaucets.com^
 ||adsforindians.com^
 ||adsfundi.com^
 ||adsfuse.com^
@@ -23506,6 +20290,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adshort.space^
 ||adsignals.com^
 ||adsilo.net^
+||adsilo.pro^
 ||adsimilis.com^
 ||adsinimages.com^
 ||adsinstant.com^
@@ -23547,11 +20332,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adstico.io^
 ||adstook.com^
 ||adstracker.info^
+||adstreampro.com^
 ||adstripe.net^
 ||adsupply.com^
 ||adsupplyssl.com^
 ||adsurve.com^
-||adsvcs.com^
 ||adsvids.com^
 ||adsvolum.com^
 ||adsvolume.com^
@@ -23561,6 +20346,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adt328.com^
 ||adt545.net^
 ||adt567.net^
+||adt574.com^
 ||adt598.com^
 ||adtag.cc^
 ||adtags.mobi^
@@ -23569,6 +20355,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adthereis.buzz^
 ||adtival.com^
 ||adtlgc.com^
+||adtlvnxmht.com^
 ||adtng.com^
 ||adtoadd.com^
 ||adtoll.com^
@@ -23579,6 +20366,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adtorio.com^
 ||adtotal.pl^
 ||adtpix.com^
+||adtrace.online^
 ||adtrace.org^
 ||adtrgt.com^
 ||adtrieval.com^
@@ -23586,9 +20374,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adtrue.com^
 ||adtrue.info^
 ||adtrue24.com^
-||adtruism.com^
+||adtvedk.com^
 ||adulatorycrappyghastly.com^
 ||adulatorydigestionmanicure.com^
+||aduld.click^
+||adult-affiliate.link^
 ||adultadvertising.net^
 ||adultcamchatfree.com^
 ||adultcamfree.com^
@@ -23599,39 +20389,40 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adultlinkexchange.com^
 ||adultmoviegroup.com^
 ||adultoafiliados.com.br^
+||adultscrutchthey.com^
 ||adultsense.net^
 ||adultsense.org^
 ||adultsjuniorfling.com^
 ||adultterritory.net^
-||adultxxxvideos.pro^
 ||adv9.net^
 ||advancementaccrue.com^
+||advancenopregnancy.com^
+||advancinginfinitely.com^
+||advancingrecruitingamy.com^
 ||advang.com^
 ||advantageglobalmarketing.com^
-||advantageoutlayreeds.com^
 ||advantagesclotblend.com^
 ||advantageseliminatebystander.com^
 ||advantagespire.com^
 ||advard.com^
 ||adventory.com^
+||adventureprojectiononly.com^
 ||adventurercraft.com^
 ||adventureurgently.com^
 ||adventurouscomprehendhold.com^
 ||adventurouscondensedrebuff.com^
-||adverbwaist.com^
+||adverbrequire.com^
 ||adverpub.com^
 ||adversaldisplay.com^
 ||adversalservers.com^
 ||adverserve.net^
 ||adversespurt.com^
 ||adversesuffering.com^
-||advertatment.com^
 ||advertbox.us^
 ||adverti.io^
 ||advertica-cdn.com^
 ||advertica-cdn2.com^
 ||advertica.ae^
-||advertisemisuseequipment.com^
 ||advertiserurl.com^
 ||advertiseserve.com^
 ||advertiseworld.com^
@@ -23649,21 +20440,23 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||advfeeds.com^
 ||advgalaxy.com^
 ||advinci.co^
-||advinci.life^
-||advinci.uno^
 ||adviralmedia.com^
 ||advise.co^
 ||advisedlyremove.com^
+||advisefirmly.com^
 ||advisorded.com^
 ||adviva.net^
 ||advmaker.ru^
 ||advmaker.su^
+||advmonie.com^
 ||advojhszeat.com^
+||advotionhot.com^
 ||advsmedia.net^
 ||advtrkone.com^
 ||adwalte.info^
 ||adway.org^
 ||adwx6vcj.com^
+||adx1.com^
 ||adxadserv.com^
 ||adxbid.info^
 ||adxchg.com^
@@ -23678,6 +20471,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adxpremium.services^
 ||adxprtz.com^
 ||adxscope.com^
+||adxsrver.com^
 ||adxxx.biz^
 ||adzfun.info^
 ||adzfun.me^
@@ -23695,43 +20489,46 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||adzpier.com^
 ||adzpower.com^
 ||adzs.com^
+||ae064ae81c.com^
 ||ae1a1e258b8b016.com^
 ||aebadu.com^
 ||aebwmemfebks.xyz^
 ||aec40f9e073ba6.com^
-||aecyrdlcvjdfcus.com^
 ||aeeg5idiuenbi7erger.com^
-||aeesy.com^
-||aefaldypulldoo.com^
 ||aefeeqdlnh.com^
+||aeffe3nhrua5hua.com^
 ||aeffufgok.xyz^
-||aeolismtact.com^
-||aequvplo.com^
+||aejslgc.com^
+||aembxbxmnuspyr.com^
+||aeneasclosure.website^
+||aerariacongoni.uno^
 ||aerialmistaken.com^
 ||aerobiabassing.com^
 ||aeroplaneversion.com^
 ||aeroselabite.space^
 ||aerotowoutrush.website^
 ||aerotowrefit.com^
-||aerugosspritz.com^
 ||aesand.com^
 ||aesary.com^
 ||aesaul.com^
+||aevpinebvmdhih.com^
+||af91c27a8e.com^
+||afaiphee.xyz^
 ||afbatqo.com^
+||afboskruta.com^
 ||afcnuchxgo.com^
 ||afcontent.net^
 ||afcyhf.com^
 ||afdads.com^
 ||afdashrafi.com^
+||afdrivovoq.com^
 ||afearprevoid.com^
 ||aff-online.com^
 ||aff-track.net^
 ||aff.biz^
 ||aff1xstavka.com^
 ||affableindigestionstruggling.com^
-||affairscollar.com^
 ||affairsmithbloke.com^
-||affairsquicker.com^
 ||affall.com^
 ||affasi.com^
 ||affbot1.com^
@@ -23742,12 +20539,13 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||affectionatelypart.com^
 ||affectionatelypartiesdependant.com^
 ||affectionateselfserviceclothe.com^
-||affectionmimic.com^
 ||affectionsexterminate.com^
 ||affelseaeinera.org^
 ||affelseaeineral.xyz^
+||affichwhists.uno^
 ||affiliate-robot.com^
 ||affiliate-wg.com^
+||affiliateboutiquenetwork.com^
 ||affiliateer.com^
 ||affiliatefuel.com^
 ||affiliatefuture.com^
@@ -23766,23 +20564,25 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||affinity.com^
 ||affiz.net^
 ||afflat3a1.com^
+||afflat3d2.com^
 ||afflictionpetulant.com^
 ||affluencesoap.com^
 ||affluentmirth.com^
+||affluentscuffle.com^
 ||affluentshinymulticultural.com^
-||affluxuvulas.com^
+||affmoneyy.com^
 ||affordspoonsgray.com^
+||affordswear.com^
 ||affpa.top^
 ||affplanet.com^
+||affstrack.com^
+||affstreck.com^
 ||afftrack.com^
 ||afftrackr.com^
 ||afftrk.online^
 ||affusekantars.uno^
 ||affyrolo.info^
-||afgfjdivrf.com^
 ||afgham.com^
-||afgjbleiuoqt.com^
-||afgotpyb.com^
 ||afgr1.com^
 ||afgr10.com^
 ||afgr11.com^
@@ -23795,37 +20595,51 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||afgr8.com^
 ||afgr9.com^
 ||afgtrwd1.com^
+||afgwciwbjxcsfro.com^
 ||afgxkazryxp.com^
+||afgzipohma.com^
 ||afk-i.com^
 ||afkqgiwq.com^
 ||afm01.com^
-||afmhlhqwkn.com^
+||afodreet.net^
 ||afootulnas.com^
+||afootwitword.com^
 ||aforepayoffstutter.com^
 ||afosseel.net^
-||afotbyxrlddkclk.com^
 ||afpsuvju.com^
-||afqdcfbgpaj.xyz^
+||afptpyarwa.com^
 ||afr4g5.de^
+||afrage.com^
 ||afraid-standard.pro^
+||afraidsoil.pro^
 ||afrant.com^
+||afrdaqwukxu.com^
 ||afre.guru^
+||afreetsat.com^
+||afrfmyzaka.com^
 ||africaewgrhdtb.com^
 ||africawin.com^
 ||afriflatry.co^
-||afrigh.com^
 ||afshanthough.pro^
+||afsharsyngamy.com^
 ||afssdmin.com^
 ||afswkdjdma.com^
 ||aftapbscyx.com^
+||afteed.com^
 ||aftenn.com^
 ||afterdownload.com^
 ||afterdownloads.com^
+||afternoonshipment.com^
+||afterpastimebottled.com^
 ||afterwardcounsel.com^
 ||afterwardspenal.com^
 ||afterwardstationquestions.com^
+||aftqhamina.com^
 ||aftrangale.com^
+||aftrk1.com^
+||aftrk3.com^
 ||afwpc.com^
+||afywhecpi.com^
 ||agabreloomr.com^
 ||agacelebir.com^
 ||agacqvofrszqy.com^
@@ -23833,48 +20647,49 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||agaenteitor.com^
 ||agafurretor.com^
 ||agagaure.com^
-||againd.name^
+||againboundless.com^
 ||againirksomefutile.com^
 ||againponderous.com^
-||againstperfectlywrench.com^
+||againstpipepierre.com^
 ||agakoffingan.com^
 ||agalarvitaran.com^
 ||agalitecrashed.com^
 ||agamabodgie.com^
 ||agamagcargoan.com^
 ||agamantykeon.com^
+||agamoidroughly.life^
 ||agaomastaran.com^
 ||agapaezeal.com^
+||agapi-fwz.com^
 ||agatarainpro.com^
 ||agatogepir.com^
-||agatystuffs.com^
 ||agauxietor.com^
 ||agavanilliteom.com^
 ||agazil.com^
 ||agazpeppily.live^
+||agbituvdiolfdyp.com^
 ||agbxppmdgobbsd.xyz^
 ||agcdn.com^
 ||agcm.xyz^
+||ageandinone.org^
 ||ageandinone.xyz^
-||ageismvipery.com^
 ||agency2.ru^
-||agenduret.com^
 ||ageory.com^
 ||ageteexomis.com^
 ||agfdapqal.com^
-||agfompphv.com^
+||agffrusilj.com^
 ||agfsppekuik.com^
 ||aggestose.com^
 ||aggravatecapeamoral.com^
-||aggravateexaggerate.com^
 ||aggregatedcolonizebracket.com^
 ||aggregateknowledge.com^
 ||aggregationmulecontribution.com^
 ||aggressivefrequentneckquirky.com^
-||aggsymbotq.com^
+||aggrologis.top^
 ||aghaneefigurae.com^
+||aghastmardy.website^
 ||aghnikogxlk.com^
-||agielspick.com^
+||aghppuhixd.com^
 ||agisdayra.com^
 ||agitated-potential.pro^
 ||agitationdispense.com^
@@ -23888,27 +20703,34 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||agloogly.com^
 ||agloowie.com^
 ||agmtrk.com^
-||agnescarved.website^
+||agnoetecluster.uno^
 ||agnrcrpwyyn.com^
+||agonelambes.website^
+||agonizing-price.pro^
 ||agonybedroom.com^
 ||agooxouy.net^
 ||agoutafrecket.digital^
 ||agqankaz.com^
-||agraffesalps.com^
+||agqovdqajj.com^
 ||agraglie.net^
 ||agrarianbeepsensitivity.com^
+||agreeable-target.pro^
+||agreeableopinion.pro^
 ||agreedrunawaysalty.com^
 ||agreeingflippantointment.com^
 ||agregadorcode.com^
-||agriculturalproshereby.com^
+||agriculturaltacticautobiography.com^
 ||agriculturealso.com^
-||agrrjyugyjdb.com^
+||agrilusingest.com^
+||agszinmraj.com^
+||agtsavates.top^
 ||agukalty.net^
 ||agurgeed.net^
-||agvmfgsdaotjmoq.com^
 ||agweaaf.net^
 ||agweaaf.org^
+||agxifqyum.xyz^
 ||ahabcaca.com^
+||ahabmcdsrwlau.com^
 ||ahadsply.com^
 ||ahagreatlypromised.com^
 ||ahaheartburndo.com^
@@ -23918,74 +20740,66 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||ahdytiyc.xyz^
 ||aheale.com^
 ||ahean.com^
+||aheave.com^
 ||ahedrankslowl.com.ua^
 ||ahedrankslowwe.xyz^
+||aheightbaaing.website^
 ||ahemsoku.net^
-||ahfucvgugitokyn.com^
 ||ahgcumvpyal.com^
 ||ahjopnbimr.com^
 ||ahjrinrucmp.com^
+||ahjshyoqlo.com^
 ||ahlbhiaq.com^
 ||ahlefind.com^
-||ahlhsxdxy.com^
-||ahnioppshfwq.com^
 ||ahoxirsy.com^
-||ahpnraljf.com^
 ||ahporntube.com^
-||ahppvlwu.xyz^
 ||ahqpqpdjpj.com^
 ||ahreprh2kfk8rfjr09.com^
 ||ahscdn.com^
-||ahspikhtuh.com^
 ||ahstrelgnh.com^
-||ahvfast.com^
-||ahwrin88tl.com^
+||ahtalcruzv.com^
+||ahtomjpzymf.com^
 ||aibsgc.com^
 ||aibwjqpo.xyz^
-||aidomination.xyz^
-||aidqpmhii.com^
+||aidata.io^
 ||aidspectacle.com^
-||aifgnngc.com^
 ||aigaithojo.com^
 ||aightutaitlastwe.xyz^
 ||aigligno.net^
 ||aigneloa.com^
 ||aihoasso.net^
-||aijtdcfvks.xyz^
+||aikat-vim.com^
+||aikboypeoriqk.com^
 ||aikraboo.com^
 ||aikraith.net^
 ||aikravoapu.com^
 ||ailalbapt.club^
 ||ailpielei.com^
 ||ailrouno.net^
-||ailseemp.net^
-||ailsoult.net^
+||ailsomse.net^
 ||ailtumty.net^
-||ailutwlqkkmc.xyz^
 ||ailwayssteverin.com^
-||aimaffability.com^
 ||aimairou.net^
 ||aimatch.com^
+||aimingaye.com^
 ||aimlessstrewwhistling.com^
 ||aimpocket.com^
 ||aimpooft.com^
 ||aimvaria.live^
-||ainaksis.com^
 ||aineghoo.xyz^
 ||ainingukmo.xyz^
 ||aino2.com^
+||ainuftou.net^
 ||aipofeem.net^
 ||aiqidwcfrm.com^
 ||airairgu.com^
-||airconditionblown.com^
+||airartapt.site^
 ||aircraftairliner.com^
-||aircraftmighty.com^
-||airdempu.com^
 ||airdoamoord.com^
-||airdropemboil.com^
 ||airlessquotationtroubled.com^
 ||airlinerappetizingcoast.com^
 ||airlinerlibrariesfavour.com^
+||airoupha.xyz^
 ||airpush.com^
 ||airsaurd.com^
 ||airsoang.net^
@@ -23993,27 +20807,28 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||airticmonsoa.com^
 ||airydeservesannounce.com^
 ||aisaipty.xyz^
-||aissoksu.net^
+||aisrvyvstyq.xyz^
+||aistekso.net^
 ||aistgsgxvsrywhf.com^
-||aistolsu.net^
 ||aistthatheha.xyz^
+||aitarsou.com^
 ||aivoonsa.xyz^
 ||aiwhiksy.com^
 ||aixcdn.com^
-||aiynceylhevnn.xyz^
 ||aj1052.online^
 ||aj1070.online^
 ||aj1090.online^
 ||aj1432.online^
 ||aj1559.online^
 ||aj1574.online^
-||aj1602.online^
 ||aj1616.online^
 ||aj1716.online^
 ||aj1907.online^
 ||aj1913.online^
+||aj1985.online^
 ||aj2031.online^
-||aj2373.online^
+||aj2218.online^
+||aj2396.online^
 ||aj2397.online^
 ||aj2430.online^
 ||aj2495.online^
@@ -24021,83 +20836,76 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||aj2532.bid^
 ||aj2550.bid^
 ||ajaltoly.com^
-||ajastlyirf.com^
-||ajbvvvyupv.com^
+||ajar-substance.com^
+||ajarodds.com^
+||ajdbwugpyjhrm.com^
 ||ajestigie.com^
 ||ajflwavi.com^
 ||ajfnee.com^
-||ajgcathntguuut.com^
-||ajhgruraqvoweo.xyz^
 ||ajillionmax.com^
+||ajiwqmnh.com^
 ||ajjhtetv87.com^
 ||ajkcmuazxf.com^
 ||ajkzd9h.com^
-||ajohfnwk.com^
-||ajointstalder.website^
-||ajorinryeso.com^
-||ajqsdnwcrpp.com^
-||ajuyacxneja.xyz^
-||ajwbkgejrxxrr.xyz^
+||ajozrjh.com^
+||ajrkm1.com^
+||ajvjpupava.com^
 ||ajxx98.online^
-||ajxylqiwtabiya.com^
+||ak-tracker.com^
 ||akaiksots.com^
-||akbpwhdbdgtlilq.com^
+||akazginhapping.com^
+||akchapxw.com^
 ||akdbr.com^
 ||akdcunfxex.com^
-||akeaprhmebxfj.com^
 ||akeedser.com^
 ||akefhxav.top^
 ||akelandord.buzz^
-||akfftagyhxn.com^
-||akfhrsvgytop.com^
+||akgltsptchpq.com^
+||akhyanaoverhot.com^
+||akikumu.com^
 ||akilifox.com^
-||akininducepredator.com^
 ||akinrevenueexcited.com^
-||aklsyovkpoyv.com^
+||aklorswikk.com^
 ||akmxts.com^
-||akspecuaa.xyz^
-||aktdrdfdconxvy.xyz^
 ||aktvzyaht.com^
+||aktwusgwep.com^
 ||akutapro.com^
-||akvtsgwxddhy.com^
-||akwhrqkkol.com^
-||akwxtceohbmu.xyz^
+||akzfxmgcq.com^
 ||akzvponimot.com^
+||alacrityimitation.com^
 ||alanibelen.com^
 ||alanticgecking.uno^
 ||alargeredrubygsw.com^
+||alargeredrubygsw.info^
 ||alas4kanmfa6a4mubte.com^
 ||alaskan4kleeskai.com^
 ||alasvow.com^
-||alatedsoccers.com^
-||albaneverard.com^
+||alban-mro.com^
+||albaniablandly.space^
 ||albeitinflame.com^
 ||albercascorse.com^
-||albertgently.com^
-||albertonne.com^
 ||albireo.xyz^
 ||albraixentor.com^
 ||albumsignaturerequested.com^
-||albumsliv.com^
+||albynloxia.website^
 ||alcesinassing.xyz^
 ||alchemysocial.com^
-||alcoholicsort.com^
 ||alcoholsupervisiondisplace.com^
+||alcovesoftenedenthusiastic.com^
 ||alcroconawa.com^
 ||alcult.com^
-||aldeaamputee.com^
 ||aldosesmajeure.com^
 ||aldragalgean.com^
-||aleailarm.com^
 ||alecanjan.com^
 ||alecclause.com^
-||alecupknuffe.com^
+||alecmeantimehe.com^
 ||alefrfobkoxbgaf.com^
 ||alegnoackerg.com^
 ||aleilu.com^
-||alemitezabtie.com^
 ||alertlogsemployer.com^
+||alesneogaea.com^
 ||alespeonor.com^
+||aletrenhegenmi.com^
 ||alexasrandy.website^
 ||alexatracker.com^
 ||alezanlig.store^
@@ -24106,56 +20914,63 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||alfkiel.com^
 ||alfonsino.top^
 ||alfpair.com^
+||alfredpoleshipwreck.com^
 ||alfurtembe.com^
 ||algalileac.com^
-||algbalisny.com^
-||algeriabruges.life^
+||algjqsuzialktg.com^
 ||algothitaon.com^
 ||algovid.com^
-||alhose.com^
 ||alhypnoom.com^
 ||alia-iso.com^
 ||aliadvert.ru^
 ||aliasfoot.com^
 ||aliastryalways.com^
-||alibifolksinspired.com^
 ||alibisprocessessyntax.com^
 ||alibistated.com^
+||alienateappetite.com^
 ||alieneepunta.com^
 ||aliensold.com^
 ||aliensplitch.com^
 ||alifafdlnjeruif.com^
+||alifbouche.digital^
 ||alightbornbell.com^
 ||alighttelescopecausing.com^
 ||alignclamstram.com^
 ||alignmentflattery.com^
 ||alimonyarmisticesnap.com^
-||alinesappels.com^
+||alimonysmuggle.com^
+||alininginfeft.uno^
 ||alipromo.com^
+||alitems.co^
 ||alitems.com^
 ||alitems.site^
+||alivecheery.com^
+||alivedriftcommandment.com^
 ||alklinker.com^
 ||alkoxylbutling.tech^
 ||alkozstis.com^
 ||alkpuslwakc.com^
+||alkqryamjo.com^
 ||alkylichauyne.digital^
 ||all-ti-cod.com^
 ||all2cnjuh34jb.com^
 ||allabc.com^
 ||allactualjournal.com^
 ||allactualstories.com^
-||allayravage.com^
+||allaylabite.com^
 ||allcommonblog.com^
+||allcommonstories.com^
 ||allcoolnewz.com^
 ||allcoolposts.com^
 ||allegationhamperexit.com^
 ||allegationsurgeryblotch.com^
+||allegeseclair.com^
 ||allegianceenableselfish.com^
+||allelicrinde.life^
 ||alleliteads.com^
 ||allemodels.com^
 ||allencup.live^
 ||allenprepareattic.com^
-||allerdelphin.com^
 ||alleviatediscoveryexpress.com^
 ||alleviatepracticableaddicted.com^
 ||allfb8dremsiw09oiabhboolsebt29jhe3setn.com^
@@ -24170,37 +20985,39 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||allhypefeed.com^
 ||allianceoffender.com^
 ||allicinarenig.com^
-||allkohuwpqlomad.xyz^
 ||allmt.com^
-||allmygreatestlife.com^
-||allmyverygreatlife.com^
 ||allobarpepped.uno^
 ||alloha.tv^
-||allornamenti.com^
 ||allotupwardmalicious.com^
 ||alloverwiththinl.com^
 ||allow-to-continue.com^
 ||allowancevindictive.com^
 ||allowbecome.com^
 ||allowecouldl.xyz^
+||allowflannelmob.com^
 ||allowsman.uno^
 ||allowsscaffold.com^
 ||allowsuccess.org^
 ||alloydigital.com^
-||alloysoftballcrushing.com^
+||alloyrounded.com^
 ||allpipestay.live^
 ||allpornovids.com^
 ||allrightjerseydresser.com^
 ||allstat-pp.ru^
 ||alltopnewz.com^
 ||alltopposts.com^
+||alludedapexdepression.com^
 ||alludedgrinbanquet.com^
 ||allure-ng.net^
 ||allureencourage.com^
+||allureoutlayterrific.com^
+||allusionfussintervention.com^
 ||allwownewz.com^
 ||allyenitwasbr.com^
 ||allyes.com^
+||allyprimroseidol.com^
 ||allypublicity.com^
+||allywasnothyc.info^
 ||almapa2.com^
 ||almareepom.com^
 ||almasatten.com^
@@ -24209,30 +21026,38 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||almostoar.com^
 ||almostspend.com^
 ||almsmanmalthe.com^
+||almstda.tv^
 ||alnathhoggie.com^
+||alodiachowed.com^
 ||alodialreciter.com^
-||aloftliquid.com^
+||aloensaidhe.com^
 ||aloftrecedestatistics.com^
 ||aloha-news.net^
 ||alonehepatitisenough.com^
+||alot4you.tech^
 ||alota.xyz^
 ||aloveste.site^
 ||alovirs.com^
 ||alowea.website^
 ||alpacaempover.digital^
+||alpenchalet.space^
 ||alpha-news.org^
+||alphabetlayout.com^
 ||alphabird.com^
 ||alphagodaddy.com^
+||alpheratzscheat.top^
 ||alphonso.tv^
 ||alpidoveon.com^
+||alpurs.com^
+||alraunarrode.com^
 ||alreadyballetrenting.com^
+||alreau.com^
 ||alrightastound.com^
 ||alrightconsulatevarying.com^
 ||alsatiapolynia.com^
 ||alsfor.com^
 ||alsindustrateb.info^
 ||alsindustratebil.com^
-||alskillsexkce.xyz^
 ||alspearowa.com^
 ||alsthonronghe.xyz^
 ||alstrome9riya10.com^
@@ -24244,20 +21069,22 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||alternativecpmgate.com^
 ||alternativeprofitablegate.com^
 ||altheasspit.store^
+||althov.com^
 ||altitude-arena.com^
 ||altogethertapestrydunk.com^
 ||altowriestwispy.com^
 ||altpubli.com^
 ||altrk.net^
 ||altronopubacc.com^
-||altruisticcost.com
 ||altynamoan.com^
 ||alulimprowess.com^
+||alumnussmee.top^
 ||alunitemoste.com^
 ||alwayspainfully.com^
 ||alwaysxup.com^
 ||alwhichhereal.com^
-||alwsbnvialll.com^
+||alwhichhereallyw.com^
+||alwingulla.com^
 ||alxbgo.com^
 ||alxfixnrip.com^
 ||alxsite.com^
@@ -24265,14 +21092,16 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||am10.ru^
 ||am11.ru^
 ||am15.net^
-||amactycelyyvahc.com^
+||amaasretrims.top^
+||amabarbery.website^
 ||amadagasca.com^
 ||amads.fun^
 ||amaferivvying.com^
 ||amalakale.com^
 ||amarceusan.com^
+||amassesvoteen.website^
 ||amasssentimentaldamaging.com^
-||amassshack.com^
+||amassweightpun.com^
 ||amateurcouplewebcam.com^
 ||amativeunnoble.com^
 ||amattepush.com^
@@ -24282,13 +21111,12 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||amazementpricelesslocust.com^
 ||amazinelistrun.pro^
 ||amazinelistrun.xyz^
+||amazinglyprogramswilfrid.com^
 ||amazon-adsystem.com^
 ||amazon-cornerstone.com^
 ||ambaab.com^
-||ambassadorpotentsummer.com^
 ||ambeersporkies.com^
 ||amberdub.com^
-||ambersvelars.com^
 ||ambientborrowvulture.com^
 ||ambientplatform.vn^
 ||ambiliarcarwin.com^
@@ -24298,19 +21126,16 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||ambra.com^
 ||ambuizeler.com^
 ||amcarwn.com^
-||amcuewhvbkb.com^
 ||amdahlasinego.com^
-||amdjcmyqcg.com^
 ||amebanbiglot.uno^
-||amedeosilvery.com^
-||ameeyprisjhepg.xyz^
-||amemwqfwjw.com^
+||ameedbezique.uno^
+||amelatrina.com^
 ||amendablepartridge.com^
-||amendablepredicamentvertical.com^
 ||amenityleisurelydays.com^
 ||amenityremorse.com^
-||amensatisfactorybrook.com^
+||ameofmuki.info^
 ||amesacejagger.space^
+||amesgraduatel.xyz^
 ||amexcadrillon.com^
 ||amfennekinom.com^
 ||amgardevoirtor.com^
@@ -24318,25 +21143,27 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||amgjldens.com^
 ||amhippopotastor.com^
 ||amhpbhyxfgvd.com^
-||amiablebackscertified.com^
 ||amicithoron.com^
 ||amiddespair.com^
-||amijagayy.com^
 ||amiltineinct.homes^
-||aminjhoiecytyu.xyz^
+||amimialonging.com^
 ||aminopay.net^
+||amira-efz.com^
 ||amirteeg.com^
 ||amjoltiktor.com^
 ||amjtizfeqwz.com^
-||amlatiosa.com^
+||amltaqap.com^
 ||ammankeyan.com^
+||ammits.com^
 ||ammunitionconsiderinstitution.com^
+||amnew.net^
 ||amnoctowlan.club^
 ||amntryowzak.com^
 ||amntx1.net^
 ||amoddishor.com^
 ||amonar.com^
 ||amonor.com^
+||amontp.com^
 ||amountdonutproxy.com^
 ||amourmelilot.com^
 ||amouroachoo.com^
@@ -24345,72 +21172,73 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||amp.services^
 ||ampcr.io^
 ||amplefeed.pro^
+||amplitudesheriff.com^
 ||amplitudewassnap.com^
 ||ampugi334f.com^
 ||amputeeinvenit.space^
 ||ampxchange.com^
-||amrbvabey.com^
 ||amre.work^
 ||amrtbbnr.com^
 ||amshirethfne.xyz^
 ||amshroomishan.com^
-||amstkqlvcitds.com^
-||amsvplhvxipufkp.xyz^
-||amtcwixpdsjurjm.com^
 ||amtracking01.com^
 ||amtropiusr.com^
-||amuchcooctanes.com^
 ||amucksballone.com^
 ||amuletasslike.guru^
-||amuletsld.com^
 ||amunfezanttor.com^
+||amused-ground.com^
 ||amuseglide.com^
-||amusemystic.com^
 ||amusingsnow.pro^
-||amwoukrks.autos^
+||amuyonpastour.top^
+||amvmzbmzaryya.top^
+||amwswkqh.com^
 ||amyeubhbnugjum.xyz^
 ||amygdalbrittle.com^
 ||amylatesating.com^
 ||amyrinunshoed.com^
 ||amysaghurtful.com^
 ||amywhereby.com^
+||amzargfaht.com^
 ||amzosmcuhci.com^
 ||amzpzylzo.com^
 ||anaguahoagies.com^
 ||anahitagirted.uno^
 ||analitits.com^
+||analogousemmafootprints.com^
 ||analogousintentionallyleads.com^
 ||analogousmindlesshonour.com^
 ||analogydid.com^
 ||analysecrappy.com^
+||analyticbz.com^
+||analytics-active.net^
 ||anamaembush.com^
 ||anamuel-careslie.com^
-||anandanudish.com^
 ||anansao2ay8yap09.com^
-||anansycoses.com^
 ||anapirate.com^
 ||anapx.net^
 ||anastasia-international.com^
 ||anastasiasaffiliate.com^
-||anawkward.com^
+||anatomyabdicatenettle.com^
+||anaxialaphonia.com^
 ||anbszohtaox.com^
-||ancdwlavstghmr.com^
+||anceenablesas.info^
 ||anchoicstage.com^
-||anchovymedieval.com^
-||anchovysuccession.com^
 ||anchusauredo.com^
 ||anciengoddize.com^
 ||ancientsend.com^
-||ancpurqgir.com^
 ||ancznewozw.com^
 ||andarldixxi.com^
 ||andbegant.one^
 ||anddecoyblizzard.com^
+||andhkruuiigxmkd.com^
+||andhthrewdo.com^
+||andhthrewdow.com^
 ||andohs.net^
 ||andoldifiscqak.xyz^
 ||andomedia.com^
 ||andomediagroup.com^
 ||andriesshied.com^
+||android-cleaners.com^
 ||andtheat.buzz^
 ||andwhenmyf.xyz^
 ||andworldwi.co^
@@ -24418,186 +21246,220 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||anenttatting.com^
 ||anepxbrdiilgdhd.com^
 ||anesfluters.website^
+||anetpkxx.com^
 ||anewproprietorinvent.com^
-||angarepbeeherd.com^
 ||angege.com^
-||angelaccusation.com^
 ||angelesfoldingpatsy.com^
-||angeleslooking.com^
-||angeleswouldnt.com^
 ||angerawkwardstricken.com^
 ||anglebailiff.com^
 ||anglended.club^
 ||anglesadjoiningbloodless.com^
 ||anglezinccompassionate.com^
+||anglingdacker.com^
 ||anglingflyting.com^
 ||anglishreasts.site^
-||angoisehohn.com^
-||angprobinsyano.su^
+||anguac.com^
 ||anguished-child.pro^
-||anguishexperimental.com^
-||anguishleague.com^
+||anguishedjudgment.com^
 ||anguishlonesome.com^
+||anguishworst.com^
 ||angularconstitution.com^
-||anhdqnhxtx.xyz^
 ||anida.info^
 ||anifefashionism.com^
 ||anightsregalia.cam^
 ||animated-button.pro^
 ||animated-company.pro^
 ||animatedbothervogue.com^
-||animatedpopular.com^
+||animateddiscredit.com^
 ||animikii-ana.com^
 ||animits.com^
+||animositybelovedresignation.com^
 ||animosityknockedgorgeous.com^
+||animositysofa.com^
+||animusmisform.com^
 ||aninter.net^
 ||anjlkkyhpp.com^
+||ankdoier.com^
 ||ankhspreses.space^
+||ankleproposedomicile.com^
 ||anldnews.pro^
 ||anlhcenruea.com^
+||anlytics.co^
 ||anmdr.link^
-||anmoivux.com^
+||anmfweogja.com^
 ||anncmq.com^
 ||annesuspense.com^
-||annihilationefficient.com^
 ||anniversaryblaspheme.com^
+||anniversarythingy.com^
+||annotationdiverse.com^
 ||annotationpushy.com^
-||annotationsolely.com^
-||annotationwednesdayplayground.com^
 ||announceproposition.com^
 ||announcingfeast.com^
+||announcingusecourt.com^
 ||annoynoveltyeel.com^
 ||annualbubble.com^
 ||annuentleers.com^
 ||annulichasm.digital^
-||annulmententrepreneurflex.com^
+||anodicvarnish.com^
 ||anomalousmelt.com^
 ||anomalousporch.com^
 ||anonymestupes.website^
 ||anonymousads.com^
 ||anonymouswrangle.com^
-||anopportuni.lol^
 ||anopportunitytost.info^
 ||anorrecenturybr.com^
+||another-surprise.pro^
 ||anpjcoapgd.com^
 ||anpnipbfaxr.com^
-||anrlttkketcdw.com^
+||anpptedtah.com^
 ||ansf.shop^
-||anspeechless.com^
 ||anssigia.xyz^
+||anstossassents.life^
 ||answeredthec.xyz^
 ||answerroad.com^
 ||answig.com^
+||antagonizelabourer.com^
+||antaioselides.life^
 ||antalithate.website^
 ||antananarbdivu.com^
 ||antapexthecia.guru^
 ||antarcticoffended.com^
+||antcxk.com^
 ||antecedentexcited.com^
 ||antecedentponderoverweight.com^
 ||antelintere.xyz^
+||antennafutilecomplement.com^
 ||antennarollcellar.com^
+||anteog.com^
 ||anteroomcrap.com^
+||antetestingstooped.com^
+||anthe-vsf.com^
 ||antheladixy.com^
+||anthembroadcastingbitty.com^
 ||anthemspeg.space^
+||anthonypush.com^
+||antiadblock.info^
 ||antiadblocksystems.com^
 ||antiarachoo.live^
 ||antibioticborough.com^
+||antibot.me^
 ||anticipatedlying.com^
 ||anticipatehellteddy.com^
 ||anticipationunexpected.com^
 ||antidotefoepersecution.com^
+||antidotesexualityorderly.com^
 ||antidotesurvivorausterity.com^
 ||antijamburet.com^
 ||antiliajizzen.com^
+||antipathymenudeduce.com^
+||antiquariancapricorn.com^
 ||antiquariangerm.com^
 ||antiquitytissuepod.com^
+||antiredgarbel.website^
 ||antirobotsystem.com^
 ||antivirussprotection.com^
 ||antlerrecordingcat.com^
 ||antlionwaldorf.com^
+||antonysurface.com^
+||antonywingraceless.com^
 ||antpeelpiston.com^
 ||antyoubelike.buzz^
+||antyoubeliket.info^
+||antyoubeliketheap.com^
 ||anubinbrewed.tech^
-||anvilcompetitivepills.com^
+||anvhgwjy.com^
+||anvkmi.com^
 ||anwhic.com^
-||anxioushatedconservation.com^
-||anxioushomelessastray.com^
 ||anxiouslyconsistencytearing.com^
+||anxiouslywonderexcitement.com^
 ||anxioussituation.com^
+||anxkuzvfim.com^
 ||anybodytoldsieve.com^
-||anyideaho.fun^
+||anyexists.com^
+||anyhowunplat.uno^
 ||anymad.com^
 ||anymautey.xyz^
 ||anymind360.com^
 ||anymoresentencevirgin.com^
-||anyoneengravemighty.com^
-||anyplaceagency.com^
-||anytimeoutstandingcharges.com^
-||anytimesuggestion.com^
+||anyskjhi.com^
+||anywaybreeches.com^
 ||aofzkovajqti.com^
 ||aogkfujgtmfwp.xyz^
-||aohuwj.com^
+||aoihaizo.xyz^
 ||aojgggbwish.xyz^
 ||aojqjblt.xyz^
 ||aojuoaevugad.xyz^
 ||aomgqlaty.top^
-||aomqejwubnlwou.xyz^
+||aonefntecsp.com^
+||aonforhaving.info^
+||aopdqdrkgqbtgci.com^
 ||aoredi.com^
 ||aosmicdossety.website^
 ||aosmicvirago.com^
+||aoswoygld.com^
 ||aowykupwwnqrg.xyz^
 ||ap-srv.net^
 ||ap3lorf0il.com^
-||apartblot.com^
-||apartslimlettuce.com^
-||aparvibices.com^
+||apalbs.com^
+||aparlayship.com^
 ||apatheticdrawerscolourful.com^
 ||apatheticformingalbeit.com^
 ||apathiaherbist.com^
-||apathylahuli.website^
 ||apavskmykcm.xyz^
-||apccrwpr.com^
+||apcpaxwfej.com^
 ||apearkcan.club^
 ||apeartalb.site^
 ||apedrunkeninquire.com^
 ||aperchwagered.com^
+||aperprovant.top^
 ||aperseearanein.space^
 ||aperushmo.cam^
+||apesdrooping.com^
 ||apexwantstar.com^
 ||apglinks.net^
 ||aphagiafiking.com^
+||aphasicstoray.space^
+||aphemicstull.com^
 ||aphidsclee.com^
-||aphoawou.net^
+||apidata.info^
 ||apiecelee.com^
-||apiecemild.com^
 ||apiemb.xyz^
-||apiuytxdxacumbo.xyz^
+||apinagedottard.cfd^
+||aplainmpatoio.com^
 ||apleasantsit.xyz^
 ||aplentytwo.com^
-||aplidhree.com^
+||apnttuttej.com^
 ||apnwcakifv.com^
+||apnxasonfn.com^
+||apocarpdogdom.com^
 ||apochaeunanime.com^
 ||apologiesbackyardbayonet.com^
 ||apologiesneedleworkrising.com^
 ||apologiseproposed.com^
+||apologizeclosest.com^
 ||apologizingrigorousmorally.com^
-||apologyjaguar.com^
 ||aponiaonmarch.com^
-||apooyvfpky.com^
 ||aporasal.net^
-||apotomebegot.com^
+||app.tippp.io^
 ||appads.com^
-||apparelchildplash.com^
+||appalspowters.com^
+||apparentlyadverse.com^
+||apparentlyhandbook.com^
 ||apparest.com^
 ||appbetnewapp.top^
 ||appcdn02.xyz^
 ||appcdn03.xyz^
 ||appcloudactive.com^
+||appcloudcore.com^
+||appcloudgroup.com^
+||appcloudmaster.com^
 ||appcloudsystems.com^
+||appcloudvalue.com^
 ||appdistracted.com^
+||appealinformationevent.com^
+||appearancecustomerobliterate.com^
 ||appearancefingerprintabet.com^
 ||appearanceinjunctionwebsite.com^
-||appearancepracticalparental.com^
 ||appearedcrawledramp.com^
 ||appeaseinsolenceberry.com^
 ||appendad.com^
@@ -24605,18 +21467,21 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||appendixwarmingauthors.com^
 ||apphomeforbests.com^
 ||applabzzeydoo.com^
-||applabzzeydood.com^
 ||applandforbuddies.top^
 ||applandlight.com^
-||applaudliteratureconsultant.com^
+||applandsforbests.com^
 ||applaudmaturityasunder.com^
+||applausebind.com^
 ||applausesuch.com^
+||apple.analnoe24.com^
 ||applesometimes.com^
 ||applicantpoachmeat.com^
-||application-77my.com^
 ||applicationsattaindevastated.com^
 ||applicationscombine.com^
 ||applicationsluck.com^
+||applicationsrapacity.com^
+||applifycontent.com^
+||applifysolutions.com^
 ||appnow.sbs^
 ||appointedchildorchestra.com^
 ||appointedman.com^
@@ -24628,22 +21493,23 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||approachemployflashy.com^
 ||approachingrat.com^
 ||approachproperachieve.com^
-||approp.pro^
 ||appropriateloathefewer.com^
 ||appropriatepurse.com^
+||approximatelyseats.com^
 ||apps1cdn.com^
-||appsli.me^
 ||appsprelandlab.com^
 ||appsyoga.com^
 ||apptechnewz.com^
 ||apptjmp.com^
+||apptquitesouse.com^
 ||appwebview.com^
 ||appwoolfeatures.com^
+||appyrinceas.com^
 ||appyrincelew.info^
 ||appzery.com^
 ||appzeyland.com^
+||appzjax.com^
 ||apqazdxirqz.com^
-||apricotaimless.com^
 ||aprilineffective.com^
 ||apritifunbid.com^
 ||apromoweb.com^
@@ -24651,112 +21517,133 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||apsmediaagency.com^
 ||apsoacou.xyz^
 ||apsoopho.net^
+||apt-ice.pro^
+||aptdiary.com^
 ||aptimorph.com^
-||aptonnerv.buzz^
+||aptitudeproprietor.com^
 ||apus.tech^
-||apuuvuofniwvvgp.com^
 ||apuwpigjno.com^
 ||apvdr.com^
 ||apxlv.com^
 ||apzcudhwu.com^
+||apzdfakiso.com^
 ||aq7ua5ma85rddeinve.com^
-||aqbdjdvoyt.com^
+||aqbusmueljfy.com^
+||aqcutwom.xyz^
 ||aqdha.com^
 ||aqdhacjwiat.com^
-||aqfwigotem.xyz^
 ||aqgrcyacgan.com^
-||aqifiosjffspv.xyz^
-||aqjdigkqvmakz.com^
 ||aqkkoalfpz.com^
-||aqluvhedsnkfdv.com^
-||aqmgnoik.com^
 ||aqpmzoomqab.com^
 ||aqpogwawr.com^
-||aqrhddwipyo.com^
-||aquabibchawed.website^
 ||aquavitpathway.com^
 ||aquentlytujim.com^
+||aquiliapistrix.guru^
 ||arabdevastatingpatty.com^
 ||arablucidlygrease.com^
+||aracts.com^
 ||aralomomolachan.com^
+||arangoyaffing.com^
 ||arautsod.com^
+||arbersunroof.com^
+||arbitrarypoppyblackmail.com^
+||arboredcalfret.com^
 ||arbourrenewal.com^
+||arbourtalessterile.com^
 ||arbtrnskid.com^
+||arbutintentie.com^
 ||arbutterfreer.com^
-||arccarterultimate.com^
-||arccdyvgh.com^
+||arcadiavehemently.com^
 ||arcfctypact.top^
+||archaicgrilledignorant.com^
 ||archbishopsheettwitter.com^
 ||archeswethers.live^
 ||archgrotesqueiso.com^
 ||archiecheekydecline.com^
-||archipelagobelongings.com^
-||architectwithdraw.com^
-||archivesheliumangeles.com^
-||archivesleadership.com^
+||archlycadetclutch.com^
 ||archseebloated.com^
+||arcodpcmoa.com^
 ||arcost54ujkaphylosuvaursi.com^
-||arcquestioningjersey.com^
+||arcticwarningtraffic.com^
 ||arcualstymie.com^
-||ardourineptlavender.com^
 ||ardsdusknoiron.com^
 ||ardslediana.com^
 ||ardspalkiator.com^
+||ardunorwest.life^
+||areahar.com^
+||areairo.com^
+||areajou.com^
 ||areantaid.site^
 ||areasnap.com^
-||areasonsimon.club^
 ||areelbagwyn.com^
 ||areelektrosstor.com^
 ||arehen.com^
+||areiccastano.com^
 ||arejoysew.com^
 ||areliux.cc^
 ||arenalitteraccommodation.com^
 ||arethegrav.com.ua^
 ||arethegravk.xyz^
 ||arfacqwifvp.com^
+||argasidstrafed.com^
+||argeanwabi.com^
 ||argentslv.digital^
 ||arguebakery.com^
 ||arguerepetition.com^
-||arguesmoke.com^
+||arguesdevex.cfd^
+||argumentsmaymadly.com^
 ||argxdhrjhett.xyz^
 ||arheth.com^
 ||arhvtaonkvi.com^
 ||ariadnethreadmin.com^
+||ariapawners.space^
 ||aribut.com^
 ||aricianvrocht.com^
+||aridplaincol.com^
 ||arielpri2nce8ss09.com^
 ||arikhwglvc.xyz^
 ||ariotgribble.com^
-||aripplebeluga.com^
-||arisedammiral.com^
 ||aristianewr.club^
-||arithmeticshovel.com^
+||arithpouted.com^
 ||arkalealb.site^
+||arkdcz.com^
 ||arkfacialdaybreak.com^
 ||arkinhechershedt.xyz^
+||arkosicginkgo.digital^
 ||arlyreven.top^
 ||armarilltor.com^
 ||armashair.site^
-||armaturepaletteopenminded.com^
 ||armedgroin.com^
+||armedtidying.com^
 ||armetsremoved.guru^
+||armiesinvolve.com^
 ||arminius.io^
-||armisticedesigning.com^
 ||armisticeexpress.com^
 ||armlockyakker.com^
 ||armoryleaseholder.com^
-||armpitcousins.com^
+||armourhardilytraditionally.com^
+||armoursviolino.com^
+||armpeeoy.com^
 ||arnautjamdani.com^
+||arnchealpa.com^
+||arnimalconeer.com^
 ||arnofourgu.com^
 ||arodul.com^
-||aroidsdefaced.com^
+||aroidsguide.com^
 ||arointbarra.com^
+||aromabirch.com^
 ||arossb.com^
 ||arouac.com^
 ||aroundpayslips.com^
+||arousedcricket.com^
 ||arousedimitateplane.com^
 ||arousestatic.com^
+||arouth.com^
+||aroyiise.xyz^
+||arqrzyowta.com^
 ||arquilavaan.com^
+||arrangementsinventorpublic.com^
+||arrayanthir.cfd^
 ||arrearsexplicit.com^
 ||arrenothanca.xyz^
 ||arridedoregano.tech^
@@ -24772,9 +21659,9 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||arrowdevastatingconstruction.com^
 ||arrowrictus.com^
 ||arrowtoldilim.xyz^
-||arrwjdoafypygo.com^
+||arsahahada.com^
+||arshadsafrash.com^
 ||arshelmeton.com^
-||arshineensnarl.com^
 ||arsnivyr.com^
 ||arsoitedarien.tech^
 ||arsonexchangefly.com^
@@ -24782,11 +21669,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||arswabluchan.com^
 ||arterybasin.com^
 ||artespipe.com^
+||artfulparrotnobody.com^
 ||arthyadtrack.online^
 ||arthyredir.com^
 ||articlegarlandferment.com^
 ||articlepawn.com^
-||artisticbuoyemphasize.com^
 ||artisticcount.pro^
 ||artistperhapscomfort.com^
 ||artlessdevote.com^
@@ -24795,67 +21682,68 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||artsrookpassed.com^
 ||artsybutchercluster.com^
 ||arukmstgnlaper.xyz^
+||aruyevdqsnd.xyz^
+||arvigorothan.com^
 ||arwartortleer.com^
 ||arwfpvcpyjyoupb.xyz^
 ||arwhismura.com^
 ||arxqpexijob.com^
-||aryguying.com^
 ||arzanphearse.com^
 ||as5000.com^
 ||asacdn.com^
 ||asafesite.com^
 ||asakserbian.guru^
+||asandcomemu.info^
 ||asbinacler.com^
+||ascaredresue.space^
 ||asccdn.com^
-||ascendcolonel.com^
+||asce.xyz^
 ||ascensionmonksurround.com^
-||ascensionpatterbearable.com^
-||ascensionrookieweapon.com^
-||ascentmatrimonypistol.com^
+||ascertainintend.com^
 ||ascijingu.space^
 ||ascillsilvia.com^
+||ascillwricht.com^
 ||ascomamizzen.com^
 ||ascraftan.com^
 ||asdasdad.net^
-||asdb.xyz^
-||asdccc.xyz^
 ||asdguswfys.com^
-||asdnow.xyz^
 ||asdpoi.com^
+||asdqslnqmwwkc.com^
 ||asdtiotyuknsy.xyz^
+||asdxntvjpsyl.com^
 ||asecarenterhosi.xyz^
+||asecv.xyz^
 ||asecw.xyz^
 ||aseegrib.com^
 ||asemskull.com^
 ||asev.xyz^
 ||asewlfjqwlflkew.com^
-||asfofpfmu.com^
+||asgccummig.com^
 ||asgclickkl.com^
 ||asgclickpop.com^
 ||asgclickpp.com^
 ||asgildedall.info^
 ||asgildedalloverw.com^
-||asgmofqnjs.com^
+||asgmtalconde.com^
 ||asgorebysschan.com^
 ||asgust.com^
 ||ashadofe.com^
 ||ashamedbirchpoorly.com^
-||ashamedstep.com^
-||ashamemafia.com^
 ||ashcdn.com^
 ||ashhgo.com^
 ||ashierbowler.com^
 ||ashionism.com^
+||ashkeyoptical.guru^
 ||ashoupsu.com^
+||ashturfchap.com^
 ||ashyhamburgertwice.com^
 ||asiangfsex.com^
 ||asiapushstan17.click^
+||asidefeetsergeant.com^
 ||asidegoswillingness.com^
-||asiepuqvs.com^
 ||asifgsyky.com^
 ||asifiwoeryesterda.xyz^
 ||askancefinfoot.website^
-||askartbud.club^
 ||askcoefficient.com^
 ||askdomainad.com^
 ||askedappear.com^
@@ -24864,17 +21752,21 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||askingconsideration.com^
 ||asklinklanger.com^
 ||asklots.com^
+||askprivate.com^
 ||aslaironer.com^
 ||aslaprason.com^
 ||asleavannychan.com^
-||asleepnancy.com^
 ||asleepplatforms.com^
 ||aslnk.link^
 ||aslonejulyha.info^
-||asmadness.com^
+||asmileesidesu.info^
 ||asmodeusfields.com^
+||asnincadar.com^
 ||asnoibator.com^
+||asnortsalol.website^
 ||aso1.net^
+||asopn.com^
+||asosettoourma.info^
 ||asoulrox.com^
 ||asoursuls.com^
 ||asparmany.site^
@@ -24886,8 +21778,13 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||aspireetopee.com^
 ||aspirerrehedge.life^
 ||asqconn.com^
+||asquintarmenic.cfd^
+||asrcajsuql.com^
 ||asrety.com^
+||asrntiljustetyerec.info^
+||asrowjkagg.com^
 ||assailusefullyenemies.com^
+||assaysmohr.cfd^
 ||assaystalonic.com^
 ||assembledscout.com^
 ||assembleservers.com^
@@ -24901,16 +21798,16 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||assignedmilitantcommit.com^
 ||assignmentcursor.com^
 ||assimilateentrails.com^
-||assistancespectacles.com^
-||assistantelizabethraw.com^
+||assistantdroppedseries.com^
 ||assistedadultrib.com^
-||assistedsquall.com^
 ||assisteggs.com^
 ||assisthollowted.com^
+||assistspell.com^
 ||assithdisseat.com^
+||associationstoopedacid.com^
 ||associationwish.com^
-||associeta.com^
-||assortmentrichard.com^
+||assortmentcriminal.com^
+||assuageexcel.com^
 ||assuagelasting.com^
 ||assumptivetelevision.com^
 ||assuranceapprobationblackbird.com^
@@ -24918,114 +21815,109 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||assurancelocusmat.com^
 ||assurednesssalesmanmaud.com^
 ||assurehandicappedbonus.com^
+||assurehonesty.com^
 ||assuremath.com^
 ||ast2ya4ee8wtnax.com^
 ||astaicheedie.com^
 ||astandhei.com^
 ||astarboka.com^
-||astaticglib.com^
 ||astato.online^
+||astauche.xyz^
 ||astcarbinkom.com^
+||asteepgaits.space^
 ||asterbiscusys.com^
 ||astespurra.com^
+||asthepoityelth.com^
 ||asthepoityelth.xyz^
-||asthmasham.com^
 ||astirvibist.com^
 ||astivysauran.com^
 ||astkyureman.com^
-||astmuka.com^
+||astnoivernan.com^
 ||astoapsu.com^
 ||astoecia.com^
 ||astogepian.com^
-||astonebehap.com^
-||astonishedmule.com^
-||astonishingbrightscalpel.com^
 ||astonishmentfuneral.com^
 ||astop.xyz^
-||astoundbeach.com^
 ||astouthy.net^
 ||astra9dlya10.com^
 ||astrandconifer.com^
-||astraymeshbury.com^
+||astrokompas.com^
 ||astronomycider.com^
 ||astscolipedeor.com^
 ||astspewpaor.com^
 ||astumbreonon.com^
 ||asukedrev.com^
-||asunderdestructmuddy.com^
-||asuntiljusttyere.xyz^
 ||asuwkfjwkb.xyz^
 ||aswaystumbly.com^
+||asxjhqaey.com^
 ||asybwqxru.xyz^
-||asymyvhmwyyop.com^
+||asyetaprovinc.org^
+||asyledieses.com^
+||asylumclogunaccustomed.com^
 ||asyndiesserged.xyz^
 ||atableofcup.com^
 ||atadserver.com^
+||atala-apw.com^
 ||atas.io^
 ||atcelebitor.com^
+||atchshipsmoter.com^
 ||atchshipsmotor.com^
 ||atcoordinate.com^
 ||atdeerlinga.com^
 ||atdjcyglpdw.xyz^
 ||atdmaincode.com^
 ||atdmt.com^
-||atdrifblimor.com^
 ||atdrilburr.com^
-||atebilaterde.one^
 ||atedlittleme.xyz^
-||atedmon.buzz^
-||atedmonastyd.xyz^
 ||atelegendinflected.com^
 ||atemda.com^
+||aterhouse.info^
+||aterhouseoyop.info^
 ||atesbrotheres.com^
 ||atevaccination.com^
 ||atgallader.com^
 ||atgenesecton.com^
+||atgthkqt.com^
+||athbzeobts.com^
 ||atheismashamedcomfort.com^
-||athirstinwind.cam^
 ||athitmontopon.com^
 ||athletethrong.com^
 ||atholicncesispe.info^
 ||aththox.com^
-||athyimmesa.shop^
+||athvicatfx.com^
+||aticalfelixstownrus.info^
 ||atinsolutions.com^
-||ationsuchasr.xyz^
-||atjgljqq.com^
+||atiretrously.com^
 ||atjigglypuffor.com^
-||atkmmepquia.com^
-||atlasfledbeheld.com^
 ||atmalinks.com^
 ||atmandilo.com^
-||atmasroofy.com
+||atmasroofy.com^
 ||atmetagrossan.com^
 ||atmewtwochan.com^
 ||atmnjcinews.pro^
-||atmosphereblankjustly.com^
 ||atmospheredownloadtraverse.com^
-||atmosphericpenitentgate.com^
-||atmyeducat.info^
-||atmyeducat.xyz^
+||atmtaoda.com^
 ||ato.mx^
-||atokefissure.com^
 ||atomex.net^
 ||atomicarot.com^
 ||atomieswidener.com^
 ||atonato.de^
 ||atonementimmersedlacerate.com^
+||atopyawned.uno^
 ||atougnou.com^
 ||atpanchama.com^
 ||atpawniarda.com^
 ||atraichuor.com^
 ||atriblethetch.com^
 ||atripplotx.com^
-||atroer.com^
+||atsabwhkox.com^
 ||atservineor.com^
 ||atshroomisha.com^
 ||atsocmotcar.com^
 ||atsuhrvfppyk.com^
 ||attacheastely.com^
+||attachedkneel.com^
 ||attachedt.xyz^
-||attachtranquilizer.com^
 ||attacketslovern.info^
 ||attackscleopatracadence.com^
 ||attarbesets.com^
@@ -25034,19 +21926,17 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||attendanceceasless.com^
 ||attendanceecstasyseem.com^
 ||attendancemeaningleaped.com^
-||attendantbrainsbumpy.com^
 ||attendantsammunitiondeliquencydeliquency.com^
 ||attendantsrescuediscrepancy.com^
 ||attendantsteakfax.com^
-||attentiongolanchampagne.com^
 ||attentioniau.com^
 ||attentionkick.com^
-||attestationhoneymoon.com^
-||attestationlived.com^
 ||attestconvict.com^
 ||atthecliffsandup.info^
+||atthereandhth.com^
 ||atthewon.buzz^
 ||atthewonderfu.com^
+||atticereqd.com^
 ||atticpalmfulgenerator.com^
 ||atticshepherd.com^
 ||attitudeflycinema.com^
@@ -25054,112 +21944,115 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||attractivebuilt.com^
 ||attractivehobby.com^
 ||attractiveother.pro^
+||attractpicturespine.com^
+||attractscissor.com^
 ||attrapincha.com^
 ||attributedconcernedamendable.com^
 ||attributedgavepacket.com^
 ||attributedminded.com^
 ||attributedrelease.com^
+||attunebarberreality.com^
 ||atvownjigku.com^
 ||atvpunra.com^
 ||atwainsipling.website^
-||atwcmxpww.com^
 ||atwola.com^
 ||atxzajpatki.com^
 ||atzekromchan.com^
 ||au2m8.com^
-||auaccabsoq.xyz^
-||aubergearise.com^
 ||aubergeswots.com^
-||auberginecorny.com
-||aubpfvvsiyf.xyz^
+||auboaksa.com^
+||aubsehog.net^
 ||auburn9819.com^
 ||auchoocm.com^
 ||auchoons.net^
 ||auckledfathere.xyz^
 ||aucred.com^
 ||auctodian.quest^
-||audaciousdefault.com^
 ||audacitycompare.com^
 ||audiblerelinquishnegation.com^
+||audiblysecretaryburied.com^
 ||audiblytriggersreview.com^
 ||audiencefuel.com^
 ||audienceline.com^
 ||audienceprofiler.com^
+||audienceravagephotocopy.com^
 ||audioexaminationearl.com^
 ||audionews.fm^
 ||audiosech.xyz^
 ||auditioneasterhelm.com^
+||auditioningantidoteconnections.com^
 ||auditioningborder.com^
 ||auditioningouncesufficiently.com^
 ||auditioningraffle.com^
-||auditoryinsteadillustrate.com^
+||auditoriumclarifybladder.com^
 ||auditude.com^
 ||audmrk.com^
 ||audraucmos.com^
+||audrault.xyz^
 ||audrossoon.com^
-||auekaldeplvmsr.com^
-||auekwpgppns.xyz^
-||auenpwrjv.com^
 ||aufeeque.com^
 ||auforau.com^
 ||aufr67i8sten.com^
 ||augailou.com^
-||augheguw.net^
+||augigous.net^
 ||augladraugne.com^
 ||augnolru.com^
 ||augrezoa.net^
 ||augroash.com^
 ||augu3yhd485st.com^
+||augurersoilure.space^
 ||august15download.com^
-||augusticky.com^
+||auhbjjvbx.com^
+||auhjyihlbhvvkv.com^
 ||aujooxoo.com^
 ||aukalerim.com^
 ||aukarosizox.com^
 ||aukirtoo.com^
+||aukroaze.xyz^
+||aukseseemyr.info^
 ||auksizox.com^
+||auksofthecompan.info^
 ||aulingimpora.club^
 ||auloucma.net^
 ||aulrains.com^
+||aulricol.xyz^
+||aulsaftu.net^
 ||aulteeby.net^
 ||aultseemedto.xyz^
 ||aulttrailwaysi.xyz^
 ||aumaupoy.net^
 ||aumeryyaruran.live^
-||aumpoabi.com^
+||aumjwoylhhnmvv.com^
 ||aumsarso.com^
 ||aumseewu.xyz^
 ||aumsookr.com^
-||aumsoovy.net^
 ||auneghus.net^
 ||aungoutsy.com^
-||aungumse.com^
+||aunsagoa.xyz^
 ||aunthunter.com^
 ||auntieemployedbureau.com^
-||auntietraumatizemobile.com^
+||auntlyseniors.top^
 ||auojsgyulikspj.xyz^
-||auphoalt.com^
 ||aupsarda.com^
-||aupteeds.net^
+||aupseelo.net^
 ||aupteens.com^
 ||auptefee.net^
-||auptoubi.com^
-||aurallyhypaton.com^
 ||aurdosti.com^
-||aureigabelle.com^
-||aurjueeh.com^
 ||aursaign.net^
 ||ausoafab.net^
 ||ausomsup.net^
 ||auspiceguile.com^
-||auspiceunworthy.com^
 ||auspipe.com^
 ||ausrjuwwohbbu.xyz^
+||austaits.xyz^
+||austow.com^
 ||autchoog.net^
-||autcokncufjp.com^
 ||auteboon.net^
+||authenticseasickexhausted.com^
+||authognu.com^
 ||authordress.com^
 ||authoritativeidiom.com^
-||authorityasknimble.com^
+||authorsallegationdeadlock.com^
 ||auto-im.com^
 ||autographnutmegassail.com^
 ||automatedtraffic.com^
@@ -25168,17 +22061,15 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||autopsycarrel.com^
 ||autopsyglossy.com^
 ||autsaisu.xyz^
-||autsapsu.net^
+||autumncamping.com^
 ||auuegnvbhx.xyz^
-||auweelta.net^
-||auwhklnngca.com^
+||auvenebu.xyz^
 ||auwognoo.com^
 ||auxaqklyleaelhg.xyz^
 ||auxml.com^
 ||avads.co.uk^
 ||avaghogn.net^
 ||availablesyrup.com^
-||avalanchemight.com^
 ||avalancheofnews.com^
 ||avalanchers.com^
 ||avariansambos.guru^
@@ -25186,47 +22077,52 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||avazu.net^
 ||avazutracking.net^
 ||avdpmeated.uno^
+||avebedencathy.info^
 ||avellingand.xyz^
-||avenuescrupuloustheological.com^
+||avenaryconcent.com^
+||avenuewalkerchange.com^
 ||average-champion.pro^
 ||aversionworkingthankful.com^
 ||avesofefinegold.com^
+||aveugleghettos.top^
+||avevofipnqobi.com^
 ||avhtaapxml.com^
 ||avhxnasqeo.com^
-||avickcarob.com^
-||aviesanct.website^
+||avidheroismgelatine.com^
 ||aviewrodlet.com^
-||aviewtoolmen.com^
-||aviksqxgkdhjc.com^
+||avinekernish.digital^
 ||avjnigvabhi.com^
 ||avkyu1tesnwy.com^
-||avmvsnvhfjr.com^
 ||avnyvfqiqiidu.xyz^
 ||avoidanudaic.xyz^
 ||avonsour.com^
 ||avouse.com^
 ||avowalssnivel.com^
+||avowappear.com^
+||avowsvarus.com^
 ||avppuqrudc.com^
-||avprvdlsfdmp.xyz^
+||avprotect.store^
 ||avtklwruejfr.com^
+||avtvcuofgz.com^
 ||avulsedcherty.com^
+||avupdrojsytrnej.xyz^
 ||avuthoumse.com^
-||avwbehqxbkpjwj.com^
 ||avwdyjwtnpc.com^
 ||avwfilgticz.com^
-||avwincall.info^
+||avwgzujkit.com^
 ||avwjhap.com^
-||avxeifhivmerku.com^
-||awafthealer.com^
 ||awaitbackseatprod.com^
 ||awaitdetestableitem.com^
 ||awaitifregularly.com^
 ||awaitingharshlyweakness.com^
+||awaitingutilize.com^
 ||awakeexterior.com^
 ||awaltundo.com^
+||awarecatching.com^
+||awashemeers.com^
+||awasrqp.xyz^
 ||away-stay.com^
 ||awayfterth.one^
-||awayimplemented.com^
 ||awayteemage.com^
 ||awbbcre.com^
 ||awbbjmp.com^
@@ -25237,13 +22133,11 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||awecre.com^
 ||awecrptjmp.com^
 ||aweinkbum.com^
-||awelessawelessmilliondisorganized.com^
 ||awembd.com^
 ||awemdia.com^
 ||awempire.com^
 ||awemwh.com^
 ||awentw.com^
-||awepierce.com^
 ||aweproto.com^
 ||aweprotostatic.com^
 ||aweprt.com^
@@ -25254,83 +22148,95 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||awestatic.com^
 ||awestc.com^
 ||awestruckbranch.com^
-||awestruckcolleaguediving.com^
+||awfullypersecution.com^
 ||awfulresolvedraised.com^
 ||awgfargnrw.xyz^
 ||awhalzmmyot.com^
 ||awhileirrelevant.com^
+||awhokspcyr.com^
+||awistats.com^
 ||awjljftjplprdml.com^
-||awjvnfncw.com^
+||awkljjaaweyzm.top^
+||awkwardpurfles.com^
 ||awkwardtelegram.com^
 ||awledconside.xyz^
 ||awltovhc.com^
-||awlyilwoc.com^
 ||awmbed.com^
+||awmbriegurries.com^
 ||awmdelivery.com^
+||awmplus.com^
 ||awmserve.com^
 ||awmsufodrob.com^
 ||awnexus.com^
-||awodrozu.com^
 ||awokeconscious.com^
 ||awoudsoo.xyz^
 ||awpcrpu.com^
 ||awprt.com^
 ||awptjmp.com^
-||awqkqcxmlpy.com^
 ||awqwuiwmse.com^
 ||aws-itcloud.net^
+||awsnjsduyhgpk.com^
 ||awstaticdn.net^
 ||awsurveys.com^
+||awtqbjylk.com^
+||awugxvrmsdalpx.com^
+||awutohkhu.com^
 ||awvnhoa.com^
-||awwvbwym.xyz^
 ||awxczujifw.com^
-||awxecggixh.xyz^
-||awxoddnhl.xyz^
+||awytythbxujkz.com^
+||awzvpbg.com^
 ||axalgyof.xyz^
+||axchggobulz.com^
 ||axcmaxacghp.com^
 ||axeldivision.com^
 ||axelsermit.com^
-||axepqoutxsmsm.xyz^
 ||axesequelplant.com^
+||axfdwhsi.com^
+||axhpkbvibdn.com^
 ||axill.com^
 ||axillovely.com^
 ||axingectal.com^
 ||axiomszanjona.com^
-||axisnuisance.com^
+||axjfjdm.com^
 ||axkwmsivme.com^
-||axlsksphvbs.xyz^
-||axlyexdqxndyhmw.com^
-||axnmfohagvdpknd.com^
-||axqydssnwoegohg.com^
+||axpjzhbh.com^
 ||axrfetwwx.xyz^
 ||axungeguying.com^
-||axwxrnk5ydzy.com^
+||axungetosher.top^
+||axwnmenruo.com^
+||axwortbunko.com^
 ||ay.delivery^
 ||ay5u9w4jjc.com^
 ||ayads.co^
-||ayahucapasso.website^
 ||ayanpleasea.com.ua^
 ||ayanpleasek.xyz^
 ||ayassociallya.xyz^
 ||ayboll.com^
+||aybvfvlyrtbskvy.com^
+||aydsvrikr.com^
 ||ayelpacle.com^
 ||ayhereabit.xyz^
+||ayorks.com^
 ||ayprokwbpc.com^
 ||ayrovalcontain.com^
+||ayrtpmwuymzbbq.com^
+||ayudvbjbvdojt.com^
 ||ayvcjvdfk.xyz^
 ||ayvfzwttm.com^
-||ayvpagsvdvh.com^
 ||aywikhsw.xyz^
 ||ayxfqtxrgoc.com^
-||ayyfewggggfbhf.com^
 ||azads.com^
 ||azaipsee.com^
+||azbaclxror.com^
 ||azbodrmufaq.com^
+||azelaiclawyer.com^
 ||azeriondigital.com^
+||azgdgypodyulx.com^
 ||azj57rjy.com^
 ||azjmp.com^
 ||azkcqs.com^
 ||azmrimo.com^
+||azmsmufimw.com^
 ||aznapoz.info^
 ||azoaltou.com^
 ||azoogleads.com^
@@ -25341,56 +22247,64 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||aztecash.com^
 ||azulcw7.com^
 ||azxcuqzzozi.com^
+||azxdkucizr.com^
 ||azxorqjkafa.com^
 ||b-5-shield.com^
 ||b-m.xyz^
 ||b014381c95cb.com^
 ||b02byun5xc3s.com^
-||b05ac36841.com^
 ||b06fcca6fd.com^
 ||b094e3477d.com^
+||b0a0bb3621.com^
 ||b0aed10e06.com^
-||b0b96fffc2.com^
 ||b0c9248dab.com^
+||b0d2583d75.com^
 ||b0fea47e81.com^
 ||b0oie4xjeb4ite.com^
-||b0omr3wn6u4b.com^
 ||b1002203ac.com^
+||b1298d230d.com^
 ||b12f4c5551.com^
 ||b13481647cf775c5.com^
+||b16a07996c.com^
 ||b18a21ab3c9cb53.com^
+||b1bf05979e.com^
 ||b1de17f978.com^
 ||b1f6fe5e3f0c3c8ba6.com^
 ||b1fb813dc806b7d.com^
+||b225.org^
+||b2261a9931.com^
 ||b25c1fa74d.com^
 ||b2acafb3a3.com^
 ||b2be2dbdc8.com^
+||b2d43e2764.com^
 ||b2f227b09e.com^
 ||b2o6b39taril.com^
+||b30674b49e.com^
 ||b30da4e330.com^
 ||b325a35aa1.com^
-||b32e499621.com^
 ||b36a26f3ab.com^
+||b397db8f50.com^
 ||b3kyo0de1fr0.com^
 ||b3ra6hmstrioek54er.com^
 ||b3stcond1tions.com^
 ||b3z29k1uxb.com^
 ||b42rracj.com^
-||b44b115392.com^
+||b44794baad.com^
+||b4dda3f4a1.com^
 ||b509ab5b0d.com^
-||b5332556b5.com^
-||b546c8dcd2.com^
-||b58e86edd0.com^
+||b57eb5adb4.com^
 ||b58ncoa1c07f.com^
 ||b5903af9fd.com^
-||b59812ee54afcabd.com^
+||b5942f941d.com^
+||b5c28f9b84.com^
 ||b5e75c56.com^
+||b6143975c9.com^
 ||b6750bc2a1.com^
 ||b6880ffb9a.com^
+||b70f0a4569.com^
 ||b719c1d1e8.com^
 ||b73uszzq3g9h.com^
 ||b76e86c54d.com^
-||b78645c7cc.com^
 ||b7d0df7d47.com^
 ||b7d735280b.com^
 ||b7om8bdayac6at.com^
@@ -25399,93 +22313,95 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||b88af87899.com^
 ||b88f1c5cda.com^
 ||b89d654db3.com^
-||b8e437d3a3.com^
 ||b8pfulzbyj7h.com^
 ||b97482f4b9.com^
+||b9f4882bac.com^
 ||ba01520b8b.com^
 ||ba0182aa75.com^
-||ba05d69136.com^
-||baalamaala.com^
+||ba488608ee.com^
+||ba83df6e74.com^
+||baannre.com^
 ||baaomenaltho.com^
 ||bab706e31e.com^
 ||babadnmak.com^
 ||babanmak.com^
 ||babbnrs.com^
+||babinjectbother.com^
 ||babssata.com^
 ||babun.club^
 ||babyboomboomads.com^
 ||babyishmate.pro^
+||babynaz.xyz^
 ||babyniceshark.com^
-||babysitterdeadlockjuly.com^
 ||bac23cfb5b.com^
 ||baccatepsychon.com^
 ||bacishushaby.com^
 ||backetkidlike.com^
 ||backfireaccording.com^
-||backjawtanoa.com^
 ||backla2z8han09.com^
 ||backmerriment.com^
 ||backpub.mom^
 ||backseatabundantpickpocket.com^
 ||backseatincredible.com^
 ||backseatrunners.com^
-||backstageconfide.com^
 ||backstagedeputy.com^
-||backstagefreakish.com^
+||backupcelebritygrave.com^
 ||backwardkneesencroach.com^
 ||backwget99.com^
 ||backyardwarlock.com^
 ||baconaces.pro^
-||baconclank.com^
 ||bacoonandeggs.xyz^
 ||bacquetsituate.uno^
 ||badanaproof.com^
 ||badanaproof98.com^
 ||badanaproof998.com^
 ||badexplainimmigrant.com^
+||badgegirdle.com^
 ||badgemagnificentblubber.com^
+||badgreenssucceed.com^
 ||badjocks.com^
 ||badlymaggot.com^
 ||badsabs.com^
 ||badsans.com^
-||badsats.com^
 ||badsbads.com^
 ||badsecs.com^
-||badshades.com^
 ||badsims.com^
-||badsips.com^
 ||badskates.com^
 ||badskies.com^
 ||badslopes.com^
 ||badspads.com^
-||badsways.com^
 ||badtopwitch.work^
+||badubaho.com^
+||badujaub.xyz^
+||badword.xyz^
 ||baect.com^
 ||baelungilt.guru^
 ||baepjnwgwh.xyz^
 ||baetrf.com^
-||baffledzein.com^
 ||bageelru.xyz^
 ||bagelinterest.com^
-||bagfuladjectiveinvade.com^
+||bagfulcoughwallow.com^
 ||baggageconservationcaught.com^
+||baggalaresaid.com^
 ||baggy-fail.pro^
 ||baglikeurging.com^
 ||bagnuterosive.com^
 ||bagsmartname.com^
 ||baguioattalea.com^
 ||bagwynbilgier.com^
+||bagwyncam.top^
 ||bahmemohod.com^
 ||bahutuophian.com^
 ||baijav.com^
 ||baikogru.net^
+||bailedgatheringmirth.com^
+||bailedperiodic.com^
 ||baileyflossallpurpose.com^
-||bailifftent.com^
 ||bailifftoddle.com^
+||bailoaso.xyz^
 ||bailonushe.com^
 ||bailpeas.com^
 ||bainederrain.xyz^
-||bainingsardana.com^
 ||bainushe.com^
 ||baiphote.xyz^
 ||baisoabe.com^
@@ -25494,59 +22410,56 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||baitwizardrhythm.com^
 ||baityounger.com^
 ||baiweluy.com^
+||baiwhuga.net^
 ||baizesrefined.com^
+||bajalato.info^
+||bajracashboy.com^
+||bakatvackzat.com^
 ||bakerbrandy.com^
 ||bakeronerousfollowing.com^
-||bakeryembedded.com^
 ||bakongojotted.com^
 ||bakquka.com^
+||bakrfugarbi.com^
 ||bakteso.ru^
-||balaganpgnttrp.com^
+||bakubabasilic.space^
 ||balancedweakness.com^
 ||balcekonspn.com^
+||balconhoist.com^
+||balconyparded.com^
 ||balconypeer.com^
-||baldbaptismrisk.com^
 ||baldwhizhens.com^
 ||baledenseabbreviation.com^
 ||baleiambwee.com^
 ||baletingo.com^
 ||balkscaked.com^
+||ballateprebind.digital^
 ||balldevelopedhangnail.com^
 ||ballinghelonin.com^
 ||ballnotre.space^
-||balloonnails.com^
+||ballotsevicts.space^
 ||ballroomexhibitionmid.com^
-||balneasoucars.website^
+||baloneyunraked.com^
 ||balspaulite.com^
 ||baltchd.net^
-||baltisbockey.com^
 ||balvalur.com^
 ||bam-bam-slam.com^
-||bamagamalama.com^
 ||bambao.lol^
 ||bambarmedia.com^
-||bambluagamgona.com^
 ||banagonatural.tech^
-||bananastouching.com^
 ||banclip.com^
 ||bancmuriel.space^
-||bande1az.com^
+||bandageretaliateemail.com^
 ||bande2az.com^
 ||bandelcot.com^
-||banderazzz33.com^
-||banderazzz53.com^
-||banderazzz73.com^
-||bandovincas.com^
+||bandoraclink.com^
 ||bandsaislevow.com^
 ||bandsperlibellous.com^
 ||banerator.net^
 ||banesvexful.website^
-||bangabdicate.com^
-||bangbangtube.com^
 ||bangedavenge.com^
 ||bangedprone.com^
-||bangedwouldrecorded.com^
 ||bangingpunk.com^
+||bangrighteous.com^
 ||bangtopads.com^
 ||bangtyranclank.com^
 ||bangute.xyz^
@@ -25555,58 +22468,59 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||banisterspast.com^
 ||bankerconcludeshare.com^
 ||bankingconcede.com^
-||bankingfiginland.com^
 ||bankmenorates.website^
 ||bankneyminist.xyz^
 ||banneradsday.com^
 ||banquetsemina.com^
 ||banquetunarmedgrater.com^
+||banselachoirs.life^
 ||bantercubicle.com^
 ||bantergleameddecline.com^
 ||banteryquartin.com^
-||bantgoau.com^
-||bapkgkskdtjkd.xyz^
 ||baptismmattressstoppage.com^
+||baptrqyesunv.xyz^
 ||barbabridgeoverprotective.com^
 ||barbariannumerous.com^
 ||barbedabout.com^
 ||barbedgoodnight.com^
+||barbeduseless.com^
 ||barbelskerugma.com^
 ||barbitakhirka.uno^
 ||barbmerchant.com^
 ||bardatm.ru^
+||bareelaborate.com^
 ||barefootedleisurelypizza.com^
 ||barefootedpyjamasdetection.com^
 ||barelybimetal.com^
 ||barelytwinkledelegate.com^
 ||baresi.xyz^
 ||barfsmiaowpit.com^
-||bargainwant.com^
 ||bargedoctarch.com^
-||barleylatestinches.com^
+||barkaryglaiket.uno^
+||barlo.xyz^
 ||barnabaslinger.com^
+||barnaclecocoonjest.com^
 ||barnassumedaddict.com^
-||barneysunsharp.com^
 ||barnlimit.com^
 ||barnmonths.com^
-||baronrydaters.com^
 ||barotodazes.com^
 ||barotsetarente.com^
 ||barracksconcernedseaman.com^
 ||barrelhonestlypublicity.com^
+||barren-date.pro^
 ||barrenmixture.pro^
-||barreraxyloid.com^
+||barrerasaggon.life^
 ||barriercereals.com^
 ||barringjello.com^
-||barrowwailing.com^
 ||bars2show.com^
 ||barscreative1.com^
-||barthnullary.com^
-||baseballapproximately.com^
+||bartonpriority.com^
+||basaarf.com^
 ||basedcloudata.com^
 ||baseduser.com^
 ||baseleagueagree.com^
 ||baselesscontains.com^
+||basenjisilyl.com^
 ||baseporno.com^
 ||basepush.com^
 ||basheighthnumerous.com^
@@ -25620,123 +22534,138 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bassdyemanipulate.com^
 ||bassengravefascinated.com^
 ||bassistscrap.com^
+||bassoonavatara.com^
+||bastardminims.com^
 ||baste-znl.com^
 ||bastesgaltrap.com^
 ||bastingestival.com^
+||baszlo.com^
 ||batakfry.com^
-||batchcousin.com^
 ||batcherg.com^
 ||batebalmy.com^
 ||batedisqualify.com^
-||batespecializecoal.com^
+||bathbrrvwr.com^
 ||batheattendancewreck.com^
 ||bathepoliteness.com^
 ||batheunits.com^
+||bathtubpitcher.com^
 ||batioc.com^
-||batmenmessily.website^
-||batsdivannab.com^
+||battelscannach.com^
 ||battepush.com^
 ||batterdisagreement.com^
-||batterserenity.com^
-||batteryfirmimage.com^
 ||batteusp2hilenor.com^
 ||battiesnarras.com^
 ||batwaxwok.site^
 ||baubogla.com^
 ||bauchleredries.com^
 ||baunaurou.com^
+||bauptost.net^
 ||baustraightu.com^
-||bauthoaz.net^
 ||bauvaikul.com^
 ||bauweethie.com^
-||bauwezou.net^
 ||bavwwovatawh.com^
+||bavxuhaxtqi.com^
 ||bawdylytta.com^
 ||bawlerhanoi.website^
 ||baxavxa.com^
+||baxotjdtesah.com^
 ||bayirksrap.com^
 ||baylnk.com^
 ||baysexthy.com^
 ||baywednesday.com^
 ||baywoodkbps.space^
+||bazaki.xyz^
 ||bazamodov.ru^
 ||bb1ba63212.com^
 ||bb63221b43.com^
 ||bb6dcc7e45.com^
-||bbaannrr03.com^
-||bbaannrr05.com^
+||bbangads.b-cdn.net^
 ||bbannjdax.com^
 ||bbcrgate.com^
+||bbd834il.de^
+||bbdobm.com^
 ||bbes.xyz^
+||bbgickdocf.xyz^
 ||bbgtranst.com^
 ||bbmlhsehxwi.com^
+||bbmrraevnevnk.top^
+||bbqckhmgboal.xyz^
+||bbrdbr.com^
+||bbvbyzzyrebek.top^
+||bbwzzwremrvkl.top^
 ||bbyavrykjopnnx.xyz^
+||bc16fd1a7f.com^
 ||bc5c04eefb.com^
+||bcae944449.com^
 ||bcb3da3ac8.com^
 ||bccda4ab57.com^
+||bcczmm.com^
 ||bcd7ad4271.com^
 ||bcea24c9be.com^
 ||bcenuvkijj.com^
-||bcf8fbea24.com^
+||bceptemujahb.com^
 ||bcffkvpjqferl.com^
-||bcguwwgkms.xyz^
 ||bclikeqt.com^
 ||bcloudhost.com^
 ||bcprm.com^
-||bcuuipewdz.com^
-||bcwxcwvwmcsplf.xyz^
+||bctagb56.xyz^
+||bcuiaw.com^
 ||bdced8843e.com^
+||bddc935c97.com^
 ||bdettywfxbcb.xyz^
-||bdkduroy.xyz^
+||bdfagcumunjzx.com^
+||bdfe35942f.com^
 ||bdpxghphiwykioy.com^
 ||bdqjqfqyw.xyz^
 ||bdudekfluh.com^
 ||be47f5d7a4.com^
 ||be59d81163.com^
-||be642e072e.com^
+||be5fb85a02.com^
 ||bea4f47fc3.com^
 ||beadderivativemermaid.com^
 ||beakedpissod.com^
+||beakerweedjazz.com^
 ||beambroth.com^
 ||beamedshipwreck.com^
-||beanspriority.com^
-||beanvehicleopening.com^
+||beammanmoile.space^
+||bearableher.com^
 ||bearagriculture.com^
-||bearerassistance.com^
 ||bearingpreoccupationadmonish.com^
 ||bearoner.com^
 ||bearpawclouty.com^
-||bearsdisdainmathematics.com^
 ||beassilentasaf.xyz^
 ||beastintruder.com^
 ||beastsclassbiscuit.com^
+||beastsmalefic.uno^
 ||beatifulapplabland.com^
-||beauhoneycomb.com^
+||beatifulllhistory.com^
+||beautifulasaweath.info^
+||beaverculbert.uno^
 ||beavertron.com^
 ||beavervehicle.com^
 ||beaxewr.com^
-||beb2644a65.com^
-||bebb3873de.com^
+||beaziotclb.com^
 ||bebloommulvel.com^
 ||bebreloomr.com^
 ||becameaimcap.com^
 ||becamechorist.com^
 ||becamesensational.com^
 ||becaul.com^
-||becausebun.com^
 ||becces.com^
 ||bechatotan.com^
 ||beckerbauds.com^
+||becketcoffee.com^
 ||beckoverreactcasual.com^
 ||becoausingin.xyz^
 ||becomeapartner.io^
 ||becomesnerveshobble.com^
-||becorsolaom.com
 ||becorsolaom.com^
 ||becramblunger.com^
 ||becramcreeky.com^
 ||becrustleom.com^
+||bectalonic.com^
 ||becuboneor.com^
+||becutblipped.uno^
 ||bedaslonej.com^
 ||bedaslonejul.cc^
 ||bedbaatvdc.com^
@@ -25747,24 +22676,26 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bedevilglare.com^
 ||bedmantaximan.com^
 ||bedodrioer.com^
+||bedodrioon.com^
 ||bedrapiona.com^
-||bedriddenbare.com^
 ||bedrugsisle.com^
 ||bedsideseller.com^
-||beeaimaid.com^
-||beedifficultyending.com^
-||beefrantravelled.com^
+||bedspictures.com^
+||beefeggspin.com^
+||beefyespeciallydrunken.com^
 ||beefypolitics.com^
 ||beegotou.net^
 ||beehivefestivesolve.com^
+||beehomemade.com^
 ||beemauhu.xyz^
 ||beenego.com^
 ||beenoper.com^
 ||beeporntube.com^
 ||beeragegeet.life^
 ||beerhaphazard.com^
+||beesforestallsuffer.com^
 ||beeshanoozuk.com^
-||beestsiskins.com^
+||beetcrenula.com^
 ||beetlestrooped.life^
 ||beetrootopposeddwelling.com^
 ||beevakum.net^
@@ -25773,20 +22704,17 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||beewakiy.com^
 ||bef62233f1.com^
 ||befirstcdn.com^
-||befloutsneaks.com^
-||beforehanddonkeyannouncement.com^
 ||beforehandeccentricinhospitable.com^
 ||befretscathood.com^
 ||befriendgenialviscount.com^
-||befuglago.live^
+||befrx.com^
 ||begantotireo.xyz^
 ||beggarlyfilmingabreast.com^
-||beggingneglect.com^
-||beginnerdole.com^
+||beggingoppida.space^
 ||beginnerhooligansnob.com^
 ||beginpocketcement.com^
-||begonegowked.com^
-||begrimdos.com^
+||begripecheatee.guru^
+||beguat.com^
 ||begunwomanwhiskey.com^
 ||behalfplead.com^
 ||beharmalted.info^
@@ -25794,12 +22722,14 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||behick.com^
 ||behink.com^
 ||beholdascared.com^
+||beholdsalmonsituated.com^
 ||behootpokeys.com^
 ||behoppipan.com^
 ||behowlcapa.com^
 ||beigecombinedsniffing.com^
 ||beinri.com^
 ||beiven.pw^
+||bejesustrolly.guru^
 ||bejolteonor.com^
 ||beklefkiom.com^
 ||beklinkor.com^
@@ -25808,29 +22738,31 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||belavoplay.com^
 ||belaya2shu1ba1.com^
 ||belfarewes.buzz^
+||belfarewesbe.info^
+||belgir.com^
 ||belgrekblackad.com^
 ||belgud.com^
 ||belia-glp.com^
 ||belickitungchan.com^
 ||beliet.com^
 ||believemefly.com^
-||believerillegible.com^
 ||believersheet.com^
-||belikeabreed.com^
+||belikeelean.life^
 ||belittlepads.com^
 ||bellamyawardinfallible.com^
 ||bellmandrawbar.com^
-||bellybloodlessweight.com^
 ||belombrea.com^
 ||belongadrenaline.com^
 ||belongedshark.com^
 ||beloved-ideal.pro^
+||belovedfrolic.com^
 ||beloveupcreep.com^
 ||beltudri.com^
 ||beludicolor.com^
 ||belwrite.com^
 ||belyyeusy.com^
 ||bemachopor.com^
+||bemascloche.life^
 ||bembexpps.life^
 ||bemobpath.com^
 ||bemobtrcks.com^
@@ -25838,70 +22770,90 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bemocksmunched.com^
 ||bemsongy.com^
 ||bemusic.xyz^
+||benastyunkiss.digital^
 ||benced.com^
-||benchastonishingstudying.com^
+||benchsuited.com^
 ||bendcauslesscauslessnotion.com^
-||bendingalliance.com^
+||bendingrevivestriped.com^
 ||beneathallowing.com^
+||beneathgirlproceed.com^
 ||benedictionpolitician.com^
-||beneficial-gather.pro^
 ||benelph.de^
 ||benevolencepair.com^
 ||benevolenceshake.com^
 ||benevolentdifferentlymeadow.com^
 ||benevolentrome.com^
 ||benfathomarticle.com^
+||bengaldefer.com^
 ||bengekoo.com^
 ||benidorinor.com^
-||benignarrow.com^
 ||bennelput.com^
 ||bennetevidentlylog.com^
 ||benonblkd.xyz^
 ||benoopto.com^
+||benshdarat.website^
 ||bensokive.com^
 ||bentabuse.com^
 ||benthicteasle.tech^
 ||bentliarpomposity.com^
+||bentonuncage.com^
 ||benumbagcy.com^
 ||benumelan.com^
 ||benureko.xyz^
 ||benzolescabrin.com^
+||benzolsflask.website^
 ||beonixom.com^
+||bepapersurmise.space^
 ||beparaspr.com^
+||bepilelaities.com^
+||bepqevudfoha.com^
+||bepunbabite.uno^
 ||bepunenchant.store^
+||beqawu.xyz^
 ||ber2g8e3keley.com^
-||bergallgenion.com^
+||berendphloeum.com^
+||berenicepunch.com^
+||bergculpae.life^
 ||bergsmouflon.com^
 ||berhima.xyz^
+||berinsestoray.com^
 ||berkshiretoday.xyz^
+||berlindespraque.life^
 ||berlipurplin.com^
 ||bermudaamowt.com^
 ||berriesresound.com^
+||berryhillfarmgwent.com^
 ||berses.com^
 ||berthformttet.com.ua^
 ||berthsorry.com^
+||bertrammontleymontleyexists.com^
 ||berush.com^
-||besequda.xyz^
+||beseechaircraftorange.com^
 ||beserte.pro^
 ||besetadvocacystrap.com^
 ||besguses.pro^
-||besheardefiler.com^
 ||beshellspitous.com^
 ||besidesaffluentcurrently.com^
+||besighcaman.com^
 ||besinpbx.com^
 ||beskittyan.com^
 ||besmeargleor.com^
+||besortkotower.website^
 ||besquibpurred.com^
 ||best-offer-for-you.com^
+||best-prize.life^
 ||best-protection4.me^
+||best-vpn-app.com^
 ||best-vpn.click^
 ||bestabprivily.com^
 ||bestadbid.com^
 ||bestadload.com^
 ||bestadmax.com^
+||bestadultaction.com^
 ||bestapplandever.com^
 ||bestaryua.com^
 ||bestaybuzzed.website^
+||bestclicktitle.com^
 ||bestcomadslive.com^
 ||bestcond1tions.com^
 ||bestcontentaccess.top^
@@ -25919,14 +22871,14 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bestcontenttrade.top^
 ||bestcontentuse.top^
 ||bestcontentweb.top^
+||bestconvertor.club^
 ||bestcpmnetwork.com^
-||bestdatingshere.life^
 ||bestdisplaycontent.com^
 ||bestdisplayformats.com^
 ||besteasyclick.com^
 ||bestexp1.com^
-||bestialjames.com^
 ||bestloans.tips^
+||bestmmogame.com^
 ||bestofmoneysurvey.top^
 ||bestrevenuenetwork.com^
 ||bestsafefast.com^
@@ -25935,16 +22887,12 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bestwinterclck.name^
 ||besty-deals.com^
 ||bestzba.com^
-||besullyatte.com^
-||beta-news.org^
 ||betads.xyz^
-||betaengine.org^
 ||betahit.click^
 ||betalonflamechan.com^
 ||betellavouch.space^
 ||betemolgar.com^
 ||beterrakionan.com^
-||betflippant.com^
 ||betgorebysson.club^
 ||bethelskneeler.website^
 ||betimbur.com^
@@ -25960,84 +22908,107 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bett2you.com^
 ||bett2you.net^
 ||bett2you.org^
+||better-might.pro^
 ||betteradsystem.com^
 ||bettercontentservice.top^
-||bettershitecolumn.com^
+||betterdomino.com^
 ||bettersnitch.com^
 ||bettin2you.com^
-||bettingbulbous.com^
 ||bettingfingerprintgrade.com^
 ||bettingpartners.com^
 ||beturtwiga.com^
 ||betxerneastor.club^
 ||betzapdoson.com^
 ||beunblkd.xyz^
-||beveledcorkir.com^
-||bewailconsistedmembers.com^
+||beverleyprowlpreparing.com^
+||bevuelabium.guru^
+||bewailblockade.com^
 ||bewailindigestionunhappy.com^
 ||bewallreflair.com^
+||bewarecontroversy.com^
+||bewareisopointless.com^
+||bewdnkh.com^
+||bewitchadmiringconstraint.com^
 ||bewsejqcbm.com^
 ||bexxhlatjhmyei.xyz^
-||bexxtnnhyjrww.xyz^
 ||beyanmaan.com^
 ||beyedortostr.info^
 ||beylicbesmile.com^
 ||bezettescanner.com^
+||bezoardawdles.digital^
+||bezoarschrysid.com^
+||bezuka.xyz^
 ||bf-ad.net^
 ||bf358948d7.com^
 ||bf600e1d51.com^
-||bf640c8a78.com^
-||bf9c1dc8ca.com^
 ||bfast.com^
 ||bfbcb7a235.com^
-||bffcjwhnbppxmh.com^
-||bfhxivpij.com^
+||bfda839646.com^
 ||bfkvwuhyoingpmf.xyz^
-||bfqcx.xyz^
+||bfovysc.com^
 ||bfqwfpjdgc.com^
-||bftrlhesrlfjp.com^
 ||bfts.xyz^
 ||bfxytxdpnk.com^
 ||bg4nxu2u5t.com^
+||bgcold.com^
+||bgcoll.com^
 ||bgdieyiho.xyz^
 ||bgevhldiekl.xyz^
+||bgjsjep.com^
 ||bgkrbh.com^
-||bguhieaksqmrlfo.xyz^
-||bgun5cxxi2dv.com^
 ||bgxerhrcqkdpjib.xyz^
+||bgyeouoavr.xyz^
 ||bgyutxdcetx.com^
 ||bh3.net^
+||bhalukecky.com^
 ||bharalhallahs.com^
+||bharsilked.com^
 ||bhcont.com^
+||bhcostefja.com^
 ||bhcumsc.com^
+||bhlph.com^
+||bhnjwmega.com^
 ||bhqhxbrmd.xyz^
 ||bhuvzyaqts.com^
+||bhvpdupimb.xyz^
+||bhyysbpapbx.com^
+||bialithicket.com^
 ||biancasunlit.com^
+||bibberbummler.com^
 ||bibbybegazes.com^
 ||biblesausage.com^
 ||bibtu.com^
+||bicyclelistpermanentlyenslave.com^
 ||bicyclelistworst.com^
 ||bid-engine.com^
 ||bid.glass^
 ||bidadx.com^
 ||bidbadlyarsonist.com^
+||bidbrain.app^
 ||bidclickmedia.com^
 ||bidder.dev^
 ||bidderads.com^
 ||biddingquarrel.com^
+||bidfhimuqwij.com^
 ||bidhead.net^
+||bidiboffin.top^
 ||bidiology.com^
+||bidsangelim.space^
 ||bidtheatre.com^
 ||bidvance.com^
 ||bidverdrd.com^
 ||bieliddittied.com^
 ||biemedia.com^
-||bienlyclatchy.website^
+||biffinberendo.com^
 ||biforinslogs.life^
+||biftoast.com^
 ||bigappboi.com^
+||bigbasketshop.com^
 ||bigbolz.com^
 ||bigbootymania.com^
+||bigbusinesstoday.xyz^
 ||bigchoicegroup.com^
+||bigeagle.biz^
 ||bigelowcleaning.com^
 ||biggainsurvey.top^
 ||biggerluck.com^
@@ -26046,18 +23017,22 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||biggestgainsurvey.top^
 ||bigheartedresentfulailment.com^
 ||bigneptunesept.com^
-||bigog.xyz^
-||bigotpenniless.com^
-||bigprizesonline.com^
 ||bigrourg.net^
-||bigsport.today^
+||bigvids.online^
+||bigvids.space^
+||bihake.com^
+||bihunekus.com^
 ||bijitsoa.com^
 ||bijwawr.com^
+||bijwehk.com^
+||bijxpjgtdrgk.com^
+||bike-adsbidding.org^
 ||bikehowfaded.com^
+||bikeno.xyz^
 ||bikesformallycopper.com^
 ||bikesmachineryi.com^
+||bikewaft.com^
 ||bikrurda.net^
-||bilecontagiousswine.com^
 ||bilgebotchy.com^
 ||bilgerak.com^
 ||bilingualfestive.com^
@@ -26067,34 +23042,32 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||billionpops.com^
 ||billionstarads.com^
 ||billservingineffective.com^
-||billydropfarther.com^
 ||billypub.com^
-||bilqi-omv.com^
 ||bilsyndication.com^
-||bimathyphy.com^
 ||bimlocal.com^
-||bimpagno.com^
 ||bin-layer.ru^
 ||bin-tds.site^
-||binalbamp.com^
 ||bincatracs.com^
 ||bindingguessingconfessed.com^
-||biniprobit.com^
+||bineukdwithmef.info^
+||binhwheyey.uno^
 ||binmenkollast.com^
 ||binomnet.com^
 ||binomnet3.com^
+||binomtrcks.site^
 ||binorf.com^
 ||binoticprotea.com^
 ||bioces.com^
 ||biologicaldeniedexpressing.com^
 ||biologydemandedpond.com^
+||biopicfumer.space^
 ||biosda.com^
-||bipedhematin.website^
+||biphic.com^
 ||bipjiza.com^
+||biplihopsdim.com^
 ||biptolyla.com^
 ||birchdynamicunicorn.com^
 ||birdnavy.com^
-||birlerskababs.com^
 ||biroads.com^
 ||birter.com^
 ||birthdayforester.com^
@@ -26102,10 +23075,12 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||birthsenseal.uno^
 ||birtuwhaim.com^
 ||birung.club^
+||biscow.com^
+||biserka.xyz^
 ||bisetsoliped.com^
 ||bisleyserrano.com^
+||bissonbunging.com^
 ||bit-ad.com^
-||bitads.io^
 ||bitbeat7.com^
 ||bitcoin-news.vip^
 ||bitdiko.com^
@@ -26114,42 +23089,48 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bitesizedtreat.pro^
 ||biticesar.com^
 ||bitpcn.com^
-||bitporntube.com^
 ||bitterlyimprovegreat.com^
-||bitterlythread.com^
+||bitterportablerespectively.com^
 ||bittygravely.com.com^
 ||bittygravely.com^
-||bittyrail.com^
+||bitumenscoff.website^
+||biturl.co^
 ||bitx.tv^
-||biwyxipsi.pro^
+||biubxxaxucyou.com^
 ||biz-newsfeed1.com^
-||bizarrelameds.com^
 ||bizarrewhereupon.com^
-||biznewsinsider.com^
 ||bizographics.com^
+||bizonads-ssp.com^
 ||bizrotator.com^
 ||bj1110.online^
 ||bjakku.com^
+||bjbjrlnakwvz.top^
+||bjjnovsnejwm.com^
+||bjjwvkbyfh.com^
 ||bjornecoydog.com^
+||bjqug.xyz^
+||bjwqqohwtgbbs.com^
 ||bjxiangcao.com^
-||bkcohabmojjhot.com^
+||bkbrmmlyyvekz.top^
+||bkbrmmlyyvlyk.top^
 ||bkembwdgujzp.com^
 ||bkjhqkohal.com^
-||bkl72.com^
+||bkkejrveemmbr.top^
+||bkkejrveemmzv.top^
+||bkrzykymkvea.top^
 ||bkuhkifadcaz.com^
+||bkujacocdop.com^
 ||bkxwqhwcwnr.xyz^
 ||bkypaqsirm.com^
+||bkyqhavuracs.com^
 ||bl0uxepb4o.com^
 ||bl230126pb.com^
-||blaasopdive.com^
-||blabhorol.com^
-||blablahub.com^
 ||blablatterbicycle.com^
 ||blabtextmessagephotocopy.com^
 ||blackcurrantfootballsimilarly.com^
-||blackcurrantspent.com^
-||blackcurrantwereattempt.com^
 ||blackenatom.com^
+||blackentrue.com^
+||blacklinetosplit.com^
 ||blacklinknow.com^
 ||blacklinknowss.co^
 ||blackmailingpanic.com^
@@ -26157,46 +23138,62 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||blacknesskeepplan.com^
 ||blacurlik.com^
 ||bladeforbes.com^
+||bladesteenycheerfully.com^
 ||bladestressfuldeference.com^
 ||bladswetis.com^
 ||blaghfpd.com^
 ||blakelousepreoccupation.com^
-||blaketommyecology.com^
 ||blamads.com^
 ||blamedbuckie.fun^
+||blancheavily.uno^
 ||bland-husband.com^
+||blanddish.pro^
 ||blaneo.com^
+||blastadoptedlink.com^
 ||blastcahs.com^
+||blastedlurched.com^
 ||blastsbigener.com^
 ||blatwalm.com^
+||blaze-media.com^
 ||blazeobservancebough.com^
-||blazingswatstated.com^
-||bleachfamouszinc.com^
+||blbazybajjevv.top^
+||blbazybajvzvw.top^
+||bldvxzxdpsrjla.com^
+||bleaksheinz.com^
 ||bleandworld.xyz^
-||blebbymyst.com^
+||bleatflirtengland.com^
 ||bleedingofficecontagion.com^
 ||blehcourt.com^
+||blemishwillingpunishment.com^
+||blendedbird.com^
 ||bleokerrie.com^
 ||blessingsome.com^
 ||blesspaleron.website^
 ||bletheequus.com^
 ||blewtheleledm.one^
+||blfoddifghcmeyc.com^
+||blicatedlitytl.info^
+||blidbqd.com^
 ||blindlydutra.com^
 ||blindlyidle.com^
 ||blindlytinsel.com^
 ||blinkjork.com^
+||blinkpainmanly.com^
 ||blinktowel.com^
-||blinnowther.com^
 ||blismedia.com^
 ||blisscleopatra.com^
 ||blissfulblackout.com^
+||blissfulclick.pro^
 ||blissfuldes.com^
 ||blissfulonline.com^
 ||blisterpompey.com^
 ||blistersuperstition.com^
+||blitzespanamas.store^
 ||blizzardcinnamonappointed.com^
-||blmetabemj.xyz^
+||blkwrjerbklya.top^
 ||blnojxqob.top^
+||bloatrome.com^
+||blobjournalistunwind.com^
 ||bloblohub.com^
 ||blockaddictioninterfere.com^
 ||blockadsnot.com^
@@ -26204,55 +23201,70 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||blockchaintop.nl^
 ||blockedadulatoryhotel.com^
 ||blockingdarlingshrivel.com^
+||blockinggleamingmadeup.com^
 ||blockscoolest.com^
 ||blocksly.org^
-||blode-cpq.com^
 ||blogger2020.com^
 ||bloggerex.com^
 ||blogherads.com^
-||bloglife24.com^
 ||blondhoverhesitation.com^
-||bloodkneel.com^
+||blondtheirs.com^
 ||bloodyfrighten.com^
 ||blooks.info^
 ||bloomsgoas.com^
-||bloomyarseno.com^
 ||blotscelt.uno^
-||blouseridge.com^
+||blowflysempre.uno^
 ||blowlanternradical.com^
 ||blu5fdclr.com^
+||blubberobsessionsound.com^
+||blubberspoiled.com^
 ||blubbertables.com^
 ||bludwan.com^
 ||blueadvertise.com^
-||bluecuphoch.com^
 ||bluedawning.com^
-||bluedcrwth.com^
 ||bluejayfacette.com^
 ||bluelinknow.com^
 ||blueomatic.com^
 ||blueparrot.media^
-||bluespeltast.com^
 ||blueswordksh.com^
 ||blueyloulu.com^
+||bluffsouttore.com^
 ||bluishgeologicallimitless.com^
-||bluntedhalvah.com^
+||blunksdaler.uno^
+||blurbigdoable.com^
+||blurlorum.uno^
+||blurmesses.com^
 ||blushbuiltonboard.com^
 ||blushmossy.com^
+||blzjhbvams.com^
+||bmaahwahpofp.com^
+||bmbmwiadmvx.com^
+||bmbvrjylevrba.top^
 ||bmcdn1.com^
 ||bmcdn2.com^
 ||bmcdn3.com^
 ||bmcdn4.com^
 ||bmcdn5.com^
+||bmcdn6.com^
+||bmgipyr.com^
 ||bmhenchlyica.xyz^
+||bmjlzyjwwmbyr.top^
+||bmjlzyjwwmwaw.top^
 ||bmkz57b79pxk.com^
-||bmupjpwdmwo.com^
+||bmmauazi.com^
+||bmpgkspo.xyz^
+||bmptbyb.com^
+||bmqtvmdg.xyz^
+||bmvjxiiijtebtu.com^
 ||bmybkeo.com^
+||bmycupptafr.com^
 ||bmzmeugzar.com^
+||bmzqyzmvvvkqa.top^
 ||bn5x.net^
 ||bncloudfl.com^
+||bnczrbrhiacp.com^
 ||bnfoeabisp.com^
 ||bngdyn.com^
-||bngiqegaedbrjb.xyz^
 ||bngmadjd.de^
 ||bngprl.com^
 ||bngprm.com^
@@ -26262,6 +23274,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bngwlt.com^
 ||bnhtml.com^
 ||bnmjjwinf292.com^
+||bnohewjt.com^
 ||bnpdehtxdeamt.xyz^
 ||bnpmtoazgw.com^
 ||bnr.sys.lv^
@@ -26271,6 +23284,7 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||bnrslks.com^
 ||bnserving.com^
 ||bnster.com^
+||bnxydwdgr.com^
 ||bo2ffe45ss4gie.com^
 ||boagloozee.com^
 ||boahoupi.com^
@@ -26282,45 +23296,59 @@ browsershots.org#@#.advert_area
 ||boardingproximity.com^
 ||boardlanguishguarded.com^
 ||boarhammock.com^
+||boaroowhon.com^
 ||boarshrubforemost.com^
-||boasstylijoked.com^
-||boastpretenddied.com^
+||boastego.xyz^
+||boaswooned.com^
 ||boatheeh.com^
 ||boatobservefreshman.com^
 ||boayipids.com^
 ||bobabillydirect.org^
+||bob